МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 10 червня 2011 року N 239/124

Про проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, що претендують на присвоєння відповідних статусів

Відповідно до статей 9 та 11 Закону України "Про племінну справу у тваринництві", пунктів 3.7, 3.8 та 3.9 Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві, затвердженого спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за N 721/5912 (із змінами), з метою присвоєння суб'єктам племінної справи у тваринництві статусів племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінного бджолорозплідника, племінної пасіки, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, племінної станції із шовківництва, гренажного заводу, підтвердження відповідності одержаному статусу, а також у зв'язку із кадровими змінами наказуємо:

1. Департаменту тваринництва (Гетя А. А.) Міністерства аграрної політики та продовольства України, Державній ветеринарній та фітосанітарній службі України (Бісюк І. Ю.), Відділенню ветеринарної медицини та зоотехнії (Рублено М. В.) Національної академії аграрних наук України, Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій разом з науково-дослідними установами Національної академії аграрних наук України і навчальними закладами Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити до 3 жовтня поточного року проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві, що претендують на присвоєння/підтвердження відповідних статусів племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінного бджолорозплідника, племінної пасіки, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, племінної станції із шовківництва, гренажного заводу, відповідно до вимог:

Положення про присвоєння відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві та Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу племінного заводу, племінного репродуктора і племінного птахорепродуктора, затверджених спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 17.07.2001 N 215/66, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.08.2001 за N 721/5912 та N 722/5913 (із змінами);

Положення про відповідність суб'єктів племінної справи у тваринництві статусу селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, затвердженого спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 29.07.2002 N 211/61, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.08.2002 за N 651/6939;

Технологічних вимог до проведення селекційно-племінної роботи в галузі бджільництва, проведення атестації пасік і видачі племінних свідоцтв (сертифікатів), затверджених спільним наказом Міністерства аграрної політики України та Української академії аграрних наук від 20.09.2000 N 185/83, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.10.2000 за N 739/4960.

2. Затвердити склад атестаційної комісії з проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві (додаток 1) та склад експертної комісії для розгляду матеріалів роботи атестаційних комісій (додаток 2).

3. Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій забезпечити:

3.1. Опублікування в засобах масової інформації оголошення щодо проведення державної атестації та переатестації і подання до 25 серпня поточного року заявок суб'єктами племінної справи у тваринництві на проведення державної атестації до Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим і головних управлінь агропромислового розвитку обласних державних адміністрацій.

3.2. Формування списків суб'єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння відповідних статусів, які подали заявки на проведення державної атестації/переатестації (додаток 3):

3.2.1. З проведення атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві з метою присвоєння відповідних статусів, на підставі надання заявки щодо проведення державної атестації, з метою присвоєння відповідних статусів племінного (кінного) заводу, племінного репродуктора, племінного птахорепродуктора, племінного бджолорозплідника, племінної пасіки, селекційного центру, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві, заводської конюшні, контрольно-випробувальної станції, контрольно-випробувальної станції з птахівництва, іподрому, трендепо, підприємства (лабораторії) генетичного контролю, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції, племінної станції із шовківництва, гренажного заводу - до 1 вересня поточного року.

3.2.2. З проведення переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві за умови:

реформування, зміни найменування (в разі правонаступництва) - за зверненням суб'єктів племінної справи у тваринництві з відповідним статусом;

підтвердження відповідних статусів за даними зоотехнічної звітності (включаються суб'єкти, які не відповідають мінімальним вимогам, відповідно до діючого законодавства) - до 1 вересня поточного року.

3.3. Організацію роботи атестаційних комісій щодо визначення відповідності суб'єкта племінної справи у тваринництві певному статусу з 1 вересня до 3 жовтня поточного року.

3.4. Розгляд та погодження матеріалів роботи атестаційних комісій про наслідки проведення державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві.

3.5. Подання згідно з графіком у визначений строк (додаток 4) матеріалів про наслідки державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві до Міністерства аграрної політики та продовольства України для розгляду матеріалів на засіданні експертної комісії щодо присвоєння/підтвердження відповідних статусів суб'єктам племінної справи у тваринництві. Матеріали включають списки суб'єктів племінної справи у тваринництві щодо присвоєння/підтвердження відповідних статусів на паперових та магнітних носіях за формою, наведеною у додатку 3 до цього наказу, та оригінали документів, що подаються, заповнюються та погоджуються за формами і позиціями відповідно до вимог нормативно-правових актів, зазначених у пункті 1 цього наказу:

заявка суб'єкта племінної справи у тваринництві на проведення державної атестації;

кількісні та якісні показники продуктивності й виробничо-господарської діяльності племінних господарств за видом та породою тварин;

результати бальної оцінки, якщо передбачена;

ветеринарна довідка щодо благополуччя суб'єкта племінної справи у тваринництві;

акт державної атестації (переатестації) суб'єкта племінної справи;

копія статуту підприємства у разі реорганізації або зміни найменування господарства;

копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної або фізичної особи;

лист-клопотання господарства у разі відмови його від статусу.

4. Атестаційній комісії з проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві у визначеному регіоні забезпечити аналіз відповідності суб'єктів племінної справи у тваринництві певному статусу за даними зоотехнічної звітності та оформлення матеріалів, наданих суб'єктами племінної справи у тваринництві.

5. Експертній комісії для розгляду матеріалів роботи атестаційних комісій до 17 жовтня поточного року підготувати матеріали щодо результатів проведення державної атестації та переатестації і подати на затвердження до Міністерства аграрної політики та продовольства України.

6. Департаменту тваринництва, Департаменту фінансово-кредитної політики (Ахіджанов Б. Р.) Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити фінансування проведення робіт з державної атестації суб'єктів племінної справи у тваринництві.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра аграрної політики та продовольства України - керівника апарату Мельника С. І. та віце-президента Національної академії аграрних наук України Ладику В. І.

 

Міністр аграрної політики та
продовольства України

М. В. Присяжнюк

В. о. президента Національної
академії аграрних наук України

В. Ф. Петриченко

 

Додаток 1
до наказу Міністерства аграрної політики України, Національної академії аграрних наук України
10.06.2011 N 239/124

Склад
атестаційної комісії з проведення державної атестації та переатестації суб'єктів племінної справи у тваринництві

Автономна Республіка Крим

Кудрявська Н. В.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Кравець В. М.

- міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим - співголова комісії

Гапєєв В. О.

- заступник начальника управління організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва та рибного господарства Міністерства аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим - секретар комісії

Плюшкін М. П.

- заступник міністра аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим

Мірошниченко М. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим

Єпанов Ю. В.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Кримплемпідприємство"

Добровольська Н. П.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи відкритого акціонерного товариства "Кримплемпідприємство"

Жук В. В.

- директор Кримської філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Полупан Ю. П.

- завідувач лабораторії з розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Жарук П. Г.

- завідувач відділу вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Туркулова В. Н.

- завідувач лабораторії Південного науково-дослідного інституту рибного господарства та океанографії

Статник І. Я.

- заступник директора ННВЦ діяльності і розвитку НДГ Національного університету біоресурсів і природокористування України

Вінницька область

Боднар В. І.

- начальник відділу розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Павліченко А. О.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Матвієнко А. Л.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва з племінспекцією Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Германюк А. О.

- перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Заїка М. П.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва з племінспекцією Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Сидорук Г. П.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини у Вінницькій області

Тютюнник В. О.

- директор сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Вінницьке обласне виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві"

Громов О. В.

- заступник директора сільськогосподарського відкритого акціонерного товариства "Вінницьке обласне виробниче підприємство по племінній справі у тваринництві"

Салига Г. С.

- директор Вінницької обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Вишневський Л. В.

- старший науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин НААН

Рибалко В. П.

- завідувач лабораторії Інституту свинарства імені В. О. Квасницького НААН

Окаєвич С. К.

 

- генеральний директор виробничого об'єднання "Вінницяптахопром"

Хвостик В. П.

- старший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Боднарчук Л. І.

- директор Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Ковальчук О. М.

директор дослідного господарства Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН

Волинська область

Бащенко М. І.

- директор Інституту розведення і генетики тварин НААН - співголова комісії

Горбенко Ю. М.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Шура М. А.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва, харчової та переробної промисловості Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Мартинюк К. Д.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Лозинський Б. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини у Волинській області

Піскорук Л. С.

- заступник директора, начальник відділу селекційно-племінної роботи державного підприємства "Волинське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"

Сокол В. М.

- директор Волинської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Грициняк І. І.

- директор Інституту рибного господарства НААН

Чирка О. А.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва, харчової та переробної промисловості Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Крочук В. А.

- старший науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин НААН

Ісаков В. В.

- начальник відділу науково-технологічного випробування, маркетингу, трансферу та наукового супроводження інноваційних проектів у тваринництві Волинського інституту агропромислового виробництва НААН

Шпак Л. В.

- старший науковий співробітник НААН - секретар комісії

Хвостик В. П.

- старший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Войтенко С. Л.

- завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії

Янко Т. С.

- завідувач лабораторії Інституту розведення і генетики тварин НААН

Дніпропетровська область

Помітун І. А.

- заступник директора Інституту тваринництва НААН - співголова комісії

Удовицький В. О.

- в. о. начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Ірклієнко О. Ф.

- начальник відділу з розвитку та ринку галузей тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Носик С. О.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Короленко Л. С.

- начальник управління державної ветеринарної медицини в Дніпропетровській області

Говтвян А. В.

- в. о. директора Дніпропетровського обласного державного племпідприємства

Калюжна Н. В.

- директор Дніпропетровської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин"

Демчук М. П.

- науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин НААН

Березовський М. Д.

- завідувач відділу Інституту свинарства імені О. В. Квасницького НААН

Ткачева І. В.

- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Шинкаренко М. Д.

- старший науковий співробітник Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Катеринич О. О.

- заступник директора Інституту птахівництва НААН

Коваленко В. О.

- завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України

Гуменний В. Д.

- старший науковий співробітник Інституту сільського господарства степової зони НААН

Сокрут О. В.

- завідувач лабораторії інтенсивних технологій виробництва продукції тваринництва Інституту сільського господарства степової зони України НААН

Донецька область

Згара К. К.

- голова правління Асоціації по розведенню та скачках чистокровних верхових коней "Жокей-клуб "Україна" - співголова комісії

Пащенко І. В.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Скрипник С. М.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва, маркетингу продукції тваринництва та племінної справи управління розвитку агропромислового виробництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Абальмасов В. С.

- начальник управління розвитку агропромислового виробництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Прігодін А. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Донецькій області

Курило Л. А.

- директор державного підприємства "Донецьке обласне підприємство по племінній справі в тваринництві"

Дрозд С. І.

- директор Донецької обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Полупан Ю. П.

- завідувач лабораторії з розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Россоха В. І.

- завідувач лабораторії генетики Інституту тваринництва НААН

Гришина Л. П.

- провідний науковий співробітник Інституту свинарства імені О. В. Квасницького НААН

Жарук П. Г.

- завідувач відділу вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Гадючко О. Т.

- старший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Вакуленко І. С.

- завідувач лабораторії хутрового звірівництва та кролівництва Інституту тваринництва НААН

Коваленко В. О.

- завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України

Керек С. С.

- завідувач відділу селекції і репродукції карпатських бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Прийма С. В.

- заступник начальника відділу селекції та відтворення тварин Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання"

Житомирська область

Алейніков В. П.

- перший заступник генерального директора Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" - співголова комісії

Бабич Л. Ф.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Менькач В. А.

- завідувач сектору організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Кузьміна В. М.

- голова правління приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"

Іваницька В. М.

- заступник голови правління приватного акціонерного товариства "Українська генетична компанія"

Сокальський В. С.

- начальник Житомирської обласної державної лікарні ветеринарної медицини

Войнаш С. В.

- директор Житомирської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Божок О. Я.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи приватне акціонерне товариство "Українська генетична компанія"

Пелехатий М. С.

- завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин Національного агроекологічного університету України

Вишневський В. М.

- старший науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин НААН

Савчук І. М.

- заступник директора Інституту сільського господарства Полісся НААН

Лютий Ю. С.

- молодший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Бех В. В.

- завідувач відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН

Закарпатська область

Дудка Л. Л.

- виконавчий директор Національної асоціації пасічників України "Укрбджолопром" - співголова комісії

Паук І. Ф.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Тюпа О. І.

- начальник відділу організації виробництва продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Садварі Ю. Ю.

- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Закарпатській області

Бубряк Ю. О.

- директор Закарпатської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Терпай В. П.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Закарпатське племпідприємство"

Конар І. Ю.

- заступник голови відкритого акціонерного товариства "Закарпатське племпідприємство"

Кіш Н. О.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Калганов О. О.

- головний спеціаліст відділу розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Олексик В. І.

- директор ВАТ "Закарпатський рибокомбінат"

Грубов Ц. К.

- завідувач лабораторії Закарпатського інституту агропромислового виробництва НААН

Латка О. М.

- науковий співробітник лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Чорномиз Т. О.

- старший науковий співробітник Буковинського інституту агропромислового виробництва НААН

Подстрешний О. П.

- старший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Тучапський Я. В.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Керек С. С.

- завідувач відділу селекції і репродукції карпатських бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Запорізька область

Гнатюк С. А.

- генеральний директор Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром" - співголова комісії

Журавльов В. А.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Берліз В. М.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Колесніков А. І.

- перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Стулова В. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Запорізькій області

Плечун В. М.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Гриневич С. Д.

- директор Запорізької обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Дорошенко В. В.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Мелітопольське міжрайплемпідприємство"

Буюклу Г. І.

- завідувач відділу Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Бесєдін О. В.

- старший науковий співробітник Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Ткачева І. В.

- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Гадючко О. Т.

- старший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Ізергін Л. В.

- директор Азовського центру Південного науково-дослідного інституту рибного господарства та океанографії

Субота Ю. В.

- завідувач відділу селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Сулима С. Ю.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Івано-Франківська область

Кудрявська Н. В.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Вінтонович С. В.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Валерчук М. В.

- головний спеціаліст відділу ринків тваринництва з держплемінспекцією та харчової промисловості Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Івасютин Я. Ф.

- начальник відділу ринків тваринництва з держплемінспекцією та харчової промисловості

Белей С. І.

- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Івано-Франківській області

Шеремета М. В.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Івано-Франківське племпідприємство"

Романський Б. В.

- директор Івано-Франківської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Лучин І. С.

- завідувач лабораторії Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва НААН

Шпак Л. В.

- старший науковий співробітник відділу зоотехнії та ветеринарної медицини НААН

Головач М. М.

- зоотехнік-селекціонер Науково-виробничої асоціації "Племконецентр"

Чорномиз Т. О.

- старший науковий співробітник Буковинського інституту агропромислового виробництва НААН

Подстрешний О. П.

- старший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Черняк А. М.

- головний спеціаліст асоціації "Птахопром України"

Тучапський Я. В.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Лучин І. С.

- завідувач лабораторії Івано-Франківського інституту агропромислового виробництва НААН

Київська область

Гетя А. А.

- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Покотило О. В.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Котова М. М.

- заступник начальника управління - начальник відділу сприяння розвитку галузі тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Жук А. О.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Київській області

Курта В. М.

- директор Київського обласного державного племпідприємства

Кутній Г. І.

- заступник директора Київської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Єфіменко М. Я.

- головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин НААН

Петров Ю. Є.

- генеральний директор асоціації "Птахопром України"

Туринський В. М.

- директор Інституту тваринництва та водних біоресурсів Національного університету біоресурсів і природокористування України

Шафарук О. Г.

- директор ДНЗ "Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі"

Найденко К. А.

- доцент Національного університету біоресурсів і природокористування України

Вдовиченко Ю. В.

- завідувач лабораторії селекції м'ясних порід Інституту розведення і генетики тварин НААН

Вишневський Л. В.

- старший науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин НААН України

Засуха Ю. В.

- завідувач кафедри технології економіки та менеджменту у тваринництві Національного університету біоресурсів і природокористування України

Саєнко К. М.

- спеціаліст державного підприємства "Конярство України"

Гончар О. Ф.

- заступник директора Черкаської дослідної станції звірівництва і мисливствознавства Черкаського інституту агропромислового виробництва НААН

Статник І. Я.

- заступник проректора з навчально-виробничої діяльності і розвитку НДГ з організаційних питань та діяльності НДГ Національного університету біоресурсів і природокористування України

Федоренко М. О.

- головний спеціаліст Державного комітету рибного господарства

Статник І. Я.

- заступник директора ННВЦ діяльності і розвитку НДГ Національного університету біоресурсів і природокористування України

Кіровоградська область

Нечипоренко Т. В.

- директор державного підприємства "Конярство України" - співголова комісії

Горбенко С. А.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Костіна В. О.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва та агротехнічних послуг Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Травкін Ю. В.

- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Кіровоградській області

Скрипкін Е. І.

- директор Кіровоградської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Дахно О. В.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Кіровоградоблплемпідприємство"

Вігура М. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Подрезко Г. М.

- завідувач лабораторії Кіровоградського інституту АПВ НААН

Димча Д. Г.

- завідувач відділу Інституту тваринництва центральних районів НААН

Перетятько Л. Г.

- старший науковий співробітник Інституту свинарства імені О. В. Квасницького НААН

Головач М. М.

- зоотехнік-селекціонер Науково-виробничої асоціації "Племконецентр"

Шинкаренко М. Д.

- старший науковий співробітник Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Катеринич О. О.

- заступник директора Інституту птахівництва НААН

Луганська область

Згара К. К.

- голова правління Асоціації по розведенню та скачках чистокровних верхових коней "Жокей-клуб "Україна" - співголова комісії

Колєснік І. В.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Самсонова В. В.

- головний спеціаліст відділу тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Мартиненко М. В.

- в. о. начальника Головного управління ветеринарної медицини в Луганській області

Стегній С. А.

- голова правління відкритого акціонерного товариства сільськогосподарського підприємства "Селекціяплемресурси"

Котова Г. І.

- завідувач лабораторії тваринництва Луганського інституту агропромислового виробництва НААН

Тішаков В. В.

- директор Луганської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Перетятько Л. Г.

- старший науковий співробітник Інституту свинарства імені О. В. Квасницького НААН

Лютий Ю. С.

- молодший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Коваленко В. О.

- завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів і природокористування України

Саєнко К. М.

- спеціаліст державного підприємства "Конярство України"

Львівська область

Білоус О. В.

- генеральний директор Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" - співголова комісії

Мороз Д. В.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Стахів І. М.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи товариства з обмеженою відповідальністю Львівський науково-виробничий центр "Західплемресурси" - секретар комісії

Янів Н. А.

- начальник відділу виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Подоляк В. П.

- начальника Головного управління ветеринарної медицини у Львівській області

Микитин І. В.

- генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю Львівський науково-виробничий центр "Західплемресурси"

Головач М. М.

- зоотехнік-селекціонер НВА "Племконецентр"

Стець Б. Т.

- директор Львівської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Гуменюк В. В.

- заступник директора Інституту землеробства і тваринництва західного регіону НААН

Федорович Є. І.

- завідувач відділу Інституту біології тварин НААН

Янко Т. С.

- завідувач лабораторії Інституту розведення і генетики тварин НААН

Романова О. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Дикий О. І.

- президент Асоціації звірівників України

Катеринич О. О.

- заступник директора Інституту птахівництва НААН

Тучапський Я. В.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Миколаївська область

Лісовий Ф. Г.

- президент корпорації "Укрплемзаводи" - співголова комісії

Піскун О. В.

- в. о. начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Бакун М. І.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва з племінною інспекцією Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Калнаус О. Р.

- заступник начальника Головного управління ветеринарної медицини в Миколаївській області

Заболотько Ю. Д.

- директор Миколаївської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Візняк Г. М.

- директор приватного підприємства "Південь-племсервіс"

Задорожній В. В.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Вознесенське племпідприємство"

Бугаєвський В. М.

- завідувач відділу Миколаївського інституту агропромислового виробництва НААН

Підпала Т. В.

- професор Миколаївського державного аграрного університету

Топіха В. С.

- професор Миколаївського державного аграрного університету

Янковець А. В.

- генеральний директор відкритого акціонерного товариства "Миколаївптахопром"

Саркисян В. І.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Коцюбенко Г. А.

- доцент Миколаївського державного аграрного університету

Бесєдін О. В.

- старший науковий співробітник Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Субота Ю. В.

- завідувач відділу селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Сіроштан О. М.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Одеська область

Вороненко В. І.

- завідувач відділу Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства УААН - співголова комісії

Панчишин І. В.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Золотар Л. Г.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва та племінної справи у тваринництві Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Ніколенко А. І.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва та племінної справи у тваринництві Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Мельник П. І.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Одеській області

Грабовецький А. М.

- директор Одеської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Муляка С. В.

- заступник директора Одеського державного обласного підприємства з племінної справи у тваринництві

Хомут І. С.

- заступник директора Одеського інституту агропромислового виробництва НААН

Полупан Ю. П.

- завідувач лабораторії з розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Вдовиченко Ю. В.

- завідувач лабораторії селекції Інституту розведення і генетики тварин НААН

Агапова Є. М.

- завідувач кафедри Одеського державного аграрного університету

Чепур В. К.

- професор кафедри Одеського державного аграрного університету

Бушуєв С. Г.

- директор Одеського центру Південного науково-дослідного інституту рибного господарства та океанографії

Черняк А. М.

- головний спеціаліст асоціації "Птахопром України"

Субота Ю. В.

- завідувач відділу селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Полтавська область

Гетя А. А.

- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Филоненко І. О.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Олійник В. В.

- начальник відділу виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Аранчій С. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Полтавській області

Іванченко М. І.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Полтаваплемсервіс"

Хоценко В. В.

- директор Полтавської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Березовський М. Д.

- завідувач відділу Інституту свинарства імені О. В. Квасницького НААН України

Помітун І. А.

- заступник директора Інституту тваринництва НААН

Яцик Т. П.

- заступник голови правління по селекційно-племінній роботі відкритого акціонерного товариства "Полтаваплемсервіс"

Черняк А. М.

- головний спеціаліст відділу птахівництва асоціації "Птахопром України"

Бугера С. І.

- заступник директора Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Саркисян В. І.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Войтенко С. Л.

- завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії

Рівненська область

Білозерський О. Л.

- голова Української галузевої виробничо-наукової асоціації "М'ясне скотарство" - співголова комісії

Слободянюк О. І.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Плічук В. В.

- старший інспектор відділу тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Грищук Г. В.

- заступник начальника відділу тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Ситарчук В. М.

- начальник обласної лікарні ветеринарної медицини в Рівненській області

Шесталюк В. Ю.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Рівненський облплемселекцентр"

Гаврон М. В.

- директор Рівненської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Щербина Т. А.

- головний спеціаліст відділу розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Єфіменко М. Я.

- головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин УААН

Марущак В. Д.

- начальник виробничого відділу державного підприємства "Мирогощанський державний іподром"

Бондаренко Ю. В.

- головний науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Пірус Р. І.

- директор Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства НААН

Войтенко С. Л.

- завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії

Першута В. В.

- молодший науковий співробітник Рівненської державної сільськогосподарської дослідної станції

Сумська область

Губін О. О.

- заступник директора Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" - співголова комісії

Івченко В. М.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Герман Д. М.

- головний зоотехнік селекційно-племінної роботи та відтворення стада ДП "Сумський державний селекційний центр" - секретар комісії

Гребеник Г. М.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Іванніков О. О.

- директор державного підприємства "Сумський державний селекційний центр"

Ничик С. А.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Сумській області

Гостєва Н. П.

- директор Сумської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин"

Демченко О. С.

- головний спеціаліст Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Кравченко О. І.

- в. о. директора Інституту свинарства імені О. В. Квасницького НААН

Хмельничий Л. М.

- завідувач кафедри розведення та селекції сільськогосподарських тварин Сумського національного аграрного університету

Угнівенко А. М.

- завідувач кафедри технології виробництва молока і яловичини Національного університету біоресурсів і природокористування України

Бех В. В.

- начальник відділу Інституту рибного господарства НААН

Субота Ю. В.

- завідувач відділу селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Гадючко О. Т.

- старший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Демченко О. С.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Тернопільська область

Рибалко В. П.

- завідувач лабораторії Інституту свинарства імені В. О. Квасницького НААН - співголова комісії

Хома А. І.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Коляса О. Т.

- заступник начальника відділу організації виробництва та маркетингу сільськогосподарської продукції Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Крушельницький З. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Тернопільській області

Мостовий Я. М.

- директор відкритого акціонерного товариства "Тернопільплемсервіс"

Федорківа Б. В.

- директор Тернопільської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Латка О. М.

- науковий співробітник лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Шпак Л. В.

- старший науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії НААН

Подстрешний О. П.

- старший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Тучапський Я. В.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Бугера С. І.

- заступник директора Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Харківська область

Рубан С. Ю.

- заступник директора Інституту розведення і генетики тварин НААН - співголова комісії

Зубрич І. О.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Жидовцева Н. В.

- начальник відділу племінної інспекції Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Кулик О. Г.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Олійник В. О.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Харківській області

Сагун О. І.

- директор державного підприємства "Харківське обласне сільськогосподарське підприємство по племінній справі у тваринництві"

Черкашина З. М.

- директор Харківської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Руденко Є. В.

- директор Інституту тваринництва НААН

Терещенко О. В.

- директор Інституту птахівництва НААН

Шабля В. П.

- завідувач лабораторії Інституту тваринництва НААН

Ткачева І. В.

- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Халак В. І.

- завідувач лабораторії розведення тварин Інституту сільського господарства степової зони НААН

Вакуленко І. С.

- завідувач лабораторії хутрового звірівництва та кролівництва Інституту тваринництва НААН

Бех В. В.

- начальник відділу Інституту рибного господарства НААН

Бугера С. І.

- заступник директора Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Херсонська область

Альшанова О. О.

- заступник директора Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Ланкіна Н. П.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Демчук В. В.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва продукції тваринництва з племінною інспекцією Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Коломієць С. Д.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Херсонській області

Середа М. І.

- директор відкритого акціонерного товариства "Херсонське облплемпідприємство"

Назаренко В. Д.

- директор Херсонської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Прокопчук П. Ф.

- директор українсько-німецького підприємства з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Асканія-Генетик"

Полупан Ю. П.

- завідувач лабораторії з розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Омельченко Л. О.

- завідувач відділу Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Шульга Ю. І.

- завідувач відділу свинарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Крилова О. М.

- завідувач лабораторії тонкорунного вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Катеринич О. О.

- заступник директора Інституту птахівництва НААН

Саркісян В. І.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Хмельницька область

Гузєв І. В.

- заступник директора Інституту розведення і генетики тварин НААН - співголова комісії

Стрілецький О. В.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Борилюк В. М.

- головний спеціаліст відділу організації виробництва, маркетингу продукції рослинництва та тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Айшпур М. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Хмельницькій області

Одземок І. О.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Вітковський С. Ф.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Хмельницьке головне підприємство по племінній справі у тваринництві"

Мельник О. І.

- директор Хмельницької обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації сільськогосподарських тварин"

Паляниця А. В.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи відкритого акціонерного товариства "Хмельницьке головне підприємство по племінній справі у тваринництві"

Єфіменко М. Я.

- головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин НААН

Рибалко В. П.

- завідувач лабораторії Інституту свинарства імені В. О. Квасницького НААН

Саєнко К. М.

- спеціаліст державного підприємства "Конярство України"

Охримчук Н. І.

- в. о. генерального директора асоціації "Хмельницькптахопром"

Бех В. В.

- начальник відділу Інституту рибного господарства НААН

Бугера С. І.

- заступник директора Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Черкаська область

Петров Ю. Є.

- генеральний директор асоціації "Птахопром України" - співголова комісії

Рудишина В. К.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Чернецький А. Г.

- начальник відділу організації виробництва та переробки продукції тваринництва з племінною інспекцією Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Масан Д. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Черкаській області

Бащенко М. І.

- директор Інституту розведення і генетики тварин НААН

Лаврик М. М.

- голова правління відкритого акціонерного товариства науково-виробничого об'єднання "Прогрес"

Атамась О. М.

- директор Черкаської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Вігура М. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Третяк О. М.

- заступник директора Інституту рибного господарства НААН

Гончар О. Ф.

- директор Черкаської дослідної станції біоресурсів Інституту розведення і генетики тварин НААН

Бугера С. І.

- заступник директора Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Чернівецька область

Костенко О. І.

- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії НААН - співголова комісії

Олексюк М. В.

- начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Огородник О. І.

- начальник відділу аграрного виробництва та переробної промисловості Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Тодорюк Б. В.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Чернівецькій області

Пернай П. Ф.

- заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації

Шевчик В. М.

- голова правління приватного акціонерного товариства "Буковина-племсервіс"

Вільчак Ю. М.

- директор Чернівецької обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Ментю І. Л.

- головний спеціаліст - державний інспектор з племінної справи Головної державної племінної інспекції Мінагрополітики України

Калинка А. К.

- завідувач лабораторії Буковинського інституту агропромислового виробництва НААН

Драб В. С.

- старший науковий співробітник Буковинського інституту агропромислового виробництва НААН

Шинкаренко М. Д.

- старший науковий співробітник Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Фесенко О. Г.

- старший науковий співробітник Інституту свинарства імені В. О. Квасницького НААН

Тучапський Я. В.

- завідувач лабораторії Інституту рибного господарства НААН

Чернігівська область

Пищолка В. А.

- заступник директора - начальник відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Колесников М. І.

- перший заступник начальника Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - співголова комісії

Крапивний О. В.

- начальник відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації - секретар комісії

Кульбако В. Д.

- начальник Головного управління ветеринарної медицини в Чернігівській області

Крисько В. С.

- директор Чернігівської обласної філії "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин"

Костенко М. І.

- голова правління відкритого акціонерного товариства "Менське підприємство по племінній справі в тваринництві"

Романчук Г. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Костенко О. І.

- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії НААН

Вдовиченко Ю. В.

- завідувач лабораторії селекції м'ясних порід Інституту розведення і генетики тварин НААН

Бех В. В.

- начальник відділу Інституту рибного господарства НААН

 

Додаток 2
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України
10.06.2011 N 239/124

Склад
експертної комісії для розгляду матеріалів роботи атестаційних комісій

Мельник С. І.

- заступник Міністра аграрної політики та продовольства України - співголова комісії

Гетя А. А.

- директор Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - співголова комісії

Горжеєв В. М.

- перший заступник Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України - співголова комісії

Сулима С. Ю.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України - секретар комісії

Члени комісії:

Бащенко М. В.

- директор Інституту розведення і генетики тварин НААН

Білоус О. В.

- генеральний директор Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання"

Білозерський О. Л.

- голова Української галузевої виробничо-наукової асоціації "М'ясне скотарство"

Боднарчук Л. І.

- директор Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Іовенко М. В.

- в. о. директора Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Грициняк І. І.

- директор Інституту рибного господарства НААН

Гнатюк С. А.

- генеральний директор корпорації "Тваринпром"

Помітун І. А.

- заступник директора Інституту тваринництва НААН

Петров Ю. Є.

- генеральний директор асоціації "Птахопром України"

Рубленко М. В.

- академік-секретар Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії НААН

Кудрявська Н. В.

- начальник відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Кравченко О. І.

- в. о. директора Інституту свинарства імені О. В. Квасницького НААН

Катеринич О. О.

- заступник директора Інституту птахівництва НААН

Шафарук О. Г.

- директор ДНЗ "Школа підвищення кваліфікації спеціалістів по розведенню сільськогосподарських тварин та племінній справі"

По молочному скотарству

Прийма С. В.

- заступник начальника відділу селекції та відтворення тварин Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання" - секретар комісії

Рубан С. Ю.

- заступник директора Інституту розведення і генетики тварин НААН

Алейніков В. П.

- перший заступник генерального директора Національного об'єднання по племінній справі у тваринництві "Укрплемоб'єднання"

Полупан Ю. П.

- завідувач лабораторії з розведення червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин НААН

Буюклу Г. І.

- завідувач відділу Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Єфіменко М. Я.

- головний науковий співробітник лабораторії генетичних ресурсів тварин Інституту розведення і генетики тварин НААН

Ментю І. Л.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Вігура М. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По м'ясному скотарству

Шпак Л. В.

- старший науковий співробітник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії НААН - секретар комісії

Гузєв І. В.

- заступник директора Інституту розведення і генетики тварин НААН

Угнівенко А. М.

- завідувач кафедри технології виробництва молока і яловичини Національного університету біоресурсів і природокористування України

Вдовиченко Ю. В.

- завідувач лабораторії селекції м'ясних порід Інституту розведення і генетики тварин НААН

Гуменний В. Д.

- старший науковий співробітник Інституту сільського господарства степової зони НААН

Демчук М. П.

- науковий співробітник Інституту розведення і генетики тварин НААН

Романова О. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По свинарству

Жежель Ю. Ж.

- головний ветеринарний лікар Української корпорації по виробництву м'яса на промисловій основі "Тваринпром" - секретар комісії

Костенко О. І.

- начальник відділу ветеринарної медицини та зоотехнії НААН

Кравченко О. І.

- в. о. директора Інституту свинарства імені О. В. Квасницького НААН

Березовський М. Д.

- завідувач відділу Інституту свинарства імені О. В. Квасницького НААН

Рибалко В. П.

- завідувач лабораторії Інституту свинарства імені В. О. Квасницького НААН

Войтенко С. Л.

- завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин Полтавської державної аграрної академії

Романчук Г. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По вівчарству

Шинкаренко М. Д.

- старший науковий співробітник Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН - секретар комісії

Вороненко В. І.

- завідувач відділу Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Помітун І. А.

- заступник директора Інституту тваринництва НААН

Жарук П. Г.

- завідувач відділу вівчарства Інституту тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства НААН

Калганов О. О.

- головний спеціаліст відділу розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Батир О. І.

- головний спеціаліст корпорації "Укрплемзаводи"

По конярству

Саєнко К. М.

- спеціаліст державного підприємства "Конярство України" - секретар комісії

Згара К. К.

- голова правління асоціації "Жокей-клуб "Україна"

Ничепоренко Т. В.

- директор державного підприємства "Конярство України"

Ткачева І. В.

- завідувач лабораторії конярства Інституту тваринництва НААН

Романчук Г. В.

- головний спеціаліст відділу селекційно-племінної роботи Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По кролівництву та звірівництву

Шпак Л. В.

- старший науковий співробітник НААН - секретар комісії

Дикий О. І.

- президент Асоціації звірівників України

Гончар О. Ф.

- заступник директора Черкаської дослідної станції звірівництва і мисливствознавства Черкаського інституту агропромислового виробництва НААН

Вакуленко І. С.

- завідувач лабораторії хутрового звірівництва та кролівництва Інституту тваринництва НААН

Демченко О. С.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По птахівництву

Черняк А. М.

- головний спеціаліст асоціації "Птахопром України" - секретар комісії

Петров Ю. Є.

- генеральний директор асоціації "Птахопром України"

Катеринич О. О.

- заступник директора Інституту птахівництва НААН

Степаненко І. А.

- завідувач лабораторії селекції та математичного моделювання Інституту птахівництва НААН

Гадючко О. Т.

- старший науковий співробітник Інституту птахівництва НААН

Сіроштан О. М.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

По рибництву

Яковлєва Т. В.

- начальник відділу селекційної роботи Державного комітету рибного господарства - секретар комісії

Третяк О. М.

- заступник директора Інституту рибного господарства НААН

Бех В. В.

- начальник відділу Інституту рибного господарства НААН

Сулима С. Ю.

- головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

Федоренко М. О.

- головний спеціаліст відділу аквакультури та селекції Держрибагенства

По бджільництву

Дудка Л. Л.

- виконавчий директор Національної асоціації пасічників України "Укрбжолопром" - секретар комісії

Боднарчук Л. І.

- директор Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Бугера С. І.

- заступник директора Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Керек С. С.

- завідувач відділу селекції і репродукції карпатських бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Субота Ю. В.

- завідувач відділу селекції українських степових бджіл Національного наукового центру "Інститут бджільництва імені П. І. Прокоповича" НААН

Щербина Т. А.

- головний спеціаліст відділу розвитку тваринництва Департаменту тваринництва Мінагрополітики України

 

Додаток 3
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії аграрних наук України
10.06.2011 N 239/124

Список суб'єктів племінної справи у тваринництві
щодо присвоєння відповідних статусів, які подали заявки на проведення державної атестації/переатестації

Заповнюється до роботи атестаційної комісії

Заповнюється після роботи атестаційної комісії

N з/п

найменування суб'єкта та код ЄДРПОУ*

дата подання заявки

вид та порода тварин

на присвоєння якого статусу претендує

висновок атестаційної комісії

наявне основне поголів'я **

продуктивність ***

результати оцінки (за наявності бальної)

висновок експертної комісії

примітка

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Претендує на присвоєння відповідних статусів племінного (кінного) заводу - ______, племінного репродуктора - ______, племінного птахорепродуктора - ______, племінного бджолорозплідника - ______, племінної пасіки - ______, селекційного центру - ______, підприємства (об'єднання) з племінної справи у тваринництві - ______, заводської конюшні - ______, контрольно-випробувальної станції - ______, контрольно-випробувальної станції з птахівництва - ______, іподрому - ______, трендепо - ______, підприємства (лабораторії) генетичного контролю - ______, підприємства (лабораторії) з трансплантації ембріонів - ______, підприємства (лабораторії) з оцінки якості тваринницької продукції - ______, племінної станції із шовківництва - ______, гренажного заводу - ______ господарств

Разом подано заявок ___________.

Міністр аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим (Начальник Головного управління агропромислового розвитку облдержадміністрації)

___
(підпис)

_______
(ініціали, прізвище)


* Зазначається повна назва суб'єкта племінної справи у тваринництві та код ЄДРПОУ відповідно до свідоцтва про реєстрацію юридичної/фізичної особи та окремі списки на проведення державної атестації/переатестації.

** Заповнюється за умови: у конярстві - надання опису основного поголів'я тварин, складеного на підставі паспорта коня; у птахівництві - наявності батьківського стада - надання документів, які підтверджують операцію придбання племінних (генетичних) ресурсів.

*** Заповнюється за даними річного звіту за минулий рік у: скотарстві молочного та молочно-м'ясного напряму продуктивності - надій на одну корову, кг; скотарстві м'ясного напрямку продуктивності - середньодобовий приріст, г; свинарстві - одержано поросят на 100 основних свиноматок, гол.; конярстві - одержано лошат на 100 конематок, гол.; вівчарстві (крім смушкових) - середній настриг вовни на структурну вівцю у митому волокні, кг; овець (смушкові) - вихід шкурок каракулю великого і середнього розмірів, шт.; птахівництві - середня несучість однієї несучки, шт.; бджільництві - валовий вихід меду на 1 бджолину сім'ю, кг; звірівництві - вихід молодняку від основної самки, гол.; рибництві - отримано цьоголітків від однієї самки, шт.

 

Додаток 4
до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України та Національної академії аграрних наук України
10.06.2011 N 239/124

Графік подання

Області

Жовтень

3

4

5

6

7

АР Крим

10 - 1030

 

 

 

 

Вінницька

1030 - 1100

 

 

 

 

Волинська

1100 - 1130

 

 

 

 

Дніпропетровська

1130 - 1200

 

 

 

 

Донецька

1200 - 1230

 

 

 

 

Житомирська

 

10 - 1030

 

 

 

Закарпатська

 

1030 - 1100

 

 

 

Запорізька

 

1100 - 1130

 

 

 

Івано-Франківська

 

1130 - 1200

 

 

 

Київська

 

1200 - 1230

 

 

 

Кіровоградська

 

 

10 - 1030

 

 

Луганська

 

 

1030 - 1100

 

 

Львівська

 

 

1100 - 1130

 

 

Миколаївська

 

 

1130 - 1200

 

 

Одеська

 

 

1200 - 1230

 

 

Полтавська

 

 

 

10 - 1030

 

Рівненська

 

 

 

1030 - 1100

 

Сумська

 

 

 

1100 - 1130

 

Тернопільська

 

 

 

1130 - 1200

 

Харківська

 

 

 

1200 - 1230

 

Херсонська

 

 

 

 

10 - 1030

Хмельницька

 

 

 

 

1030 - 1100

Черкаська

 

 

 

 

1100 - 1130

Чернівецька

 

 

 

 

1130 - 1200

Чернігівська

 

 

 

 

1200 - 1230

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали