Про проведення обласного конкурсу "Студент року" у 2017 - 2021 роках

Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
від 23 жовтня 2017 року N 559

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
23 жовтня 2017 р. за N 69/1865

Керуючись статтею 22 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 06 квітня 2017 року N 65 "Про обласну цільову програму "Молодь Запорізького краю на 2017 - 2021 роки", з метою формування високих моральних, естетичних та етичних ідеалів, виховання у студентів високої навчальної та трудової дисципліни, залучення студентів вищих навчальних закладів Запорізької області до науково-дослідної та суспільно-корисної діяльності:

1. Проводити обласний конкурс "Студент року" протягом 2017 - 2021 років.

2. Затвердити Положення про проведення обласного конкурсу "Студент року", що додається.

3. Управлінню молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації:

забезпечити проведення обласного конкурсу "Студент року";

передбачити кошти на виплату премій в межах загального фонду видатків на відповідний рік, передбачених Обласною цільовою програмою "Молодь Запорізького краю на 2017 - 2021 роки", затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 06 квітня 2017 року N 65.

4. Запропонувати міським головам міст обласного значення, раді ректорів вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та раді ректорів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації Запорізької області забезпечити участь студентів у конкурсі.

5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Запорізької обласної державної адміністрації забезпечити широке висвітлення обласного конкурсу "Студент року".

6. Це розпорядження набирає чинності після його державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е. А.

 

Виконуючий обов'язки голови
Запорізької обласної
державної адміністрації

Е. А. Гугнін

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
23 жовтня 2017 року N 559

Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області
23 жовтня 2017 р. за N 69/1865

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення обласного конкурсу "Студент року"

I. Загальні положення

1. Обласний конкурс "Студент року" (далі - Конкурс) проводиться щороку.

2. Засновником конкурсу є Управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної державної адміністрації.

3. Основною метою та завданнями конкурсу є виявлення та підтримка обдарованої молоді, сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, стимулювання зацікавленості студентів до підвищення свого інтелектуального рівня, формування національної свідомості у молоді, створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, стимулювання студентів до формування активної громадянської позиції.

4. У конкурсі можуть брати участь студенти денної форми навчання вищих навчальних закладів III - IV (номінації, відповідно до підпунктів 1 - 10 пункту 5 Розділу І цього Положення) та I - II (номінація, відповідно до підпункту 11 пункту 5 Розділу І цього Положення) рівнів акредитації Запорізької області.

5. Конкурс проводиться у номінаціях:

1) "Студент - лідер студентського самоврядування року";

2) "Студент - суспільний діяч року";

3) "Студент - артист року";

4) "Студент - вчений року";

5) "Студент - спортсмен року";

6) "Студент - журналіст року";

7) "Студент - волонтер року";

8) "Студент - патріот року";

9) "Студент - староста року";

10) "Студентська сім'я року";

11) "Кращий студент року вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації".

6. Критерії до кандидатів відповідно до номінацій:

"Студент - лідер студентського самоврядування року" - номінуються студенти, які досягли значних успіхів у розвитку студентського самоврядування навчального закладу на рівні області та країни в цілому за минулий навчальний рік;

"Студент - суспільний діяч року" - номінуються студенти, які активно беруть участь у громадському житті навчального закладу, міста, області. Номінація включає в себе студентські ініціативи з проведення різноманітних акцій та заходів громадського спрямування за минулий навчальний рік;

"Студент - артист року" - номінуються студенти, які мають творчі здібності будь-якого напряму та досягли найвищих результатів у будь-яких обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах художньої самодіяльності (спів, музика, хореографія) за минулий навчальний рік;

"Студент - вчений року" - номінуються студенти, які досягли найвищих результатів з будь-яких предметних чи фахових олімпіад, у конкурсах з різних предметів, мають значну кількість публікацій, патентів за минулий навчальний рік;

"Студент - спортсмен року" - номінуються студенти, які досягли найвищих результатів у будь-яких спортивних змаганнях з Олімпійських та не олімпійських видів спорту за минулий навчальний рік. Перевага надається Олімпійським видам спорту;

"Студент - журналіст року" - номінуються студенти, які досягли значних успіхів у журналістській справі, роботи яких стали найпопулярнішими в місті, області, країні за минулий навчальний рік. Оцінюється громадська цінність для студентів навчального закладу, популярність серед молоді;

"Студент - волонтер року" - номінуються студенти, які організовують волонтерський рух будь-якого напряму або є його учасниками за минулий навчальний рік;

"Студент - патріот року" - номінуються студенти з високим рівнем патріотичної позиції, яскраво вираженою готовністю до виконання громадянських і конституційних обов'язків щодо захисту інтересів Батьківщини, віддані ідеям державного суверенітету України. Студенти, які проявили себе у діяльності, спрямованій на популяризацію ідеї патріотизму і є активними учасниками та організаторами патріотичних заходів, акцій, рухів здатні до самореалізації як громадянин-патріот;

"Студент - староста року" - номінуються студенти, які є старостами груп. Група бере активну участь у суспільному житті факультету, вищого навчального закладу. Враховується середній бал залікової книжки всіх студентів групи, відвідування занять за минулий навчальний рік;

"Студентська сім'я року" - номінуються студенти, які перебувають у шлюбі, мають значні успіхи у навчанні, є активними учасниками наукових, спортивних, культурно-масових заходів за минулий навчальний рік;

"Кращий студент року вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації" - номінуються студенти вищих навчальних закладів I - II акредитації, які займають активну життєву позицію, є організаторами, учасниками проектів, програм, заходів різного спрямування на рівні вищого навчального закладу, області та України, мають успіхи у навчанні за минулий навчальний рік.

7. Конкурс проводиться у три етапи:

перший - факультетський - до 30 жовтня поточного року.

другий - вузівський - до 7 листопада поточного року.

третій - міжвузівський - у листопаді поточного року з визначенням переможців до 17 листопада (Міжнародного дня студентів).

II. Строки, порядок висування кандидатів та визначення переможців першого факультетського етапу Конкурсу

1. Для участі у Конкурсі студентська група (або деканат) висуває кандидатів і дає їм характеристику (дозволяється самовисування кандидатів). Студент повинен подати в деканат матеріали, необхідні для участі в Конкурсі (грамоти, дипломи тощо).

2. Кандидати надають свої подання, матеріали виключно за минулий навчальний рік факультетській конкурсній комісії.

3. На факультеті формується факультетська конкурсна комісія в складі: заступників декана, голови студентської ради (союзу, сенату тощо), голови студентського сектору профкому і очолюється деканом. Факультетська конкурсна комісія підбиває підсумки і визначає переможців першого етапу по кожній номінації на цьому факультеті (по одному студенту в номінації).

4. За результатами оцінки поданих документів факультетська конкурсна комісія визначає переможців з кожної номінації, які мають змогу продовжити участь у Конкурсі на другому етапі.

III. Строки, порядок висування кандидатів та визначення переможців другого вузівського етапу Конкурсу

1. Вузівська конкурсна комісія підбиває підсумки Конкурсу й визначає переможців до 07 листопада поточного року.

2. Вузівська конкурсна комісія формується в складі: ректора, проректорів, деканів факультетів, голови профкому, голови студентського сектору профкому, голови студентського самоврядування (союзу, сенату тощо), директора студентського клубу (центру студентського дозвілля) та інших осіб.

3. Документи, які подаються вищим навчальним закладом на розгляд конкурсної комісії з визначення переможців обласного конкурсу "Студент року", включають в себе:

лист-подання у відповідній номінації, підписаний ректором (заступником ректора) та головою органу студентського самоврядування вищого навчального закладу;

характеристика на претендента у відповідній номінації, із зазначенням конкретних особливих заслуг, досягнень, нагород, результатів, підписана ректором (заступником ректора) вищого навчального закладу;

відеопрезентація "Моє портфоліо" із обов'язковим відображенням нагород та відповідних документів, матеріалів, фото, які підтверджують досягнення та особливі заслуги претендента у відповідній номінації. Час перегляду відеоматеріалу не повинен перевищувати більше ніж 3 хвилини.

IV. Строки, порядок висування кандидатів та визначення переможців третього міжвузівського етапу Конкурсу

1. Переможці визначаються конкурсною комісією з визначення переможців обласного конкурсу "Студент року" (далі - комісія) після розгляду матеріалів, поданих ректоратами вищих навчальних закладів Запорізької області.

2. Склад конкурсної комісії з визначення переможців обласного конкурсу "Студент року" затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації.

3. Засідання конкурсної комісії з розгляду поданих матеріалів проводиться до 10 листопада поточного року та оформляється протоколом.

4. На підставі протоколу конкурсної комісії, затвердженого головою комісії, переможці нагороджуються грамотами Запорізької обласної державної адміністрації та грошовою премією.

5. Інформація про результати конкурсу розповсюджується через засоби масової інформації Запорізької області.

6. Нагороди переможцям вручаються в урочистій обстановці під час святкування Всеукраїнського дня студентів.

 

Заступник голови - керівник апарату
Запорізької обласної державної адміністрації

З. М. Бойко
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали