Додаткова копія: Про Програму розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016 - 2020 роки

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 30.06.2016 р. N 10/7

Про Програму розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016 - 2020 роки

Керуючись ст. 27 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2016 N 6-1 "Про порядок розроблення, міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання у новій редакції" та рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 02.03.2016 N 125-1 "Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 20.01.2016 N 6-1 "Про порядок розроблення, міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання у новій редакції", з метою забезпечення сталого функціонування і динамічного розвитку Луцького підприємства електротранспорту, міська рада вирішила:

1. Затвердити "Програму розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016 - 2020 роки" (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Данильчука П. П.) та заступника міського голови Григоренка С. А.

 

Міський голова

М. Романюк

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
30.06.2016 N 10/7

Програма розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016 - 2020 роки

1. Паспорт Програми розвитку
Луцького підприємства електротранспорту на 2016 - 2020 роки

1.

Ініціатор розроблення Програми

Луцька міська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Доручення першого заступника міського голови від 08.10.2015 N 0-12/76

3.

Розробник Програми

Луцьке підприємство електротранспорту

4.

Співрозробник Програми

Управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради

5.

Відповідальний виконавець Програми

Луцьке підприємство електротранспорту

6.

Учасники Програми

Луцьке підприємство електротранспорту, Управління капітального будівництва Луцької міської рада

7.

Термін реалізації Програми

2016 - 2020 роки

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, тис. грн

157256,0

у тому числі:

8.1.

Коштів міського бюджету

21356,0

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Рухомий склад та його технічне забезпечення, Луцького підприємства електротранспорту, яке функціонує з 1972 року за показниками комфортності, надійності та енергоспоживання, дуже відстає від аналогів європейських країн та окремих країн СНД. Понад 85 відсотків тролейбусів відпрацювали нормативний ресурс експлуатації і підлягають списанню та заміні. Більше 92 відсотків рухомого складу потребує капітального ремонту. Капітального ремонту та реконструкції потребують виробничі, технологічні та адміністративні споруди підприємства. Складним залишається фінансово-економічний стан Луцького підприємства електротранспорту.

Проблема технічного переоснащення підприємства.

Існуюча система оплати проїзду і обліку пасажирів в міському пасажирському транспорті технологічно і морально застаріла. Якість обслуговування пасажирів не відповідає сучасному рівню, впровадженому в країнах Європи. Незважаючи на постійне підвищення тарифів на проїзд, власні кошти, які підприємство отримує від оплати за проїзд, покривають лише половину експлуатаційних витрат. Найбільш вагомою причиною цього є неефективність діючої системи збору та обліку оплати за проїзд, а також обліку пасажирів. Відсутність автоматизованої системи оплати проїзду за допомогою електронного квитка тягне за собою проблеми, які безпосередньо відображаються на фінансових та економічних показниках підприємства. Без якісного обліку пасажирів та оплати за проїзд підприємство несе прямі збитки.

Відсутність автоматизованої диспетчерської системи негативно впливає на фінансовий стан Луцького підприємства електротранспорту через неврегульованість ринку міських пасажирських перевезень. Маршрути міського електротранспорту дублюються приватними перевізниками.

Проблема оновлення парку тролейбусів.

Динаміка змін та старіння парку рухомого складу підприємства обумовлює реальну загрозу для галузі електротранспорту в місті Луцьку, а саме: зниження рівня транспортного забезпечення для перевезення пасажирів і необхідної мобільності трудових ресурсів як фактору розвитку підприємства; припинення тролейбусного руху в місті Луцьку; як наслідок - підвищення рівня забруднення навколишнього середовища в місті; перенасичення дорожньої мережі міста не екологічними транспортними засобами, які перевозять пасажирів.

Проблема оновлення контактної мережі.

Елементи конструкції контактної мережі, що знаходяться в експлуатації, не забезпечують надійний струмоз'єм та можливість збільшення швидкості рухомого складу на маршрутах. За результатами державного технічного огляду понад 20 відсотків загальної протяжності контактних і кабельних мереж за своїм технічним станом не відповідає вимогам "Правил експлуатації трамвая та тролейбуса" і потребує капітального ремонту. В той же час, існуючий нині технічний рівень систем енергозабезпечення та енергозбереження міського електротранспорту також не відповідає сучасним вимогам. На більшості тягових підстанцій міського електротранспорту використовуються великогабаритні перетворювачі, масляні вимикачі і трансформатори, а управління ними здійснюються фізично і морально застарілими системами телемеханіки. Для ефективної експлуатації контактної мережі необхідно придбати модульні тягові підстанції, які давали б можливість перекривати недостатню потужність діючих підстанцій, які морально та технологічно застарілі.

Проблема капітального ремонту та реконструкції будівель.

Адміністративні технологічні та виробничі будівлі підприємства знаходяться в незадовільному стані і потребують капітального ремонту та реконструкції, як то перекриття дахів виробничого та адміністративного приміщень, реконструкція зовнішніх огороджуючих конструктивів (вікна на дахах виробничих приміщень), перекриття даху та ремонт підлоги мийки.

На підґрунті Закону України "Про міський електричний транспорт", який був прийнятий в червні 2004 року Верховною Радою України, визначена концепція даної Програми враховуючи правові, організаційні та соціально-економічні засади функціонування міського електротранспорту на ринку пасажирських транспортних послуг та створення умов для його подальшого розвитку в м. Луцьку.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми розвитку Луцького підприємства електротранспорту є стабілізація, модернізація та подальший розвиток підприємства в напрямках технічного переоснащення, оновлення транспортного парку, реконструкція та оновлення контактної мережі, капітальний ремонт і реконструкція виробничих та адміністративних будівель, а саме:

1) Технічне переоснащення підприємства, систем диспетчерського контролю, сповіщення пасажирів та оплати проїзду: забезпечення автоматизованою системою оплати проїзду за допомогою валідаторів та електронних квитків; впровадження диспетчерської системи на базі сучасних технологій (GPS-моніторинг); технічне переоснащення та модернізація системи сповіщення пасажирів.

2) Оновлення парку тролейбусів та збільшення їх кількості: придбання одного БК тролейбуса до кінця 2016 року; заміна фізично зношених тролейбусів; проведення капітальних ремонтів наявних тролейбусів.

3) Реконструкція, оновлення та будівництво контактної мережі, а також покращення продуктивності її експлуатації.

4) Капітальний ремонт та реконструкція будівель: капітальний ремонт даху над виробничими і адміністративними приміщеннями; реконструкція покриття мийки; реконструкція зовнішніх огороджувальних конструктивів.

І як наслідок:

- вдосконалення системи управління, надання якісних та доступних послуг перевезення міським електротранспортом усім верствам населення міста;

- забезпечення стабільного функціонування, динамічного та продуктивного розвитку підприємства міського електротранспорту.

Досягнення основної мети Програми також базується на реалізації місцевими органами виконавчої влади завдань державної політики у сфері міського електротранспорту, визначених Законом України "Про міський електричний транспорт" від 29.06.2004 N 1914 та постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2006 N 1855 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку міського електротранспорту на період до 2017 року" та внесеними змінами якими, зокрема передбачено оновлення парку тролейбусів по 6 одиниць щорічно.

Також створення умов для пріоритетного розвитку міського електротранспорту передбачає: впровадження органами місцевого самоврядування комплексних програм розвитку міського пасажирського транспорту та схем організації руху з метою збільшення обсягу пасажирських перевезень міським електротранспортом у місцях з підвищеним рівнем забруднення довкілля, у зонах масового відпочинку та щільної житлової забудови.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів

1. Організація ефективного управління міським електротранспортом та використання його майнового комплексу передбачає:

- розроблення та впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з допомогою валідаторів та електронних квитків;

- впровадження системи підвищення якості пасажирських перевезень на базі сучасних технологій (GPS-моніторинг), системи сповіщення пасажирів, (розумна зупинка);

- розроблення ефективної маршрутної мережі громадського транспорту у місті, виключення невиправданого дублювання різних видів транспорту на пасажирських маршрутах міста.

2. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства електротранспорту передбачає:

- впровадження автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з допомогою валідатора та електронного квитка, що дасть можливість місцевим органам виконавчої влади ефективно вирішувати питання щодо відшкодування втрат підприємства від безоплатного перевезення окремих категорій громадян, а також установлення оптимальних тарифів на проїзд у міському електротранспорті для всіх категорій перевізників та пасажирів;

- збільшення власних доходів підприємства шляхом створення органами місцевого самоврядування умов для рівноцінної конкуренції на ринку транспортних послуг, здійснення ними у порядку, встановленому законодавством, регулювання граничних рівнів тарифів на проїзд для різних видів транспорту;

- підвищення ефективності роботи із збору оплати за проїзд, за допомогою автоматизованої системи оплати проїзду в міському пасажирському транспорті з допомогою електронного квитка;

- збільшення надходжень від розміщення реклами в тролейбусах, завдячуючи системі сповіщення пасажирів.

3. Капітальні ремонти, реконструкція та оновлення майнового комплексу підприємства передбачають:

- заміну фізично зношених тролейбусів та проведення їх капітального ремонту, що дасть зменшення витрат на експлуатаційну діяльність шляхом оптимізації чисельності працівників підприємства;

- підвищення якості технічного обслуговування і ремонту об'єктів міського електротранспорту;

- впровадження заходів з енергозбереження, оптимізації обсягів надання транспортних послуг та збільшення експлуатаційної швидкості рухомого складу на маршрутах міста;

- капітальний ремонт, оновлення та збільшення протяжності контактної мережі, що дасть можливість її якісної експлуатації та обслуговування;

- капітальний ремонт та реконструкція виробничих та адміністративних будівель, які знаходяться у вкрай незадовільному стані. Дахи протікають, що призводить до руйнування конструкцій будівель. Відсутність елементарної теплоізоляції як то сучасні вікна, тягне за собою збитки підприємству через неоправдані втрати тепла.

Джерелами фінансування Програми є кошти, передбачені в місцевому бюджеті на розвиток міського електротранспорту. (Додаток 1 до Програми). План етапи та строки виконання програми зазначені в Додатку 2 до Програми.

5. Перелік напрямів, завдань і заходів Програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники

Впровадження заходів, визначених у Додатку 2 до Програми дасть можливість:

1) В напрямку технічного переоснащення підприємства.

- максимально підвищити прозорість та точність фактично наданих послуг для всіх категорій пасажирів;

- підвищити економічні показники Луцького підприємства електротранспорту за рахунок аналізу на основі зібраної інформації в базі автоматизованої системи оплати проїзду;

- підвищити прибутковість міського транспорту завдяки радикальному зменшенню обігу готівкових коштів при оплаті за проїзд, надійному захисту від зловживання водіїв, кондукторів та пасажирів;

- створити необхідні та рівні умови для взаємодії між різними транспортними пасажирськими підприємствами;

2) В напряму оновлення парку тролейбусів.

- заплановані заходи по загальній кількості придбаного нового та відновленого рухомого складу перевищують заплановані показники його списання та дадуть можливість збільшити парк тролейбусів із 65 до 80 одиниць;

- під час проведення капітальних ремонтів із відновленням технічного ресурсу, базових частин та модернізації рухомого складу проводити заходи на зниження його енергоспоживання;

- на тролейбусах проводити заміну високовольтних двигунів і генераторів, які призначені для електроживлення низьковольтних мереж, на статичний перетворювач ИПТ 820/28-160.

3) В напрямку оновлення контактної мережі.

- зменшити енергоспоживання Луцьким підприємством електротранспорту;

- зменшити негативний вплив на довкілля (відсутність забруднень від графітового впливу, який утворюється від зносу електрографітових щіток колекторних електричних машин);

- підняти рівень комфортності перевезення пасажирів завдяки зменшенню шуму і вібрацій у тролейбусах, які притаманні електромашинним генераторам, покращити умови праці водія тролейбуса і кондуктора.

4) В напрямку капітального ремонту та реконструкції будівель.

- зупинити процес руйнування конструкцій виробничих та адміністративних будівель;

- зменшити втрати тепла в опалювальний період;

- значно покращити умови праці для персоналу Луцького підприємства електротранспорту.

Отже, створення умов для пріоритетного розвитку міського електротранспорту передбачає:

- впорядкування органами місцевого самоврядування комплексних програм розвитку міського пасажирського транспорту та схем організації руху з метою збільшення обсягу пасажирських перевезень міським електротранспортом;

- здійснення заходів, спрямованих на удосконалення інфраструктури міського електротранспорту, ефективне планування маршрутів та графіків пасажирських перевезень;

- підвищення економічних показників за рахунок використання зібраної в системі електронного обліку інформації для запровадження та підтримки гнучкої програми тарифів;

- зменшення експлуатаційних витрат на організацію та контроль оплати за проїзд, прозорість розрахунків перевізників, в тому числі щодо відшкодування витрат на перевезення пасажирів пільгових категорій;

- підвищення прибутковості підприємства та оновлення його рухомого складу;

- підвищення безпеки дорожнього руху в місті Луцьку;

- створення комфорту для пасажирів та якісних умов праці для персоналу підприємства.

Виконання Програми дозволить:

У соціальній сфері:

- підвищити рівень задоволення потреби населення у високоякісних та безпечних перевезеннях тролейбусами;

- забезпечити зручність маршрутної мережі міського електротранспорту;

- поліпшити екологічний стан у зонах масового відпочинку та щільної житлової забудови;

- сегментувати пільгові та соціальні тарифи за проїзд.

Пасажири отримають якісний сервіс - зручні маршрути, зручність в оплаті за проїзд та соціально-орієнтовані тарифи. Працівникам підприємства отримати комфортні умови праці на своїх робочих місцях.

В економічній сфері:

- забезпечити ефективне використання електроенергії;

- розширити обсяг експлуатації рухомого складу та обладнання для міського електротранспорту, що сприятиме економічному зміцненню підприємства;

- мінімізувати фінансові втрати та збитки від несумлінності працівників, задіяних в наданні послуг, завдяки радикальному зменшенню використання готівки при оплаті за проїзд;

- за рахунок капітального ремонту виробничих та адміністративних споруд припинити їх подальше руйнування.

У технологічній сфері:

- модернізувати та переоснастити рухомий склад, контактну мережу;

- освоїти експлуатацію нових типів рухомого складу з високим рівнем інновацій, та сучасним обладнанням;

- провести капітальний ремонт та реконструкцію виробничих, технологічних та адміністративних будівель.

Це дозволить зменшити енергоспоживання тролейбусами, покращити показники надійності, комфортності та безпеки пасажирських перевезень. Автоматизувати облік транспортної роботи (детальний облік пасажирів на окремих маршрутах та видах транспорту), облік перевезень пільгових категорій пасажирів по маршрутах та видах транспорту, дані про завантаження окремих маршрутів та їх планування.

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань планування соціально - економічного розвитку, бюджету та фінансів і управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради.

Звіт про виконання Програми заслуховується на сесії міської ради не пізніше, ніж через два місяці з дня завершення її дії.

 

Секретар міської ради

Ю. Вусенко

 

Додаток 1
до Програми розвитку Луцького підприємства електротранспорту

Ресурсне забезпечення міської Програми розвитку Луцького підприємства електротранспорту на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Обсяг коштів, які планується залучити на виконання Програми

Загальний обсяг фінансування, тис. грн

У тому числі за роками

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Обсяг фінансових ресурсів всього,
у тому числі:

157256,0

17784,0

38872,0

33800,0

33500,0

33300,0

2.

коштів бюджету міста

21356,0

10584,0

3272,0

2500

2500

2500

 

Секретар міської ради

Ю. Вусенко

 

Додаток 2
до Програми розвитку Луцького підприємства електротранспорту

Перелік завдань і заходів Програми, напрямки використання бюджетних коштів та результативні показники Луцького підприємства електротранспорту на 2016 - 2020 роки

N
з/п

Напрям діяльності

Заходи

Термін виконання

Виконавці

Джерела та обсяги фінансування, тис. грн

Кошти бюджету міста

Інші джерела фінансування, що не заборонені чинним законодавством

1

Технічне переоснащення підприємства, систем диспетчерського контролю, сповіщення пасажирів та оплати проїзду

Автоматизована система оплати проїзду:
- програмне забезпечення, розгортання ЦБД, навчання персоналу, розробка методичної документації та звітності;
- валідатори ручні для кондукторів.

2016

Луцьке підприємство електротранспорту

1052,0

 

1248,0

 

GPS-моніторинг:
 - пусконаладжувальні роботи по розгортанню системи включно з загальним доступом, мобільними додатками та навчанні персоналу;
- встановлення обладнання супутникового спостереження в рухомий склад підприємства.

2016

76,0

 

208,0

 

Система сповіщення пасажирів:
- встановлення обладнання в рухомому складі підприємства та налаштування маршрутів для автоматичного оголошення зупинок

2016 - 2017

772,0

 

2.

Оновлення парку тролейбусів

Придбання БК тролейбусів

2016

Луцьке підприємство електротранспорту

3000

 

Заміна фізично зношених тролейбусів (6 одиниць щороку)

2017

 

30000,0

2018

 

30000,0

2019

 

30000,0

2020

 

30000,0

Проведення капітального ремонту тролейбусів (8 одиниць щороку)

2016

2500,0

 

2017

2500,0

 

2018

2500,0

 

2019

2500,0

 

2020

2500,0

 

3.

Оновлення контактної мережі

Будівництво та реконструкція нових тролейбусних ліній

2016

Луцьке підприємство електротранспорту

 

3600,0

2017

 

3600,0

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

Реконструкція контактної мережі

2016

 

3600,0

2017

 

2000,0

2018

 

1300,0

2019

 

1000,0

2020

 

800,0

4.

Капітальний ремонт та реконструкція будівель

Капітальний ремонт покрівлі над виробничими приміщеннями

2016

Луцьке підприємство електротранспорту, управління капітального будівництва

1500,0

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

Реконструкція покриття мийки

2016

400,0

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

Реконструкція зовнішніх огороджуючих конструктивів

2016

600,0

 

2017

 

 

2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

Всього по джерелах фінансування тис. грн

21356,0

135900,0

Всього:

 

157256,0

 

 

в тому числі за джерелами фінансування та за роками:

2016 рік

17784,0

10584,0

7200,0

2017 рік

38872,0

3272,0

35600,0

2018 рік

33800,0

2500,0

31300,0

2019 рік

33500,0

2500,0

31000,0

2020 рік

33300,0

2500,0

30800,0

Орієнтовна вартість придбання одного нового тролейбуса - 5 млн. грн.

Середня вартість капітального ремонту одного тролейбуса - 307,1 тис. грн.

Орієнтована вартість технічного переоснащення рухомого складу та автоматизація системи обліку оплати проїзду - 3,3 млн. грн.

 

Секретар міської ради

Ю. Вусенко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали