МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 17 травня 2017 року N 708

Про проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою "Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)" на 2017 - 2021 роки

Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. N 522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 р. N 1352 (Наказ N 1352)), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. N 946/5167, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. N 114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 р. N 1054), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. N 428/6716, враховуючи клопотання департаментів освіти і науки Дніпропетровської, Кіровоградської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської обласних державних адміністрацій; департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації; управлінь освіти і науки Кам'янець-Подільської, Чернігівської міських рад, управління освіти м. Кропивницького; відділу освіти Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області, висновок науково-методичної комісії з інформатизації закладів освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України від 26.10.2016 (протокол N 3), з метою наукового обґрунтування та експериментальної перевірки ефективності науково-методичних засад створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, що забезпечує інтегроване використання науково-освітніх ресурсів на засадах єдиного інформаційного простору системи освіти України, наказую:

1. Затвердити як такі, що додаються:

1) заявку на проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою "Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)" на 2017 - 2021 роки;

2) програму дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою "Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)" на 2017 - 2021 роки.

2. Надати статус експериментальних навчальних закладів всеукраїнського рівня Криворізькому природничо-науковому ліцею Криворізької міської ради Дніпропетровської області; комунальному закладу "Курахівська гімназія "Престиж" (школа I ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та гімназія) Мар'їнської районної ради Донецької області"; комунальному закладу "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній заклад I ступеня "Гармонія" - Гімназія ім. Т. Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" м. Кропивницького; Льотній академії Національного авіаційного університету м. Кропивницького; комунальному закладу Сумської обласної ради "Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей"; Старокостянтинівському навчально-виховному комплексу "Спеціалізована школа I ступеня, гімназія" Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука; Кам'янець-Подільському ліцею; Ніжинському ліцею Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя; Чернігівському ліцею N 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області; Хотинській гімназії Хотинської міської ради Чернівецької області; Глибоцькому ліцею Глибоцької селищної ради Глибоцького району Чернівецької області; навчально-виховному комплексу "Школа I ступеня - гімназія "Оболонь" Оболонського району м. Києва; школі I - III ступенів N 225 Оболонського району м. Києва; товариству з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад I ступеня "Ліко-школа"; державному загальноосвітньому навчальному закладу спеціалізованій школі-інтернат I - III ступенів з поглибленими вивченням окремих предметів та курсів "Дитяча інженерна академія".

Базовим закладом для проведення експерименту є Національний центр "Мала академія наук України".

Під час проведення експерименту до участі у ньому будуть залучатися навчальні заклади, які працюють над вирішенням аналогічних завдань (за згодою).

3. Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" (Ткаченко В. В.) надавати організаційну та науково-методичну допомогу педагогічним колективам експериментальних навчальних закладів у проведенні дослідно-експериментальної роботи.

4. Інститутам післядипломної педагогічної освіти Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької, Чернігівської областей та Київському інституту післядипломної педагогічної освіти імені Б. Грінченка здійснювати науково-методичний супровід реалізації завдань науково-експериментальної роботи зазначених експериментальних закладів.

5. Департаментам освіти і науки Дніпропетровської, Сумської, Хмельницької, Чернівецької обласних державних адміністрацій; управлінню освіти, науки, молоді та спорту Кіровоградської області, управлінню освіти і науки Чернігівської області; департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації; управлінням освіти і науки Кам'янець-Подільської, Чернігівської міських рад, управлінню освіти м. Кропивницького; відділу освіти Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області сприяти освітнім закладам у забезпеченні необхідних умов для організації та проведення дослідно-експериментальної роботи.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Хобзея П. К.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17 травня 2017 року N 708

ЗАЯВКА
на проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою "Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)" на 2017 - 2021 роки

1. Опис основних ідей дослідно-експериментальної роботи

Спираючись на науку, освіту та інноваційні технології, можна констатувати, що стратегія розвитку України в умовах глобалізації дає реальний шанс нашій країні зайняти гідне місце на новому етапі цивілізації. До важливих векторів глобалізації належить освіта, яка не тільки не залишилася осторонь процесів глобалізації, а й активно залучається до них. Прискорення процесів глобалізації в економіці та політиці висувають нові вимоги до структури та якості освіти.

Сьогодення об'єктивно вимагає переведення освітнього процесу на технологічний рівень, активізацію пошуку перспективних інноваційних й педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості. Одним із актуальних напрямків інноваційного розвитку природничо-математичної освіти є система навчання STEM (Science - наука, Technology - технологія, Engineering - інженерія, Mathematics - математика).

STEM-освіта - це об'єднання наук, спрямованих на розвиток нових технологій, на інноваційне мислення, на забезпечення добре підготовлених інженерних кадрів. Сьогодні в багатьох країнах поняття STEM-освіти все активніше впроваджується в різні освітні програми, створюються STEM-центри, проводяться міжнародні конференції тощо.

Поряд із наукою і високими технологіями найважливішою сферою інноваційної економіки є креативна індустрія (creative industries) або креативна економіка загалом, заснована на творчості й інтелектуальному капіталі. До креативних галузей відносяться кіно, музика, комп'ютерні технології, образотворчі мистецтва, галерейний бізнес, мода, видавнича справа, дизайн, архітектура.

Вагомий акцент сьогодні проявляється на креативному напрямі інноваційної економіки. Зокрема в STEM-освіту активно включаються творчі, мистецькі дисципліни, об'єднані загальним терміном Arts. Дисциплінами-лідерами в Arts поки що є промисловий дизайн, архітектура та індустріальна естетика. Мистецтва відкривають нові способи мислення, нові шляхи встановлення зв'язків. Крім того, вони допомагають підтримувати конкурентоспроможність за допомогою стимулювання інновацій і креативності. Єдність точної науки і гуманітарних підходів може підтримати іноваторів у сучасному складному світі.

Невід'ємною складовою організаційної роботи щодо ефективності впровадження напрямків STEM-освіти є створення Всеукраїнської мережі STEM-центрів/STEM-лабораторій.

STEM-центри створюються на базі вищих, загальноосвітніх (регіональних опорних шкіл), позашкільних навчальних закладів, наукових лабораторій, які мають відповідну матеріально-технічну базу, кваліфікованих фахівців, навчальні програми з природничо-математичних наук, технологій, програмування, робототехніки для організації ефективної науково-проектної роботи школярів.

Головною рушійною силою інноваційної діяльності є вчитель, оскільки суб'єктивний чинник є вирішальним під час впровадження і поширення нововведень. Педагог-новатор може бути носієм конкретних нововведень, їх творцем та модифікатором. Він має широкі можливості та необмежене поле діяльності, оскільки на практиці переконується в ефективності наявних методик навчання і може коригувати їх, проводити докладну структуризацію досліджень навчально-виховного процесу, створювати нові методики. Основна умова такої діяльності - інноваційний потенціал педагога.

Всеукраїнський науково-методичний віртуальний STEM-центр (ВНМВ STEM-центр) стане новітнім ресурсом для STEM-освіти в Україні, що сприятиме активізації інноваційного розвитку предметів природничо-математичного циклу та науково-дослідної роботи у навчальних закладах загалом. ВНМВ STEM-центр - це нові можливості: формування інноваційного середовища, форма інтерактивного спілкування науково-педагогічних працівників, які забезпечують оптимальний доступ до необхідних ресурсів щодо запровадження STEM-освіти; здійснення науково-дослідної роботи з учнями і педагогами, забезпечення умов для поглибленої наукової та науково-технічної підготовки фахівців відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки за напрямами STEM-освіти; простір, формування науково-методичної бази підвищення кваліфікації та сприяння до накопичення наукових інформацій, знань, інтелектуальної власності, обміну інформацією, досвідом роботи, надання оперативної методичної допомоги для розв'язання проблем запровадження STEM-освіти.

Якість освіти багато в чому визначається компетентністю та рівнем професійної діяльності вчителя, тому на платформі ВНМВ STEM-центру Міністерство освіти та науки України, Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти" планує проведення семінарів-тренінгів, науково-практичних семінарів, тренінгів, вебінарів для керівників ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, методистів районних, міських відділів освіти, вчителів із питань організації навчання за напрямками та проблематикою STEM-освіти, що сприятиме підвищенню професійної компетентності педагогів.

З урахуванням науково-практичної значимості проблеми була сформульована тема дослідно-експериментальної роботи: "Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)".

2. Об'єкт дослідження

Процес створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру.

3. Предмет дослідження

Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру.

4. Мета дослідження

Науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність науково-методичних засад створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, що забезпечує інтегроване використання науково-освітніх ресурсів на засадах єдиного інформаційного простору системи освіти України для забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі загальних стратегій міжпредметного (трансдисциплінарного) підходу до навчання у шкільній освіті, що підтримується прогресивною педагогікою.

5. Гіпотеза дослідно-експериментальної роботи

Полягає у припущенні створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, ефективність якого залежатиме від:

1) концептуалізації науково-методичних засад створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів;

2) технологізації процесу створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, що передбачає розроблення та впровадження відповідного знаннєво-орієнтованого мережецентричного середовища для забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів;

3) розвитку та самореалізації суб'єктів освітньої діяльності в умовах функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, що передбачає створення електронних освітніх ресурсів та відповідних електронних площадок взаємодії між ними.

6. Завдання дослідно-експериментальної роботи:

1. Дослідити стан розробленості зі створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів у теорії й практиці.

2. З'ясувати зміст та понятійну систему Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру.

3. Уточнити та науково обґрунтувати критерії, показники, рівні розвитку навчально-дослідницької діяльності учнів та дібрати відповідний діагностичний інструментарій.

4. Науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність концепції створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів.

5. Розробити та експериментально перевірити ефективність функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру.

6. Розробити мережеві засоби програмно-інформаційного та навчально-методичного забезпечення функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів.

7. Теоретико-методологічні основи дослідно-експериментальної роботи:

- Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту"; Укази Президента України "Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року" (N 344/2013 від 25.06.2013) (Указ N 344/2013), "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" (N 926/2010 від 30.09.2010), "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" (N 928/2000 від 31.07.2000); Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 р. N 522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 листопада 2012 р. N 1352 (Наказ N 1352)), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р. N 946/5167, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. N 114 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23 листопада 2009 р. N 1054), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. N 428/6716 та інші;

- висновки із наукових досліджень, що присвячені розробленню теорії та методології педагогічної інноватики (І. Бех, С. Гончаренко, В. Кремень, О. Савченко та інші); теорії та методики формування інформаційного середовища в загальноосвітніх навчальних закладах засобами інформаційно-комунікаційних технологій, розвитку інформаційної та інформатичної культури учнів (Л. Білоусова, Л. Калініна, В. Кухаренко, Н. Олефіренко, Н. Сиротенко, А. Столяревська, О. Стрижак, О. Спірін, О. Співаковський, І. Чернецький та інші).

8. База дослідно-експериментальної роботи:

Криворізький природничо-науковий ліцей Криворізької міської ради Дніпропетровської області;

Комунальний заклад "Курахівська гімназія "Престиж" (школа I ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов та гімназія) Мар'їнської районної ради Донецької області";

Комунальний заклад "Навчально-виховне об'єднання - "Спеціалізований загальноосвітній заклад I ступеня "Гармонія" - Гімназія ім. Т. Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету;

Комунальний заклад Сумської обласної ради "Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих дітей";

Старокостянтинівський навчально-виховний комплекс "Спеціалізована школа I ступеня, гімназія" Старокостянтинівської міської ради Хмельницької області імені Героя України Сергія Михайловича Бондарчука;

Кам'янець-Подільський ліцей;

Ніжинський ліцей Ніжинської міської ради при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя;

Чернігівський ліцей N 32 Чернігівської міської ради Чернігівської області;

Хотинська гімназія Хотинської міської ради Чернівецької області;

Глибоцький ліцей Глибоцької селищної ради Глибоцького району Чернівецької області;

Навчально-виховний комплекс "Школа I ступеня - гімназія "Оболонь" Оболонського району м. Києва;

Школа I - III ступенів N 225 Оболонського району м. Києва;

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад I ступеня "Ліко-школа";

Державний загальноосвітній навчальний заклад спеціалізована школа-інтернат I - III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів "Дитяча інженерна академія".

Базовим закладом для проведення експерименту є Національний центр "Мала академія наук України".

Під час проведення експерименту до участі у ньому будуть залучатися навчальні заклади, які працюють над вирішенням аналогічних завдань (за згодою).

9. Методи дослідження:

1) теоретичні - системний аналіз та узагальнення психолого-педагогічної літератури, присвяченої проблемі дослідження; систематизація й узагальнення наукових даних для вивчення й комплексного розв'язання досліджуваної проблеми;

2) емпіричні - анкетування, бесіда, педагогічне спостереження, педагогічний експеримент для встановлення ефективності впровадження моделі;

3) статистичні - методи статистичної обробки результатів проведення педагогічного експерименту.

10. Наукова новизна дослідження (теоретичне та практичне значення дослідно-експериментальної роботи):

1) теоретично обґрунтовано концепцію дослідження, яка розкриває теоретико-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів;

2) розроблено знаннєво-орієнтовану IT забезпечення функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів;

3) з'ясовано зміст та понятійну систему Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру;

4) уточнено та науково обґрунтовано критерії, показники, рівні розвитку навчально-дослідницької діяльності учнів засобами знаннєво-орієнтованих IT та дібрано відповідний діагностичний інструментарій;

5) удосконалено зміст, форми і методи створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру.

Практичне значення одержаних результатів полягає у:

1) впровадженні теоретико-методичних засад функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру в практику загальноосвітніх навчальних закладів;

2) застосовуванні розробленої концепції створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру та відповідної знаннєво-орієнтованої мережецентричної IT, яка ґрунтується на забезпеченні ефективної навчально-дослідницької діяльності учнів та відповідного діагностичного інструментарію;

3) апробуванні мережевих засобів програмно-інформаційного та навчально-методичного забезпечення функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру.

Вірогідність результатів експерименту забезпечуватиметься: методологічною обґрунтованістю вихідних теоретичних положень; комплексним використанням теоретичних і емпіричних методів; об'єктивністю критеріїв, показників оцінки кількісних та якісних результатів педагогічного експерименту; результатами практичного впровадження основних теоретичних положень наукового дослідження у роботу закладу освіти.

11. Строки та етапи проведення дослідно-експериментальної роботи

початок - березень 2017 року;

закінчення - серпень 2021 року.

Перший етап: організаційно-підготовчий (березень 2017 р. - травень 2017 р.):

1) здійснити системний аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, нормативних документів за темою дослідження, аналіз зарубіжного досвіду - впровадження STEM-освіти;

2) проаналізувати нормативно-правові документи з проблеми дослідження;

3) розробити нормативні акти, що супроводжують діяльність ВНМВ STEM-центру;

4) розробити інтерфейс веб-сторінки ВНМВ STEM-центру;

5) змістово наповнити рубрики веб-сторінки ВНМВ STEM-центру;

6) відкрити та презентувати "Всеукраїнський науково-методичний віртуальний STEM-центр (ВНМВ STEM-центр)";

7) підвести підсумки першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи;

другий етап: концептуально-діагностичний (травень 2017 р. - серпень 2018 р.):

8) апробувати роботу веб-сторінки ВНМВ STEM-центру;

9) апробувати програми, інтегровані навчальні курси із напрямків STEM-освіти;

10) провести діагностику стану сформованості інформаційної культури суб'єктів освітньої діяльності на момент дослідження;

11) провести дослідження щодо ефективності роботи STEM-центру, стану впровадження STEM-освіти в Україні;

12) провести опитування користувачів STEM-центру з метою вивчення їхніх потреб;

13) розробити експериментальні навчальні модулі, програми та плани із напрямків STEM-освіти;

14) організувати і провести конкурси, тренінги, семінари, літні школи для учнів та вчителів, які впроваджують STEM-освіту в Україні;

15) організувати заходи для методистів регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогів із питань впровадження STEM-освіти в Україні;

16) опубліковувати матеріали з теми дослідження в наукових фахових виданнях, міжнародних збірниках наукових праць, засобах масової інформації;

17) підвести підсумки другого (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи;

третій етап: формувальний (вересень 2018 р. - серпень 2020 р.):

18) провести апробацію ефективності знаннєво-орієнтованої мережецентричної IT забезпечення функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру;

19) провести семінари-тренінги, науково-практичні семінари, вебінари для керівників ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, методистів районних, міських відділів освіти, вчителів із питань організації навчання за напрямками та проблематикою STEM-освіти, що сприятиме підвищенню професійної компетентності педагогів;

20) підвести підсумки третього (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи;

четвертий етап: узагальнювальний (вересень 2020 р. - серпень 2021 р.):

21) здійснити кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів апробації ідей експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв, впроваджених методів і навчальних методик;

22) провести діагностику стану розвитку інформаційної та інформатичної культури учнів у процесі здійснення навчально-дослідницької діяльності;

23) сформувати пропозиції, методичні рекомендації щодо вдосконалення навчально-плануючої документації діяльності ВНМВ STEM-центру;

24) розробити концепцію створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів та відповідної інформаційної культури усіх суб'єктів освітньої діяльності у процесі здійснення навчально-дослідницької діяльності;

25) підготовити і провести науково-практичну конференцію "Впровадження STEM-освіти в Україні";

26) розробити дидактичні науково-методичні матеріали за темою експерименту;

27) провести корекцію розроблених ресурсів ВНМВ STEM-центру;

28) підвести підсумки четвертого (узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної роботи;

29) презентувати і популяризувати результати дослідно-експериментальної роботи.

12. Очікувані результати

1) концепція створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів та відповідної інформаційної культури усіх суб'єктів освітньої діяльності у процесі здійснення навчально-дослідницької діяльності;

2) зміст та понятійна система Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру; критерії, показники, рівні розвитку інформаційної культури його користувачів та відповідний діагностичний інструментарій;

3) знаннєво-орієнтована мережецентрична IT забезпечення ефективного функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на розвиток інформаційної та інформатичної культури й забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів.

13. Інформація про керівників дослідно-експериментальної роботи

Науковий керівник

Прізвище, ім'я, по батькові

Стрижак Олександр Євгенійович

Поштова адреса, N телефону, e-mail

Київ, вул. Дегтярівська, 31-а, індекс 03057,
тел. (044)-489-37-21,
kyiv.man.gov.ua

Місце роботи, посада

Національний центр "Мала академія наук України", заступник директора з наукової роботи, старший науковий співробітник

Кваліфікаційна категорія, педагогічне вчене звання, науковий ступінь

доктор технічних наук

Автор ініціативи

Прізвище, ім'я, по батькові

Чернецький Ігор Станиславович

Поштова адреса, N телефону, e-mail

Київ, вул. Дегтярівська, 31-а, індекс 03057,
тел. (044)-489-37-21,
kyiv.man.gov.ua

Місце роботи, посада

Національний центр "Мала академія наук України", завідуючий відділом створення навчальних технологій системи знань

Кваліфікаційна категорія, педагогічне вчене звання, науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Координатор

Прізвище, ім'я, по батькові

Патрикеєва Олена Олександрівна

Поштова адреса, N телефону, e-mail

03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36,
тел. (044) 248-24-65
info@imzo.gov.ua

Місце роботи, посада

Державна наукова установа "Інститут модернізації змісту освіти", начальник відділу STEM-освіти

14. Склад творчої групи

Андреєв Олександр Анатолійович, директор Рівненської Малої академії наук учнівської молоді;

Боровик Дмитро Віталійович, директор Дитячої інженерної академії м. Києва;

Бухтіяров Віктор Кімович, кандидат хімічних наук, доцент кафедри органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії пестицидів Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Василашко Ірина Павлівна, завідувач сектору відділу STEM-освіти Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти";

Война Галина Григорівна, кандидат наук державного управління, директор НВО "Спеціалізований загальноосвітній заклад I ступеня "Гармонія" - Гімназія ім. Т. Шевченка - Центр позашкільного виховання "Контакт" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області;

Гончарова Наталія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу STEM-освіти Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти";

Горбенко Світлана Леонідівна, кандидат психологічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу STEM-освіти Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти";

Глушаниця Олена Вікторівна, директор Науково-методичного центру управління освіти Оболонської районної у м. Києві державної адміністрації;

Дем'яненко Валентина Борисівна, кандидат педагогічних наук, завідувач відділу інформаційно-дидактичного моделювання Національного центру "Мала академія наук України";

Дем'яненко Віктор Михайлович, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

Клепко Сергій Федорович, доктор філософських наук, доцент, проректор з наукової роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського;

Картиннік Оксана Віталіївна, проектний менеджер, директор "Дитячої інжинірингової школи "Brains&Hands", представник напрямку STEAM-освіта від СЗНЗ I ступеня "Ліко-школа";

Колебошин Валерій Якович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, директор Рішельєвського ліцею м. Одеси;

Косик Вікторія Миколаївна, начальник відділу цифрової освіти, фінансової грамотності та навичок підприємництва Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти";

Лапінський Віталій Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики Інституту педагогіки НАПН України;

Лобода Петро Іванович, доктор технічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, декан інженерно-фізичного факультету Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського;

Мариновська Оксана Яківна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Митник Олександр Якович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології факультету педагогіки та психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Мосякіна Надія Тадеївна, координатор Освітньої Академії IntellSEF в Україні, вчитель-методист;

Петухов Іван Михайлович, голова правління Громадської спілки "Національна Асамблея Громадянського Сектору України";

Попова Вікторія Едуардівна, начальник відділу профорієнтаційної роботи з молоддю департаменту перспективного розвитку НТУУ "КПІ";

Попова Марина Андріївна, кандидат технічних наук, завідувач відділу створення та використання інтелектуальних мережних інструментів Національного центру "Мала академія наук України";

Постригач Надія Олегівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

Спірін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України;

Січкар Тарас Григорович, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри загальної та прикладної фізики Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Чернікова Людмила Антонівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформатики та інформаційних технологій в освіті комунального закладу "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти".

15. Організаційне забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про захист персональних даних", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про інноваційну діяльність", "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Закон N 848-VIII).

Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020", схвалена Указом Президента України від 12.01.2015 року N 5/2015 (Указ N 5/2015), Національна доктрина розвитку освіти, Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1392 (Постанова N 1392).

16. Науково-методичне забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 7 листопада 2000 року N 522, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 року за N 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 31.03.2015 за N 380 (Наказ N 380)).

Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 N 114, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2002 р. за N 428/6716 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 23.11.2009 за N 1054).

17. Матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Комп'ютерні класи, підключення до глобальної мережі Інтернет.

18. Фінансове забезпечення дослідно-експериментальної роботи

Фінансування дослідно-експериментальної роботи може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, спеціального фонду навчального закладу, а також за участю підприємств, які є соціальними партнерами навчального закладу, на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та навчальним закладом.

 

Науковий керівник

О. Є. Стрижак

Автор ініціативи

І. С. Чернецький

Координатор

О. О. Патрикеєва

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
17 травня 2017 року N 708

Програма
дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою "Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр)" на 2017 - 2021 роки

N з/п

Заходи, спрямовані на реалізацію завдань експерименту

Строки виконання

Очікувані результати

1

2

3

4

 

I. Організаційно-підготовчий етап (березень 2017 р. - травень 2017 р.)

1

Здійснення системного аналізу вітчизняної та зарубіжної наукової літератури, нормативних документів за темою дослідження. Аналіз зарубіжного досвіду впровадження STEM-освіти

березень 2017 р. - травень 2017 р.

Аналітичні матеріали щодо вітчизняного й зарубіжного досвіду запровадження та розвитку STEM-освіти

2

Аналіз/визначення існуючих моделей освітніх центрів, дослідження їхніх характеристик та ефективності застосування в умовах інформаційного освітнього простору

березень 2017 р. - травень 2017 р.

Аналітична довідка

3

Розроблення нормативних актів, що супроводжують діяльність ВНМВ STEM-центру

березень 2017 р. - травень 2017 р.

Нормативні акти: примірне Положення про Всеукраїнський науково-методичний віртуальний STEM-центр, накази Міністерства освіти і науки України

4

Розроблення інтерфейсу веб-сторінки ВНМВ STEM-центру

березень 2017 р. - травень 2017 р.

Створення веб-сторінки ВНМВ STEM-центру на платформі національного Центру "Мала академія наук України"

5

Змістове наповнення рубрик веб-сторінки ВНМВ STEM-центру

березень 2017 р. - травень 2017 р.

Змістове наповнення контенту веб-сторінки ВНМВ STEM-центру

6

Відкриття та презентація "Всеукраїнський науково-методичний віртуальний STEM-центр" (ВНМВ STEM-центр)

травень 2017 р.

Відкриття "Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру"

7

Підготовка звіту про результати першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи

травень 2017 р.

Звіт про результати першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи

 

II. Концептуально-діагностичний етап (травень 2017 р. - серпень 2018 р.)

8

Апробація роботи веб-сторінки ВНМВ STEM-центру

травень 2017 р. - червень 2018 р.

Аналітична записка про результати експерименту (позитивні риси, недоліки, проблеми, труднощі пропозиції щодо удосконалення роботи веб-сторінки ВНМВ STEM-центру)

9

Апробація програм, інтегрованих навчальних курсів із напрямків STEM-освіти

травень 2017 р. - червень 2018 р.

Аналітична записка про результати експерименту (позитивні риси, недоліки, проблеми, труднощі, пропозиції щодо удосконалення курсу тощо)

10

Діагностування стану сформованості інформаційної культури суб'єктів освітньої діяльності на момент дослідження

травень 2017 р. - червень 2018 р.

Аналітична записка

11

Проведення досліджень щодо ефективності роботи STEM-центру, стану впровадження STEM-освіти в Україні

травень 2017 р. - червень 2018 р.

Інформаційно-аналітичні матеріали за результатами досліджень

12

Проведення опитування користувачів STEM-центру з метою вивчення їхніх потреб

травень 2017 р. - червень 2018 р.

Внесення змін до методичної роботи з педагогами, учнями за підсумками анкетування

13

Розроблення експериментальних навчальних модулів, програм та планів із напрямків STEM-освіти

травень 2017 р. - червень 2018 р.

Проекти експериментальних навчальних модулів, програм, планів із напрямків STEM-освіти

14

Організація та проведення конкурсів, тренінгів, семінарів, літньої школи для учнів та вчителів, які впроваджують STEM-освіту в Україні

травень 2017 р. - червень 2018 р.

План проведення конкурсів, тренінгів, семінарів, літньої школи для учнів та вчителів, які беруть участь у дослідженні

15

Організація заходів для методистів регіональних інститутів післядипломної педагогічної освіти, педагогів із питань впровадження STEM-освіти

травень 2017 р. - червень 2018 р.

Підготовка кваліфікованих кадрів

16

Публікації з теми дослідження в наукових фахових виданнях, міжнародних збірниках наукових праць, засобах масової інформації

травень 2017 р. - червень 2018 р.

Статті, тези доповідей у наукових фахових виданнях за темою дослідно-експериментальної роботи

17

Підготовка звіту про результати другого (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи

серпень 2018 р.

Звіт про результати другого (концептуально-діагностичного) етапу дослідно-експериментальної роботи

 

III. Формувальний етап (вересень 2018 р. - серпень 2020 р.)

18

Апробація ефективності знаннєво-орієнтованої мережецентричної IT забезпечення функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру

вересень 2018 р. - липень 2020 р.

Аналітична записка про результати експерименту (позитивні риси, недоліки, проблеми, труднощі, пропозиції)

19

Проведення семінарів-тренінгів, науково-практичних семінарів, вебінарів для керівників ДНЗ, ЗНЗ, ПТНЗ, методистів районних, міських відділів освіти, вчителів із питань організації навчання за напрямками та проблематикою STEM-освіти, що сприятиме підвищенню професійної компетентності педагогів

вересень 2018 р. - липень 2020 р.

Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників навчальних закладів

20

Підготовка звіту про результати третього (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи

серпень 2020 р.

Звіт про результати третього (формувального) етапу дослідно-експериментальної роботи

 

IV. Узагальнювальний етап (вересень 2020 р. - серпень 2021 р.)

21

Здійснення кількісного та якісного аналізу оцінювання результатів апробації ідей експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв, упровадження методів і навчальних методик

вересень 2020 р. - серпень 2021 р.

Звіт щодо кількісного та якісного аналізу оцінювання результатів експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв та впровадження методів і навчальних методик, використання яких сприятиме розвитку особистості учня

22

Діагностування стану розвитку інформаційної та інформатичної культури учнів у процесі здійснення навчально-дослідницької діяльності

вересень 2020 р. - серпень 2021 р.

Результати порівняльного аналізу концептуально-діагностичного та узагальнювального етапів

23

Формування пропозицій, методичних рекомендацій щодо вдосконалення навчально-плануючої документації діяльності ВНМВ STEM-центру

вересень 2020 р. - серпень 2021 р.

Збірник навчально-плануючої документації з питань діяльності ВНМВ STEM-центру, методичні рекомендації щодо вдосконалення навчально-плануючої документації діяльності ВНМВ STEM-центру

24

Розроблення концепції створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів та відповідної інформаційної культури усіх суб'єктів освітньої діяльності у процесі здійснення навчально-дослідницької діяльності

вересень 2020 р. - серпень 2021 р.

Концепція створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру, орієнтованого на забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів та відповідної інформаційної культури усіх суб'єктів освітньої діяльності у процесі здійснення навчально-дослідницької діяльності

25

Підготовка і проведення науково-практичної конференції "Впровадження STEM-освіти в Україні"

вересень 2020 р. - серпень 2021 р.

Рекомендації науково-практичної конференції

26

Розроблення дидактичних науково-методичних матеріалів за темою експерименту

вересень 2020 р. - серпень 2021 р.

Створення банку даних дидактичних матеріалів

27

Коригування розроблених ресурсів ВНМВ STEM-центру

вересень 2020 р. - серпень 2021 р.

Підготовка до впровадження відкоригованих ресурсів ВНМВ STEM-центру

28

Підведення підсумків четвертого (узагальнювального) етапу дослідно-експериментальної роботи

вересень 2020 р. - серпень 2021 р.

Аналітичні висновки та рекомендації щодо впровадження четвертого (узагальнювального) етапу результатів дослідження

29

Презентація та популяризація результатів дослідно-експериментальної роботи

січень 2021 р. - серпень 2021 р.

Дисемінація отриманого в процесі експерименту досвіду та висвітлення його у фахових виданнях

 

Науковий керівник

О. Є. Стрижак

Автор ініціативи

І. С. Чернецький

Координатор

О. О. Патрикеєва
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали