ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Дев'ята сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 02.03.2012 р. N 421

Про Програму забезпечення житлом працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на період до 2015 року

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 71 Бюджетного кодексу України, Житлового кодексу України, з метою забезпечення житлом спеціалістів облдержадміністрації обласна рада вирішила:

1. Затвердити Програму забезпечення житлом працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на період до 2015 року (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Громового А. О. та постійну комісію обласної ради з питань бюджету (Брензович В. І.).

 

Голова ради

І. Балога


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
02.03.2012 N 421


ПРОГРАМА
забезпечення житлом працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на період до 2015 року

Загальні положення

Забезпечення житлом державних службовців є однією з найгостріших проблем органів державної влади в області.

Програму забезпечення житлом працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації на період до 2015 року (далі - Програма)

розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Житлового кодексу України.

Необхідність розроблення Програми обумовлена:

відсутністю єдиного порядку забезпечення житлом державних службовців;

важливістю створення необхідних умов проживання державних службовців та їх сімей;

потребою у здійсненні додаткових заходів щодо забезпечення житлом та поліпшення житлових умов державних службовців.

Згідно зі статтею 47 Конституції України кожний громадянин має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду. Громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до чинного законодавства. Ринок житла, що діє на сьогодні, доступний переважно для громадян із високим рівнем доходу, які спроможні сплатити вартість комерційного житла. Затверджені соціальні програми, що реалізуються через різні механізми кредитування на пільгових умовах із залученням державних коштів, не охоплюють категорії державних службовців, які потребують поліпшення житлових умов.

Спостерігається низький рівень забезпечення житлом населення області, у тому числі і державних службовців.

Крім того, за останні роки простежується тенденція зростання вартості житла на первинному та вторинному ринках і одночасно з цим рівень доходів державних службовців не підвищується до рівня, який дозволив би їм самостійно вирішувати свої житлові проблеми.

1. Мета і завдання Програми

Основною метою Програми є сприяння вирішенню житлових проблем, створення та поліпшення житлових умов, забезпечення житлом працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, які потребують поліпшення житлових умов згідно із законодавством.

Завдання полягає у тому, щоб забезпечити житлом державних службовців, які не мають можливості самостійно придбати, збудувати житло та реалізувати своє конституційне право на житло. Поліпшити умови проживання державних службовців, які забезпечені житловою площею нижче від норми, проживають у гуртожитку або наймають (орендують) житло у приватному житловому фонді, проживають в одній кімнаті по дві або більше сімей, а також особи різної статі віком старше дев'яти років.

2. Напрями та шляхи реалізації Програми

Програма виконується за такими напрямами:

2.1. Реєстрація (облік) державних службовців, які мають право на державну допомогу для одержання (будівництва) доступного житла.

2.2. Надання державної допомоги державним службовцям, які перебувають на обліку та потребують поліпшення житлових умов, у тому числі молодим сім'ям, одиноким матерям (батькам), які виховують дитину без батька (матері).

2.3. Житло може створюватись шляхом нового будівництва (у тому числі на пайових засадах) або його придбання на вторинному ринку.

2.4. Запобігання зловживанням при отриманні житла, побудованого (придбаного) за рахунок державної підтримки.

2.5. Така державна допомога надається державним службовцям один раз та призначається, враховуючи сукупний дохід сім'ї.

3. Очікувані результати

Реалізація Програми дасть змогу створити:

необхідні житлові умови працівникам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації;

систему стимулювання житлового будівництва.

Реалізація Програми сприятиме вирішенню важливих соціально-економічних завдань, підвищенню престижу роботи в органах державної служби, зміцненню кадрової політики.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету. Загальна сума необхідних коштів на період до 2015 року становить 9000,0 тис. грн., у тому числі за роками:

2012 рік - 2000,0 тис. грн.;

2013 рік - 2500,0 тис. грн.;

2014 рік - 2500,0 тис. грн.;

2015 рік - 2000,0 тис. гривень.

Обсяги бюджетних призначень на фінансування заходів для забезпечення житлом державних службовців на підставі квартирного обліку осіб визначаються щороку під час внесення змін до обласного бюджету.

Разом з тим, залучаються різні джерела фінансування, не заборонені чинним законодавством.

5. Прогноз розвитку та реалізації Програми

Кількісні показники очікуваних результатів реалізації Програми залежать від фактичного обсягу надходження коштів для її фінансування.

Під час розроблення розрахункових показників фінансування та очікуваних результатів реалізації Програми було враховано потреби у забезпеченні житлом та поліпшенні житлових умов державних службовців, які перебувають на квартирному обліку.

За інформацією Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України гранична вартість одного квадратного метра житла у м. Ужгороді за станом на 1 січня 2012 року становить 4934,00 гривень.

Обсяг прогнозованих показників фінансування та очікуваних результатів виконання Програми за умови 100-відсоткового фінансування за рахунок різних джерел становить 9000,0 тис. гривень.

6. Порядок використання коштів обласного бюджету для забезпечення житлом державних службовців

Цей Порядок розроблено відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України, чинного Житлового кодексу України.

Порядок визначає механізм надання та використання коштів обласного бюджету для забезпечення житлом працівників обласної державної адміністрації.

Джерелом формування видатків для виконання зазначених заходів є кошти спеціального фонду (бюджету розвитку) обласного бюджету на відповідний рік, отримання яких передбачається відповідно до чинного законодавства, за рахунок надходжень:

коштів, від відчуження майна, що знаходиться в обласній комунальній власності;

дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є в обласній комунальній власності;

коштів, що передаються із загального фонду обласного бюджету;

інших надходжень, передбачених статтею 71 Бюджетного кодексу України.

Обсяги бюджетних призначень на фінансування заходів для забезпечення житлом державних службовців головний розпорядник цих коштів визначає щороку під час внесення обласного бюджету на відповідний період на підставі зведеного обліку осіб, яким передбачається надання житла за рахунок вказаних асигнувань.

Зазначений перелік складається обласною державною адміністрацією відповідно до затверджених списків черговості, погоджених із профспілковими комітетами апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.

Звернення про потребу у коштах для надання житла державним службовцям надаються обласній державній адміністрації до 1 серпня року, який передує плановому.

Фінансування видатків, що затверджені в обласному бюджеті на відповідний рік для здійснення вказаних заходів, проводиться за окремими розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та за наявності кошторису витрат, складеного і затвердженого головним розпорядником коштів в установленому порядку.

Забезпечення житлом здійснюється шляхом придбання новозбудованого житла чи такого, що було в експлуатації, або дольової участі у будівництві нового житла.

Будівництво чи придбання житла державним службовцям проводиться замовником на договірних засадах та з обов'язковим дотриманням вимог Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".

Контроль за цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів на зазначені цілі здійснюється уповноваженими на це органами.

7. Координація та контроль за реалізацією Програми

Координацію та контроль за реалізацією Програми здійснює обласна державна адміністрація.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали