Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про проведення державної реєстрації права власності на об'єкти державного майна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 3 жовтня 2018 року N 1413

Про проведення державної реєстрації права власності на об'єкти державного майна

Відповідно до Законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 N 1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Постанова N 1127), розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 N 803 "Деякі питання запобігання корупції з міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади" (План N 803-р), наказу Фонду державного майна України від 23.03 2005 N 622 "Про затвердження Порядку та умов користування Єдиним реєстром об'єктів державної власності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.04.2005 за N 400/10680, наказую:

1. Керівникам державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, суб'єктів господарювання, повноваження з управління корпоративними правами яких здійснює Мінекономрозвитку, господарських структур, контроль за діяльністю яких здійснює Мінекономрозвитку, інших юридичних осіб, на балансі яких обліковуються об'єкти нерухомого майна державної власності, земельні ділянки державної власності, функції з управління якими здійснює Мінекономрозвитку (далі - суб'єкти господарювання), забезпечити:

1.1. Проведення протягом 2019 року у встановленому законодавством порядку державної реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна державної власності, на які права власності не зареєстровано.

1.2. Оформлення протягом 2019 року відповідно до законодавства земельних ділянок державної власності, які використовуються без належних документів.

1.3. Внесення відомостей про проведену державну реєстрацію речових прав на об'єкти нерухомого майна державної власності та реєстрацію земельних ділянок державної власності, а також відомостей про нерухоме майно, речові права на яке не підлягають державній реєстрації, до автоматизованої системи "Юридичні особи" при поданні Мінекономрозвитку відомостей за формою N 26 "Відомості про державне майно", затвердженою наказом Фонду державного майна України від 03.02.2006 N 197 "Про затвердження форм надання відомостей про об'єкти державної власності", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за N 380/12254, у строки, установлені наказом Мінекономрозвитку від 04.10.2016 N 1676 "Про проведення інвентаризації державного майна та надання відомостей до Єдиного реєстру об'єктів державної власності" (Наказ N 1676).

1.4. Щокварталу до 20 числа місяця, що передує звітному кварталу, інформування Мінекономрозвитку про загальну кількість:

об'єктів нерухомого майна державної власності, що обліковується на балансі суб'єкта господарювання, і об'єктів нерухомого майна державної власності, право власності на які зареєстровано в звітному періоді, за формою згідно з додатком 1 разом із завіреними в установленому порядку копіями відповідних документів;

земельних ділянок державної власності, якими користується суб'єкт господарювання, і земельних ділянок державної власності, право на користування / постійне користування якими зареєстровано в звітному періоді, за формою згідно з додатком 2 разом із завіреними в установленому порядку копіями відповідних документів.

2. Установити, що керівники суб'єктів господарювання несуть персональну відповідальність за забезпечення державної реєстрації права власності і речових прав на нерухоме майно та достовірне і своєчасне подання відомостей, передбачених пунктом 1 цього наказу.

3. Департаменту управління державною власністю (Кропивницький Р. В.) на підставі звітів, що надійшли від суб'єктів господарювання, щокварталу не пізніше 02 числа місяця, наступного за звітним кварталом, подавати Фонду державного майна України узагальнену інформацію про хід проведення державної реєстрації права власності на об'єкти державного майна.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Мінекономрозвитку від 01.03.2017 N 279 "Про проведення державної реєстрації права власності на об'єкти державного майна" (Наказ N 279).

5. Цей наказ набирає чинності з дня його прийняття, крім пункту 4, який набирає чинності з 01.01.2019.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України

С. І. Кубів

 

Додаток 1
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
03.10.2018 N 1413

ІНФОРМАЦІЯ
щодо реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна державної власності, що обліковуються на балансі

_
(найменування суб'єкта господарювання)

станом на ___________

Балансоутримувач

Кількість об'єктів державного майна

Примітки*

код згідно з ЄДРПОУ

найменування

місцезнаходження (область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі, номер приміщення)

Об'єкти, право власності на які зареєстровано

Об'єкти, право власності на які не зареєстровано

Усього

за звітний період

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________
(М. П.)


(підпис)

_____
(ініціали, прізвище)


* Проблеми, що виникають, причини відсутності реєстрації, необхідна сума реєстрації об'єктів державного майна.

 

Додаток 2
до наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
03.10.2018 N 1413

ІНФОРМАЦІЯ
щодо реєстрації права на користування земельними ділянками

_
(найменування суб'єкта господарювання)

станом на ___________

Балансоутримувач

Кількість земельних ділянок

Примітки*

код згідно з ЄДРПОУ

найменування

місцезнаходження (область, район, населений пункт, вулиця, номер будівлі, номер приміщення)

Ділянки, право на користування якими зареєстровано

Ділянки, право на користування якими не зареєстровано

Усього

за звітний період

усього

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник

___________
(М. П.)


(підпис)

______
(ініціали, прізвище)


* Проблеми, що виникають, причини відсутності реєстрації, необхідна сума реєстрації.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали