Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про пропозиції щодо вдосконалення Закону України "Про Державний реєстр виборців" у частині використання персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 22 жовтня 2019 року N 1931

Київ

Про пропозиції щодо вдосконалення Закону України "Про Державний реєстр виборців" у частині використання персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців

Керуючись статтями 11, 12, пунктами 6, 8 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", частиною другою статті 14 Закону України "Про Державний реєстр виборців", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Схвалити пропозиції щодо вдосконалення Закону України "Про Державний реєстр виборців" у частині використання персональних даних виборців, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців, викладені у формі проєкту Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців" щодо доповнення переліку цілей використання персональних даних виборців, які містяться в базі даних Державного реєстру виборців із пояснювальною запискою та порівняльною таблицею (додатки 1 - 3).

2. Цю постанову надіслати Верховній Раді України та оприлюднити на офіційному вебсайті Центральної виборчої комісії.

 

Голова
Центральної виборчої комісії

О. ДІДЕНКО

 

Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
22.10.2019 N 1931

Проєкт

ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін до статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців" щодо доповнення переліку цілей використання персональних даних виборців, які містяться в базі даних Державного реєстру виборців

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 5, ст. 34; 2014 р., N 26, ст. 892; 2016 р., N 3, ст. 30; 2017 р., N 2, ст. 25) такі зміни:

частину п'яту викласти в такій редакції:

"5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у цій статті, можливе виключно за рішенням суду";

доповнити частиною восьмою такого змісту:

"8. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах.

Порядок надання та обсяг інформації з Реєстру визначаються розпорядником Реєстру".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

О. ГАТАУЛЛІНА

 

Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
22.10.2019 N 1931

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців" щодо доповнення переліку цілей використання персональних даних виборців, які містяться в базі даних Державного реєстру виборців

1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту Закону

Відповідно до Указу Президента України від 29 липня 2019 року N 558/2019 "Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг" (Указ N 558/2019) на Кабінет Міністрів України покладено, серед іншого, завдання щодо забезпечення проведення у шестимісячний строк верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах, насамперед у Єдиному державному демографічному реєстрі, Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, Єдиній державній електронній базі з питань освіти, електронній системі охорони здоров'я, а також спільно з Центральною виборчою комісією - у Державному реєстрі виборців.

Однак згідно з частиною другою статті 2 Закону України "Про Державний реєстр виборців" (далі - Закон), яким визначено правові та організаційні засади ведення Державного реєстру виборців (далі - Реєстр), база даних Реєстру, будь-яка її частина, копія бази даних або її частини, персональні дані виборців, що містяться в базі даних Реєстру (далі - персональні дані Реєстру), можуть використовуватися лише для цілей, передбачених статтею 26 Закону, перелік яких є вичерпним.

До цілей використання персональних даних Реєстру проведення верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах, Законом не віднесено.

У зв'язку з цим для реалізації вказаного вище завдання з використанням персональних даних Реєстру статтю 26 Закону необхідно доповнити відповідними положеннями.

Крім того, з огляду на доповнення статті 26 Закону частинами шостою (згідно із Законом України від 15.04.2014 N 1207-VII (Закон N 1207-VII)) та сьомою (згідно із Законом України від 06.12.2016 N 1774-VIII (Закон N 1774-VIII)), а також зазначену пропозицію про внесення змін до вказаної статті необхідно викласти в новій редакції її частину п'яту, якою визначаються підстави для використання персональних даних Реєстру за рішенням суду.

2. Цілі та завдання проєкту Закону

Основним завданням законопроєкту є доповнення переліку цілей використання даних Реєстру з метою забезпечення проведення верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах, зокрема в Реєстрі.

3. Загальна характеристика і основні положення проєкту Закону

Законопроєктом пропонується доповнити перелік цілей використання персональних даних Реєстру, передбачивши, що такі дані можуть бути використані для проведення верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах.

Разом з тим передбачається установити, що порядок надання та обсяг інформації з Реєстру визначається розпорядником Реєстру, яким згідно із законами України є Центральна виборча комісія.

Крім того, у проєкті пропонується викласти частину п'яту статті 26 Закону в новій редакції, згідно з якою використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у цій статті, можливе виключно за рішенням суду.

4. Стан нормативно-правової бази

Основними нормативно-правовими актами в цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закон та Закон України "Про Центральну виборчу комісію".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків після прийняття проєкту Закону

Прийняття законопроєкту дасть змогу використати персональні дані Реєстру для проведення верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

О. ГАТАУЛЛІНА

 

Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
22.10.2019 N 1931

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України про внесення змін до статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців" щодо доповнення переліку цілей використання персональних даних виборців, які містяться в базі даних Державного реєстру виборців

Чинна редакція статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців"

Редакція статті 26 Закону України "Про Державний реєстр виборців" з урахуванням запропонованих у законопроєкті змін

Стаття 26. Цілі використання персональних даних Реєстру

1. Під час підготовки до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:
1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;
3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
4) проведення передбаченої у частині другій цієї статті перевірки відомостей про виборців.

1. Під час підготовки до виборів Президента України, народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад чи сільських, селищних, міських голів, до всеукраїнського або місцевого референдуму персональні дані Реєстру можуть використовуватися лише для:
1) складання попередніх списків виборців на виборчих дільницях;
2) уточнення попередніх списків виборців та складання остаточних списків виборців на виборчих дільницях;
3) надання Кабінету Міністрів України, іншим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, Центральній виборчій комісії, виборчій комісії Автономної Республіки Крим, територіальним виборчим комісіям місцевих виборів статистичної інформації щодо кількісних характеристик виборчого корпусу на відповідній території;
4) проведення передбаченої у частині другій цієї статті перевірки відомостей про виборців.

2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

2. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення перевірки достовірності відомостей про виборців, які поставили свої підписи у підписних листах на підтримку проведення всеукраїнського референдуму, а також відомостей, що надаються до відповідних виборчих комісій щодо кандидатів, уповноважених та довірених осіб, членів ініціативної групи референдуму, кандидатур до складу виборчих комісій.

3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених цим Законом.

3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для здійснення публічного контролю за веденням Реєстру в порядку та межах, встановлених цим Законом.

4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення, а також для створення реєстрів територіальних громад.

4. Персональні дані Реєстру можуть бути на підставі закону одноразово використані для первинного наповнення бази даних державної системи обліку фізичних осіб після її створення, а також для створення реєстрів територіальних громад.

5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у частинах першій - четвертій цієї статті, можливе виключно за рішенням суду.

5. Використання персональних даних Реєстру для інших цілей, крім зазначених у цій статті, можливе виключно за рішенням суду.

6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень.

6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень.

7. Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.

7. Під час здійснення повноважень з контролю за дотриманням бюджетного законодавства в частині моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та своєчасного і в повному обсязі отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітних плат, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, Міністерство фінансів України має право отримувати з Реєстру інформацію про виборців, зокрема таку, що містить персональні дані.

 

8. Персональні дані Реєстру можуть бути використані для проведення верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах.
Порядок надання та обсяг інформації з Реєстру визначаються розпорядником Реєстру.

 

Секретар
Центральної виборчої комісії

О. ГАТАУЛЛІНА
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали