МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 вересня 2011 року N 1055

Про проведення експерименту щодо реалізації спільних освітніх програм з підготовки магістрів

З метою забезпечення участі Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Донецького національного університету у Мережевому університеті Співдружності Незалежних Держав наказую:

1. Затвердити Примірне положення про проведення експерименту щодо реалізації спільних освітніх програм з підготовки магістрів у рамках Мережевого університету Співдружності Незалежних Держав у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара та Донецькому національному університеті (далі - Положення), що додається.

2. Керівникам вищих навчальних закладів, які беруть участь у запровадженні спільних освітніх програм з підготовки магістрів у рамках Мережевого університету Співдружності Незалежних Держав (далі - МУ СНД):

2.1. Розробити плани впровадження спільних освітніх програм МУ СНД відповідно до затвердженого Положення.

2.2. Щорічно до 1 жовтня інформувати Міністерство освіти і науки, молоді та спорту про хід реалізації програм МУ СНД.

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.), департаменту вищої світи (Болюбаш Я. Я.) та керівникам вищих навчальних закладів, визначених у пункті 1 цього наказу, створити робочу групу із розроблення організаційно-методичного забезпечення навчального процесу за зазначеними програмами.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра

Є. М. Суліма

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
13.09.2011 N 1055

Примірне положення
про проведення експерименту щодо реалізації спільних освітніх програм з підготовки магістрів у рамках Мережевого університету Співдружності Незалежних Держав у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара та Донецькому національному університеті

I. Загальні положення

1. Спільна освітня програма з підготовки магістрів розробляється Дніпропетровським національним університетом імені Олеся Гончара та Донецьким національним університетом відповідно до угоди учасників Консорціуму по створенню Мережевого університету Співдружності Незалежних Держав (далі - Угоди) про спільну підготовку магістрів з одним або декількома вищими навчальними закладами - членами Мережевого університету Співдружності Незалежних Держав (далі - Університети-партнери).

2. Студенти вищих навчальних закладів МУ СНД можуть брати участь у спільній програмі навчання в Університетах-партнерах.

3. Нормативний строк навчання студентів Мережевого університету Співдружності Незалежних Держав в Університетах-партнерах визначається спільними програмами з підготовки магістрів.

4. По завершенні навчання за освітньою програмою з підготовки магістрів студенти МУ СНД отримують документи про освіту, які визначені законодавством країн Університетів-партнерів.

II. Реалізація спільних освітніх програм з підготовки магістрів МУ СНД

5. Програми передбачають вивчення студентами дисциплін двох Університетів-партнерів, які взаємно доповнюють один одного в рамках єдиного погодженого інтегрованого навчального плану.

6. Форми навчання: очна за схемою 1 + 1 (1 рік в Університеті-партнері іншої країни, 1 рік - у вищому навчальному закладі України; спільний захист магістерської роботи; видача двох дипломів).

7. Мови навчання за спільними освітніми програмами з підготовки магістрів МУ СНД в Університеті-партнері встановлюються відповідно до Угод учасників Консорціуму зі створення МУ СДД про спільну підготовку магістрів.

III. Розроблення спільних освітніх програм з підготовки магістрів

Інтегровані магістерські програми розробляються і реалізовуються спільно Університетами-партнерами.

8. Кількість умовно-залікових одиниць (кредитів) за програмою складає 120 одиниць; тривалість навчання за денною формою навчання - 2 роки.

IV. Прийом і навчання в рамках МУ СНД

10. Студенти зараховуються на навчання за спільними освітніми програмами з підготовки магістрів відповідно до правил прийому у відповідних вищих навчальних закладах, а також з урахуванням процедури подачі документів і порядку відбору студентів.

11. Відбір і направлення на навчання студентів за освітньою програмою з підготовки магістрів узгодженою з Університетами-партнерами здійснюється у вищих навчальних закладах України на основі рейтингу успішності студентів, зарахованих на навчання за програмами відповідних напрямів підготовки.

12. Взаємне визнання Університетами-партнерами дисциплін, які було вивчено студентами протягом їх навчання за спільною освітньою програмою з підготовки магістрів МУ СНД здійснюється на основі погодженої у двосторонньому порядку шкали оцінювання знань.

13. Підсумкова державна атестація, у тому числі захист магістерської роботи, відбувається в Університеті-партнері, в якому завершується навчання за спільною освітньою програмою.

14. Представник(и) Університетів-партнерів може бути включеним до складу державної екзаменаційної комісії Університету-партнера, який здійснює державну атестацію студентів.

15. Після закінчення навчання за спільною освітньою програмою передбачається присвоєння подвійних кваліфікацій та видача двох дипломів Університетів-партнерів.

16. Якщо перший рік навчання студента здійснюється в Університеті-партнері, для продовження навчання протягом другого року навчання за студентами спільних освітніх програм МУ СНД у вищих навчальних закладах України зберігаються місця ліцензованого обсягу за відповідними джерелами фінансування. Для програм з однорічним терміном навчання за основним навчальним планом місця ліцензованого обсягу зберігаються у плані прийому контингенту нового навчального року. Для програм із терміном навчання за основним навчальним планом 1,5 роки - у плані прийому контингенту поточного року навчання.

V. Контроль якості навчання за спільними програмами

17. Спільні освітні програми в рамках МУ СНД реалізуються вищими навчальними закладами України за ліцензованими та акредитованими напрямами та спеціальностями.

18. Контроль якості освіти за спільними освітніми програмами у частині відповідальності вищих навчальних закладів України здійснюється відповідними підрозділами Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та Донецького національного університету у встановленому порядку.

VI. Фінансування спільних магістерських програм

19. Фінансування спільних магістерських програм здійснюється за рахунок бюджетних коштів, міжнародних фондів, добровільних внесків від підприємницьких структур, громадських організацій, і коштів спеціальних фондів Університетів-партнерів.

20. Стипендія студентам вищих навчальних закладів України, які навчаються за спільними програмами в рамках МУ СНД, нараховується протягом терміну їх фактичного навчання у вищих навчальних закладах України.

 

Директор департаменту
вищої освіти

Я. Я. Болюбаш

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали