МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 19 січня 2011 року N 43

Про проведення IX Відкритого всеукраїнського студентського турніру фізиків у 2010/2011 навчальному році

На виконання Указу Президента України "Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні" N 926/2010 від 30 вересня 2010 року та з метою поширення нових форм залучення студентської молоді до науково-дослідної роботи наказую:

1. Провести IX Відкритий всеукраїнський студентський турнір фізиків (далі - Турнір) з 18 по 23 лютого 2011 року серед студентів вищих навчальним закладів, які навчаються за спеціальністю "Фізика".

2. Затвердити:

2.1. Склад Організаційного комітету IX Відкритого всеукраїнського студентського турніру фізиків (додаток 1);

2.2. Склад журі IX Відкритого всеукраїнського студентського турніру фізиків (додаток 2).

3. Визначити Київський національний університет імені Тараса Шевченка базовим вищим навчальним закладом з проведення Турніру.

4. Ректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Губерський Л. В.):

4.1. Довести до відома вищих навчальних закладів умови проведення Турніру (правила проведення та задачі);

4.2. До 5 березня 2011 року подати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти звіт про підсумки проведення Турніру.

5. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) спільно з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (Губерський Л. В.) здійснити науково-методичне та організаційне забезпечення проведення Турніру.

6. Ректорам вищих навчальних закладів відрядити команди студентів, керівників, команд, членів оргкомітету і журі для участі в Турнірі. Оплату відряджень учасників Турніру здійснити за рахунок навчальних закладів, у яких вони відповідно навчаються або працюють.

7. Витрати на організацію та проведення Турніру, нагородження переможців здійснити за рахунок коштів базового вищого навчального закладу вищих навчальних закладів, які беруть у ньому участь, та коштів з інших джерел.

8. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) підвести підсумки Турніру та довести їх до відома вищих навчальних закладів.

9. Розмістити наказ на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua та Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України" www.osvita.com.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр 

Д. В. Табачник 

 

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки України
19.01.2011 N 43 

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ IX ВІДКРИТОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ ФІЗИКІВ

Болюбаш Я. Я. 

- директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України, голова Оргкомітету 

Левківський К. М. 

- заступник директора Інституту інноваційних технологій та змісту навчання освіти Міністерства освіти і науки України, заступник голови Оргкомітету 

Журавльова Н. В. 

- завідувач сектором відділу науки Інституту інноваційних технологій та змісту навчання освіти Міністерства освіти і науки України, відповідальний секретар 

Анісімов І. О. 

- декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор 

Макарець М. В. 

- декан фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор 

Вільчинський С. Й. 

- завідувач кафедри фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор 

Горкавенко В. М. 

- заступник декана фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Кельник О. І. 

- доцент радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Колебошин В. Я. 

- доцент фізичного факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

Кузнецов В. Ф. 

- провідний інженер фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Нечипорук О. Ю. 

- заступник декана радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент 

Оліх О. Я. 

- заступник декана фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент 

Тарасюк М. П. 

- провідний спеціаліст Інституту інноваційних технологій та змісту освіти Міністерства освіти і науки України 

Рубцова І. Л. 

- викладач Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент. 

 

Директор Інституту
інноваційних технологій
та змісту освіти
 

 
 
О. А. Удод
 

 

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки України
19.01.2011 N 43 

СКЛАД ЖУРІ IX ВІДКРИТОГО ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСЬКОГО ТУРНІРУ ФІЗИКІВ

Григорук В. І. 

- проректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, голова журі 

Анісімов І. О. 

- декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, заступник голови журі 

Макарець М. В. 

- декан фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, заступник голови журі 

Барабаш О. В. 

- асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Беляєв Б. В. 

- професор Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

Васильєв О. М. 

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Вільчинський С. Й. 

- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор, заступник голови журі 

Гах А. Г. 

- асистент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Гірка І. О. 

- директор Інституту високих технологій, декан фізико-технічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, професор 

Головацький В. А. 

- доцент Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Григорчак О. І. 

- аспірант Львівського національного університету імені Івана Франка 

Данилов А. Б. 

- старший викладач Національного технічного університету "Львівська політехніка" 

Дзумедзей Р. О. 

- аспірант Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Дмитрук І. М. 

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Дяченко С. А. 

- асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Єжов С. М. 

- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор 

Завгородній А. А. 

- декан фізичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доцент 

Кара-Мурза С. В. 

- доцент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

Кельник О. І. 

- доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Коваленко В. Ф. 

- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор 

Ковальчук А. О. 

- доцент Черкаського державного університету імені Богдана Хмельницького 

Колебошин В. Я. 

- доцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

Коленов С. О. 

- асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Кремінський Б. Г. 

- старший науковий співробітник Інституту інноваційних технологій та змісту навчання освіти Міністерства освіти і науки України, доцент 

Криловський В. С. 

- доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Криницький Ю. С. 

- асистент Львівського національного університету імені Івана Франка 

Кулінський В. Л. 

- доцент Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

Курашов В. Н. 

- доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Летяго В. О. 

- доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Лозовський В. З. 

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Львов В. А. 

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Майзеліс З. О. 

- асистент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Мартиш Є. В. 

- доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Момот А. Л. 

- асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Мурга В. В. 

- завідувач кафедри Донбаського державного технічного університету, доцент 

Недибалюк А. Ф. 

- старший викладач Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

Нетреба А. В. 

- асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Нікітін Є. В. 

- старший викладач Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

Овечко В. С. 

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Орлянський О. Ю. 

- завідувач кафедри Дніпропетровського національного університету 

Пепенін Р. Р. 

- доцент Донбаського державного технічного університету 

Плющай І. В.  

- доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Пойманов В. Д. 

- старший викладач-Донецького національного університету 

Поперенко Л. В. 

- завідувач кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор 

Рубцова І. Л. 

- завідувач кафедри Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент 

Салій Я. П. 

- доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Сенчуров С. П. 

- асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Сємко О. М. 

- професор Донецького національного університету 

Сліпко В. О. 

- доцент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

Слободянюк О. В. 

- професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Сорока С. В. 

- асистент радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Сохацький В. П. 

- асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Філін Д. В. 

- доцент Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" 

Фітьо Т. В. 

- асистент Львівського національного університету імені Івана Франка 

Хоменко О. В. 

- головний спеціаліст Міністерства освіти і науки України 

Хорошун Г. М. 

- доцент Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 

Шевчук О. Г. 

- старший викладач Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 

Щур О. В. 

- інженер Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Якименко О. І. 

- асистент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

 

Директор Інституту
інноваційних технологій
та змісту освіти
 

 
 
О. А. Удод
 

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали