МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 серпня 2011 року N 413

Про проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку в птахівництві

Відповідно до Положення про порядок проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 17.11.2003 N 406, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2004 за N 18/8617, наказую:

1. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.), асоціації птахівничих підприємств "Птахопром України" (Петров Ю. Є., за згодою), асоціації "Союз птахівників України" (Бакуменко О. Б., за згодою), Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій, Управлінню промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської державної адміністрації забезпечити проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку в птахівництві.

2. Затвердити, що додаються:

2.1. Програму проведення семінару-навчання та атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку в птахівництві.

2.2. Питання атестаційних тестів по птахівництву.

2.3. Склад атестаційної комісії з проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку в птахівництві.

2.4. Склад апеляційної комісії з розгляду скарг, пов'язаних з атестацією працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку в птахівництві.

3. Визначити Інститут птахівництва НААН України координатором проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку в птахівництві.

4. Матеріали про результати проведення атестації в місячний термін подати до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О. В.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

С. І. Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
17.08.2011 N 413

Програма
проведення семінару-навчання та атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку у птахівництві

N з/п

Тема

Тривалість, хв.

П. І. Б., посада, вчена ступінь викладача

1

Структура і функції державної племінної служби в Україні, напрями вдосконалення законодавства про племінну справу у тваринництві та ліцензування провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичних досліджень та аномалій тварин

30

Кудрявська Н. В., начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

2

Стан і перспективи розвитку племінного птахівництва в Україні

30

Петров Ю. Є., генеральний директор асоціації птахівничих підприємств "Птахопром України" (за згодою)

3

Наукове забезпечення галузі птахівництва в Україні

20

Терещенко О. В., директор Інституту птахівництва НААН України, к. б. н. (за згодою)

4

Племінні (генетичні) ресурси України всіх видів птиці, їх характеристика і розповсюдження

30

Катеринич О. О., заст. директора Інституту птахівництва НААН України, к. с.-г. н. (за згодою)

5

Нормативно-правові документи на виконання Закону України "Про племінну справу в тваринництві":а) суб'єкти племінної справи в птахівництві, їх діяльність і функції;
б) порядок присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві

30

Хвостик В. П., завідуючий лабораторії селекції та математичного моделювання Інституту птахівництва НААН України, к. с.-г. н. (за згодою)

6

Ведення племінного обліку суб'єктами племінної справи у тваринництві:
а) загальні вимоги до заповнення форм племінного обліку у птахівництві;
б) основні види племінного обліку в племзаводах і племптахорепродукторах;
в) практичні заняття з ведення форм племінного обліку

90

Панькова С. М., с. н. с. лабораторії селекції та математичного моделювання Інституту птахівництва НААН України, к. с.-г. н. (за згодою)

7

Ведення автоматизованого племінного обліку суб'єктами племінної справи

20

Панькова С. М., с. н. с. лабораторії селекції та математичного моделювання Інституту птахівництва НААН України, к. с.-г. н. (за згодою)

8

Бонітування курей яєчного та м'ясного напрямів продуктивності в племзаводах і племптахорепродукторах з практичним заняттям

90

Лютий Ю. С., н. с. лабораторії селекції та математичного моделювання Інституту птахівництва НААН України, к. с.-г. н. (за згодою)

9

Бонітування качок, гусей, індиків і інших видів птиці у племзаводах, племптахорепродукторах з практичним заняттям

120

Хвостик В. П., зав. лабораторією селекції та математичного моделювання Інституту птахівництва НААН України, к. с.-г. н.(за згодою)

10

Застосування племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси з птахівництва, форми та порядок їх заповнення

20

Подстрєшний О. П., с. н. с. лабораторії генетичного контролю і молекулярної діагностики Інституту птахівництва НААН України, к. б. н. (за згодою)

11

Ведення Державного племінного реєстру:
а) правила та порядок реєстрації племінних стад у Державному племінному реєстрі;
б) форми звітності для ведення Державного племінного реєстру, вимоги і правила їх заповнення

30

Хвостик В. П., зав. лабораторією селекції та математичного моделювання Інституту птахівництва НААН України, к. с-г. н. (за згодою)

12

Державна підтримка галузі та участь у виконанні програми, звітність одержувачів бюджетних коштів

30

Катеринич О. О., заст. директора Інституту птахівництва НААН України, к. б. н. (за згодою)

13

Проведення генетичних досліджень у птахівництві

20

Подстрєшний О. П., с. н. с. лабораторії генетичного контролю і молекулярної діагностики Інституту птахівництва НААН України, к. б. н. (за згодою)

14

Консультації

120

Викладачі

15

Атестація спеціалістів, оформлення і видача посвідчень про атестацію

240

Атестаційна комісія

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
17.08.2011 N 413

СКЛАД АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
з проведення атестації працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку в птахівництві

Гетя А. А.

- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, співголова

Терещенко О. В.

- директор Інституту птахівництва НААН України, співголова

Петров Ю. Є.

- генеральний директор асоціації птахівничих підприємств "Птахопром України", співголова

Члени комісії:

 

Жидовцева Н. В.

- начальник відділу племінної інспекції Головного управління агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації

Хвостик В. П.

- завідувач відділу селекції і генетики с.-г. птиці Інституту птахівництва НААН України (за згодою)

Панькова С. М.

- старший науковий співробітник лабораторії селекції та математичного моделювання Інституту птахівництва НААН України (за згодою)

Лемешева М. М.

- завідувач кафедри технології птахівництва Харківської державної зооветеринарної академії (за згодою)

Подстрєшний О. П.

- старший науковий співробітник лабораторії генетичного контролю Інституту птахівництва НААН України (за згодою)

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
17.08.2011 N 413

СКЛАД АПЕЛЯЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
з розгляду скарг, пов'язаних з атестацією працівників, які виконують спеціальні роботи, пов'язані з племінними (генетичними) ресурсами - бонітування птиці та ведення племінного обліку в птахівництві

Сень О. В.

- заступник Міністра аграрної політики та продовольства України, голова комісії

Гетя А. А.

- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України, заступник голови комісії

Члени комісії:

 

Кудрявська Н. В.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Катеринич О. О.

- заступник директора з наукової роботи Інституту птахівництва НААН України (за згодою)

Вашешніков М. О.

- директор Департаменту правової та законопроектної роботи Мінагрополітики України

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
17.08.2011 N 413

ПИТАННЯ АТЕСТАЦІЙНИХ ТЕСТІВ ПО ПТАХІВНИЦТВУ

1. Бонітування птиці - це:

А) комплексна оцінка ліній, порід птиці за племінними і продуктивними якостями;

Б) індивідуальна оцінка птиці за власною продуктивністю і відтворними якостями;

В) комплексна оцінка за продуктивністю.

2. В яких господарствах проводиться бонітування птиці?

А) в усіх господарствах незалежно від належності та підпорядкованості, що мають племінну птицю;

Б) в усіх господарствах, крім приватних, що мають племінну птицю;

В) в усіх господарствах державного підпорядкування, що мають племінну птицю.

3. Як часто бонітують птицю?

А) один раз в півроку;

Б) щоквартально;

В) щорічно.

4. З якою метою проводять бонітування?

А) для визначення відповідного класу птиці, в залежності від якого встановлюють реалізаційну ціну племінної продукції;

Б) для характеристики стада за племінною цінністю;

В) для визначення структури стада.

5. Хто входить до складу комісії з бонітування птиці?

А) фахівці із спеціальною підготовкою наукових установ, селекційних центрів;

Б) спеціалісти господарства (зоотехніки та ветеринарні спеціалісти); представники управлінь сільського господарства і продовольства райдержадміністрацій; фахівці з відповідною кваліфікацією, що пройшли атестацію, галузевих підприємств, об'єднань, асоціацій тощо, селекційних центрів, наукових установ;

В) спеціалісти ветеринарної служби, зоотехніки-селекціонери.

6. З якою метою подається звіт про результати бонітування птиці підприємством (господарством) до Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації?

А) для розробки і корегування загальнодержавної програми селекції у птахівництві;

Б) для зведення;

В) для затвердження.

7. Які ознаки враховуються при бонітуванні вихідних ліній птиці?

А) несучість, маса яєць, вивід молодняку, збереженість, жива маса при переводі у доросле стадо;

Б) несучість, маса яєць;

В) жива маса, вивід молодняку.

8. Як визначається клас птиці прабатьківського стада?

А) за класом батьків;

Б) за власними ознаками;

В) за класом батьків та власними ознаками.

9. Як визначається клас птиці батьківського стада?

А) за класом батьків;

Б) за власними ознаками;

В) за класом батьків та власними ознаками.

10. Які класи можна присвоїти прабатьківському стаду за комплексом ознак?

А) I клас, II клас;

Б) Еліта, I клас;

В) Еліта, I клас, II клас.

11. Які класи можна присвоїти батьківському стаду за комплексом ознак?

А) Еліта, I клас, II клас;

Б) II клас;

В) Еліта, I клас.

12. Що таке племінне свідоцтво генетичних ресурсів у птахівництві?

А) документ, в якому відображені дані про походження, продуктивність і клас за результатами бонітування;

Б) документ, в якому відображені дані про продуктивність птиці, що реалізується;

В) документ, в якому відображені дані про продуктивність птиці, від якої реалізується племінна продукція.

13. На яку продукцію видається "Племінне свідоцтво генетичних ресурсів у птахівництві"?

А) на молодняк;

Б) на інкубаційні яйця;

В) на племінну птицю та інкубаційні яйця.

14. Як проводиться ідентифікація птиці в племінних заводах?

А) розрізом перетинок на лапах;

Б) індивідуальне мічення птиці за допомогою крилових, ножних міток;

В) індивідуальне мічення птиці за допомогою крилових, ножних міток та розрізом перетинок на лапах.

15. Як проводиться ідентифікація птиці за лініями в племптахорепродукторах 1-го та 2-го порядку?

А) обрізування дзьоба;

Б) обрізування крил;

В) обрізування гребенів, розріз перетинок на лапах, прокол перетинок дироколом, кольорові бірки (еполети).

16. За якою кількістю форм ведеться індивідуальний племінний облік у племзаводі?

А) 5;

Б) 8;

В) 12.

17. Як повинно проводитись виправлення даних первинного обліку?

А) чітким перекреслюванням попередньої інформації і записом поруч нової;

Б) зафарбуванням;

В) витиранням попередніх записів.

18. З якою точність записується жива маса птиці і маса яєць?

А) цілі числа;

Б) до 1 десятої (одна цифра після коми);

В) до 1 сотої (дві цифри після коми).

19. Як вираховується оборот стада?

А) кількість переведених у доросле стадо молодок поділити на середнє річне поголів'я несучок;

Б) поголів'я на початок року додати поголів'я на кінець року і поділити на 365;

В) середньорічне поголів'я несучок поділити на початкове поголів'я.

20. Як ведеться контрольний облік живої маси при вирощуванні ремонтного молодняку в племптахорепродукторах?

А) індивідуально зважують кожну особину;

Б) вибірково індивідуально зважується 1 % птиці і розраховується середня величина живої маси по групі;

В) групове контрольне зважування.

21. Як проводиться облік несучості, збереженості птиці в племптахорепродукторах?

А) щоденний облік несучості та відходу птиці в розрізі ліній чи батьківських форм з розрахунком середніх за тиждень, місяць;

Б) індивідуально по кожній несучці;

В) в цілому по цеху, бригаді.

22. Які документи подаються господарством для участі у конкурсі на визначення виконавців Державної програми у тваринництві на наступний рік?

А) заявка;

Б) заявка, установчі документи господарства, програма селекції на наступний рік, ветеринарна довідка про благополуччя господарства;

В) заявка, програма селекції.

23. На які цілі надається державна підтримка племінним господарствам?

А) на придбання генетичних ресурсів особливо високої цінності зарубіжної селекції;

Б) на збереження генофондних стад;

В) на збереження та утримання генофондних стад, придбання племінних ресурсів та розширення власної племінної бази, здешевлення племінної продукції вітчизняного походження при її реалізації, розробку і виконання селекційних програм науковими установами.

 

Директор Департаменту тваринництва

А. А. Гетя

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали