ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 19 вересня 2011 року

Верховний Суд України у складі: головуючого - Тітова Ю. Г., суддів - Балюка М. І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. Ф., Григор'євої Л. І., Гриціва М. І., Гуля В. С., Гуменюка В. І., Ємця А. А., Заголдного В. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Короткевича М. Є., Косарєва В. І., Кривенди О. В., Кривенка В. В., Лященко Н. П., Маринченка В. Л., Охрімчук Л. В., Патрюка М. В., Пивовара В. Ф., Пилипчука П. П., Пошви Б. М., Редьки А. І., Романюка Я. М., Сеніна Ю. Л., Скотаря А. М., Таран Т. С., Шицького І. Б., Школярова В. Ф., Яреми А. Г., розглянувши у порядку письмового провадження справу за позовом закритого акціонерного товариства "Єнакієвський коксохімпром" (далі - Товариство) до Державної інспекції з енергозбереження (далі - Інспекція) про визнання дій протиправними та скасування постанови, встановив:

У січні 2010 року Товариство звернулося до Донецького окружного адміністративного суду з позовом про визнання протиправними дій Інспекції по проведенню комплексної перевірки використання паливно-енергетичних ресурсів, за результатами якої виявлено факт перевищення норм питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на вироблену продукцію (електроенергію) та видано припис щодо усунення виявлених порушень, а також про скасування постанови відповідача N 15/-6/09-22-047КП39ЕС (без дати) про застосування економічних санкцій за нераціональне (неефективне) використання газу та інших паливно-енергетичних ресурсів на суму 199225 грн.

На обґрунтування позову Товариство зазначило, що відповідач порушив Порядок проведення перевірок ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях та усунення фактів їх неефективного використання, затвердженого наказом Державного комітету України з енергозбереження від 4 серпня 2000 року N 64, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року N 653/4874 (далі - Порядок проведення перевірок), а саме: у листі з повідомленням та у дорученні на перевірку, акті перевірки та спірній постанові є помилка у найменуванні підприємства; у дорученні на перевірку допущена помилка у прізвищі інспектора, повідомлення про перевірку отримано в день її проведення, постанова про застосування економічних санкцій не містить дати її складання. Зазначені обставини, на думку позивача, свідчать про неправомірність дій Інспекції з проведення перевірки, а також неправомірність постанови, прийнятої за її наслідками.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 3 березня 2010 року у задоволенні позову відмовлено.

Донецький апеляційний адміністративний суд постановою від 9 червня 2010 року рішення суду першої інстанції скасував і ухвалив нове - про задоволення позову.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 17 лютого 2011 року постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 9 червня 2010 року скасовано, постанову Донецького окружного адміністративного суду від 3 березня 2010 року залишено без змін.

Товариство (на час звернення із заявою - Приватне акціонерне товариство "Єнакієвський коксохімпром") звернулося із заявою про перегляд ухвали касаційного суду з підстави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС), і, посилаючись на неоднакове застосування пунктів 2, 4, 5, 12 Порядку проведення перевірок, просить ухвалу Вищого адміністративного суду України від 17 лютого 2011 року скасувати, справу передати на новий розгляд до суду касаційної інстанції. На підтвердження неоднакового застосування судом касаційної інстанції однієї й тієї ж самої норми права позивач надав ухвалу Вищого адміністративного суду України від 17 лютого 2011 року у справі N К-24807/10 між тими ж сторонами з подібних правовідносин.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 28 квітня 2011 року справу допущено для перегляду Верховним Судом України.

Перевіривши наведені у заяві доводи, Верховний Суд України дійшов висновку про відсутність підстав для її задоволення, виходячи з такого.

Суд касаційної інстанції в ухвалі, яка переглядається, погодився з висновками Донецького окружного адміністративного суду про правомірність постанови Інспекції, прийнятої на підставі акта перевірки, яким зафіксовані порушення законодавства України з енергозбереження. Посилання позивача на порушення посадовими особами Інспекції Порядку проведення перевірок у разі невикористання ним права, передбаченого статтею 10 Закону України від 5 квітня 2007 року N 877-V "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон N 877-V), не допустити посадових осіб відповідача до проведення перевірки не є безумовною підставою для скасування оскаржуваної постанови.

В ухвалі, наданій на підтвердження неоднакового застосування норм матеріального права, Вищий адміністративний суд України дійшов протилежного висновку, погодившись з висновками судів попередніх інстанцій, що порушення Інспекцією вимог частини четвертої статті 5 та частини п'ятої статті 7 Закону N 877-V, а саме: повідомлення суб'єкта господарювання про проведення перевірки безпосередньо у день початку перевірки та наявність в повідомленні помилки в назві суб'єкта господарювання, що підлягав перевірці, - свідчать про неправомірність прийнятої нею постанови про застосування економічних санкцій.

Висновки касаційного суду у справі, що розглядається, відповідають правильному застосуванню норм матеріального права.

Правові, організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) визначені Законом N 877-V.

Згідно з цим Законом орган державного нагляду має право здійснювати планові, позапланові заходи здійснення державного нагляду. Підстави, порядок їх здійснення та необхідні розпорядчі документи органу державного нагляду, визначені статтями 5, 6, 7 цього Закону.

Так, згідно зі статтею 5 Закону N 877-V планові заходи державного нагляду проводяться відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються органом державного нагляду (контролю) до 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому за умови письмового повідомлення суб'єкта господарювання про це не пізніше як за десять днів до дня здійснення цього планового заходу. Повідомлення повинно містити дату початку та дату закінчення здійснення цього заходу, найменування юридичної особи, щодо діяльності якого здійснюється захід, найменування органу державного нагляду (контролю).

Статтею 7 зазначеного Закону одним із розпорядчих документів, які супроводжують проведення планових та позапланових заходів здійснення державного нагляду, визначено посвідчення (направлення) на проведення заходу, яке оформлюється на підставі наказу про здійснення планового або позапланового заходу. Одним із обов'язкових реквізитів, який має містити посвідчення, є перелік посадових осіб, що беруть участь у здійсненні заходу, із зазначенням їх посади, прізвища, ім'я та по батькові. Зазначене посвідчення (направлення) та службове посвідчення посадові особи органу державного нагляду зобов'язані пред'явити керівнику суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі перед початком здійснення заходу.

У разі неодержання повідомлення про здійснення планового заходу або непред'явлення посадовими особами органу нагляду документів, визначених статтею 7 Закону N 877-V, передбачено право суб'єкта господарювання не допускати посадових осіб органу державного нагляду до здійснення такого заходу (абзац четвертий частини четвертої статті 5, абзац третій частини п'ятої статті 7 Закону N 877-V).

Положення цих норм кореспондуються зі статтею 10 зазначеного Закону, яка визначає право суб'єкта господарювання не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення заходів нагляду, зокрема, внаслідок ненадання ними копій документів, передбачених цим Законом, або якщо надані документи не відповідають вимогам цього Закону.

Наведене дає підстави вважати, що порушення органом державного нагляду (контролю) вимог Закону N 877-V щодо оформлення та надання суб'єкту господарювання повідомлення (направлення) про перевірку та посвідчення на здійснення перевірки, є підставою для недопущення останнім посадових осіб органу до здійснення заходів державного нагляду (контролю). У разі невикористання суб'єктом господарювання цього права не можна визнати такі порушення безумовною підставою для скасування рішення органу державного нагляду (контролю), прийнятого за наслідками проведених заходів.

Органом державного контролю у сфері енергозбереження відповідно до статті 26 Закону України від 1 липня 1994 року N 74/94-ВР "Про енергозбереження" (далі - Закон N 74/94-ВР) є Інспекція. Абзацом п'ятим цієї статті визначено, що порядок здійснення державного контролю у сфері енергозбереження визначається цим Законом та чинним законодавством України.

Механізм проведення Інспекцією перевірок ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів на підприємствах, в установах та організаціях та усунення їх неефективного використання визначений Порядком проведення перевірок, положення якого узгоджуються з нормами Закону N 877-V.

Як установили суди попередніх інстанцій у справі, що розглядається, повідомлення про проведення перевірки позивач отримав в день її проведення, доручення на перевірку та лист з повідомленням містили помилки у прізвищі особи, яка проводила перевірку, та назві підприємства. Але Товариство допустило посадову особу Інспекції до здійснення перевірки використання паливно-енергетичних ресурсів, за результатами якої встановлені порушення Закону N 74/94-ВР та постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року N 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві", що полягають у перевитратах позивачем норм питомих витрат електроенергії на виробництво теплової енергії. На підставі акта перевірки відповідачем видано припис про усунення виявлених порушень, а також винесено оскаржувану постанову про застосування економічних санкцій, яка за оцінкою судів є обґрунтованою.

За таких обставин висновок суду касаційної інстанції, що допущені посадовими особами Інспекції порушення Порядку проведення перевірок не є безумовною підставою для визнання дій та спірного рішення відповідача незаконними, відповідає вимогам чинного законодавства, яке регулює відносини здійснення державного нагляду (контролю) у сфері енергозбереження.

Оскільки у справі, що розглядається, суд касаційної інстанції правильно застосував норми матеріального права, у задоволенні заяви Товариства слід відмовити.

Керуючись статтями 241, 242, 244 Кодексу адміністративного судочинства України, Верховний Суд України постановив:

У задоволенні заяви Приватного акціонерного товариства "Єнакієвський коксохімпром" відмовити.

Постанова є остаточною і не може бути оскаржена, крім випадку, встановленого пунктом 2 частини першої статті 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Головуючий

Ю. Г. Тітов

Судді:

М. І. Балюк

 

В. П. Барбара

 

І. С. Берднік

 

С. М. Вус

 

Л. Ф. Глос

 

М. І. Гриців

 

Л. І. Григор'єва

 

В. С. Гуль

 

В. І. Гуменюк

 

А. А. Ємець

 

В. В. Заголдний

 

М. Р. Кліменко

 

Є. І. Ковтюк

 

М. Є. Короткевич

 

В. І. Косарєв

 

О. В. Кривенда

 

В. В. Кривенко

 

Н. П. Лященко

 

В. Л. Маринченко

 

М. В. Патрюк

 

Л. І. Охрімчук

 

В. Ф. Пивовар

 

П. П. Пилипчук

 

А. І. Редька

 

Ю. Л. Сенін

 

Т. С. Таран

 

В. Ф. Школяров

 

Б. М. Пошва

 

Я. М. Романюк

 

А. М. Скотарь

 

І. Б. Шицький

 

А. Г. Ярема

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали