Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019 - 2020 роках (3 клас)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 листопада 2019 року N 1409

Про проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників у 2019 - 2020 роках (3 клас)

Із змінами і доповненнями, внесениминаказом Міністерства освіти і науки Українивід 28 листопада 2019 року N 1488 (Наказ N 1488)

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 року N 41 "Про затвердження Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників" (Постанова N 41), Порядку проведення конкурсного відбору підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 17 липня 2019 року N 1002 (Порядок N 1002), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2019 року за N 902/33873 (далі - Порядок), з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року N 1293 "Про підготовку до проведення в 2019 - 2020 роках конкурсних відборів підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників" та з метою забезпечення підручниками (крім електронних) здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників наказую:

1. Оголосити конкурсний відбір підручників (крім електронних) для здобувачів повної загальної середньої освіти та педагогічних працівників (далі - Конкурс).

2. Затвердити Перелік предметів вивчення (навчальних предметів) та назв підручників, з яких оголошується Конкурс, що додається.

3. Установити, що: (Наказ N 1488)

Конкурс проводиться для 3 класу закладів загальної середньої освіти до 10 квітня 2020 року; (Наказ N 1488)

комплекти конкурсних матеріалів подаються Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" (далі - ДНУ "ІМЗО") (вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, контактний телефон та номер телефонної "гарячої лінії" - (044) 248-17-50, електронна адреса - dpo@imzo.gov.ua) з 18 листопада до 17.00 11 грудня 2019 року; (Наказ N 1488)

експертиза електронних версій підручників здійснюється з 26 грудня 2019 року до 28 січня 2020 року; (Наказ N 1488)

експерти передають свої експертні висновки в паперовому (у двох примірниках) та електронному (у форматі pdf) вигляді до ДНУ "ІМЗО" до 29 січня 2020 року; (Наказ N 1488)

учасники Конкурсу мають право подати апеляції з 03 до 07 лютого 2020 року (на I етапі Конкурсу) та з 20 до 26 березня 2020 року (на II етапі Конкурсу); (Наказ N 1488)

Апеляційна комісія здійснює розгляд поданих апеляцій з 10 до 11 лютого 2020 року (на I етапі Конкурсу) та з 27 до 30 березня 2020 року (на II етапі Конкурсу); (Наказ N 1488)

учасники Конкурсу передають ДНУ "ІМЗО" фрагменти електронних версій оригінал-макетів підручників до 18 лютого 2020 року; (Наказ N 1488)

ознайомлення та вибір педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти здійснюється з 24 лютого до 12 березня 2020 року; (Наказ N 1488)

заклади загальної середньої освіти заповнюють спеціальну форму вибору підручників до 12 березня 2020 року; (Наказ N 1488)

заклади загальної середньої освіти передають результати вибору в паперовому та електронному вигляді до органу управління освітою, якому він підпорядкований, до 12 березня 2020 року; (Наказ N 1488)

органи управління освітою узагальнюють результати вибору, здійснені підпорядкованими йому закладами загальної середньої освіти, та передають їх у паперовому та електронному вигляді за місцезнаходженням до відповідного департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської міських державних адміністрацій до 13 березня 2020 року; (Наказ N 1488)

департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міських державних адміністрацій узагальнюють результати вибору органів управлінь освіти та передають їх в паперовому та електронному вигляді (у форматі pdf) до ДНУ "ІМЗО" до 16 березня 2020 року. (Наказ N 1488)

(пункт 3 у редакції наказу Міністерстваосвіти і науки України від 28.11.2019 р. N 1488) (Наказ N 1488)

4. Державній науковій установі "Інститут модернізації змісту освіти" (Завалевський Ю. І.) забезпечити:

до 11 листопада 2019 року розробку та оприлюднення на власному вебсайті зразків оформлення комплектів конкурсних матеріалів, матеріалів щодо проведення I етапу Конкурсу;

до 20 грудня (Наказ N 1488) 2019 року оприлюднення на власному вебсайті розроблені спільно з Міністерством освіти і науки України інструктивно-методичні матеріали для проведення експертами експертиз;

(абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 р. N 1488) (Наказ N 1488)

до 12 лютого 2020 року (Наказ N 1488) підготовку матеріалів щодо результатів I етапу Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України;

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 р. N 1488) (Наказ N 1488)

до 31 березня (Наказ N 1488) 2020 року підготовку матеріалів щодо результатів II етапу Конкурсу для розгляду їх на колегії Міністерства освіти і науки України;

(абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 р. N 1488) (Наказ N 1488)

прийом, реєстрацію та перевірку комплектів конкурсних матеріалів, їх шифрування та дешифрування Комісією шифрування та дешифрування комплектів конкурсних матеріалів;

належні умови роботи Комісії шифрування та дешифрування комплектів конкурсних матеріалів, Комісії з відбору експертів, Конкурсних та Апеляційної комісій;

проведення навчання осіб, які виявили бажання бути експертами;

залучення експертів до експертиз;

оголошення висновків Конкурсних комісій;

оприлюднення на власному вебсайті наказів Міністерства освіти і науки України; інформації про кількість підручників, поданих на Конкурс з кожної назви підручника; витягів з протоколів комісій; витягів з експертних висновків на підручники; інструктивно-методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу;

розроблення спільно з Міністерством освіти і науки України та оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки України та вебсайті Конкурсної установи інструктивно-методичних матеріалів для здійснення вибору закладами освіти за фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників з кожної назви та оформлення результатів вибору;

дотримання інших вимог, передбачених Порядком (Порядок N 1002).

5. Конкурсним комісіям:

30 січня (Наказ N 1488) 2020 року перевірити правильність оформлення експертних висновків на підручники, узагальнити результати експертиз із кожної назви підручника та прийняти одне із передбачених Порядком (Порядок N 1002) рішень;

(абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 р. N 1488) (Наказ N 1488)

18 березня (Наказ N 1488) 2020 року підсумовувати узагальнені результати вибору, які надійшли від департаментів (управлінь) освіти і науки обласних, Київської міських державних адміністрацій, сформувати та надати ДНУ "ІМЗО" пропозиції щодо формування переліку підручників, які можуть друкуватися за кошти державного бюджету.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 р. N 1488) (Наказ N 1488)

6. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити організаційне супроводження Конкурсу.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Заступник Міністра

Л. Мандзій

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
07 листопада 2019 року N 1409

ПЕРЕЛІК
предметів вивчення (навчальних предметів) та назв підручників, з яких оголошується Конкурс

N

Предмет вивчення (навчальний предмет)

Назва підручника

1

Українська мова / Українська мова. Літературне читання

"Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

2

Українська мова (для класів з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Українська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)

3

Українська мова (для класів з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Українська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)

4

Українська мова (для класів з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Українська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)

5

Українська мова (для класів з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Українська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)

6

Українська мова (для класів з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Українська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з аудіосупроводом)

7

Кримськотатарська мова (для класів з навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Кримськотатарська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

8

Молдовська мова (для класів з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Молдовська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

9

Польська мова (для класів з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Польська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

10

Російська мова (для класів з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Російська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

11

Румунська мова (для класів з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Румунська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

12

Угорська мова (для класів з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти)

"Угорська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

13

Болгарська мова

"Болгарська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти

14

Гагаузька мова

"Гагаузька мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти

15

Іврит

"Іврит" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти

16

Кримськотатарська мова

"Кримськотатарська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти

17

Новогрецька мова

"Новогрецька мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти

18

Польська мова

"Польська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти

19

Російська мова

"Російська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти

20

Англійська мова

"Англійська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

21

Іспанська мова

"Іспанська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

22

Німецька мова

"Німецька мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

23

Французька мова

"Французька мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)

24

Математика

"Математика" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

25

Я досліджую світ. Інформатика

"Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)

26

Мистецтво

"Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів загальної середньої освіти

 

Генеральний директор директорату
дошкільної та шкільної освіти

А. Осмоловський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали