ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА МОРСЬКОМУ ТА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ

від 5 квітня 2012 року N 87

Про проведення місячника безпеки на морському та річковому транспорті

Відповідно до п. 4 Положення про Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, затвердженого Указом Президента України від 08.04.2011 N 447 (Указ N 447/2011), та на виконання п. 9.2.1 Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 N 904, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1193/8514, а також з метою розповсюдження і обміну досвідом з питань безпеки судноплавства, попередження виникнення аварійних подій і забезпечення системності у роботі з питань безпеки на морському та річковому транспорті наказую:

1. Провести місячник безпеки в термін з 05.04.2012 по 25.04.2012.

2. Утворити комісії для проведення місячника безпеки (далі - Комісії) у складі, що додається (додаток 1).

3. Комісіям у термін до 1 травня 2012 року проаналізувати та надати до Укрморрічінспекції підписані звіти про проведення місячника безпеки (далі - Звіти) відповідно до Планів та Програм перевірок, що додаються (додаток 2).

4. Заступнику Голови Укрморрічінспекції Севиріну М. В. за результатами проведеного місячника безпеки в термін до 20 травня 2012 року забезпечити проведення відповідних нарад та засідань колегії Укрморрічінспекції для розгляду виявлених проблемних питань.

5. Управлінню аналітичного забезпечення роботи Голові Укрморрічінспекції, контролю, інформатизації та взаємодії з громадськістю забезпечити розміщення інформації щодо проведення та оприлюднення результатів місячника безпеки на морському та річковому транспорті на офіційному сайті Укрморрічінспекції та в засобах масової інформації.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

Г. Соболевський


 

Додаток 1
до наказу Укрморрічінспекції
05.04.2012 N 87


Склад Комісій з проведення місячника безпеки

Комісія з перевірки ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, а також її формування та впровадження у сфери міжнародного співробітництва, виконання зобов'язань, що випливають з членства України в міжнародних організаціях (Комісія I)

Голова Комісії:

Соболевський Григорій Григорович

Голова Укрморрічінспекції

Заступник голови Комісії:

Щипцов Олександр Анатолійович

начальник Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків

Ведутов Віталій Володимирович

директор ДП "Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту"

Члени Комісії:

Іщенко Олександр Васильович

перший заступник начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)

Приліпко Аліна Віталіївна

помічник начальника Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків (за згодою)

Степанов Вячеслав Миколайович

заступник директора Інституту проблем ринку та еколого-економічних досліджень Національної академії наук України (за згодою)

Зусік Тетяна Вікторівна

начальник відділу правової роботи та розгляду справ про адміністративні правопорушення Укрморрічінспекції

Сакеларі Володимир Олексійович

перший заступник директора ДП "Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту" (за згодою)

Косков Микола Олександрович

начальник загального відділу ДП "Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту" (за згодою)

Юраш Наталія Василівна

начальник юридичного відділу ДП "Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту" (за згодою)

Шпакович Оксана Петрівна

інженер першої категорії ДП "Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту" (за згодою)


Комісія з перевірки стану торговельного мореплавства та здійснення функцій контролю держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та забрудненню довкілля із суден, що ходять під прапором України, незалежно від форм власності, крім риболовних суден (Комісія II)

Голова Комісії:

Севирін Микола Васильович

заступник Голови Укрморрічінспекції

Заступник голови Комісії:

Антонов Олександр Олексійович

капітан ДП "Одеський морський торговельний порт" (за згодою)

Члени Комісії:

Федчук Володимир Павлович

перший заступник капітана ДП "Одеський морський торговельний порт" (за згодою)

Барабанов Олексій Володимирович

інспектор УКП ДП "Одеський морський торговельний порт" з розслідування морських аварійних подій (за згодою)


Комісія з перевірки здійснення функцій контролю держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам безпеки мореплавства та запобігання забрудненню довкілля із суден (Комісія III)

Голова Комісії:

Севирін Микола Васильович

заступник Голови Укрморрічінспекції

Заступник голови Комісії:

Чайковський Леонід Павлович

капітан порту ДП "Морський торговельний порт "Южний" (за згодою)

Члени Комісії:

Антонов Валерій Федорович

заступник капітана ДП "Іллічівський морський торговельний порт" (за згодою)

Страхов Андрій Юрійович

заступник капітана ДП "Морський торговельний порт "Южний" (за згодою)

Буза Микола Леонідович

інспектор регіонального представництва Державної інспекції України з безпеки на морському та річковому транспорті у м. Одесі (за згодою)

Стеценко Олег Федорович

начальник зміни Інспекції державного портового нагляду ДП "Морський торговельний порт "Южний" (за згодою)

Зубков Ігор Володимирович

капітан-наставник, призначена особа по СУБ ДП "Морський торговельний порт "Южний" (за згодою)


Комісія з перевірки стану морських шляхів та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх морських водах (Комісія IV)

Голова Комісії:

Севирін Микола Васильович

заступник Голови Укрморрічінспекції

Заступник голови Комісії:

Симоненко Сергій Валентинович

начальник ДУ "Держгідрографія"

Члени Комісії:

Кучер Сергій Еммануїлович

заступник начальника філіалу "Миколаївський район Держгідрографії" (за згодою)

Черемних Іван Георгійович

начальник групи експлуатації плавзасобів - капітан-наставник ФДУ "Одеський район Держгідрографії" (за згодою)

Шепель Валерій Миколайович

начальник Центру навігаційно-гідрографічної інформації Держгідрографії (за згодою)

Карбівничий Олег Петрович

головний картограф гідрографічного відділу Держгідрографії (за згодою)

Кирилов Ігор Васильович

начальник групи експлуатації плавзасобів - капітан-наставник ФДУ "Севастопольська філія Держгідрографії ім. Мітіна" (за згодою)


 

Додаток 2
до наказу Укрморрічінспекції
05.04.2012 N 87


Плани та Програми перевірок Комісій з проведення місячника безпеки

Комісія I
План та Програма перевірки ефективності реалізації державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті, а також її формування та впровадження у сфери міжнародного співробітництва, виконання зобов'язань, що випливають з членства України в міжнародних організаціях

План перевірки:

N

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

05.04.2012

2

Аналіз стану виконання вимог нормативних актів України у сфері безпеки на морському та річковому транспорті протягом 2005 - 2012 років

05 - 15.04.2012

3

Аналіз фактичних змін у системі забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті, що відбулися протягом 2005 - 2012 років, з розподілом рекомендованих і обов'язкових зобов'язань

15 - 25.04.2012

4

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012


Програма перевірки:

1. Аналіз стану виконання вимог нормативних актів України, які формували державну політику у вказаній сфері безпеки на морському та річковому транспорті протягом 2005 - 2012 років.

2. Аналіз фактичних змін у системі забезпечення безпеки на морському та річковому транспорті, що відбулися протягом 2005 - 2012 років внаслідок реалізації вимог нормативних актів України, які формували державну політику у вказаній сфері.

3. Аналіз існуючої в Україні системи імплементації міжнародних договорів у сфері мореплавства.

4. Надання пропозицій щодо створення державної системи імплементації міжнародних договорів у сфері торговельного мореплавства.

5. Надання пропозицій щодо вирішення проблемних питань, пов'язаних з ефективною роботою транспортних коридорів у межах України.

Комісія II
План та Програма перевірки стану торговельного мореплавства та здійснення функцій контролю держави прапора за виконанням міжнародних договорів України з безпеки судноплавства та забрудненню довкілля із суден, що ходять під прапором України, незалежно від форм власності, крім риболовних суден

План перевірки:

N

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

05.04.2012

2

Дунайський регіон

05 - 10.04.2012

3

Регіон Північно-Західної частини Чорного моря

10 - 17.04.2012

4

Кримський регіон

17 - 22.04.2012

5

Азовський регіон

22 - 25.04.2012

6

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012


Програма перевірки:

1. Організація роботи органів контролю держави прапора, їх склад, укомплектованість кадрами відповідної кваліфікації. Штатний розклад, ким затверджений, наявність посадових інструкцій. Ведення обліку підвищення кваліфікації та атестування.

2. Наявність в органах контролю держави прапора нормативно-правової документації. Своєчасність коригування. Знання фахівцями вимог нормативних документів і своїх обов'язків.

3. Забезпечення органів контролю держави прапора засобами зв'язку, оргтехнікою, нормативними документами, бланками, транспортом (п. 2.5.2 Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 N 904, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1193/8514).

4. Наявність наказів і нормативних документів з питань контролю держави прапора. Наявність підписів фахівців щодо ознайомлення з ними та прийняття їх до керівництва. Стан виконання (п. 3.4.1 Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.11.2003 N 904, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.12.2003 за N 1193/8514).

5. Організація роботи з контролю держави прапора. Ведення діловодства, пов'язаного з контролем суден. Облік актів перевірок суден, журнал обліку, факти затримання суден і відмови у видачі дозволу на відхід. Відповідність актів вимогам нормативних документів. Узагальнення виявлених недоліків на суднах і надання актів судноплавним компаніям.

6. Стан виконання Правил контролю суден з метою забезпечення безпеки мореплавства, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 17.07.2003 N 545, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.03.2004 за N 353/8952 (далі - Правила), в частині п. 2.3 Контроль держави прапора (Укрморрічінспекцією та Держрибфлотінспекцією):

- проведення вибіркових перевірок суден під українським прапором (згідно п. 2.3.3 Правил);

- перевірка складання актів за формами "А" та "Б" (п. 2.3.6 Правил);

- порядок перевірки підготовленості екіпажу у відповідності до методів особистого виживання, протипожежної безпеки та боротьби з пожежею, а також компетентність у питаннях особистої безпеки та громадських обов'язків;

- порядок перевірки стану рятувальних засобів і знання екіпажем процедур дій по судовим тривогам.

7. Наявність в органах контролю держави прапора національних і міжнародних нормативних документів з питань перевезення вантажів (надати перелік існуючих міжнародних і національних нормативних документів відповідно до основної номенклатури вантажів).

8. Знання працівниками органів контролю держави прапора основних вимог нормативних документів. Коли, де і в якому обсязі проводилися навчання щодо підвищення кваліфікації з питань організації безпечного перевезення вантажів, отриманий досвід у роботі щодо перевезення вантажів морем.

9. Наявність і облік недоліків відповідно до Міжнародної конвенції про запобігання забрудненню з суден (МАРПОЛ 73/78), виявлених при перевірках суден.

10. Кількість перевірених суден за поточний рік та узагальнений аналіз недоліків, виявлених при перевірці суден під українським прапором.

Комісія III
План та Програма перевірки здійснення функцій контролю держави порту за відповідністю суден, що заходять у порти України, територіальне море та внутрішні води, незалежно від їх прапора, стандартам безпеки мореплавства та запобігання забрудненню довкілля із суден

План перевірки:

N

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії (перше засідання)

05.04.2012

2

Відправлення письмового запиту (програми роботи Комісії) на адресу капітанів портів України, регіональних представництв ІКДП

05.04.2012

3

Отримання інформації у паперовому та електронному вигляді

до 13.04.2012

4

Аналіз та обробка отриманої інформації

до 18.04.2012

5

Виїзд на місце перевірок (у разі необхідності) та отримання додаткової інформації

до 20.04.2012

6

Узагальнення інформації

до 24.04.2012

7

Складання звіту роботи Комісії та підготовлення акта

25.04.2012

8

Закінчення роботи Комісії (останнє засідання)

25.04.2012

9

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012


Програма перевірки:

1. Наявність структури, штатного розпису, штатного заміщення працівників Інспекції контролю держави порту (далі - ІКДП).

2. Укомплектованість штату ІКДП, відповідність кваліфікаційним вимогам.

3. Наявність Положення про ІКДП (наказ Міністерства транспорту України від 20.04.2004 N 56, із змінами), посадових інструкцій працівників та їх виконання.

4. Ведення кадрового діловодства.

5. Організація та проведення атестації працівників ІКДП. Склад атестаційної комісії, порядок та програма з атестації.

5. Наявність кадрового резерву на посади працівників ІКДП.

6. Наявність планів заходів щодо підвищення кваліфікації працівників, їх виконання.

7. Ведення діловодства.

8. Перевірка виконання наказів, розпоряджень, вимог нормативних документів працівниками ІКДП.

9. Ведення обліку реєстрації документів.

10. Облік, термін виконання вхідних та вихідних документів.

11. План роботи ІКДП на 2012 рік.

12. Звіт роботи ІКДП за 2011 рік.

13. Організація роботи з перевірки суден.

14. Облік актів перевірок суден, факти затримання суден.

15. Узагальнення виявлених недоліків на суднах і надання актів судноплавним компаніям, виконання порядку інформування наступного порту.

16. Облік та обгрунтованість видання актів.

17. Наявність підтверджуючих документів щодо надання капітанам портів пропозицій стосовно відмови видачі дозволу на вихід суден з порту у разі непридатності судна до плавання, порушення вимог про його завантаження, постачання, комплектування екіпажу та наявності інших недоліків, що становлять загрозу безпеці плавання або здоров'ю людей, загрозу заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу.

18. Наявність печаток та штампів із своїм найменуванням українською та англійською мовами.

19. Наявність відповідної інформації, пов'язаної зі здійсненням контролю державою порту, для подання Міжнародній морській організації та органам Чорноморського меморандуму.

20. Порядок здійснення огляду суден і на підставі якої інформації, повідомлень, планового порядку тощо.

21. Наявність підтверджуючих документів та фотоматеріалів щодо усунення зауважень та недоліків, які були надані працівниками ІКДП під час огляду суден.

22. Реалізація інспекторами ІКДП функцій, які покладені на них відповідно до нормативно-правових документів з цього питання. Кількість перевірених та затриманих суден за 2011 рік.

23. Володіння працівників ІКДП державною та іноземними мовами.

24. Наявність та доступність для працівників текстів чинних нормативних документів з питань безпеки мореплавства.

25. Взаємодія працівників ІКДП з іншими наглядовими та контролюючими органами та ІКДП інших країн.

26. Функції ІКДП, які виконуються працівниками Інспекції державного портового нагляду.

27. Функції ІКДП, які потрібно додати до роботи працівників Служби капітана порту.

28. Функції ІДПН (далі - ІДПН), які потрібно скасувати.

29. Наявність інформації щодо останньої перевірки іноземного та українського суден ІКДП у порту.

30. Інформація щодо організації перевірки ІКДП у вихідні та святкові дні.

31. Наявність сертифікованих інспекторів ІКДП у складі ІДПН.

32. Інші питання.

Комісія IV
План та Програма перевірки стану морських шляхів та навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх морських водах

План перевірки:

N

Етапи роботи Комісії

Дата

1

Початок роботи Комісії

05.04.2012

2

Перевірка Центрального офісу Держгідрографії, філіалу Держгідрографії Укрморкартографії

09 - 11.04.2012

3

Перевірка філіалу ФДУ "Одеський район Держгідрографії"

12 - 14.04.2012

4

Перевірка філіалу ФДУ "Миколаївський район Держгідрографії"

16 - 17.04.2012

5

Перевірка ФДУ "Севастопольська філія Держгідрографії"

18 - 19.04.2012

6

Перевірка ФДУ "Керченський район Держгідрографії"

20 - 23.04.2012

7

Надання акта перевірки Комісії

27.04.2012


Програма перевірки:

1. Перевірка стану морських шляхів в морських водах України:

- дотримання суднами систем і зон розподілу руху та рекомендованих шляхів в морських водах України за даними АІС;

- аналіз інтенсивності руху суден та виконання ними режиму плавання;

- рекомендації щодо змін систем та шляхів руху суден;

- використання суднами морських режимних районів (якірних стоянок, рейдових причалів, полігонів бойових навчань). Дотримання чинних норм щодо відведення та оголошення морських режимних районів.

2. Перевірка стану навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у виключній (морській) економічній зоні, територіальному морі та внутрішніх морських водах України:

- перспективні та поточні (річні) плани навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства (далі - НГЗ), заходи щодо розвитку і модернізації системи НГЗ;

- навігаційне обладнання морів береговими і плавучими засобами навігаційного обладнання та забезпечення їх безперебійної дії відповідно до рекомендацій МАМС;

- проведення гідрографічних зйомок Чорного і Азовського морів відповідно до стандартів МГО з метою підготовки і видання офіційних морських навігаційних карт і посібників для плавання;

- складання та видання морських і річкових навігаційних карт, порадників і посібників для плавання;

- організація забезпечення суден морськими і річковими навігаційними картами і посібниками для плавання;

- збір та доведення до суден інформації про зміни навігаційних умов та режиму плавання на морях, передача навігаційних попереджень у системі НАВТЕКС;

- організація технічної експлуатації гідрографічних суден, дотримання вимог безпеки судноплавства і функціонування системи управління безпекою судноплавства, запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;

- охорона праці та забезпечення пожежної безпеки.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали