ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

від 23.02.2011 р. N 6/15

Про Програму забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян в м. Луцьку на 2011 рік

Відповідно до ст. ст. 3, 28, 34, 37 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи", міська рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян в м. Луцьку на 2011 рік згідно з додатком.

2. Фінансовому управлінню Луцької міської ради забезпечити фінансування заходів Програми в межах асигнувань, які щорічно передбачатимуться у бюджеті міста за відповідними напрямками.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконкому Вербича Ю. Г. та постійну комісію з питань освіти, науки, культури, мови.

 

Міський голова

М. Романюк

 

Додаток
до рішення Луцької міської ради
23.02.2011 N 6/15

ПАСПОРТ
Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян в місті Луцьку на 2011 рік

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальна установа Луцький міський трудовий архів

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

-

3.

Розробник Програми

Комунальна установа Луцький міський трудовий архів

4.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальна установа Луцький міський трудовий архів

5.

Учасники Програми

Комунальна установа Луцький міський трудовий архів

6.

Термін реалізації Програми

2011 рік

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

міський бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми всього, тис. грн., в тому числі:

350,0

8.1

Коштів місцевого бюджету, тис. грн.

310,0

8.2

Коштів інших джерел, тис. грн.

40,0

ПРОГРАМА
забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян в місті Луцьку на 2011 рік

1. Загальні положення

Архівна справа є важливою складовою інформаційної та соціальної сфери життєдіяльності міста, що охоплює наукові, організаційні, правові, технологічні, економічні та інші питання, пов'язані з нагромадженням, обліком, зберіганням юридичними та фізичними особами архівних документів та використанням відомостей, що в них містяться.

Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених в процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території міста Луцька, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, здійснює Комунальна установа Луцький міський трудовий архів (далі - трудовий архів).

Матеріально-технічна база трудового архіву не відповідає сучасним стандартам і потребам, що може призвести до втрати документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міста.

Приміщення архівосховищ трудового архіву потребують ремонту, забезпечення сучасними стелажами, додатковими площами. На цей час ступінь заповнення їх становить 98 %, що практично унеможливлює подальший прийом документів міських установ, підприємств, організацій, що ліквідуються.

Розв'язання перелічених та інших проблем архівної сфери потребує вжиття дієвих заходів, які пропонуються у Програмі.

2. Мета Програми

Мета Програми полягає у суттєвому покращенні стану архівної справи на території міста завдяки зміцненню матеріально-технічної бази трудового архіву, запровадженню сучасних інформаційних технологій, задоволенню соціально-правових потреб громадян.

3. Шляхи і способи розв'язання проблем, термін виконання Програми

Проблему передбачається розв'язувати протягом 2011 року шляхом:

- створення належних умов для зберігання та використання документів, що не належать до Національного архівного фонду, але задовольняють потреби соціально-правового характеру громадян;

- технічного оснащення, впровадження сучасних інформаційних технологій в архівній установі;

- збільшення обсягів збереження документів з особового складу підприємств, установ, організацій, що ліквідуються;

- підвищення рівня економічних та соціальних гарантій для професійної самореалізації працівників архівної установи.

4. Основні заходи для забезпечення виконання Програми

4.1. Надавати методичну і практичну допомогу в організації роботи архівних підрозділів установ, підприємств, організацій міста, незалежно від форм власності, ліквідаційним комісіям (ліквідаторам) з питань, що входять до компетенції трудового архіву.

2011 рік

4.2. Приймати та зберігати, відповідно до умов, визначених Держкомархівом, документи з особового складу та документи тимчасового терміну зберігання підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування, що розташовані на території міста, або ліквідованих підприємств, установ та організацій, що діяли (були зареєстровані) на території міста.

2011 рік

4.3. Забезпечити Комунальну установу Луцький міський трудовий архів сучасними інформаційними технологіями, встановити програмне забезпечення.

2011 рік

4.4. Забезпечити створення електронної пошукової бази документів та довідкового апарату на документи, які передаються на державне зберігання.

2011 рік

4.5. Провести ремонтні роботи у додатково виділеному приміщенні для трудового архіву на вул. Бенделіані, 7.

2011 рік.

4.6. Забезпечити додатково виділене приміщення пожежною сигналізацією та засобами пожежогасіння, які не мають побічної руйнівної дії на документи.

2011 рік

4.7. Обладнати архівосховища додатково виділеного приміщення на вул. Бенделіані, 7 системою стаціонарних стелажів та встановити світлозахисні жалюзі в архівосховищах.

2011 рік.

4.8. Забезпечити дотримання режиму охорони та збереженості документів засобами охоронної сигналізації, порядку обмеженого доступу до архівосховищ та документів.

2011 рік.

4.9. Модифікувати пожежну сигналізацію та замінити вхідні двері на сертифіковані протипожежні у приміщенні трудового архіву на пр. Молоді, 5-б.

2011 рік

4.10. Провести повне картонування справ (придбання архівних коробок), згідно з Правилами зберігання архівних документів.

2011 рік

4.11. Здійснювати кваліфікований, оперативний розгляд звернень громадян, запитів установ, які надходять до трудового архіву.

2011 рік.

4.12. Забезпечити ведення, відповідно до чинного законодавства, облікових книг та електронного обліку документів та фондів при надходженні їх на зберігання до трудового архіву.

2011 рік

4.13. Брати участь у науково-практичних конференціях, навчаннях з питань архівної справи і діловодства.

2011 рік

5. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, а також за рахунок інших джерел відповідно до чинного законодавства.

6. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу:

- створити умови для гарантованого зберігання документів з особового складу ліквідованих підприємств, установ, організацій міста;

- забезпечити оперативно і в значно більших обсягах потреби громадян, юридичних осіб в інформації, необхідній для задоволення їх прав та законних інтересів;

- зміцнити матеріально-технічну базу архівної установи, поліпшити умови роботи її працівників;

- запровадити сучасні інформаційні технології та створити систему інформаційних ресурсів;

- створити умови для вдосконалення фінансово-економічного забезпечення архівної установи.

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 1
до Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян в місті Луцьку на 2011 рік

Заходи
фінансування Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян в місті Луцьку на 2011 рік

N
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

Джерела фінансування

1

Ремонтні роботи

Комунальна установа Луцький міський трудовий архів

2011

 

міський бюджет

в тому числі:

 

- електропостачання та

208,0

- електрообладнання

27,1

- капітальний ремонт приміщення

157,5

- встановлення системи охоронної сигналізації

13,0

- встановлення системи пожежної сигналізації

10,4

2

Поточні видатки

Комунальна установа Луцький міський трудовий архів

2011

142,0

міський бюджет кошти комунальної установи Луцький міський трудовий архів

в тому числі:

102,0

- пр. Молоді, 5-б

40,0

- вул. Бенделіані, 7

-

міський бюджет

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 

Додаток 2
до Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян в місті Луцьку на 2011 рік

Ресурсне забезпечення
Програми забезпечення зберігання документів для соціально-правового захисту громадян в місті Луцьку на 2011 рік

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Етап виконання Програми

Усього витрат на виконання Програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі

2011 рік

350,0

з міського бюджету

 

310,0

Кошти небюджетних джерел

-

-

Інші кошти

 2011 рік

 40,0

 

Секретар міської ради

Г. Пустовіт

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали