Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2019 - 2020 роки

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Дванадцята сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 26.07.2018 р. N 1240

Про Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2019 - 2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року N 61-р "Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій" (Розпорядження N 61-р), обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2019 - 2020 роки (додається).

2. Обласній державній адміністрації інформувати обласну раду про хід реалізації Програми щороку до 25 січня.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації та профільну постійну комісію обласної ради з питань бюджету.

 

Голова ради

М. Рівіс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
26 липня 2018 року N 1240

Програма
забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2019 - 2020 роки

I. Загальні положення

Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2019 - 2020 роки (далі - Програма) розроблена на основі реалізації завдань, визначених Кодексом цивільного захисту України ( N 5403-VI), Законом України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року N 586-XIV.

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених заходів органів виконавчої влади, місцевого самоврядування на загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на розв'язання проблеми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж, їх попередження, охорону життя і здоров'я людей.

II. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму

Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямків: розвитку цивільного захисту, пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування, який здійснювався через вивчення стану справ у регіоні та виявлення проблем.

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та недоліки, які можуть бути розв'язані за участі органів державної влади і місцевого самоврядування області, районів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів та фінансових можливостей.

Програма - це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким ступенем деталізації, що вважається доцільним з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку, і спрямованих на створення правових, фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, запобігання і реагування на надзвичайні ситуації та створення на території області страхового фонду документації.

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної безпеки населення і територій зумовлена тенденцією зростання кількості пожеж, які наносять шкоду населенню і територіям, збитки народногосподарському комплексу.

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил цивільного захисту не відповідає сучасним вимогам. Понад 75 відсотків одиниць техніки, якою оснащені підрозділи оперативно-рятувальної служби ДСНС в області, експлуатуються більш як 20 - 30 років. Наявність сучасних видів техніки та засобів оперативного реагування становить лише 7 відсотків, а індивідуального спорядження та засобів захисту - 20 відсотків від потреби.

На території Закарпатської області станом на 01 червня 2018 року виникло 776 пожеж (у 2017 році - 931), зменшення становить 16,6 %. Прямі матеріальні збитки від пожеж склали 32 млн грн, у попередньому році вони складали 19 млн грн (+68,4 %), побічні - 70 млн грн, у 2017 р. - 53 млн грн (+32 %). Економічні втрати від пожеж становлять понад 102 млн грн.

Кількість загиблих на пожежах - 24 особи (за минулий рік - 24), кількість травмованих осіб на пожежах зменшилась до 10 (у 2017 - 11 (-9 %).

Зросла кількість пожеж у Міжгірському районі - з 26 до 35 (+34,6 %) та у Свалявському районі - з 37 до 45 (+21,6 %). Збільшення кількості загиблих спостерігається в Ужгородському районі - з 1 до 4 випадків (+300 %), Берегівському - з 0 до 2 випадків (+200 %), Рахівському - з 1 до 3 випадків (+200 %) та Мукачівському - з 2 до 4 випадків (+100 %).

Проблемним питанням залишається стан пожежної безпеки об'єктів підвищеної поверховості, підприємств та установ, що фінансуються з бюджетів різного рівня, зокрема, лікувальних установ та установ соціального захисту населення, навчальних закладів і підпорядкованих їм гуртожитків, об'єктів літнього відпочинку та оздоровлення дітей.

З метою поліпшення рівня протипожежного захисту населених пунктів у сільській місцевості Закарпатської області та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року N 202 "Про затвердження Положення про місцеву пожежну охорону" із запланованих для створення 57 місцевих пожежних команд (далі - МПК) було створено лише 37.

Станом на 01 червня 2018 року на території Закарпатської області продовжують функціонування 18 місцевих пожежно-рятувальних підрозділів (МПК), з них одна МПК у складі Полянської ОТГ та 1 добровільна пожежна команда (с. Дерцен Мукачівського району). На цей час в області створено 6-ть об'єднаних територіальних громад

За ініціативи обласного управління ДСНС України на базі 11 місцевих пожежних команд було створено державні пожежно-рятувальні частини та пости (далі - ДПРЧ та ДПРП), які фінансуються з бюджету ДСНС України.

Відповідно до заходів Регіональної програми розвитку та удосконалення цивільного захисту Закарпатської області на 2016 - 2018 роки на території Закарпаття до кінця 2018 року необхідно створити 12-ть місцевих пожежних команд. Так, протягом 2016 - 2017 років потрібно було створити 8 МПК (Берегівський, Великоберезнянський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський райони), однак, за цей час жодної МПК в області не створено.

У зв'язку з відсутністю фінансування 6 місцевих пожежних команд ліквідовано (Виноградівський район - 5, Великоберезнянський район - 1), припинена діяльність МПК с. Видричка Рахівського району.

Протягом останніх 15 років не виділяються кошти на капітальне будівництво та модернізацію об'єктів пожежно-рятувальної служби, реконструкцію та капітальний ремонт, придбання аварійно-рятувальної та спеціальної пожежної техніки, засобів зв'язку, пожежно-технічного та рятувального обладнання.

На водоймах області у 2016 - 2017 роках загинуло 49 людей, з яких 5 дітей. З початку 2018 року на території Закарпатської області зареєстровано 20 випадків загибелі людей на воді, у тому числі 2 дітей.

На цей час в області зареєстровано та функціонує 224 об'єкти підвищеної небезпеки та 484 об'єкти віднесено до потенційно небезпечних.

Відсутня сучасна система оповіщення та інформування населення про надзвичайні ситуації. Не створено систему екстреної допомоги населенню, зокрема державну диспетчерську службу за єдиним телефонним номером "112".

Зазначені проблеми вимагають формування інших підходів до заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним умовам на рівні комплексного підходу до наявних форм і методів забезпечення безпеки населення і територій, техногенним та природним надзвичайним ситуаціям.

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми.

III. Мета Програми

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня готовності підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту щодо реагування на надзвичайні ситуації.

IV. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування Програми

Програма передбачає виконання першочергових заходів для підвищення рівня готовності підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту щодо реагування на надзвичайні ситуації за такими напрямками:

1) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, що характеризуються незадовільним техногенним та екологічним станом;

2) підвищення ефективності оперативного та комплексного реагування на надзвичайні ситуації;

3) створення ефективної багаторівневої системи управління діяльністю суб'єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки;

4) забезпечення високого рівня протипожежного захисту сільських населених пунктів, територій і об'єктів природно-заповідного фонду;

5) зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов'язаних із пожежами, зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

6) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків;

7) забезпечення мінімального часу прибуття пожежних підрозділів до місця пожежі за рахунок оптимальної їх дислокації у містах та сільській місцевості.

Програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області проводиться за рахунок коштів обласного та районних бюджетів. Загальний обсяг коштів, необхідних для реалізації Програми, становить 42741,150 тис. гривень (додаток 2 до Програми).

Строк реалізації Програми: 2019 - 2020 роки.

V. Напрями діяльності та заходи, строки та етапи виконання Програми

Напрями діяльності та заходи, строки та етапи виконання Програми наведено у додатку 3 до Програми.

VI. Перелік завдань і заходів Програми

Для розв'язання проблем забезпечення відповідного рівня готовності підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до дій за призначенням передбачається виконання основних завдань Програми, які включають проведення комплексу робіт щодо:

1) проведення технічного переоснащення державних пожежно-рятувальних підрозділів УДСНС України у Закарпатській області;

2) поліпшення матеріально-технічного забезпечення гірсько-пошукових, водолазних, піротехнічних підрозділів;

3) утворення єдиного координаційного центру управління кризовими ситуаціями та залучення сил і засобів територіальної підсистеми цивільного захисту області;

4) утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони;

5) проведення (участь) у щорічному Всеукраїнському фестивалі дружин юних пожежників.

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити населення і територію Закарпатської області, запобігти виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних служб до дій за призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, поліпшити стан техногенної безпеки об'єктів, терміново реагувати на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє природне середовище та локалізувати зони впливу шкідливих і небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф.

Внаслідок підвищення фахового рівня рятувальників та посадових осіб об'єктів, поліпшення організації аварійно-рятувальних робіт та технічного дооснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку матеріальної бази буде забезпечено повний обсяг заходів із реагування і попередження надзвичайних ситуацій та подій на території Закарпатської області, оповіщення людей, зниження нещасних випадків та створення безпечних умов для відпочинку громадян.

У разі виконання Програми буде забезпечено функціонування обласної підсистеми державної системи попередження та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру для зменшення витрат на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій.

VII. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Відповідальним виконавцем Програми є Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області (за згодою). Виконавці - департамент освіти та науки облдержадміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Закарпатській області, районні державні адміністрації, - до 25 січня року, наступного за звітним, надають відповідальному виконавцеві інформацію про хід реалізації Програми.

Відповідальний виконавець Програми щорічно (у першому кварталі) узагальнює надану інформацію про стан та результати її виконання і готує звіт на сесію обласної ради.

 

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2019 - 2020 роки

1.

Ініціатори розроблення Програми

Закарпатська обласна державна адміністрація,
Управління ДСНС України у Закарпатській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу виконавчої влади про розроблення Програми

Кодекс цивільного захисту України ( N 5403-VI);
Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09 квітня 1999 року N 586-XIV

3.

Розробник Програми

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець Програми

Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області;
Закарпатська обласна державна адміністрація

6.

Учасники (виконавці) Програми

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Закарпатській області;
департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації;
департамент освіти та науки облдержадміністрації;
районні державні адміністрації

7.

Строки реалізації Програми

Протягом 2 років
(2019 - 2020 роки)

8.

Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми

Ужгородський, Мукачівський, Хустський, Великоберезнянський, Міжгірський, Свалявський, Іршавський та обласний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми (тис. грн)

42741,150

у тому числі бюджетних коштів:

42741,150

9.1.

обласного бюджету

23541,150

9.2.

районні бюджети і бюджети міст обласного підпорядкування

19200,0

10.

Основні джерела фінансування Програми

Обласний, районні бюджети

 

Заступник голови ради

П. Грицик

 

Додаток 2
до Програми

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2019 - 2020 роки

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання

Усього витрат на виконання Програми
тис. грн

2019

2020

2019 - 2020 рр.

1

3

4

5

Обсяг ресурсів
усього, у т. ч.:

17626,090

25115,060

42741,150

обласний бюджет

8026,090

15515,060

23541,150

районні бюджети

9600,0

9600,0

19200,0

 

Заступник голови ради

П. Грицик

 

Додаток 3
до Програми

ЗАХОДИ
Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території Закарпатської області на 2019 - 2020 роки

NN з/п

Найменування напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу, значення показника

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень

Очікуваний результат

всього, тис. гривень

У тому числі за роками, тис. гривень

всього

За роками

2019 рік

2020 рік

2019

2020

1.

Організаційне забезпечення пожежної безпеки

1.1. Пропонувати створення підрозділів місцевої пожеж-ної охорони,
у тому числі:

8

4

4

Райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад, на території яких утворюються підрозділи місцевої пожежної охорони

Районні бюджети

19200,0

9600,0

9600,0

Утворення та забезпечення функціонування 8-ми підрозділів місцевої пожежної охорони (по 4-ри на рік) 

Великоберезнянський район,

 

 

 

 

 

 

с. Волосянка;

 

1

 

 

2400,0

 

с. Люта;

 

 

1

 

 

2400,0

Іршавський район,

 

 

 

 

 

 

с. Дунковиця;

 

1

 

 

2400,0

 

Міжгірський район,

 

 

 

 

 

 

с. Торунь;

 

1

 

 

2400,0

 

Мукачівський район,

 

 

 

 

 

 

смт Кольчино;

 

 

1

 

 

2400,0

Ужгородський район,

 

 

 

 

 

 

с. Кам'яниця;

 

 

1

 

 

2400,0

Хустський район,

 

 

 

 

 

 

с. Горінчево;

 

 

1

 

 

2400,0

Свалявський район,

 

 

 

 

 

 

с. Керецьки

 

1

 

 

2400,0

 

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

19200,0

9600,0

9600,0

 

обласний бюджет

-

-

-

 

районні бюджети і бюджети міст обласного підпорядкування

19200,0

9600,0

9600,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Забезпечення розвитку матеріально-технічної бази Державних пожежно-рятувальних підрозділів

2.1. Пропонувати придбати рятувальну та спеціальну техніку та обладнання для гірської пошуковій служби, у тому числі:

 

 

 

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

1805,2

877,6

927,6

Підвищення рівня технічної спроможності та ефективної діяльності гірської-пошукової рятувальної служби аварійно-рятувального загону УДСНС Закарпатської області

Квадроцикл типу "Yamaha Grizli"

2

-

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

450,0

-

450,0

Снігохід типу "Yamaha Viking"

2

1

-

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

400,0

400,0

-

Радіостанція переносна УКХ-діапазону "BoaFeng"

20

10

10

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

30,0

15,0

15,0

Куртка гортексова (іншого мембранного матеріалу) із підстібною теплою підкладкою.

30

15

15

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

120,0

60,0

60,0

Черевики гірські високі

66

33

33

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

264,0

132,0

132,0

Снігоступи "LYS"

66

33

33

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

231,0

115,5

115,5

Штани зимові гортексові

66

33

33

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

132,0

66,0

66,0

Штани літні

66

33

33

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

79,2

39,6

39,6

Ліхтарі налобні світлодіодні

66

33

33

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

99,0

49,5

49,5

 

2.2. Пропонувати забезпечити захисним обладнанням групу піротехнічних робіт АРЗ СП, у тому числі:
вибухозахисний костюм піротехніка "КС-1"

1

1

-

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

150,0

150,0

-

Підвищення рівня технічної спроможності та ефективної діяльності піротехнічного підрозділу АРЗ СП УДСНС Закарпатської області

 

2.3. Пропонувати придбати групі водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини АРЗ СП Управління ДСНС України у Закарпатській області плавзасоби та рятувальне спорядження, у тому числі:

 

 

 

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

1525,0

262,5

1262,5

Забезпечення необхідного рівня технічної спроможності та ефективної діяльності групи водолазно-рятувальних АРЗ СП УДСНС Закарпатської області

 

надувний човен "Бріг" з мотором;

1

 

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

128,0

-

128,0

 

автономні водолазні повітряно-дихальні апарати "Mares, Faber";

6

3

3

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

150,0

75,0

75,0

 

гідрокостюми для плавання "сухого" типу "Mares Tech Fit";

2

1

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

90,0

45,0

45,0

 

гідрокостюми для плавання "мокрого" типу "Mares Coral";

6

3

3

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

27,0

13,5

13,5

 

Автомобіль підвищеної прохідності, спеціалізований для забезпечення водолазних робіт типу САРВС-Л;

1

-

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

1000.0

-

1000.0

 

Переносний компресор високого тиску типу "Coltri Sub";

1

1

-

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

90,0

90,0

-

 

Консоль з трьох приладів (глибиномір, манометр, термометр);

8

4

4

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

40,0

20,0

20,0

 

2.4. Пропонувати придбати пожежно-технічне та, рятувальне обладнання, у тому числі:

 

 

 

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

1354,0

750,0

604,0

Забезпечення необхідного рівня технічної спроможності та ефективної діяльності пожежно-рятувальних підрозділів УДСНС Закарпатської області

 

Рукави пожежні напірні різних діаметрів;

218

109

109

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

294,0

147,0

147,0

 

Рукави пожежні всмоктувальні різних діаметрів;

8

4

4

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

32,0

16,0

16,0

 

Костюм вогнезахисний (тепловідбивний)

10

5

5

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

150,0

75,0

75,0

 

Компресор для заправлення балонів апаратів захисту органів дихання

3

2

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

438,0

292,0

146,0

 

Генератор електричний потужністю від 8 кВт;

2

1

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

40,0

20,0

20,0

 

Комплект аварійно-рятувального гідравлічного обладнання типу "HOLMATRO";

2

1

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

400,0

200,0

200,0

 

 

2.5. Пропонувати придбати пожежну та спеціальну техніку, у тому числі: автопідіймач колінчастий пожежний з висотою підйому понад 50 м типу "АКП-50"

1

-

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

7000,0

-

7000,0

 

2.6. Пропонувати придбати вогнегасні речовини, у тому числі:

 

 

 

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

1470,0

735,0

735,0

 

Вогнегасний порошок (тонн);

20,0

10,0

10,0

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

300,0

150,0

150,0

 

Піноутворювач (тонн)

39,0

19,5

19,5

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

1170,0

585,0

585,0

 

 

2.7. Пропонувати забезпечити засобами індивідуального захисту, у тому числі:

 

 

 

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

4068,0

2034,0

2034,0

 

 

Апарати захисту органів дихання;

120

60

60

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

3600,0

1800,0

1800,0

 

Маски панорамні

640

240

240

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

2160,0

1080,0

1080,0

 

2.8. Пропонувати забезпечити засобами зв'язку, у тому числі:

 

 

 

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

1146,0

573,0

573,0

 

Ретранслятори УКХ радіозв'язку

8

4

4

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

784,0

392,0

392,0

 

Радіостанції автомобільні

12

6

6

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

144,0

72,0

72,0

 

Радіостанції стаціонарні

3

2

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

36,0

18,0

18,0

 

VoIP-телефони для забезпечення голосового спілкування через ІР мережу

48

24

24

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

144,0

72,0

72,0

 

Короткохвильова трансиверна радіостанція - (КВ-Трансивер)

1

 

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

38,0

-

38,0

 

2.9 Пропонувати провести капітальний та поточний ремонти пожежних депо, що належать до комунальної власності територіальних громад області, у тому числі:

3

2

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

3095,15

2193,15

902,0

Проведення капітального та поточного ремонту пожежних депо

 

10 - державної пожежно-рятувальної частини У ДСНС України у Закарпатській області (м. Хуст)

1

1

-

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

1993,15

1835,9

-

 

1 - державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Закарпатській області (м. Перечин)

1

1

-

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

200,0

200,0

-

 

12 - державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Закарпатській області (м. Берегово)

1

-

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

902,0

-

902,0

 

2.10. Пропонувати забезпечити засобами радіаційного та хімічного захисту, у тому числі:

 

 

 

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

551,800

212,840

338,960

Поліпшення технічної оснащеності групи хіміко-радіологічного захисту АРЗ СП УДСНС України у Закарпатській області

 

Дозиметр-радіометр універсальний МКС-У

1

-

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

86,400

-

86,400

 

Дозиметр-радіометр МКС-05 "ТЕРРА"

9

4

5

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

68,040

30,240

37,800

 

Газоаналізатор ДОЗОР С-М-5

4

2

2

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

107,400

53,700

53,700

 

Костюм ізолюючий "Рятувальник-2М"

3

1

2

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

96,480

32,160

64,320

 

Дозиметр гамма-випромінення індивідуальний ДКГ-21

6

3

3

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

53,460

26,730

26,730

 

Костюм ізолюючий "Л-1"

100

50

50

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

87,700

43,850

43,850

 

Фільтр до протигазу

80

40

40

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

52,320

26,160

26,160

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

22165,150

7788,090

14377,060

 

обласний бюджет

22165,150

7788,090

14377,060

 

районні бюджети і бюджети міст обласного підпорядкування

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Організація управління силами територіальної підсистеми ЦЗ в умовах НС

3.1 Облаштування кризового центру начальника ЦЗ області з ліквідації наслідків НС

1

-

1

Управління ДСНС України у Закарпатській області; облдержадміністрація

Обласний бюджет

900,0

-

900,0

Облаштування робочих місць членів кризового штабу, закупівля оргтехніки та засобів зв'язку

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

900,0

-

900,0

 

обласний бюджет

900,0

-

900,0

 

районні бюджети і бюджети міст обласного підпорядкування

 

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Пропаганда безпеки життєдіяльності

4.1. Фестиваль дружин юних рятувальників-пожежників

40

20

20

Управління ДСНС України у Закарпатській області спільно з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

140,0

70,0

70,0

Проведення фестивалю дружин юних пожежників на рівні держави, області та районів

 

4.2. Збір-змагання Всеукраїнського громадського руху "Школа безпеки"

40

20

20

Управління ДСНС України у Закарпатській області спільно з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації та НМЦ БЖД Закарпатській області

Обласний бюджет

140,0

70,0

70,0

Проведення збору-змагань Всеукраїнського громадського руху "Школа безпеки" області та районів

 

4.3. Змагання з пожежно-прикладного спорту серед юнаків

40

20

20

Управління ДСНС України у Закарпатській області спільно з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації

Обласний бюджет

20,0

10,0

10,0

Участь у чемпіонатах України з ППС та участь юнаків у чемпіонатах України з ППС у закритих приміщеннях

 

4.4. Виготовлення та встановлення рекламоносіїв зовнішньої соціальної реклами

50

25

25

Управління ДСНС України у Закарпатській області та НМЦ БЖД Закарпатській області

Обласний бюджет

30,0

15,0

15,0

Виготовлення та встановлення рекламоносіїв зовнішньої соціальної реклами для пропагування основ безпечної життєдіяльності людини

 

4.5. Сприяти організації постійних циклів теле- і радіопередач

14

7

7

Управління ДСНС України у Закарпатській області спільно з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Обласний бюджет

140,0

70,0

70,0

Створення постійних циклів теле- і радіопередач для ознайомлення населення з діями у випадку виникнення надзвичайних ситуацій

Обсяг ресурсів всього, у тому числі:

470,0

235,0

235,0

 

обласний бюджет

470,0

235,0

235,0

 

районні бюджети і бюджети міст обласного підпорядкування

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Пропаганда безпеки життєдіяльності

5.1. Виготовлення та друк поліграфічної продукції з питань основ безпеки життєдіяльності (видів продукції)

20

10

10

Управління ДСНС України у Закарпатській області спільно з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації та НМЦ БЖД Закарпатській області

Обласний бюджет

6,0

3,0

3,0

Організація проведення масово-роз'яснювальної роботи серед населення з питань безпечної життєдіяльності

Обсяг ресурсів усього, у тому числі:

6,0

3,0

3,0

 

обласний бюджет

6,0

3,0

3,0

 

районні бюджети і бюджети міст обласного підпорядкування

--

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всього

2019

2020

 

Разом за Програмою:

 

42741,150

17626,090

25115,060

 

 

обласний бюджет

23541,150

8026,090

15515,060

 

 

районні бюджети і бюджети міст обласного підпорядкування

19200,0

9600,0

9600,0

 

 

Заступник голови ради

П. Грицик
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали