ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14.09.2011 р. N 315

Про проведення конкурсу

Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт" та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1081, із змінами та доповненнями:

1. Затвердити Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, на 2011 - 2014 роки (додаються).

2. Затвердити склад Конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Прокопенка С. М.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
14.09.2011 N 315


Умови
проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, 2011 - 2014 роки

1. Проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області (далі - конкурс), організовує замовник перевезень на зазначених маршрутах - Чернігівська обласна державна адміністрація (далі - організатор).

2. Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах підприємства (організації), яке спроможне забезпечити виконання функцій робочого органу, визначених ст. 44 Закону України "Про автомобільний транспорт" та п. 14 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1081, із змінами та доповненнями.

3. Об'єктом конкурсу є надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу, визначені ст. 44 Закону України "Про автомобільний транспорт" та п. 14 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року N 1081, із змінами та доповненнями.

4. Для підготовки та проведення конкурсу утворюється конкурсний комітет, склад якого затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

5. Конкурсний комітет публікує в засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу оголошення, що містить інформацію про:

- найменування організатора;

- основні умови конкурсу;

- перелік документів, що подаються для участі у конкурсі;

- кінцевий строк приймання документів на конкурс;

- адресу, за якою приймаються документи на конкурс;

- місце, дату і час проведення конкурсу;

- телефон для довідок з питань проведення конкурсу.

6. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що відповідають вимогам, визначеним ст. 44 Закону України "Про автомобільний транспорт", а також цим Умовам.

7. Для участі в конкурсі претендент подає:

- заяву на участь у конкурсі за формою, що додається;

- довідку державної податкової інспекції про відсутність заборгованості по податках, зборах та інших обов'язкових платежах;

- копію Статуту (Положення) підприємства, організації.

8. До участі в конкурсі не допускаються претенденти, які:

- визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство чи які проходять процедуру ліквідації;

- мають заборгованість з податків, зборів та інших обов'язкових платежів;

- подали документи, оформлені неналежним чином або такі, що містять неправдиву інформацію;

- представляють інтереси пасажирських перевізників або здійснюють перевезення пасажирів на маршрутах загального користування.

9. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

10. Рішення про результат конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менше половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні конкурсного комітету.

11. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

12. Якщо конкурс не відбувся через відсутність бажаючих взяти участь, замовник проводить новий конкурс. Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу може бути визначений цей претендент.

13. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможцем конкурсу оформляється протоколом, що підписується його головою та секретарем і надсилається в триденний строк замовнику, переможцю конкурсу та іншим учасникам конкурсу (на письмовий запит).

14. Переможець конкурсу укладає із замовником договір про виконання функцій робочого органу з підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу.

 

Додаток
до Умов проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області, 2011 - 2014 роки


Заява
на участь у конкурсі

Претендент ___
                                                                                                       (повна назва підприємства (організації)
__

Об'єкт конкурсу - надання права підприємству (організації) здійснювати функції робочого органу.

1. Основні умови:

наявність фахівців __________
__
__

наявність досвіду роботи з організації пасажирських перевезень ________
__
__

наявність приміщення та матеріально-технічного забезпечення ________
__
__
__

інші умови ____
__
__

2. На умовах, запропонованих замовником, згоден взяти участь у конкурсі

3. Реквізити претендента: адреса __________
__

ідентифікаційний код _______

телефон, факс __

4. До заяви додаються такі документи:

1)

2)

3)

4)

5)

6)


            (дата)


(підпис)

_______
(ініціали та прізвище)


 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
14.09.2011 N 315


СКЛАД
Конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу по організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських та міжміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території області

Прокопенко
Станіслав Миколайович

перший заступник голови облдержадміністрації,
голова Конкурсного комітету;

Капелюха
Олександр Сергійович

начальник управління регіонального розвитку Головного управління економіки облдержадміністрації, заступник голови Конкурсного комітету;

Аношенко
Юрій Михайлович

начальник відділу економіки транспорту, зв'язку та торф'яної галузей Головного управління економіки облдержадміністрації, секретар Конкурсного комітету;

Казацька
Наталія Василівна

заступник голови обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (за згодою);

Круш
Сергій Володимирович

голова Ради Чернігівської обласної громадської організації "Асоціація пасажирських перевізників Чернігівщини" (за згодою);

Мойсієнко
Віктор Михайлович

начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації;

Петришин
Василь Григорович

голова Асоціації підприємств автомобільного транспорту "Чернігівтрансавто" (за згодою);

Титенок
Володимир Микитович

голова Чернігівської обласної організації профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали