ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Восьма сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 30.12.2011 р. N 394

Про Програму розвитку професійно-технічної освіти на 2012 - 2016 роки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року N 495 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011 - 2015 роки" (Постанова N 495), з метою створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також для забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму розвитку професійно-технічної освіти на 2012 - 2016 роки (далі - Програма), що додається.

2. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації щороку до 15 лютого інформувати обласну раду та Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України про хід виконання зазначеної Програми.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради з питань освіти, науки, культури, духовності, молодіжної політики, фізкультури і спорту, національних меншин та інформаційної політики (Вегеш М. М.).

 

Голова ради

І. Балога


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
30.12.2011 N 394


ПРОГРАМА
розвитку професійно-технічної освіти на 2012 - 2016 роки

Загальні положення

У процесі структурних та соціально-економічних змін, що відбуваються в Україні, винятково важливого значення набуває проблема забезпечення галузей економіки кваліфікованими робітничими кадрами.

Вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників зумовлюють необхідність модернізації та подальшого розвитку системи професійно-технічної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби ринку праці.

На сьогодні напрями та якість підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах не відповідають вимогам сучасного виробництва та сфери послуг, перспективам соціально-економічного розвитку держави.

З огляду на це виникає потреба у посиленні взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, соціальних партнерів, роботодавців та професійно-технічних навчальних закладів щодо розв'язання проблем функціонування і розвитку професійно-технічної освіти.

Мета Програми

Метою Програми є створення сприятливих умов для якісної підготовки робітничих кадрів згідно з пріоритетами державної соціально-економічної політики, орієнтованої на задоволення потреб особистості, суспільства і держави, а також забезпечення рівного доступу до професійно-технічної освіти.

Шляхи та способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є об'єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та об'єднань профспілок, організацій роботодавців, наукових установ, навчальних закладів, спрямованих на:

забезпечення належної якості професійно-технічної освіти шляхом упровадження у навчальний процес державних стандартів конкретних професій нового покоління, інформаційно-комунікаційних технологій, оснащення новим обладнанням, устаткуванням та технікою професійно-технічних навчальних закладів, створення наочних посібників із професійно-теоретичної підготовки;

оперативність прийняття управлінських рішень щодо професійно-технічної освіти та її фінансового забезпечення;

оптимізацію мережі професійно-технічних навчальних закладів шляхом утворення на їх базі сучасних навчальних закладів, орієнтованих на підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для задоволення потреб економіки та ринку праці області;

утворення центрів із упровадження інноваційних технологій;

забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти;

раціональне поєднання здобуття професійної та повної загальної середньої освіти;

варіативність і гнучкість освітньо-професійних програм із урахуванням попиту на нові професії.

Здійснення зазначених заходів дасть змогу забезпечити комплексну модернізацію професійно-технічної освіти, що підвищить професійно-кваліфікаційний рівень робітників та сприятиме їх соціальному захисту.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

створення умов для здобуття професійно-технічної освіти належної якості;

удосконалення механізму управління професійно-технічною освітою та її фінансового забезпечення;

збалансування ринку праці та ринку освітніх послуг;

оновлення нормативно-правової бази професійно-технічної освіти;

відновлення престижності робітничих професій у суспільстві шляхом профорієнтаційної роботи з населенням;

створення соціальної реклами престижності робітничих професій.

Програму передбачається виконати протягом п'яти років.

Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок обласного бюджету становить 31490,0 тис. гривень.

Обсяг фінансування Програми коригується щороку під час складання проекту обласного бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми (додаються).

Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

створити ефективну та гнучку систему підготовки робітничих кадрів, орієнтовану на задоволення потреби ринку праці в повному обсязі;

упровадити нові державні стандарти конкретних професій нового покоління, що підвищить рівень працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, забезпечить їх професійну відповідність вимогам сучасного ринку праці;

модернізувати матеріально-технічну базу державних професійно-технічних навчальних закладів;

утворити центри із упровадження інноваційних технологій;

запровадити новий порядок формування та розміщення державного замовлення на підготовку кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах;

упровадити в навчально-виробничий процес державних професійно-технічних навчальних закладів інформаційно-комунікаційні технології шляхом утворення електронних бібліотек, оснащення комп'ютерними комплексами;

посилити роль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців у визначенні напрямів та обсягів підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням потреб ринку праці;

забезпечити розвиток соціального партнерства, консолідацію зусиль місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, роботодавців, громадських об'єднань із метою забезпечення ринку праці кваліфікованими робітниками, збільшити обсяги фінансування та інвестицій;

підвищити престижність робітничих професій.

 

Додаток


Паспорт
Програми розвитку професійно-технічної освіти на 2012 - 2016 роки

Регіон

Закарпатська область

Дата затвердження Програми

 

Керівник Програми (посада, прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер телефону)

Мотильчак М. А. - начальник управління освіти і науки облдержадміністрації
м. Ужгород, пл. Народна, 4;
тел. (03122) 37001

Кількість завдань (робіт)

 

Строк виконання Програми

2012 - 2016 роки

Обсяг фінансування у 2012 році, у тому числі з обласного бюджету/позабюджетні (тис. грн.)

5050,0/2230,0

Обсяг фінансування у 2013 році, у тому числі з обласного бюджету/позабюджетні (тис. грн.)

8420,0/2840,0

Обсяг фінансування у 2014 році, у тому числі з обласного бюджету/позабюджетні (тис. грн.)

8500,0/2165,0

Обсяг фінансування у 2015 році, у тому числі з обласного бюджету/позабюджетні (тис. грн.)

8360,0/2694,0

Обсяг фінансування у 2016 році, у тому числі з обласного бюджету/позабюджетні (тис. грн.)

1160,0/2550,0

Обсяг фінансування у 2012 - 2016 роки, у тому числі з обласного бюджету/позабюджетні (тис. грн.)

31490,0/12479,0

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали