ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 18.08.2011 р. N 510

Про проведення конкурсу на кращу ескіз-ідею "Реконструкція в'їзних знаків Житомира"

З метою залучення громадської ініціативи до облаштування міста Житомира, забезпечення позитивних змін у розвитку інфраструктури та довкілля міста, відображення його історичного значення, відповідно до ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Провести конкурс на кращу ескіз-ідею "Реконструкція в'їзних знаків Житомира" (далі конкурс) з напрямків: м. Київ, м. Новоград-Волинський.

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу проектів "Реконструкція в'їзних знаків Житомира" згідно з додатком 1.

3. Утворити комісію з проведення конкурсу та затвердити її склад згідно з додатком 2.

4. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради (Білобровець О. М.) забезпечити прийняття ескіз-ідей для участі у конкурсі з 19.08.2011 до 01.09.2011.

5. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради (Білобровець О. М.) та КП "Інформаційно-видавничий центр Житомирської міської ради" (Спічак К. Б.), КП "Реклама" (Шуст В. П.) забезпечити широке висвітлення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням конкурсу.

6. Управлінню містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради (Борис Т. О.) спільно з департаментом бюджету та фінансів міської ради (Гаращук С. П.) внести на розгляд міськвиконкому пропозиції щодо виділення коштів для преміювання переможця конкурсу на кращу ескіз-ідею "Реконструкція в'їзних знаків Житомира" та на проведення робіт з реконструкції в'їзних знаків, в термін до 14.09.2011.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Леонченко Н. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
18.08.2011 N 510

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на кращу ескіз-ідею "Реконструкція в'їзних знаків Житомира" з напрямків: м. Київ, м. Новоград-Волинський

1. Загальні положення

Конкурс на кращу ескіз-ідею "Реконструкція в'їзних знаків Житомира" організовується й проводиться виконавчим комітетом Житомирської міської ради.

Це Положення визначає порядок проведення міського конкурсу на кращу ескіз-ідею громадських організацій та громадян.

Конкурс проводиться з 19.08.2011 по 01.09. 2011.

Положення регулює правові, організаційні та фінансові відносини, що виникають при проведенні міського конкурсу на кращу ескіз-ідею громадських організацій для отримання бюджетного фінансування у формі муніципальних грантів.

2. Мета конкурсу

Метою проведення Конкурсу є залучення громадської ініціативи до позитивних змін у розвитку благоустрою та покращення естетичного вигляду міста Житомира з відображенням його історичного значення.

3. Основне завдання конкурсу

Основне завдання конкурсу - знайти найкращі ескіз-ідеї в'їзних знаків Житомира з напрямків: м. Київ, м. Новоград-Волинський, які:

- стануть символом самобутності і неповторності міста Житомира;

- зможуть виокремити його серед інших міст України та світу;

- будуть представляти місто одним із провідних центрів високої культури на території України;

- стануть візитною карткою міста Житомира.

4. Умови проведення конкурсу

Організація та проведення Конкурсу покладається на комісію, що утворена з метою проведення даного конкурсу.

Для участі у конкурсі допускаються ескіз-ідеї реконструкції існуючого в'їзних знаків до міста з напрямків: м. Київ, м. Новоград-Волинський, розроблені та подані організаціями чи фізичними особами та пройшли реєстрацію на сайті для участі в конкурсі, в установленому порядку. Переможець конкурсу отримує відзнаку міського голови та премію.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати роботу на електронну адресу управління по зв'язках з громадськістю Житомирської міської ради ztpress@ukr.net.

До участі у конкурсі запрошуються житомиряни та гості міста, творчі групи, художники, скульптори, учні, студенти та викладачі, рекламні агентства, креативні студії, дизайнери, інші юридичні та фізичні особи, всі - хто вважає, що його ідея найкраща.

У заявці на конкурс обов'язково зазначити прізвище, ім'я, по-батькові учасника та контактний телефон. У листі зробити позначку "Конкурс".

Вікових та територіальних обмежень немає.

Авторське право - автор гарантує, що надіслана робота належить саме йому.

У Конкурсі не мають права брати участь члени журі.

Для участі в конкурсі потрібно подати наступну документацію:

- заявка на участь в конкурсі, складена за довільною формою;

- копія статуту (Положення) громадської організації (за наявністю);

- ескіз-ідею реконструкції в'їзного знаку Житомира та кошторис витрат для його реалізації;

- інформаційна довідка про організацію (історія становлення, проведена робота, презентаційні матеріали).

5. Визначення та нагородження переможців

Для оцінювання робіт і визначення переможців усі роботи будуть відображені на офіційному веб-сайті Житомирської міської ради zt-rada.gov.ua у розділі "КОНКУРС".

Переможці визначатимуться рішенням конкурсного журі.

Журі при виборі переможця має оцінювати роботи за наступними критеріями:

• оригінальність (роботи мають бути унікальними на регіональному, національному та міжнародному рівнях);

• лаконічність;

• актуальність;

• унікальність;

• універсальність (можливість використання на різноманітних об'єктах);

• естетичність та колоритність зображення;

• відповідність нормам моралі та етики;

• інформаційна насиченість.

Ескіз-ідеї розглядаються у порядку їх реєстрації. Попередній розгляд здійснюється індивідуально кожним членом комісії і оформлюється оціночний лист. Після цього кожний ескіз-ідея розглядається комісією колегіально.

Рішення щодо поданих ескіз-ідей приймається простою більшістю голосів від складу комісії. Рішення комісії щодо визначення переможців оформлюється протоколом.

Після визначення переможців конкурсу відбувається публічний захист проекту. Публічний захист ескіз-ідеї передбачає представлення його переможцем, що подав ескіз-ідею, та її обговорення з участю членів комісії, представників інших громадських організацій, журналістів, депутатів міської ради.

Результати Конкурсу оформляються протоколом, який підписують голова та секретар комісії з проведення конкурсу.

Переможці Конкурсу отримують відзнаку міського голови та премію.

6. Прикінцеві положення

Організатор Конкурсу залишає за собою право відхилити будь-яку роботу або зняти уже прийняту на розгляд журі роботу із зазначенням причини та повідомленням учасника.

Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участю засобів масової інформації з метою об'єктивного, відкритого доступу до інформації про конкурс та його безпосереднього відстеження громадськістю.

Організатор Конкурсу залишає за собою право використовувати всі надіслані роботи чи їх фрагменти при оформленні сайту та проведенні святкових заходів на території міста Житомира, підготовці та виданні інформаційних, рекламних матеріалів, публікаціях в ЗМІ та Інтернеті.

Після завершення виконання ескіз-ідеї розробник готує повний описовий та фінансовий звіти, що подаються до конкурсної комісії.

Звіт має містити повний опис робіт, виконаних в рамках ескіз-ідеї, досягнуті результати коротко чи довготермінові, а також інформацію про залучення до виконання ескіз-ідеї інших, не передбачених ескіз-ідеєю ресурсів у формі коштів, майна, безкоштовної трудової участі тощо.

Звіти є відкритими для ознайомлення і зберігаються в Комісії упродовж одного року від закінчення ескіз-ідеї, після чого передаються на зберігання у міський архів.

 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
18.08.2011 N 510

СКЛАД
комісії з проведення конкурсу "Реконструкція в'їзних знаків Житомира" з напрямків: м. Київ, м. Новоград-Волинський

ЛЕОНЧЕНКО
Наталія Петрівна

секретар міської ради, голова комісії

БОРИС
Тарас Олександрович

начальник управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради, головний архітектор міста, заступник голови комісії

БІЛОБРОВЕЦЬ
Ольга Матвіївна

начальник управління по зв'язках з громадськістю міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

БОРОВЕЦЬ
Микола Петрович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

КУДРЯШОВ
Петро Юрійович

керуючий справами міськвиконкому

ОЛІЙНИК
Тамара Миколаївна

голова обласної ради жінок (за згодою)

ОСТРОЖИНСЬКИЙ
Валентин Євгенович

голова Ради старійшин при міському голові, Почесний громадян м. Житомира (за згодою)

ГАРАЩУК
Сергій Петрович

директор департаменту бюджету та фінансів міської ради

МЕДИНСЬКИЙ
Віктор Христофорович

заступник начальника Головного управління будівництва та архітектури облдержадміністрації (за згодою)

ШКУРОПАТ
Тетяна Володимирівна

заступник начальника управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради

ЧЕМЕРИС
Олена Олександрівна

начальник відділу дизайну міського середовища управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міської ради

ШЕВЧУК
Віталій Андрійович

заступник начальника управління комунального господарства міської ради

САМБОРСЬКИЙ
Юрій Анатолійович

начальник КП "Інспекції з благоустрою м. Житомира" міської ради

МОКРИЦЬКИЙ
Георгій Павлович

головний редактор, директор видавництва "Волинь", заслужений журналіст України (за згодою)

КОНДРАТЮК
Василь Іванович

голова Житомирської обласної організації Національної спілки художників України, заслужений художник України (за згодою)

ПОЛЬОВИЙ
Анатолій Костянтинович

головний архітектор КП "Житомирпроект", член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

ПЛОТКО
Олександр Семенович

головний архітектор проекту КП "Житомирпроект", член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

БУЛАНОВ
Святослав Олексійович

головний архітектор ТОВ "Базіс", член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

ПЕРЕВОЗНИК
Петро Артемович

директор ДП управління проектно-вишукувальних робіт ЗАТ "Будсервіс", заслужений архітектор України, член Національної спілки архітекторів України (за згодою)

ЧУДОВСЬКИЙ
Ігор Олегович

член Національної спілки архітекторів України (за згодою).

 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали