МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 червня 2012 року N 330/150

Про проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, що претендують на присвоєння відповідних статусів

Відповідно до статей 9 та 11 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пунктів 3.7, 3.8 та 3.9 Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за N 721/5912 (із змінами), з метою присвоєння суб'єктам племінної справи у тваринництві статусів племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінного бджолорозплідника, племінної пасіки, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, племінної станції із шовківництва, гренажного заводу, підтвердження відповідності одержаному статусу, а також у зв'язку із кадровими змінами наказуємо:

1. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України (Бісюк І. Ю.), Відділенню ветеринарної медицини та зоотехнії (Жукорський О. М.) Національної академії аграрних наук України, Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій разом з науково-дослідними установами Національної академії аграрних наук України і навчальними закладами Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити до 10 жовтня поточного року проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, що претендують на присвоєння/підтвердження відповідних статусів племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінного бджолорозплідника, племінної пасіки, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, племінної станції із шовківництва, гренажного заводу, відповідно до вимог:

Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора, затверджених спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за N 721/5912 та N 722/5913 (із змінами);

Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, затвердженого спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 29.07.2002 N 211/61, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.08.2002 за N 651/6939;

Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів), затверджених спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20.09.2000 N 185/83, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.10.2000 за N 739/4960.

2. Затвердити склад атестаційної комісії з проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, що додається.

3. Затвердити склад експертної комісії для розгляду матеріалів роботи атестаційних комісій, що додається.

4. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій забезпечити:

4.1. Опублікування в засобах масової інформації оголошення щодо проведення державної атестації та переатестації і подання до 1 вересня поточного року заявок суб'єктами племінної справи у тваринництві на проведення державної атестації до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим і головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.

4.2. Формування списків суб'єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідних статусів, які подали заявки на проведення державної атестації/переатестації, згідно з додатком 1:

4.2.1. З проведення атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві з метою присвоєння відповідних статусів, на підставі надання заявки щодо проведення державної атестації, з метою присвоєння відповідних статусів племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінного бджолорозплідника, племінної пасіки, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, племінної станції із шовківництва, гренажного заводу (включаються суб'єкти, які вперше атестуються) - до 7 вересня поточного року.

4.2.2. З проведення переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві за умови:

реформування, зміни найменування (в разі правонаступництва) - за зверненням суб'єктів племінної справи у тваринництві з відповідним статусом;

підтвердження відповідних статусів за даними зоотехнічної звітності (включаються суб'єкти, які не відповідають мінімальним вимогам, відповідно до діючого законодавства) - до 7 вересня поточного року.

4.3. Організацію роботи атестаційних комісій щодо визначення відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу з 7 вересня до 10 жовтня поточного року.

4.4. Розгляд та погодження матеріалів роботи атестаційних комісій про наслідки проведення державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві.

4.5. Подання згідно з графіком (додаток 2) у визначений строк матеріалів про наслідки державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві до Міністерства аграрної політики та продовольства України для розгляду матеріалів на засіданні експертної комісії щодо присвоєння/підтвердження відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві. Матеріали включають списки суб'єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння/підтвердження відповідних статусів на паперових та магнітних носіях за формою, наведеною у додатку 1, та оригінали документів, що подаються, заповнюються та погоджуються за формами і позиціями відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1 цього наказу:

заявка суб'єкта племінної справи у тваринництві на проведення державної атестації;

кількісні та якісні показники продуктивності й виробничо-господарської діяльності племінних господарств за видом та породою тварин;

результати бальної оцінки, якщо передбачена;

ветеринарна довідка щодо благополуччя суб'єкта племінної справи у тваринництві.

акт державної атестації (переатестації) суб'єкта племінної справи;

копія статуту підприємства у разі реорганізації або зміни найменування господарства;

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної або фізичної особи - підприємця;

лист-клопотання господарства у разі відмови його від статусу.

5. Атестаційній комісії з проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві у визначеному регіоні забезпечити аналіз відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу за даними зоотехнічної звітності та оформлення матеріалів, наданих суб'єктами племінної справи у тваринництві.

6. Експертній комісії для розгляду матеріалів роботи атестаційних комісій до 16 листопада поточного року підготувати матеріали щодо результатів проведення державної атестації та переатестації і подати на затвердження до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

7. Департаменту тваринництва, Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити фінансування проведення робіт з державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві відповідно до чинного законодавства та у межах, передбачених на зазначені цілі у Державному бюджеті України на 2012 рік (Закон N 4282-VI).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України Сеня О. В. та віце-президента Національної академії аграрних наук України Сичевського М. П.

 

Міністр аграрної політики
та продовольства України

М. В. Присяжнюк

Перший віце-президент
Національної академії
аграрних наук України

В. Ф. Петриченко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України
06.06.2012 N 330/150


СКЛАД
атестаційної комісії з проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві

Автономна Республіка Крим

Кудрявська Н. В.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Кравець В. М.

- Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим - співголова комісії

Зайцев С. П.

- начальник управління розвитку тваринництва та рибного господарства Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим - секретар комісії

Члени комісії:

 

Полюшкін М. П.

- заступник Міністра аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим

Мірошниченко М. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим

Єпанов Ю. В.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Кримплемпідприємство" (за згодою)

Добровольська Н. П.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи відкритого акціонерного товариства "Кримплемпідприємство" (за згодою)

Жук В. В.

- директор Кримської філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Полупан Ю. П.

- завідувач лабораторії з розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Жарук П. Г.

- завідувач відділу вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства НААН

Туркулова В. Н.

- завідувач лабораторії Південного науково-дослідного інституту рибного господарства та океанографії (за згодою)

Статник І. Я.

- доцент кафедри птахівництва Національного університету біоресурсів та природокористування України (за згодою)

Вінницька область

Боднар В. І.

- начальник відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Неїлик М. М.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації - співголова комісії

Матвієнко А. Л.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва з племінною інспекцією Головного управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Германюк А. О.

- перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації

Заїка М. П.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва з племінною інспекцією Головного управління агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації

Сидорук Г. П.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини у Вінницькій області

Тютюнник В. О.

- директор публічного акціонерного товариства "Вінницьке обласне виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві" (за згодою)

Салига Г. С.

- директор Вінницької обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Вишневський Л. В.

- старший науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин НААН

Рибалко В. П.

- головний науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Окаєвич С. К.

- генеральний директор виробничого об'єднання "Вінницяптахопром" (за згодою)

Лютий Ю. С.

- молодший науковий співробітник відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Бугера С. І.

- заступник директора Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Ковальчук О. М.

- директор дослідного господарства Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН

Волинська область

Бащенко М. І.

- директор Інституту розведення і генетики тварин НААН - співголова комісії

Горбенко Ю. М.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації - співголова комісії

Шура М. А.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва, харчової та переробної промисловості Головного управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Юрченко Ю. О.

- начальник управління розвитку агропромислового виробництва та матеріально-технічного забезпечення Головного управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації

Лозинський Б. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини у Волинській області

Шух В. І.

- директор державного підприємства "Волинське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"

Піскорук Л. С.

- заступник директора, начальник відділу селекційно-племінної роботи державного підприємства "Волинське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"

Сокол В. М.

- директор Волинської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Грициняк І. І.

- директор Інституту рибного господарства НААН

Чирка О. А.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва, харчової та переробної промисловості Головного управління агропромислового розвитку Волинської облдержадміністрації

Крочук В. А.

- старший науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин НААН

Ісаков В. В.

- начальник відділу науково-технологічного випробування, маркетингу, трансферу та наукового супроводження інноваційних проектів у тваринництві Волинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Західного Полісся (за згодою)

Шпак Л. В.

- старший науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН

Хвостик В. П.

- завідувач лабораторією селекції та збереження генофонду птиці Інституту тваринництва НААН

Войтенко С. Л.

- завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії

Ментю І. Л.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Дніпропетровська область

Помітун І. А.

- заступник директора Інституту тваринництва НААН - співголова комісії

Удовицький В. О.

- в. о. начальника Головного управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації - співголова комісії

Максимова М. С.

- начальник відділу з розвитку та ринку галузей тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Носик С. О.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації

Короленко Л. С.

- начальник головного управління ветеринарної медицини в Дніпропетровській області

Гребенюк В. М.

- в. о. директора державного підприємства "Дніпропетровське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві "Облплемпідприємство"

Калюжна Н. В.

- директор Дніпропетровської філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин"

Демчук М. П.

- завідувач сектором оцінки якості молока Інституту розведення і генетики тварин НААН

Березовський М. Д.

- завідувач відділу Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Ткачова І. В.

- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Заруба К. В.

- завідувач лабораторії вовнознавства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Панькова С. М.

- старший науковий співробітник відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Коваленко В. О.

- завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)

Гуменний В. Д.

- головний науковий співробітник лабораторії розведення та відтворення тварин Інституту сільського господарства степової зони НААН

Сокрут О. В.

- завідувач лабораторії ефективних технологій виробництва продукції тваринництва Інституту сільського господарства степової зони України НААН

Романова О. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Прийма С. В.

- заступник начальника відділу селекції та відтворення тварин Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" (за згодою)

Донецька область

Згара К. К.

- голова правління асоціації по розведенню та скачках чистокровних верхових коней "Жокей-клуб "Україна" - співголова комісії (за згодою)

Косматенко М. М.

- в. о. начальника Головного управління агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації - співголова комісії

Мустафіна В. В.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва, маркетингу продукції тваринництва та племінної справи Головного управління агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Колеснік Л. І.

- головний зоотехнік селекційно-племінної роботи державного підприємства "Донецьке обласне підприємство по племінній справі в тваринництві"

Абальмасов В. С.

- начальник управління розвитку агропромислового виробництва Головного управління агропромислового розвитку Донецької облдержадміністрації

Прігодін А. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Донецькій області

Курило Л. А.

- директор державного підприємства "Донецьке обласне підприємство по племінній справі в тваринництві"

Дрозд С. І.

- директор Донецької обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Полупан Ю. П.

- завідувач лабораторії з розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Россоха В. І.

- завідувач лабораторії генетики Інституту тваринництва НААН

Гришина Л. П.

- провідний науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Жарук П. Г.

- завідувач відділу вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Рябініна О. В.

- старший науковий співробітник Інституту тваринництва НААН

Вакуленко І. С.

- завідувач лабораторії хутрового звірівництва та кролівництва Інституту тваринництва НААН

Коваленко В. О.

- завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)

Керек С. С.

- завідувач відділу селекції і репродукції карпатських бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Прийма С. В.

- заступник начальника відділу селекції та відтворення тварин Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" (за згодою)

Романова О. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Житомирська область

Усаченко Л. М.

- генеральний директор Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" - співголова комісії (за згодою)

Бабич Л. Ф.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації - співголова комісії

Назаренко Г. Д.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Житомирської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Ковєрєнє А. В.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Іваницька В. М.

- заступник голови правління приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" (за згодою)

Сокальський В. С.

- начальник Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини

Войнаш С. В.

- директор Житомирської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Божок О. Я.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" (за згодою)

Пелехатий М. С.

- завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин Національного агроекологічного університету України (за згодою)

Вишневський В. М.

- старший науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин НААН

Савчук І. М.

- заступник директора Інституту сільського господарства Полісся НААН

Лютий Ю. С.

- молодший науковий співробітник відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Бех В. В.

- завідувач відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН

Сіроштан О. М.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Закарпатська область

Дудка Л. Л.

- виконавчий директор Національної асоціації пасічників України "Укрбджолопром" - співголова комісії (за згодою)

Паук І. Ф.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації - співголова комісії

Тюпа О. І.

- начальник відділу тваринництва та організації виробництва продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Садварі Ю. Ю.

- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Закарпатській області

Бубряк Ю. О.

- керівник Закарпатської філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Терпай В. П.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Закарпатське племпідприємство" (за згодою)

Конар І. Ю.

- заступник голови правління відкритого акціонерного товариства "Закарпатське племпідприємство" (за згодою)

Кіш Н. О.

- головний спеціаліст відділу тваринництва та організації виробництва продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Закарпатської облдержадміністрації

Калганов О. О.

- головний спеціаліст відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Олексик В. І.

- директор приватного акціонерного товариства "Закарпатський рибокомбінат" (за згодою)

Головач М. Й.

- завідувач лабораторії Закарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Латка О. М.

- науковий співробітник лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Чорномиз Т. О.

- старший науковий співробітник Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Катеринич О. О.

- завідувач відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Тучапський Я. В.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Керек С. С.

- завідувач відділу селекції і репродукції карпатських бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Запорізька область

Гнатюк С. А.

- генеральний директор Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром" - співголова комісії (за згодою)

Пензев О. Ф.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації - співголова комісії

Пожидаєва Л. А.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Колесніков А. І.

- перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації

Стулова В. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області

Плечун В. М.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Запорізької облдержадміністрації

Гриневич С. Д.

- директор Запорізької обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Дорошенко В. В.

- голова правління приватного акціонерного товариства "Мелітопольське міжрайонне виробниче підприємство з племінної справі у тваринництві" (за згодою)

Кудрик Н. А.

- завідувач лабораторії селекції овець Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Бесєдін О. В.

- старший науковий співробітник Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Ткачова І. В.

- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Захаренко О. П.

- молодший науковий співробітник відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Ізергін Л. В.

- директор державного підприємства "Науково-дослідний інститут Азовського моря" (за згодою)

Субота Ю. В.

- завідувач відділу селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Ментю І. Л.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Івано-Франківська область

Кудрявська Н. В.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Вінтонович С. В.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації - співголова комісії

Валерчук М. В.

- головний спеціаліст відділу ринків тваринництва з держплемінспекцією та харчової промисловості Головного управління агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Івасютин Я. Ф.

- начальник відділу ринків тваринництва з держплемінспекцією та харчової промисловості Головного управління агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації

Белей С. І.

- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Івано-Франківській області

Шеремета М. В.

- голова правління приватного акціонерного товариства "Івано-Франківське племпідприємство" (за згодою)

Романський Б. В.

- директор Івано-Франківської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Лучин І. С.

- завідувач лабораторії Прикарпатської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Головач М. М.

- зоотехнік-селекціонер Науково-виробничої асоціації "Племконецентр" (за згодою)

Чорномиз Т. О.

- старший науковий співробітник Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Катеринич О. О.

- завідувач відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Черняк А. М.

- головний спеціаліст асоціації "Птахопром України" (за згодою)

Тучапський Я. В.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Ничепоренко Т. В.

- директор державного підприємства "Конярство України"

Київська область

Гетя А. А.

- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Шевченко О. О.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації - співголова комісії

Кривенда О. М.

- заступник начальника управління - начальник відділу сприяння розвитку галузі тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Київської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Жук А. О.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Київській області

Курта В. М.

- керівник філії "Київський племконецентр" державного підприємства "Конярство України"

Кутній Г. І.

- заступник директора Київської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Єфіменко М. Я.

- головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин НААН

Петров Ю. Є.

- генеральний директор асоціації "Птахопром України" (за згодою)

Туринський В. М.

- професор кафедри технології, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)

Шафарук О. Г.

- директор державного навчального закладу "Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі"

Найденко К. А.

- доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)

Вишневський Л. В.

- старший науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин НААН

Засуха Ю. В.

- завідувач кафедри технології економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)

Саєнко К. М.

- начальник відділу організації виробництва та ринків продукції тваринництва державного підприємства "Конярство України"

Гончар О. Ф.

- заступник директора Черкаської дослідної станції біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин НААН

Федоренко М. О.

- головний спеціаліст Державного агентства рибного господарства України (за згодою)

Статник І. Я.

- доцент кафедри птахівництва Національного університету біоресурсів та природокористування України (за згодою)

Кіровоградська область

Ничепоренко Т. В.

- директор державного підприємства "Конярство України" - співголова комісії

Ніколаєнко В. Г.

- перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації - співголова комісії

Пона О. Д.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва і маркетингу продукції тваринництва та агротехнічних послуг Головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Цвілюк О. В.

- начальник відділу організації виробництва і маркетингу продукції тваринництва та агротехнічних послуг Головного управління агропромислового розвитку Кіровоградської облдержадміністрації

Травкін Ю. В.

- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Кіровоградській області

Скрипкін Е. І.

- директор Кіровоградської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Вігура М. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Іляшенко Г. Д.

- завідувач сектору тваринництва Кіровоградської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства степової зони НААН

Димча Д. Г.

- завідувач відділу Інституту сільського господарства степової зони НААН

Перетятько Л. Г.

- старший науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Головач М. М.

- зоотехнік-селекціонер Науково-виробничої асоціації "Племконецентр" (за згодою)

Шинкаренко М. Д.

- віце-президент Асоціації вівчарів та козівників України (за згодою)

Катеринич О. О.

- завідувач відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Луганська область

Згара К. К.

- голова правління асоціації по розведенню та скачках чистокровних верхових коней "Жокей-клуб "Україна" - співголова комісії (за згодою)

Колєснік І. В.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації - співголова комісії

Неминующий М. В.

- начальник відділу організації виробництва й маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Мартиненко М. В.

- в. о. начальника Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області

Стегній С. А.

- голова правління відкритого акціонерного товариства сільськогосподарського підприємства "Селекція-племресурси" (за згодою)

Котова Г. І.

- завідувач лабораторії тваринництва Луганської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту рослинництва імені В. Я. Юр'єва НААН

Тішаков В. В.

- директор Луганської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Перетятько Л. Г.

- старший науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Крилова О. М.

- провідний науковий співробітник Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова  "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Лютий Ю. С.

- молодший науковий співробітник відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Коваленко В. О.

- завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)

Саєнко К. М.

- начальник відділу організації виробництва та ринків продукції тваринництва державного підприємства "Конярство України"

Львівська область

Пищолка В. А.

- заступник директора - начальник відділу та прогнозування розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Верещинський Р. А.

- в. о. начальника Головного управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації - співголова комісії

Солопатич Х. М.

- головний спеціаліст відділу виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Янів Н. А.

- начальник відділу виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації

Подоляк В. П.

- начальника Головного управління ветеринарної медицини у Львівській області

Шевчук В. Й.

- директор товариства з обмеженою відповідальністю "Сокальське племпідприємство" (за згодою)

Купчак І. Р.

- директор товариства з обмеженою відповідальністю "Дрогобицьке племпідприємство" (за згодою)

Головач М. М.

- зоотехнік-селекціонер Науково-виробничої асоціації "Племконецентр" (за згодою)

Стець Б. Т.

- директор Львівської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Каплінський В. В.

- заступник директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Федорович Є. І.

- завідувач відділу Інституту біології тварин НААН

Демчук М. П.

- завідувач сектору оцінки якості молока Інституту розведення і генетики тварин НААН

Дикий О. І.

- президент Асоціації звірівників України (за згодою)

Катеринич О. О.

- завідувач відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Тучапський Я. В.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Миколаївська область

Іовенко В. М.

- заступник директора Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства - співголова комісії (за згодою)

Піскун О. В.

- в. о. начальника Головного управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації - співголова комісії

Бакун М. І.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва з племінною інспекцією Головного управління агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Калнаус О. Р.

- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області

Заболотько Ю. Д.

- директор Миколаївської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Візняк Г. М.

- директор приватного підприємства "Південьплемсервіс" (за згодою)

Задорожній В. В.

- голова правління приватного акціонерного товариства "Вознесенськ облплемсервіс" (за згодою)

Оніщенко М. В.

- завідувач лабораторії тваринництва Миколаївської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту зрошувального землеробства НААН

Підпала Т. В.

- професор Миколаївського державного аграрного університету

Топіха В. С.

- професор Миколаївського державного аграрного університету

Янковець А. В.

- генеральний директор відкритого акціонерного товариства "Миколаївптахопром" (за згодою)

Саркисян В. І.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Мельник В. О.

- доцент Миколаївського державного аграрного університету

Кудрик Н. А.

- завідувач лабораторії селекції овець Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Субота Ю. В.

- завідувач відділу селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Сіроштан О. М.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Одеська область

Вдовиченко Ю. В.

- директор Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства - співголова комісії (за згодою)

Новаковський А. Г.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації - співголова комісії

Золотар Л. Г.

- начальник відділу ринків тваринництва, інженерно-технічного забезпечення та безпеки праці Головного управління агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Ніколенко А. І.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва та племінної справи у тваринництві Головного управління агропромислового розвитку Одеської облдержадміністрації

Мельник П. І.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Одеській області

Грабовецький А. М.

- керівник Одеської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Лінецький В. О.

- в. о. начальника державного підприємства "Одеське обласне підприємство по племінній справі у тваринництві"

Хомут І. С.

- старший науковий співробітник науково-технічного відділу консультаційного, інформаційного забезпечення, трансферу інновацій Інституту сільського господарства Причорномор'я НААН

Полупан Ю. П.

- завідувач лабораторії з розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Агапова Є. М.

- завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету

Чепур В. К.

- професор кафедри Одеського державного аграрного університету

Тарасюк С. І.

- заступник директора з біотехнології Інституту рибного господарства НААН

Бушуєв С. Г.

- директор Одеського центру Південного науково-дослідного інституту рибного господарства та океанографії (за згодою)

Черняк А. М.

- головний спеціаліст асоціації "Птахопром України" (за згодою)

Романова О. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Субота Ю. В.

- завідувач відділу селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Полтавська область

Гетя А. А.

- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Филоненко І. О.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації - співголова комісії

Олійник В. В.

- начальник відділу виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Полтавської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Аранчій С. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області

Іванченко М. І.

- голова правління публічного акціонерного товариства "Полтаваплемсервіс" (за згодою)

Пашко Ю. В.

- заступник керівника Полтавської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації та реєстрації тварин"

Березовський М. Д.

- завідувач відділу Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Помітун І. А.

- заступник директора Інституту тваринництва НААН

Яцик Т. П.

- заступник голови правління по селекційно-племінній роботі публічного акціонерного товариства "Полтаваплемсервіс" (за згодою)

Черняк А. М.

- головний спеціаліст відділу птахівництва асоціації "Птахопром України" (за згодою)

Шамро М. О.

- завідувач відділу економіки, кормової бази і бджолозапилення ентомофільних сільськогосподарських культур Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Олексієнко О. О.

- провідний науковий співробітник відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН

Рівненська область

Білозерський О. Л.

- голова Української галузевої виробничо-наукової асоціації "М'ясне скотарство" - співголова комісії (за згодою)

Слободянюк О. І.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації - співголова комісії

Плічук В. В.

- старший інспектор відділу тваринництва з племінспекцією Головного управління агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Гаврилюк П. П.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації

Грищук Г. В.

- заступник начальника відділу тваринництва з племінспекцією Головного управління агропромислового розвитку Рівненської облдержадміністрації

Костюк О. В.

- заступник начальника головного управління ветеринарної медицини в Рівненській області

Пінчук В. П.

- начальник Рівненського виробничого відділу "Науково-виробничого об'єднання по племінній справі і прогресивних технологіях в тваринництві "Прогрес" (за згодою)

Гаврон М. В.

- директор Рівненської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Щербина Т. А.

- головний спеціаліст відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Єфіменко М. Я.

- головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин НААН

Марущак В. Д.

- начальник виробничого відділу державного підприємства "Мирогощанський державний іподром"

Хвостик В. П.

- завідувач лабораторії селекції та збереження генофонду птиці Інституту тваринництва НААН

Ковальчук О. М.

- директор Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН

Войтенко С. Л.

- завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії

Першута В. В.

- завідувач сектору тваринництва Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН

Сумська область

Альшанова О. О.

- заступник директора Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Івченко В. М.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації - співголова комісії

Підопригора В. О.

- заступник начальника управління - начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Гребеник Г. М.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Сумської облдержадміністрації

Іванніков О. О.

- директор державного підприємства "Сумський державний селекційний центр"

Лузан М. П.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Сумській області

Гостєва Н. П.

- директор Сумської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин"

Кравченко О. І.

- заступник директора з наукового забезпечення наукових процесів Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Хмельничий Л. М.

- завідувач кафедри розведення та селекції сільськогосподарських тварин Сумського національного аграрного університету

Угнівенко А. М.

- завідувач кафедри технології виробництва молока і яловичини Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)

Бех В. В.

- начальник відділу Інституту рибного господарства НААН

Субота Ю. В.

- завідувач відділу селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Панькова С. М.

- старший науковий співробітник відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Косова Н. О.

- завідувач лабораторії технології та селекції у вівчарстві Інституту тваринництва НААН

Тернопільська область

Боднар В. І.

- начальник відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Хома А. І.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації - співголова комісії

Коляса О. Т.

- заступник начальника відділу організації виробництва та маркетингу сільськогосподарської продукції Головного управління агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Крушельницький З. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Тернопільській області

Мостовий Я. М.

- директор приватного акціонерного товариства "Тернопільплемсервіс" (за згодою)

Федорківа Б. В.

- директор Тернопільської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Латка О. М.

- науковий співробітник лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Рибалко В. П.

- головний науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Шпак Л. В.

- старший науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН

Катеринич О. О.

- завідувач відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Тучапський Я. В.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Керек С. С.

- завідувач відділу селекції і репродукції карпатських бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Харківська область

Рубан С. Ю.

- заступник директора Інституту розведення і генетики тварин НААН - співголова комісії

Кулик О. Г.

- в. о. начальника Головного управління агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації - співголова комісії

Жидовцева Н. В.

- начальник відділу племінної інспекції Головного управління агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Олійник В. О.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Харківській області

Сагун О. І.

- директор державного підприємства "Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"

Черкашина З. М.

- директор Харківської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Помітун І. А.

- заступник директора Інституту тваринництва НААН

Терещенко О. В.

- директор Інституту птахівництва НААН

Шабля В. П.

- завідувач лабораторії Інституту тваринництва НААН

Ткачова І. В.

- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Халак В. І.

- завідувач лабораторії розведення тварин Інституту сільського господарства степової зони НААН

Вакуленко І. С.

- завідувач лабораторії хутрового звірівництва та кролівництва Інституту тваринництва НААН

Бех В. В.

- начальник відділу Інституту рибного господарства НААН

Вігура М. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Шамро М. О.

- завідувач відділу економіки, кормової бази і бджолозапилення ентомофільних сільськогосподарських культур Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Херсонська область

Альшанова О. О.

- заступник директора Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Ланкіна Н. П.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації - співголова комісії

Демчук В. В.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва продукції тваринництва з племінною інспекцією Головного управління агропромислового розвитку Херсонської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Коломієць С. Д.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Херсонській області

Пономаренко В. О.

- в. о. директора відкритого акціонерного товариства "Херсонське облплемпідприємство" (за згодою)

Назаренко В. Д.

- директор Херсонської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Прокопчук П. Ф.

- директор українсько-німецького племінного підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Генетик" (за згодою)

Полупан Ю. П.

- завідувач лабораторії з розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Омельченко Л. О.

- завідувач відділу Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Шульга Ю. І.

- завідувач відділу свинарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Крилова О. М.

- завідувач лабораторії тонкорунного вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства (за згодою)

Хвостик В. П.

- завідувач лабораторії селекції та збереження генофонду птиці Інституту тваринництва НААН

Саркісян В. І.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Хмельницька область

Жукорський О. М.

- в. о. академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії НААН - співголова комісії

Стрілецький О. В.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації - співголова комісії

Борилюк В. М.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва, маркетингу продукції рослинництва та тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Каньовський А. І

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Хмельницькій області

Одземок І. О.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Хмельницької облдержадміністрації

Вітковський С. Ф.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Хмельницьке головне підприємство по племінній справі у тваринництві" (за згодою)

Мельник О. І.

- директор Хмельницької обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин"

Паляниця А. В.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи відкритого акціонерного товариства "Хмельницьке головне підприємство по племінній справі у тваринництві" (за згодою)

Єфіменко М. Я.

- головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин НААН

Рибалко В. П.

- головний науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Гузєв І. В.

- начальник відділу розведення м'ясної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Саєнко К. М.

- начальник відділу організації виробництва та ринків продукції тваринництва державного підприємства "Конярство України"

Охримчук Н. І.

- в. о. генерального директора асоціації об'єднання птахівників "Хмельницькптахопром" (за згодою)

Бех В. В.

- начальник відділу Інституту рибного господарства НААН

Вігура М. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Шамро М. О.

- завідувач відділу економіки, кормової бази і бджолозапилення ентомофільних сільськогосподарських культур Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Черкаська область

Петров Ю. Є.

- генеральний директор асоціації "Птахопром України" - співголова комісії (за згодою)

Рудишина В. К.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації - співголова комісії

Чернецький А. Г.

- начальник відділу організації виробництва та переробки продукції тваринництва з племінною інспекцією Головного управління агропромислового розвитку Черкаської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Радняна Л. А.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області

Бащенко М. І.

- директор Інституту розведення і генетики тварин НААН

Лаврик М. М.

- голова правління приватного акціонерного товариства "Науково-виробниче об'єднання по племінній справі і прогресивних технологіях в тваринництві "Прогрес" (за згодою)

Атамась О. М.

- директор Черкаської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Вігура М. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Третяк О. М.

- заступник директора Інституту рибного господарства НААН

Гончар О. Ф.

- директор Черкаської дослідної станції біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин НААН

Бугера С. І.

- заступник директора Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Чернівецька область

Костенко О. І.

- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН - співголова комісії

Олексюк М. В.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку Чернівецької облдержадміністрації - співголова комісії

Мельничук М. Г.

- в. о. начальника відділу тваринництва та харчової переробної промисловості Головного управління агропромислового розвитку Чернівецької облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Сандуляк В. Д.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Чернівецької облдержадміністрації

Тодорюк Б. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області

Шевчик В. М.

- голова правління приватного акціонерного товариства "Буковинаплемсервіс" (за згодою)

Ментю І. Л.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Вільчак Ю. М.

- директор Чернівецької обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Калинка А. К.

- завідувач лабораторії Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Драб В. С.

- старший науковий співробітник Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Шинкаренко М. Д.

- віце-президент Асоціації вівчарів та козівників України (за згодою)

Лесик О. Б.

- вчений секретар Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН

Фесенко О. Г.

- старший науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Тучапський Я. В.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Чернігівська область

Пищолка В. А.

- заступник директора - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Колесников М. І.

- перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації - співголова комісії

Крапивний О. В.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку Чернігівської облдержадміністрації - секретар комісії

Члени комісії:

 

Костенко О. І.

- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН

Кульбако В. Д.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Чернігівській області

Крисько В. С.

- директор Чернігівської обласної філії державного підприємства "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Костенко М. І.

- голова правління приватного акціонерного товариства "Менське підприємство по племінній справі в тваринництві"

Романчук Г. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Бех В. В.

- начальник відділу Інституту рибного господарства НААН


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України
06.06.2012 N 330/150


СКЛАД
експертної комісії для розгляду матеріалів роботи атестаційних комісій

Сень О. В.

- заступник Міністра аграрної політики та продовольства України - співголова комісії

Гетя А. А.

- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Романчук Г. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - секретар комісії

Члени комісії:

 

Жукорський О. М.

- в. о. академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії НААН

Кудрявська Н. В.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Бащенко М. І.

- директор Інституту розведення і генетики тварин НААН

Білозерський О. Л.

- голова Української галузевої виробничо-наукової асоціації "М'ясне скотарство" (за згодою)

Бугера С. І.

- заступник директора Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Вдовиченко Ю. В.

- директор Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Волощук В. М.

- директор Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Грициняк І. І.

- директор Інституту рибного господарства НААН

Гнатюк С. А.

- генеральний директор Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром" (за згодою)

Іонов І. А.

- директор Інституту тваринництва НААН

Петров Ю. Є.

- генеральний директор асоціації "Птахопром України" (за згодою)

Терещенко О. В.

- заступник директора з птахівництва та наукової роботи Інституту тваринництва НААН

Усаченко Л. М.

- генеральний директор Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" (за згодою)

Шафарук О. Г.

- директор державного навчального закладу "Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі"

По молочному скотарству

Прийма С. В.

- заступник начальника відділу селекції та відтворення тварин Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" - секретар комісії (за згодою)

Члени комісії:

 

Рубан С. Ю.

- заступник директора Інституту розведення і генетики тварин НААН

Кузьмін В. М.

- голова правління приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія" (за згодою)

Полупан Ю. П.

- завідувач лабораторії з розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Буюклу Г. І.

- завідувач відділу Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства (за згодою)

Єфіменко М. Я.

- головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин НААН

Ментю І. Л.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Вігура М. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По м'ясному скотарству

Шпак Л. В.

- старший науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН - секретар комісії

Члени комісії:

 

Вдовиченко Ю. В.

- директор Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Гузєв І. В.

- начальник відділу розведення м'ясної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Угнівенко А. М.

- завідувач кафедри технології виробництва молока і яловичини Національного університету біоресурсів і природокористування України (за згодою)

Гуменний В. Д.

- старший науковий співробітник Інституту сільського господарства степової зони НААН

Демчук М. П.

- завідувач сектором оцінки якості молока Інституту розведення і генетики тварин НААН

Романова О. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По свинарству

Жежель Ю. Ж.

- головний ветеринарний лікар Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром" - секретар комісії (за згодою)

Члени комісії:

 

Костенко О. І.

- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН

Царенюк О. М.

- завідувач відділу виробництва свинини Інституту тваринництва НААН

Березовський М. Д.

- завідувач відділу Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Рибалко В. П.

- головний науковий співробітник Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН

Демченко О. С.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По вівчарству та козівництву

Шинкаренко М. Д.

- віце-президент Асоціації вівчарів та козівників України - секретар комісії (за згодою)

Члени комісії:

 

Помітун І. А.

- заступник директора Інституту тваринництва НААН

Туринський В. М.

- професор кафедри технології, економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України, президент Асоціації вівчарів та козівників України (за згодою)

Жарук П. Г.

- завідувач відділу вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національного наукового селекційно-генетичного центру з вівчарства (за згодою)

Калганов О. О.

- головний спеціаліст відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Батир О. І.

- головний спеціаліст корпорації племінних заводів України "Укрплемзаводи" (за згодою)

По конярству

Саєнко К. М.

- начальник відділу організації виробництва та ринків продукції тваринництва державного підприємства "Конярство України" - секретар комісії

Члени комісії:

 

Згара К. К.

- голова правління асоціації по розведенню та скачках чистокровних верхових коней "Жокей-клуб "Україна" (за згодою)

Ничепоренко Т. В.

- директор державного підприємства "Конярство України"

Ткачова І. В.

- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Романчук Г. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По кролівництву та звірівництву

Шпак Л. В.

- старший науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії апарату Президії НААН - секретар комісії

Члени комісії:

 

Дикий О. І.

- президент Асоціації звірівників України (за згодою)

Гончар О. Ф.

- заступник директора Черкаської дослідної станції біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин НААН

Вакуленко І. С.

- завідувач лабораторії хутрового звірівництва та кролівництва Інституту тваринництва НААН

Коляда О. В.

- головний спеціаліст відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По птахівництву

Черняк А. М.

- головний спеціаліст асоціації "Птахопром України" - секретар комісії (за згодою)

Члени комісії:

 

Петров Ю. Є.

- генеральний директор асоціації "Птахопром України" (за згодою)

Катеринич О. О.

- завідувач відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН

Хвостик В. П.

- завідувач лабораторії селекції та збереження генофонду птиці Інституту тваринництва НААН

Сіроштан О. М.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По рибництву

Яковлєва Т. В.

- начальник відділу селекційної роботи Державного агентства рибного господарства України - секретар комісії (за згодою)

Члени комісії:

 

Третяк О. М.

- заступник директора Інституту рибного господарства НААН

Бех В. В.

- начальник відділу Інституту рибного господарства НААН

Федоренко М. О.

- головний спеціаліст відділу аквакультури та селекції Державного агентства рибного господарства України (за згодою)

Коляда О. В.

- головний спеціаліст відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По бджільництву

Дудка Л. Л.

- виконавчий директор Національної асоціації пасічників України "Укрбжолопром" - секретар комісії (за згодою)

Члени комісії:

 

Бугера С. І.

- заступник директора Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Шамро М. О.

- завідувач відділу економіки, кормової бази і бджолозапилення ентомофільних сільськогосподарських культур Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Керек С. С.

- завідувач відділу селекції і репродукції карпатських бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Субота Ю. В.

- завідувач відділу селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" (за згодою)

Щербина Т. А.

- головний спеціаліст відділу розвитку галузей тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України


 

Додаток 1
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України
06.06.2012 N 330/150


СПИСОК
суб'єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідних статусів, які подали заявки на проведення державної атестації/переатестації

Заповнюється до роботи атестаційної комісії

Заповнюється після роботи атестаційної комісії

N
з/п

найменування суб'єкта та код ЄДРПОУ*

дата подання заявки

вид та порода тварин

на присвоєння якого статусу претендує

висновок атестаційної комісії

наявне основне поголів'я**

продуктив-
ність***

результати оцінки (за наявності бальної оцінки)

висновок експертної комісії

примітка

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претендує на присвоєння відповідних статусів племінного (кінного) заводу - ______, племінного репродуктора - ______, племінного птахорепродуктора - ______, племінного бджолорозплідника - ______, племінної пасіки - ______, селекційного центру - ______, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві - ______, заводської конюшні - ______, контрольно-випробувальної станції - ______, контрольно-випробувальної станції з птахівництва - ______, іподрому - ______, трендепо- ______, підприємства (лабораторії) генетичного контролю - ______, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів - ______, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції - ______, племінної станції із шовківництва - ______, гренажного заводу - ______ господарств


Разом подано заявок ___________.

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим
(Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації)

___________
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)* Зазначається повна назва суб'єкта племінної справи у тваринництві та код ЄДРПОУ відповідно до свідоцтва про реєстрацію юридичної/фізичної особи - підприємця та окремі списки на проведення державної атестації/переатестації.

** Заповнюється за умови: у конярстві - надання опису основного поголів'я тварин, складеного на підставі паспорта коня; у птахівництві - наявності батьківського стада - надання документів, які підтверджують операцію придбання племінних (генетичних) ресурсів.

*** Заповнюється за даними річного звіту за минулий рік у: скотарстві молочного та молочно-м'ясного напряму продуктивності - надій на одну корову, кг; скотарстві м'ясного напрямку продуктивності - середньодобовий приріст, г; свинарстві - одержано поросят на 100 основних свиноматок, гол.; конярстві - одержано лошат на 100 конематок, гол.; вівчарстві (крім смушкових) - середній настриг вовни на структурну вівцю у митому волокні, кг; овець (смушкові) - вихід шкурок каракулю великого і середнього розмірів, шт.; птахівництві - середня несучість однієї несучки, шт.; бджільництві - валовий вихід меду на 1 бджолину сім'ю, кг; звірівництві - вихід молодняку від основної самки, гол.; рибництві - отримано цьоголітків від однієї самки, шт.

 

Додаток 2
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України
06.06.2012 N 330/150


ГРАФІК
подання матеріалів про наслідки державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві до Мінагрополітики України

Області

Жовтень

15

16

17

18

19

АР Крим

10 - 1030

 

 

 

 

Вінницька

1030 - 1100

 

 

 

 

Волинська

1100 - 1130

 

 

 

 

Дніпропетровська

1130 - 1200

 

 

 

 

Донецька

1200 - 1230

 

 

 

 

Житомирська

 

10 - 1030

 

 

 

Закарпатська

 

1030 - 1100

 

 

 

Запорізька

 

1100 - 1130

 

 

 

Івано-Франківська

 

1130 - 1200

 

 

 

Київська

 

1200 - 1230

 

 

 

Кіровоградська

 

 

10 - 1030

 

 

Луганська

 

 

1030 - 1100

 

 

Львівська

 

 

1100 - 1130

 

 

Миколаївська

 

 

1130 - 1200

 

 

Одеська

 

 

1200 - 1230

 

 

Полтавська

 

 

 

10 - 1030

 

Рівненська

 

 

 

1030 - 1100

 

Сумська

 

 

 

1100 - 1130

 

Тернопільська

 

 

 

1130 - 1200

 

Харківська

 

 

 

1200 - 1230

 

Херсонська

 

 

 

 

10 - 1030

Хмельницька

 

 

 

 

1030 - 1100

Черкаська

 

 

 

 

1100 - 1130

Чернівецька

 

 

 

 

1130 - 1200

Чернігівська

 

 

 

 

1200 - 1230

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали