ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 28.12.2011 р. N 18/32

Про Програму сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Луцька

Керуючись Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків" та Законом України "Про Загальнодержавну програму реформування житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки", ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою вдосконалення відносини, що виникають у сфері обслуговування житлового фонду населених пунктів, спрямування на створення сприятливого та комфортного житла, міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Луцька (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження (Голєва О. В.).

 

Міський голова

М. Романюк


 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
28.12.2011 N 18/32


ПРОГРАМА
сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Луцька

1. Вступ

Програма сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території міста Луцька (надалі - Програма) розроблена на підставі Цивільного кодексу України, законів України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", "Про Загальнодержавну програму реформування житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки", постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 N 1521 "Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на місцеві органи влади покладаються обов'язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем України на сьогоднішній день є житлова. Застарілими є організаційні принципи роботи та управління житлово-експлуатаційних організацій, відсутність системних перетворень у житлово-комунальній сфері, постійне недофінансування запланованих заходів щодо належного утримання та ремонту житлового фонду, його реконструкції і модернізації призвело до незадовільного стану житла в місті.

Реформування ЖКГ - одна з найважливіших проблем, що постала перед міською владою. Всі, хто працює над реформуванням житлово-комунального господарства, розуміють, що така довгоочікувана реформа можлива лише за умови самої активної участі у цій справі ОСББ як нової організаційної форми утримання житла, що значно краще відповідає реаліям сьогодення.

На даний час в м. Луцьку зареєстровано та виконує визначені законодавством функції 96 ОСББ. Переважна більшість їх створена в останні роки, а саме 67 об'єднань за період 2007 - 2011 років.

Потребує вирішення питання підготовки житлових будинків до передачі їх на самообслуговування ОСББ, виділення допомоги ОСББ в капітальному ремонті конструктивних елементів та інженерних мереж будинків, де таке обслуговування вже ведеться ними самостійно.

Допомога із місцевого бюджету необхідна як в реалізації першочергових заходів капітального ремонту, так і у випадку участі ОСББ у впровадженні проектів за рахунок коштів державного бюджету на умовах співфінансування в рамках Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки.

Паспорт
Програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території м. Луцька

1

Ініціатор розроблення Програми

Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

 

3

Розробник Програми

Відділ по експлуатації та ремонту житлового фонду департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради

4

Співрозробники Програми

ОСББ міста, тимчасова комісія з вивчення та сприяння діяльності ОСББ, затверджена розпорядженням міського голови N 541 від 21.11.2011

5

Відповідальний виконавець Програми

Департамент ЖКГ

6

Учасники Програми

Відділ сприяння діяльності ОСББ та безпосередньо ОСББ міста

7

Термін реалізації Програми

2012 - 2014 рр.

7.1

Етапи виконання Програми

три

8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет. (кошти ОСББ відповідно до розділу N 6 Програми)

9

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

9000,00 тис. грн., в т. ч.:
2012 рік - 2000,00 тис. грн.;
2013 рік - 3000,00 тис. грн.
2014 рік - 4000,00 тис. грн.

 

У тому числі:

 

9.1

коштів міського бюджету

9000,00 тис. грн.

9.2

коштів інших джерел

- співфінансування ОСББ) (співфінансування ОСББ)


2. Опис проблеми, на вирішення якої спрямована Програма

2.1. Сьогодні житлове господарство міста переживає значні труднощі. Збільшується частина житлового фонду, який можна віднести до застарілої забудови, частина будинків визнана ветхим житловим фондом. Матеріально-технічна база житлового господарства міста вкрай зношена, обладнання застаріле та енергоємне. Внаслідок цього спостерігається недостатня якість надання житлово-комунальних послуг. Відсутність реальної можливості у населення здійснювати контроль за розподілом і використанням коштів, які вони сплачують за житлово-комунальні послуги, та низька поінформованість щодо захисту своїх прав за неповне і неякісне забезпечення цими послугами сприяють зростанню соціальної напруги серед мешканців міста.

У свою чергу приватизація житлового фонду призвела до появи власників житла з утриманським ставленням до свого житла (частка приватизованого житлового фонду у м. Луцьку складає 88,6 відсотків). Реформування у житлово-комунальній сфері виявляє ряд проблем, одною з яких стало проведення приватизації державного та комунального житла без створення відповідної правової концепції управління приватизованим житлом, вироблення стратегії фінансування капітального ремонту житла тощо. Як наслідок - власниками житла здебільшого стали особи, не готові нести тягар утримання житла, що є обов'язковим атрибутом будь-якої власності. Безоплатно отримавши житло, вони знаходяться в очікуванні фінансової допомоги з боку держави або міської влади на його утримання, у тому числі проведення капітального ремонту свого будинку.

2.2. Відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" власники квартир у багатоквартирному будинку є співвласниками всіх допоміжних приміщень будинку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою і зобов'язані брати участь у загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території відповідно до своєї частки майна у будинку. Отже, потрібно подолати парадокс, що утворився у житловому господарстві: квартири приватизовані, допоміжні приміщення є власністю мешканців, а будинок як цілісний комплекс разом з земельною ділянкою знаходиться у комунальній власності.

2.3. Переважна частина житлового фонду міста є власністю територіальної громади міста, функції з експлуатації та утримання цього житла здійснює міська рада через житлові комунальні підприємства. Кількість і якість комунальних послуг, які надають комунальні підприємства, недостатня. Тим часом, витрати на утримання будинків періодично зростають, будучи постійним каталізатором неспокою для громадян міста. Стан житлових будинків без капітальних ремонтів погіршується, реновація будівель не проводилась десятиліттями. Величезних фінансових ресурсів, які необхідні для такої реновації, немає ні у державному ні у місцевих бюджетах.

2.4. Обмеженість коштів, що виділяються на капітальний ремонт житлового фонду з бюджетів всіх рівнів, незадовільний стан житлового фонду та недоліки у системі надання комунальних послуг свідчать, що проблеми у сфері житлово-комунального господарства необхідно вирішувати іншим шляхом, а саме - проведенням структурних реформ, які дадуть змогу створити нову економічну модель експлуатації та розвитку житлового господарства, забезпечити його надійне і високоякісне обслуговування з врахуванням інтересів мешканців. Таким ефективним власником будинку, який може управляти і приймати рішення щодо ремонту будинку, його модернізації з огляду на вимоги енергоефективності, розпоряджатися прибудинковою територією, замовляти необхідні для утримання комунальні послуги, стає об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі - ОСББ, об'єднання). Створення ОСББ - ефективного власника будинку - це шлях, яким пішли у свій час більшість східноєвропейських країн.

Створення об'єднань співвласників, сприяння формуванню конкурентного середовища в сфері житлово-комунального господарства - основні напрямки та принципи, які задекларовані Програмою реформування та розвитку житлово-комунального господарства України.

2.5. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку - юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного і загального майна. ОСББ може бути створене у будинку будь-якої форми власності з числа тих, хто приватизував або придбав квартиру, а також власників нежилих приміщень.

2.6. Основна діяльність ОСББ полягає у здійсненні функцій, що забезпечують реалізацію прав власників приміщень на володіння та користування спільним майном членів об'єднання, належне утримання будинку і прибудинкової території, сприяння членам об'єднання в отриманні житлово-комунальних та інших послуг належної якості за обґрунтованими цінами і виконання ними своїх зобов'язань, пов'язаних з діяльністю ОСББ.

У м. Луцьку зареєстровано 96 ОСББ, загальною площею будинків 266,04 тис. м2. З цієї кількості прийняли будинки на свій баланс та ведуть господарську діяльність самоуправління - 74 ОСББ, загальною площею будинків 220,4 тис. м2, що становить 8,2 % від загальної площі будинків.

2.7. Фактори, що стримують розвиток та діяльність ОСББ:

- зношеність та застарілість конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирних житлових будинків;

- складність та висока вартість процедури передачі у власність ОСББ земельної ділянки прибудинкової території;

- відсутність повного комплекту технічної документації багатоквартирного житлового будинку;

- відсутність необхідних знань щодо особливостей функціонування ОСББ;

- наявність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

- складність процедури передачі на баланс ОСББ багатоквартирного житлового будинку;

- складність переукладення угод про надання житлово-комунальних послуг з виробниками комунальних послуг;

- відсутність коштів на проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку.

2.8. Основними перевагами, які надає ОСББ власникам житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку, є:

- право вибору форми управління багатоквартирним житловим будинком;

- право самостійно встановлювати кошторис експлуатації та утримання багатоквартирного житлового будинку;

- право визначати тривалість, черговість і обсяги робіт з ремонту багатоквартирного житлового будинку;

- набуття права власності або права користування прибудинковою територією;

- отримання повного обсягу житлово-комунальних послуг на якісному рівні;

- реальний контроль за використанням експлуатаційних внесків та інших платежів;

- зменшення витрат на житлово-комунальні послуги та підвищення їх якості;

- забезпечення контролю за використанням допоміжних приміщень будинку, прибудинкової території та територій загального користування;

- забезпечення контролю за збором, розподілом та витрачанням грошових коштів, що спрямовуються на утримання багатоквартирного будинку та на оплату вартості житлово-комунальних послуг;

- можливість використання трудового внеску мешканців будинку замість плати за утримання будинку або збору додаткових внесків.

2.9. Громадяни, які взяли у свої руки управління своїм будинком, своєю спільною власністю, у силу своїх можливостей здійснюють помірний вклад у благоустрій міста і вже не будуть псувати те, що зробили власними зусиллями та за власні кошти. Чим більше буде свідомих активних громадян у нашому місті, тим більше будуть люди звикати зберігати те, що вони мають. Із сторони міської ради треба лише допомогти їм подолати інертність мислення, звичку чекати і сподіватися на те, що комунальні підприємства зможуть і надалі нести весь тягар проблем щодо утримання і модернізації житлового фонду.

2.10. Найбільш дієвими способами у заохоченні мешканців до створення ОСББ є:

- надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з першого капітального ремонту будинку, що реалізується виділенням коштів з державного і місцевого бюджетів;

- надання ОСББ повного комплекту технічної документації на їх будинок і прибудинкову територію;

- проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку на час його передачі на баланс ОСББ;

- організація навчань керівників ОСББ, забезпечення постійних консультацій з питань створення і діяльності об'єднань;

- сприяння у підготовці проектів на отримання можливих міжнародних грантів, кредитів, а також залучення ОСББ до участі у всеукраїнських і міжнародних програмах підтримки громадської активності.

2.11. Крім матеріального стимулювання проблема створення ОСББ потребує координації зусиль виконавчих органів міської ради з громадськістю та громадськими організаціями міста. Взаємодія об'єднань мешканців з міською владою є найважливішою передумовою для соціального партнерства на місцевому рівні, залучення мешканців до розв'язання міських проблем, зокрема, найактуальніших сьогодні проблем житлово-комунального господарства.

3. Мета та завдання Програми

3.1. Метою Програми є забезпечення умов створення і сталого, ефективного функціонування ОСББ, а також підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг.

3.2. Програма спрямована на виконання таких завдань:

- створення відділу сприяння діяльності ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;

- проведення необхідної інформаційно-роз'яснювальної роботи щодо підтримці ОСББ з метою надання мешканцям багатоквартирних будинків необхідних знань щодо механізму створення та діяльності ОСББ, проведення відповідних тренінгів та семінарів;

- надання власникам квартир в багатоквартирних житлових будинках практичної допомоги в процесі створення та діяльності ОСББ: затвердження типових зразків установчих та реєстраційних документів, участь працівників відділу сприяння роботі ОСББ в роботі установчих зборів, проведення обстежень технічного стану під час передачі будинків на баланс ОСББ;

- підвищення кваліфікації працівників виконавчих органів міської ради у галузі впровадження нових форм управління житловим фондом (зважаючи на важливу роль та участь працівників різних рівнів та структурних підрозділів виконавчих органів міської ради у процесі створення та діяльності ОСББ, необхідно підвищувати рівень їхньої кваліфікації у цій відносно новій та дуже важливій сфері впровадження новітніх форм управління житловим господарством, передачі багатоквартирних житлових будинків на баланс ОСББ, тощо);

- поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг, сприяння створенню системи управителів на ринку житлових послуг (за існуючої системи управління житловим фондом переважна більшість послуг з експлуатації і утримання житла надається комунальними підприємствами, робота яких не відповідає сучасним вимогам; за умови створення певної кількості ОСББ, зокрема в одному мікрорайоні, та лібералізації тарифів на комунальні послуги виникають передумови появи нового більш ефективного надавача послуг з експлуатації і утримання житлових будинків у формі управляючих компаній та окремих управителів);

- забезпечення вдосконалення системи управління житловим фондом ОСББ (співвласники багатоквартирного будинку, об'єднуючись в організацію, беруть на себе повний комплекс зобов'язань щодо управління багатоквартирним житловим фондом; керівник об'єднання мусить мати хоча б мінімальний обсяг знань щодо управління будинком; значна кількість мешканців, які хочуть створити об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, такими знаннями володіють недостатньо і це є однією з перешкод на шляху створення ОСББ);

- допомога об'єднанням у визначенні технічного стану будинків (для того, щоб вчасно і у належний спосіб усувати несправності, поліпшувати експлуатаційні показники будинку, здійснювати його технічну модернізацію, необхідно допомогти керівнику ОСББ провести перший кваліфікований технічний огляд будинку);

- фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ (найбільш дієвим способом заохочення мешканців до створення ОСББ є реальна допомога ОСББ через співфінансування з міського бюджету робіт з капітального ремонту основних конструктивних елементів будинку);

- забезпечення прозорості і відкритості при наданні фінансової допомоги з міського бюджету (Програма передбачає запровадження конкурсу серед ОСББ міста щодо реалізації підготованих ними проектів шляхом спільного фінансування, що реалізовуватиметься за кошти міського бюджету, державного бюджету, але за обов'язкової фінансової участі мешканців будинку;

- сприяння залученню коштів Державного бюджету України, інвестицій та кредитів міжнародних фінансових організацій та ресурсів (для бажаючих створити ОСББ, навести лад у будинку необхідно вивчати та популяризувати просвітницькі програми, які необхідно здійснювати за допомогою міжнародних і громадських організацій, до яких буде долучатись міська влада; необхідно допомогти об'єднанням в їх намаганнях залучати кредитні кошти міжнародних фінансових установ (якщо такі працюватимуть у місті) на модернізацію та енергозберігаючі заходи у житлових будинках, у тому числі пропонувати співфінансування таких проектів з міського бюджету.

4. Координація та контроль за ходом виконання Програми

4.1. Відділ сприяння діяльності ОСББ організовує семінари і тренінги з метою розбудови інституційного і технічного потенціалу керівників організацій громад та ОСББ із питань управління місцевими проектами.

4.2. Тематика заходів:

- поінформованість громадськості про діяльність муніципальної програми сприяння діяльності ОСББ, умови співпраці з громадами міста;

- залучення позабюджетних коштів у розвиток територіальних громад;

- надання погоджень щодо участі проектів до державних та міжнародних фондів;

- моніторинг, звітність та сталість організації.

4.3. Муніципальний відділ сприяння діяльності ОСББ організовує та проводить оглядові візити з метою поширення заходів Програми задля покращення умов життя громадян міста Луцька. Організовуються оглядові візити як для представників органів влади міста, ЗМІ, новостворених ОСББ, спонсорів, так і для потенційних міст-партнерів. Також практикуються виїзди в інші міста.

Оглядовий візит допомагає:

- сформувати в учасників оглядового візиту загальне уявлення про впровадження Програми, особливо для новостворених ОСББ;

- покращити ефективність впровадження Програми, продемонструвати ефективність її заходів;

- засвідчити громаді та іншим співвласникам про віддачу від їхніх вкладень;

- отримати підтримку від громади, інших співвласників, спонсорів, органів влади, ЗМІ, приватного сектору тощо;

- залучити інші об'єднання громад до заходів Програми.

4.4. Програма передбачає заходи з самоорганізації та соціальної активізації громад, розроблення та впровадження громадських ініціатив для покращення якості життя мешканців міста Луцька.

Досвід країн світу свідчить, що громаді не потрібно чекати сторонньої допомоги для вирішення місцевих проблем. Їм потрібно лише спробувати зробити щось власними силами. Сьогодні донорські організації, державний сектор, органи місцевої влади та недержавні організації визнають той факт, що самотужки жодна організація не зможе охопити та вирішити усі місцеві проблеми у житлово-комунальній сфері міста.

Відтак, муніципалітет міста може надавати підтримку тим громадам, які самі ініціюють вирішення соціально-економічних та екологічних проблем.

4.5. Громадський контроль за ходом реалізації Програми здійснюється ОСББ та представниками громадських організацій.

4.6. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та у відповідності до етапів Програми

5. Порядок відбору проектів

Відбір та затвердження проектів покладається на Конкурсну комісію. Склад Конкурсної комісії та Положення про неї розробляється додатково.

5.1. Критерії відбору проектів, що здійснюється Конкурсною комісією:

- впровадження проектів для будинків та прибудинкових територій, що перебувають в експлуатації більше 10 років;

- змістовність проекту, інноваційність запропонованих підходів і технологій, покращення технічних характеристик;

- реалістичність досягнення мети проекту, конкретність запланованих результатів;

- очікуваний довгостроковий ефект;

- пріоритетність проекту;

- досвід і активна діяльність у здійсненні проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем громади;

- кваліфікація фахівців, які залучаються до роботи в рамках проекту;

- залучення додаткових джерел фінансування.

Муніципальні ресурси витрачаються за принципом забезпечення максимального соціально-економічного ефекту.

Інформація про реалізацію Програми розповсюджується місцевими засобами масової інформації (розміщення у газеті "Луцький замок" та на Веб-сайті Луцької міської ради).

5.2. Пріоритетність робіт та проектів:

Доцільність і обсяги надання підтримки визначаються в такій послідовності: об'єднання співвласників на загальних зборах затверджує рішення щодо найбільш пріоритетних і необхідних робіт або заходів, які необхідно провести в багатоквартирному будинку та на прибудинковій території, та про обсяги співфінансування.

Ці плани включають роботи (проекти), щодо яких люди виявили готовність зробити власні внески та пізніше впровадити відповідно до всіх залучених джерел фінансування. Відділ сприяння діяльності ОСББ допомагає сформувати критерії для реалізації проектів та допомогти у підготовці пропозиції для подання на розгляд Конкурсної комісії органу місцевого самоврядування, а також надає допомогу у проведенні відбору виконавців робіт.

Розроблені пропозиції відділ накопичує, оцінює їх на предмет закінченості, якості та передає до Конкурсної комісії. Комісія оцінює пропозиції і проводить їх ранжування для фінансування. Процедура відбору базується на принципах конкуренції (наприклад рівень участі ОСББ у фінансуванні проекту, якість пропозиції, значимість впливу на якість життя населення, застосування вартості впровадженого заходу на кв. м загальної площі будинку, енергоефективність і т. д.) та прозорості. Таким чином, забезпечується висока якість проекту та відповідальність партнерів щодо його гідного впровадження.

У процесі відбору пропозицій проводиться оглядовий візит потенційних місць впровадження проектів та спілкування з громадами, які претендують отримати фінансову підтримку.

Відібрані пропозиції подаються міському голові, міській раді разом із протоколом засідання Конкурсної комісії для фінансування. За результатами розгляду протоколів департаментом ЖКГ вноситься на сесію міської ради проект рішення про фінансування.

Управління фінансів фінансує проекти у партнерстві з ОСББ та іншими джерелами фінансування. Метою співфінансування проектів є сприяти громадам у вирішенні місцевих проблем для покращення якості життя та сталості їх розвитку.

Між департаментом житлово-комунального господарства та одержувачем співфінансування підписується Угода про партнерство відповідно до етапів впровадження заходів.

Згідно з вищезазначеною угодою департамент житлово-комунального господарства бере участь у відборі виконавців робіт, який проводить громада на підставі розроблених ліцензованою проектною організацією проектів та поданих (не менше трьох) цінових пропозицій. Відбір затверджується протоколом зборів та підписанням угоди між громадою та фірмою-виконавцем.

Одночасно з участю у впровадженні заходів цієї Програми, ОСББ може приймати участь у програмах виділення коштів з державного бюджету в рамках Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки.

6. Фінансування Програми

Джерелами фінансування заходів Програми є:

1. Кошти Державного бюджету України та міського бюджету.

2. Гранти, кредити вітчизняних комерційних банків, благодійні внески.

3. Кошти мешканців ОСББ.

Кошти міського бюджету та Державного бюджету України, призначені для сприяння діяльності ОСББ, використовуються на:

- інформаційно-освітні заходи: друк буклетів та методичної літератури, інформаційних матеріалів, встановлення біг-бордів, створення відеофільмів;

- виготовлення землевпорядної документації прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, у якому створено ОСББ, технічного паспорта будинку, у якому створено ОСББ, технічної документації: інвентарної справи, акта прийняття в експлуатацію, плану зовнішніх мереж (у разі неможливості відновлення її за рахунок попереднього балансоутримувача) тощо;

- організацію навчань (семінарів, тренінгів, курсів тощо) для голів правління, бухгалтерів та інших членів ОСББ;

- організацію навчання працівників виконавчих органів міської ради, участь у всеукраїнських та міжнародних семінарах з обміну досвідом;

- проведення капітального ремонту конструктивних елементів та технічного обладнання багатоквартирного житлового будинку: ремонт дахів, інженерних мереж, ліфтів, встановлення засобів обліку комунальних послуг, утеплення фасадів, облаштування прибудинкової території, дитячих майданчиків тощо;

- співфінансування громадою та міським бюджетом інноваційних пілотних проектів по термомодернізації будинків, впровадження енергоефективних заходів - в рамках Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки.

Фінансування проектів, які реалізовуються за рахунок громади та місцевого бюджету, проходить у два етапи:

Перший етап - це внесок громади та внески залучених нею спонсорів. Для отримання фінансування від муніципалітету ОСББ необхідно відкрити рахунок в Управлінні державного казначейства в місті та надати в департамент житлово-комунального господарства пакет документів:

1) лист - запит на фінансування;

2) копію оголошення в ЗМІ про відбір виконавців робіт;

3) протокол про визначення виконавця робіт (з підписами членів функціональної групи та представників місцевої влади);

4) копію Угоди з виконавцями робіт;

5) копію платіжного доручення про перерахунок внеску громади на рахунок виконавця робіт;

6) копію платіжного доручення про отримання коштів виконавцем робіт;

7) акти виконаних робіт на суму внеску громади та спонсорів;

8) рекомендаційний лист від відділу сприяння діяльності ОСББ.

Другий етап - внесок міської ради, що надається після подання в департамент житлово-комунального господарства повного пакету звітної документації про використання коштів громади. Кошти міського бюджету на заходи, що впроваджуються за муніципальною програмою, перераховуються двома траншами:

I - транш - 50 % від суми, що складає різницю між загальним кошторисом проекту та внеском громади;

II - транш - 50 % від суми, що складає різницю між загальним кошторисом проекту та внеском громади. Для отримання другого траншу коштів необхідно надати департаменту ЖКГ виконкому пакет документів:

1) лист - запит на другу частину фінансування;

2) звіт про використання коштів І траншу;

3) копію платіжного доручення про перерахунок коштів виконавцю робіт;

4) копію платіжного доручення про отримання коштів виконавцем;

5) акт виконаних робіт на суму першого траншу;

6) рекомендаційний лист - підтвердження від відділу сприяння діяльності ОСББ.

Після виконання всього об'єму робіт проекту громаді необхідно надати остаточний звіт про використання коштів, а саме:

1) копію платіжного доручення про перерахунок коштів II траншу виконавцю;

2) копію платіжного доручення про отримання коштів виконавцем;

3) звіти про використання коштів кошторис проекту;

4) копію Угоди з виконавцями робіт;

5) акти виконаних робіт на суму другого траншу;

6) акт про приймання і введення в експлуатацію, підписаний членами робочої комісії;

7) звіт про громадський аудит, затверджений протоколом засідання загальних зборів ОСББ;

8) лист-підтвердження від відділу сприяння діяльності ОСББ;

9) фотоматеріали реалізованого проекту.

Фінансування з міського бюджету для будинку ОСББ здійснюється в межах до 150 тис. грн. один раз на три або протягом трьох років.

Кошти на реалізацію проекту перераховуються безпосередньо виконавцю робіт відповідно до прописаних етапів фінансування.

У випадку участі ОСББ у реалізації проектів за рахунок державних коштів в рамках Загальнодержавної програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства на 2009 - 2014 роки, кошти місцевого бюджету можуть виділяються ОСББ, як частина співфінансування у такому співвідношенні:

1) громада - 10 % і більше;

2) міський бюджет - до 10 %, але не більше 150 тис. грн.; пріоритетність, критерії відбору, етапи виділення коштів зберігаються;

3) державний бюджет - 80 %.

Після реалізації проекту громада повинна прийняти на баланс об'єкт та забезпечити його подальше утримання.

Для того, щоб отримати підтримку муніципалітету, необхідно подати заявку-запит на підтримку та повний пакет документів у відділ сприяння діяльності ОСББ (додаток 3).

Механізм реалізації проекту наведений у додатку 4.

В ході фінансування та реалізації проекту департамент житлово-комунального господарства здійснює постійний нагляд та контроль за використанням коштів.

Після завершення робіт, передбачених проектом, проводиться громадський аудит. У ньому беруть участь: виконавці робіт, громада та представники міської влади.

7. Очікувані результати

У результаті реалізації заходів міської програми СД ОСББ буде поліпшено стан житлового фонду та якість проживання громадян, активізовано об'єднання громад до вирішення власних проблем соціально-економічного та екологічного характеру і створено сприятливе середовище для міста Луцька.

Результати Програми:

1. короткотривалі:

- підвищення рівня поінформованості об'єднань громадян;

- підвищення свідомості та згуртованості громад;

- залучення громад міста до вирішення місцевих проблем;

- об'єднання зусиль об'єднань громадян у вирішенні місцевих проблем;

- реалізація місцевих соціально-економічних проектів;

- поширення механізму співфінансування, організація співвласників;

2. довготермінові:

- реалізація принципів сталого розвитку;

- розвиток державно-приватного партнерства (співпраця влади та громади);

- дотримання прозорості та звітності використання бюджетних, залучених та громадських коштів;

- покращення якості життя громад;

- підвищення енергоефективності будинків;

3. мультиплікаційний ефект:

- поширення досвіду сталого розвитку громад;

- активізація громад у вирішенні власних проблем.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт


 

Додаток N 1
до Програми сприяння діяльності ОСББ на території м. Луцька, затвердженої рішенням Луцької міської ради
28.12.2011 N 18/32


Ресурсне забезпечення міської цільової програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території м. Луцька

9000,00 тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

I

II

III

2012 рік

2013 рік

2014 рік

Обсяг ресурсів,
усього,

2000,00

3000,00

4000,00

9000,00

у тому числі:

 

 

 

 

міський бюджет

2000,00

3000,00

4000,00

9000,00

Кошти небюджетних джерел

-

-

 

-

Кошти інших джерел

-

-

-

- (ОСББ співфінансування)


 

Додаток N 2
до Програми сприяння діяльності ОСББ на території м. Луцька, затвердженої рішенням Луцької міської ради
28.12.2011 N 18/32


Напрями діяльності та заходи міської цільової програми сприяння діяльності об'єднань співвласників багатоквартирних будинків на території м. Луцька

N
з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Інформаційно-
освітні заходи

Друк буклетів та методичної літератури, інформаційних матеріалів, створення фотоматеріалів

2012 - 2014

Відділ інформаційної роботи виконкому, департамент ЖКГ, різні фонди

Місцевий бюджет, інші джерела

I етап: 2012 р. - 5,0
II етап: 2013 р. - 10,0
III етап: 2014 р. - 10,0

Популяризація функціонування ОСББ, переваги ефективного власника житла

2

Організація навчань, семінарів

Допомога керівникам ОСББ, обмін досвідом організація навчань, семінарів, курсів, тренінгів

2012 - 2014

Відділ сприяння діяльності ОСББ, центр зайнятості, залучені фонди, управляючі компанії

Місцевий бюджет, інші джерела

I етап: 2012 р.
(додатково
інші джерела)
II етап:2013 р. - 10,0
(додатково
інші джерела)
III етап:2014 р. - 20,0
(додатково
інші джерела)

Підвищення ефективності роботи, покращення управління, експлуатації житлових будинків

3

Відновлення технічної документації на будинки

Виготовлення техн. паспортів, планів та схем інженерних мереж (при неможливості відновлення попереднім балансоутримувачем)

2012 - 2014

Департамент ЖКГ, БТІ, інші залучені організації

Місцевий бюджет

I етап: 2012 р.
II етап: 2011 р. - 20,0
III етап: 2014 р. - 30,0

Врахування, використання технічних характеристик будинків

4

Виготовлення землевпорядної документації

Розмежування меж прибудинкових територій, передача територій у користування

2012 - 2014

Управління земельних ресурсів, КП "Луцькмістобуд"

Місцевий бюджет

I етап: 2012 р. - 45,0
II етап: 2013 р. - 60,0
III етап: 2014 р. - 140,0

Ефективне використання прибудинкових територій

5

Покращення технічних характеристик будинків

Співфінансування проведення капітальних ремонтів житлових будинків, підвищення енергоефективності будівель, встановлення засобів обліку послуг

2012 - 2014

Департамент ЖКГ, Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків

Місцевий бюджет, ОСББ, державний бюджет

I етап: 2012 р. - 1950,0
(місцевий бюджет відповідно до умов розділу N 6)
II етап: 2013 р. - 2900,0
(місцевий бюджет відповідно до умов розділу N 6)
III етап:2014 р. - 800,0
(місцевий бюджет відповідно до умов розділу N 6)

Усунення дефектів конструктив. Елементів, покращення технічних характеристик


 

Додаток N 3
до Програми сприяння діяльності ОСББ на території м. Луцька, затвердженої рішенням Луцької міської ради
28.12.2011 N 18/32


ЗАЯВКА
на отримання гранту

Дата:

Пакет документів:

1. Лист від громади ОСББ про розгляд заявки;

2. Інформація про об'єднання співвласників житлового будинку:

- назва вулиці, N будинку;

- назва організації громади, ОСББ;

- дата створення;

- загальна кількість квартир, загальна площа будинку; проживає мешканців;

- кількість квартир (співвласників) є членами ОСББ;

3. Всього зібрано колективних коштів, необхідних для співфінансування заходу Програми ___________ тис. грн.;

4. Гарантійний лист про співфінансування;

5. Статут (копія);

6. Свідоцтво про реєстрацію (копія);

7. Акт передачі на баланс будинку (копія);

8. Довідка з банку про стан рахунку;

9. Протокол засідання загальних зборів членів ОСББ, в якому вказати:

- пріоритетність впровадження заходів, планів;

- про подачу заявки;

- про внесок громади щодо співфінансування;

Пакет документів супроводжується описовим змістом, який підписується:

Підписи

Голова ОСББ:

Бухгалтер:

Секретар загальних зборів:

Бухгалтер:

 

 

Додаток N 4
до Програми сприяння діяльності ОСББ на території м. Луцька, затвердженої рішенням Луцької міської ради
28.12.2011 N 18/32


Інформація по проекту, механізм реалізації

1. Назва проекту:

2. Яка об'єктивна необхідність та потреба у реалізації цього проекту (детально обґрунтувати):

3. Критерії, які були використані для відбору саме цього проекту (чому було вирішено реалізувати саме цей проект):

4. Тривалість проекту (Початок - закінчення):

5. Дані, кому принесе користь цей проект (загальна кількість): будинків; жителів.

6. Попередня оцінка бюджету проекту: всі суми вказуються в тис. грн.

N.

Вид матеріалів та роботи

Одиниці

К-ть

Вартість

Сума

Платник

Фінансовий вклад

 

МАТЕРІАЛИ

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛАДИ ТА ОБЛАДНАННЯ

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

Разом до сплати

 

 

 

 

 

Нефінансовий вклад

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 


7. Загальна вартість проекту:

8. Партнери в реалізації проекту та їхні внески:

N

Партнери

Тип та сума внеску

Коментарі

Фінансовий вклад

Не фінансовий вклад

Всього

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 


9. Виконання проекту: робочий план реалізації проекту, подальше утримання та супроводження проекту, а також забезпечення стійкості проекту (розписати детально).

Перелік та послідовність робіт, необхідних для реалізації проекту:

Вид робіт з реалізації проекту

Відповідальний

Дата початку

Дата закінчення

Необхідні фінансові затрати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Кому буде належати об'єкт після реалізації проекту та чим це підтверджується:

Яких щорічних витрат, людських та інших ресурсів буде потребувати утримання об'єкта (покриття поточних та капітальних витрат на функціонування; забезпечення необхідними працівниками, спеціалістами, інформаційними матеріалами та ін.), вказати з яких джерел будуть покриватись ці витрати.

Голова ОСББ

______
                (підпис)

 

Бухгалтер

______
(підпис)

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали