Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про Програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019 - 2020 роки

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23.11.2018 р. N 845

Про Програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019 - 2020 роки

На підставі законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про захист іноземних інвестицій на Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність", враховуючи завдання і пріоритети Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року N 612, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року N 1374, та плану на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року N 712 (Розпорядження N 712), затвердженого рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року N 858, та з метою стимулювання залучення інвестицій в соціально-економічний розвиток області:

1. Схвалити Програму розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019 - 2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації подати Програму на затвердження обласній раді в установленому порядку.

3. Рекомендувати райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення та виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад розробити відповідні програми та передбачити кошти на їх реалізацію.

4. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам рад міст обласного значення, виконавчим комітетам сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад, структурним підрозділам облдержадміністрації:

1) забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою;

2) щокварталу не пізніше ніж до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації про хід виконання заходів Програми.

5. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації узагальнену інформацію про хід виконання Програми подавати облдержадміністрації щокварталу не пізніше ніж до 20 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Тимошенка І. О.

 

Голова адміністрації

О. Муляренко

 

Додаток
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
23.11.2018 N 845

Програма
розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019 - 2020 роки

I. Загальні положення

Програма розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена з метою конкретизації завдань і пріоритетів Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 листопада 2014 року N 612, затвердженої рішенням обласної ради від 18 грудня 2014 року N 1374, плану на 2018 - 2020 роки із реалізації Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, схваленого розпорядженням голови облдержадміністрації від 01 грудня 2017 року N 712 (Розпорядження N 712), затвердженого рішенням обласної ради від 16 березня 2018 року N 858.

Програма розроблена на підставі статей 17, 18, 19 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", законів України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України", "Про інвестиційну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про захист іноземних інвестицій на Україні", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності в Україні.

На основі аналізу у програмі визначено стратегічні пріоритети інвестиційного розвитку Рівненської області, розроблено заходи щодо створення сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності та необхідних управлінських рішень у цій сфері.

Програма передбачає механізми координації діяльності всіх учасників інвестиційних процесів на території області.

II. Стан і тенденції інвестиційної діяльності у Рівненській області

За I півріччя 2018 року обсяг капітальних інвестицій становив 2,6 млрд. гривень і збільшився порівняно з відповідним періодом 2017 року на 34,9 відс. (по Україні - приріст на 26,5 відс. ).

У структурі капітальних інвестицій питома вага власних надходжень підприємств та організацій складає 46,2 відс., коштів населення на будівництво житла - 21,0 відс., кредитів - 18,3 відс., місцевих бюджетів - 7,4 відс.

Станом на 01 липня 2018 року загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, залучених в економіку області, склав 135 млн. дол. США, що на 0,6 відс. або на 0,8 млн. дол. США більше порівняно з 01 січнем 2018 року (по Україні - спад на 0,1 відс. ).

До основних країн-інвесторів входять: Італія - 30,6 млн. дол. США, Німеччина - 23,6 млн. дол. США, Кіпр - 22,1 млн. дол. США, Віргінські острови (Британія) - 9,1 млн. дол. США. Значними є обсяги інвестицій з Великобританії, Нідерландів, Польщі, Швейцарії та ряду інших країн Європейського Союзу.

Країни з найбільшим обсягом іноземних інвестицій в економіку Рівненської області (млн. дол. США) станом на 01 липня 2018 року

  

Найбільш інвестиційно привабливими для нерезидентів є підприємства промисловості, в які вкладено 63,0 млн. дол. США іноземних інвестицій, з них 49,8 млн. дол. США - у переробну промисловість. Значні обсяги інвестицій внесено інвесторами у галузь будівництва - 31,9 млн. дол. США, транспорту - 27,1 млн. дол. США, оптової та роздрібної торгівлі - 6,5 млн. дол. США.

Прямі іноземні інвестиції, вкладені в економіку Рівненської області, за видами економічної діяльності (млн. дол. США) станом на 01 липня 2018 року

  

З метою вдосконалення роботи з питань інвестиційної привабливості господарського комплексу області, поліпшення координації дій органів виконавчої влади щодо інвестиційного розвитку Рівненщини та налагодження ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у створенні сприятливих умов для діяльності інвесторів, які реалізують інвестиційні, інноваційні та інфраструктурні проекти на території області, а також вирішення проблем, що виникають під час їх реалізації, створена та діє консультативно-дорадчий орган облдержадміністрації - робочу групу з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області.

В Рівненській області діє спеціалізована агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "ІнвестІнРівне", яка працює за принципом "єдиного вікна" для інвесторів, що полегшує процес їх входження до бізнесового середовища області, а також є "точкою контактів" для налагодження зв'язків інвесторів з органами влади, підприємствами, установами та організаціями Рівненщини. Агенція забезпечує супровід інвесторів на всіх етапах підготовки та реалізації їх проектів, тісно співпрацює з міжнародними, загальнонаціональними та регіональними партнерами для надання інвесторам ключової інформації, необхідної для прийняття рішень.

З метою ефективної реалізації державної регіональної політики, соціально-економічного розвитку, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку, створення умов для інституційного та інфраструктурного розвитку регіону в області створена Агенція регіонального розвитку Рівненської області. Агенція є майданчиком для активної взаємодії влади, бізнесу і громадськості у питаннях реалізації проектів регіонального та місцевого розвитку.

III. Інвестиційні пріоритети Рівненської області

На основі завдань Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року, середньострокового плану на 2018 - 2020 роки з її реалізації, враховуючи аналіз стану та перспектив розвитку галузей господарського комплексу області основними пріоритетами підтримки інвестиційної діяльності визначено:

забезпечення ефективної роботи та належної координації дій державних і недержавних структур щодо створення в регіоні сприятливих умов для активізації інвестиційної діяльності;

сприяння розробленню якісних інвестиційних проектів та належним чином оформлених пропозицій земельних ділянок і об'єктів нерухомості;

створення та постійне оновлення відповідної інформаційної бази регіону;

розроблення та поширення якісних інформаційних матеріалів про інвестиційний потенціал області;

надання необхідної інформації та допомоги з питань інвестиційної діяльності суб'єктам господарювання та органам місцевої влади районів, міст та об'єднаних територіальних громад.

IV. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Заходи Програми реалізуються за рахунок коштів державного, обласного і місцевих бюджетів, власних коштів виконавців, коштів міжнародної технічної допомоги, а також інших джерел, визначених законодавством України з питань регулювання інвестиційної діяльності.

Головним розпорядником коштів обласного бюджету, виділених на реалізацію Програми, є департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації.

Загальна розрахункова потреба в коштах обласного бюджету для виконання заходів Програми становить у 2019 році - 795,0 тис. гривень, у 2020 році - 1005,0 тис. гривень.

Фінансування заходів Програми на період з 2019 року до 2020 року буде здійснюватись відповідно до наявних бюджетних призначень.

V. Механізми управління реалізацією Програми та прогноз її результативності

Координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій області, інших причетних структур щодо виконання Програми здійснює облдержадміністрація.

Аналіз та поточний контроль ходу реалізації Програми покладено на департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації.

Організаційно-методичне забезпечення реалізації Програми здійснює департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації із залученням причетних структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення, Рівненської агенції із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "ІнвестІнРівне", установи "Агенція регіонального розвитку Рівненської області" та Західноукраїнської регіональної непідприємницької громадської організації "Волинський ресурсний центр".

Хід реалізації Програми періодично розглядатиметься на засіданнях відповідних дорадчих органів облдержадміністрації.

На підставі інформації виконавців Програми департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації подається облдержадміністрації щокварталу узагальнений звіт про хід її реалізації.

Очікуваним результатом виконання Програми є:

зростання загального обсягу внутрішніх та іноземних інвестицій в економіку Рівненської області;

зростання позитивного інвестиційного іміджу Рівненської області;

налагодження нових ділових контактів з потенційними інвесторами;

створення умов для сталого розвитку регіону;

підвищення обізнаності міжнародної економічної спільноти стосовно інвестиційного потенціалу Рівненської області.

VI. Заходи з реалізації Програми розвитку інвестиційної діяльності в Рівненській області на 2019 - 2020 роки

N

Назва заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Джерела фінансування

Обсяги фінансування за рахунок коштів обласного бюджету, тис. гривень

2019 рік

2020 рік

1

2

3

4

5

6

7

1. Вдосконалення регуляторної діяльності у сфері інвестиційного розвитку

1)

забезпечення належного функціонування районних, сільських, селищних та міських центрів надання адміністративних послуг, регіональних та місцевих дозвільних органів щодо видачі документів дозвільного характеру у сфері інвестиційної діяльності, земельних відносин, містобудування та архітектури;

райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад, причетні структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

постійно

кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

-

-

2)

забезпечення ефективного супроводу та обслуговування інвесторів за принципом "єдиного вікна"

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою)

постійно

кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

-

-

Разом

-

-

2. Створення інституційного середовища для активізації інвестиційної діяльності

1)

організація та облаштування інфраструктури Індустріального парку Рівненської області;

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Костопільська райдержадміністрація, виконавчий комітет сільської ради Малолюбашанської об'єднаної територіальної громади, Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

2019 - 2020 роки

державний бюджет
обласний та місцеві бюджети
інші джерела, не заборонені законодавством
кошти міжнародної технічної допомоги

-

-

2)

проведення аналізу та відбору земельних ділянок, придатних для створення мережі спеціалізованих індустріальних парків і розроблення їх концептуальних дизайнів;

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад

2019 - 2020 роки

державний бюджет
обласний та місцеві бюджети
інші джерела, не заборонені законодавством
кошти міжнародної технічної допомоги

50,0

50,0

3)

сприяння діяльності Агенції регіонального розвитку Рівненської області, залучення Агенції для реалізації цілей та завдань Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

2019 - 2020 роки

обласний бюджет

200,0

300,0

Разом

250,0

350,0

3. Організаційна, методична та ресурсна підтримка активізації інвестиційної діяльності

1)

формування, постійне оновлення та розміщення на картографічній системі "Google Maps" бази даних земельних ділянок, об'єктів нерухомості та інвестиційних проектів типу "Start-up", які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації на території області;

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад, Головне управління Держгеокадастру у Рівненській області, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

постійно

обласний бюджет
інші джерела, не заборонені законодавством

20,0

20,0

2)

організація та проведення ділових зустрічей, семінарів, круглих столів за участю представників ділових кіл зарубіжних країн;

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, Рівненська торгово-промислова палата, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

постійно

обласний бюджет
інші джерела, не заборонені законодавством
кошти міжнародної технічної допомоги

25,0

25,0

3)

активізація механізмів упровадження принципів державно-приватного партнерства;

структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад

постійно

державний бюджет
інші джерела, не заборонені законодавством

-

-

4)

участь у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраця з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних програм та проектів;

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Західноукраїнська регіональна непідприємницька громадська організація "Волинський ресурсний центр" (за згодою), Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

постійно

обласний бюджет
інші джерела, не заборонені законодавством
кошти міжнародної технічної допомоги

20,0

30,0

5)

розроблення та реалізація інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, які відповідають пріоритетам Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року та середньостроковим планам із реалізації зазначеної Стратегії, в тому числі тих, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад, коштів обласного та місцевих бюджетів області, коштів міжнародної технічної допомоги, інших джерел фінансування, не заборонених законом

райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад об'єднаних територіальних громад, департамент з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

2019 - 2020 роки

обласний бюджет
державний фонд регіонального розвитку
інші джерела, не заборонені законодавством

200,0

220,0

Разом

265,0

295,0

4. Вдосконалення системи регіонального маркетингу, інформаційна підтримка активізації інвестиційної діяльності

1)

розроблення, оновлення, виготовлення та поширення якісних інформаційно-презентаційних матеріалів про виробничий, ресурсний, людський, транзитний, інфраструктурний, туристичний потенціал області, перспективи розвитку області, потребу у відповідних інвестиціях (інвестиційних паспортів, каталогів проектів та земельних ділянок, буклетів, дисків, відеофільмів, сувенірної продукції);

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

2019 - 2020 роки

обласний бюджет
інші джерела, не заборонені законодавством

100,0

150,0

2)

підтримка, постійне оновлення та просування веб-сайта з питань інвестиційної діяльності - спеціалізованого сайта (www.investinrivne.org);

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

постійно

обласний бюджет
інші джерела,
не заборонені законодавством

30,0

30,0

3)

участь та представлення інвестиційного потенціалу області на інвестиційних форумах, виставках, конференціях, семінарах, круглих столах в Україні і за кордоном та інших заходах міжнародного характеру

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, Рівненська торгово-промислова палата, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

2019 - 2020 роки

обласний бюджет
інші джерела,
не заборонені законодавством

100,0

120,0

Разом

230,0

300,0

5. Підвищення рівня кадрового потенціалу місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, відповідальних за розвиток інвестиційної діяльності

1)

підготовка та проведення семінарів-тренінгів (включаючи виїзні) з питань інвестиційної діяльності для працівників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та фахівців, відповідальних за розвиток інвестиційних процесів у регіоні;

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, Рівненська агенція із залучення інвестицій та обслуговування інвесторів "InvestInRivne" (за згодою), Західноукраїнська регіональна непідприємницька громадська організація "Волинський ресурсний центр" (за згодою), Агенція регіонального розвитку Рівненської області (за згодою)

2019 - 2020 роки

обласний бюджет
інші джерела,
не заборонені законодавством
кошти міжнародної технічної допомоги

50,0

60,0

2)

участь представників робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області у налагодженні ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у створенні сприятливих умов для діяльності інвесторів, які реалізують інвестиційні, інноваційні, інфраструктурні проекти на території області

департамент економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації, члени робочої групи з питань залучення інвестицій в економіку Рівненської області

постійно

кошти,
отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

 

 

Разом

50,0

60,0

Всього за Програмою

795,0

1005,0

 

Керівник апарату адміністрації

О. Бірюков
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали