Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2018 році

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 05.03.2018 р. N 168

Про проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу у 2018 році

Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", Указу Президента України від 15 лютого 2018 року N 33/2018 "Про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2018 році" (Указ N 33/2018), Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 року N 352:

1. Призвати на строкову військову службу громадян України чоловічої статі, придатних за станом здоров'я до військової служби в мирний час, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу:

1) у квітні - травні 2018 року;

2) жовтні - листопаді 2018 року.

2. Затвердити такі, що додаються:

1) склад обласної призовної комісії;

2) графік засідань обласної призовної комісії.

3. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення:

1) утворити та затвердити основний і резервний склад районних та міських призовних комісій та забезпечити їх роботу з 02 квітня по 31 травня, з 01 жовтня по 30 листопада 2018 року;

2) вжити необхідних заходів щодо підготовки молоді до військової служби, укомплектування Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та інших, утворених відповідно до законів України військових формувань особовим складом, морально і фізично готовим гідно виконувати свій конституційний обов'язок;

3) забезпечити на період роботи призовних комісій необхідну кількість технічних працівників та обслуговуючого персоналу, за якими на весь час виконання цих обов'язків зберегти місце роботи, посаду та середню заробітну плату;

4) організувати, відповідно до розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів, виконання сільськими, селищними, міськими радами заходів своєчасного оповіщення призовників щодо необхідності їх прибуття до районних (міських) військових комісаріатів шляхом вручення повісток через керівників житлово-експлуатаційних організацій, підприємств та інших організацій або установ, які здійснюють експлуатацію будинків, незалежно від підпорядкування і форми власності, домовласників, та забезпечення прибуття призовників на призовні дільниці;

5) сприяти виконанню заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням призову громадян України на строкову військову службу, шляхом виділення необхідних матеріально-технічних засобів для роботи призовних дільниць. Для відправки призовників на обласний збірний пункт у м. Козятин надати військовим комісаріатам за їхніми заявками автомобільний транспорт;

6) організувати до початку відправок призваних на обласний збірний пункт м. Козятин урочисті проводи призовників та проявляти необхідну турботу про їх сім'ї;

7) провести підготовчі заходи, пов'язані з попереднім медичним оглядом, обстеженням і лікуванням, в тому числі санацію та протезування зубів призовникам, що включені у команди на відправку до Збройних Сил України, інших військових формувань України, Державної спеціальної служби транспорту та вивченням призовників у березні, вересні 2018 року.

4. Голові Козятинської райдержадміністрації Оркуші О. С. та Козятинському міському голові Пузиру О. Д. сприяти організації роботи закладу харчування на обласному збірному пункті у м. Козятин.

5. Начальнику квартирно-експлуатаційного відділу м. Вінниця Міністерства оборони України Сакарі М. С. забезпечити безперебійне надання комунально-побутових послуг (освітлення, водопостачання, опалення, тощо) на обласному збірному пункті (м. Козятин) на період проведення призову.

6. Начальнику управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Чернявському С. В. забезпечити на обласному збірному пункті (м. Козятин) проведення тестування фізичної підготовки громадян, які підлягають призову на строкову військову службу.

7. Директору Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Грабович Л. О.:

1) розглянути питання щодо введення до складу медичних комісій районних (міських) військових комісаріатів для якісного проведення медичного огляду призовників досвідчених лікарів та медичних сестер з попереднім прийняттям заліків з військово-лікарської експертизи. Зберігати за ними на період медичного огляду займану посаду та середній заробіток за місцем постійної роботи. Проводити амбулаторне та стаціонарне обстеження призовників у лікувальних закладах області позачергово і безкоштовно;

2) провести призовникам, які включені у команди на відправку до військових частин серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту "B" (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту "C" (anti-HCV), визначення групи крові та резус-належності;

3) відрядити для роботи на обласному збірному пункті у м. Козятин наступних спеціалістів: хірургів - 2; терапевтів - 2; психіатрів - 2; невропатологів - 2; дерматологів - 2; отоларингологів - 2; рентгенологів - 2; рентгенотехніків - 2; медичних сестер - 6, та забезпечити їх необхідним медінструментарієм, апаратурою і розхідними матеріалами (негатоскоп, електрокардіограф, рентгеноплівка тощо);

4) забезпечити в період з 02 квітня по 31 травня та з 01 жовтня по 30 листопада 2018 року на обласному збірному пункті у м. Козятин дотримання встановлених санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм;

5) провести у м. Козятин флюорографічне обстеження призовників на обласному збірному пункті в термін з 10 квітня по 28 травня та 09 жовтня по 27 листопада 2018 року;

6) забезпечити, за необхідності, надання екстреної та невідкладної медичної допомоги особам, які будуть знаходитись на обласному збірному пункті м. Козятин, шляхом першочергового виїзду бригади швидкої медичної допомоги до місця його розташування;

7) забезпечити комплектування для медичного відділення при обласному збірному пункті у м. Козятин необхідної кількості медичного інструментарію, перев'язувального матеріалу та медикаментів для проведення медичного огляду.

8. Начальнику Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Педосу Ю. В.:

1) забезпечити в період проведення відправок молодого поповнення дотримання громадського порядку на обласному збірному пункті у м. Козятин;

2) проводити відповідно частини третьої статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку.

9. Обласній призовній комісії (Броварник В. М.) за підсумками проведення призову і відправки призовників до військових частин:

1) заслухати інформацію голів районних та міських призовних комісій за підсумками призову (навесні - до 15 червня 2018 року, восени - до 14 грудня 2018 року).

2) перевірити законність прийнятих районними та міськими призовними комісіями рішень про надання відстрочки чи звільнення від призову громадян призовного віку за різними обставинами.

10. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації, крім підпункту 2 пункту 1, який набирає чинності з 01 жовтня 2018 року.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. Коровій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
05 березня 2018 року N 168

СКЛАД ОБЛАСНОЇ ПРИЗОВНОЇ КОМІСІЇ

БРОВАРНИК
Василь Михайлович

- заступник голови облдержадміністрації, голова комісії

ВІННИЦЬКИЙ
Олег Миколайович

- військовий комісар Вінницького обласного військового комісаріату, перший заступник голови комісії (за згодою)

ДЗИГАЛЕНКО
Михайло Дмитрович

- начальник відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) - заступник обласного військового комісара, заступник голови комісії (за згодою)

ПЕЧАЛІН
Ігор Валентинович

- заступник начальника відділу комплектування та призову (підготовки до військової служби) обласного військового комісаріату, секретар комісії (за згодою)

ІНДИК
Валерій Миколайович

- начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та експлуатації фондів Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

ЗАЄЦЬ
Іван Іванович

- старший інспектор з особливих доручень відділу дільничних офіцерів поліції управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції у Вінницькій області (за згодою)

ОЛІЙНИК
Наталія Миколаївна

- провідний спеціаліст Вінницького обласного військового комісаріату (за згодою)

ШВИДЮК
Світлана Іванівна

- головний спеціаліст з терапії та організації сімейної медицини Департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

ЯКИМЧУК
Олександр Анатолійович

- головний спеціаліст відділу професійно-технічної освіти та координації роботи вищих навчальних закладів Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Вінницької обласної державної адміністрації
05 березня 2018 року N 168

ГРАФІК
засідань обласної призовної комісії

10 квітня (08 жовтня) 2018 року. Початок роботи - 1000.

Організаційне засідання.

12 квітня (11 жовтня) 2018 року. Початок роботи - 1400.

Барський, Мурованокуриловецький, Бершадський, Теплицький,

Гайсинський, Іллінецький, Оратівський райони.

19 квітня (18 жовтня) 2018 року. Початок роботи - 1400.

Липовецький, Погребищенський, Шаргородський, Калинівський, Немирівський райони.

26 квітня (25 жовтня) 2018 року. Початок роботи - 14оо.

Тростянецький, Чечельницький, Могилів-Подільський,

Чернівецький райони, та місто Могилів-Подільський, м. Ладижин.

10 травня (01 листопада) 2018 року. Початок роботи - 1000.

Ямпільський, Томашпільський, Літинський, Крижопільський, Піщанський, Хмільницький райони, м. Хмільник.

17 травня (08 листопада) 2018 року. Початок роботи - 1400.

Вінницький, Тиврівський, Тульчинський, Козятинський, Жмеринський райони та міста Вінниця, Жмеринка, Козятин.

24 травня (15 листопада) 2018 року. Початок роботи - 1400.

Зміна рішень щодо призовників, які були доставлені на обласний збірний пункт Вінницького обласного військового комісаріату

14 червня (13 грудня) 2018 року. Початок роботи - 1000.

Підсумкове засідання.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали