ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.09.2011 р. N 766

Про проведення оцінки ефективності здійснення контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації

Керуючись Законом України "Про місцеві державні адміністрації", постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року N 522 "Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України" (Постанова N 522), з метою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення організації роботи з контролю та діловодства:

1. Утворити робочу групу з проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації (далі - акти і доручення), у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити:

2.1. Методику проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації (далі - Методика), згідно з додатком 2.

2.2. Показники оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації (далі-Показники), згідно з додатком 3.

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій проаналізувати ефективність здійснення контролю за дотриманням Показників та за результатами аналізу вжити дієвих заходів щодо поліпшення цієї роботи.

4. Робочій групі:

4.1. Протягом жовтня 2011 року провести вивчення ефективності здійснення у 2011 році структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями завдань, визначених актами і дорученнями.

4.2. За підсумками цієї роботи до 10 листопада 2011 року провести оцінку ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями (далі - оцінка).

4.3. Звіт про результати проведення оцінки подати голові обласної державної адміністрації до 15 листопада 2011 року та довести до відома керівників структурних підрозділів облдержадміністрації, голів райдержадміністрацій.

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій на підставі звіту:

5.1. Прийняти рішення щодо заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням актів і доручень, або застосувати до них заходи дисциплінарного впливу, передбачені законодавством про працю та Законом України "Про державну службу".

5.2. Провести аналіз причин невиконання завдань, визначених актами і дорученнями.

6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування застосовувати Методику, затверджену цим розпорядженням, під час провадження діяльності, пов'язаної зі здійсненням контролю за виконанням актів і доручень, в частині делегованих повноважень.

7. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на сектор контролю апарату облдержадміністрації.

8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату обласної державної адміністрації Желіховського Ю. В.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

М. Й. Головач

 

Додаток 1
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
26.09.2011 N 766

СКЛАД
робочої групи з проведення у 2011 році оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації

ЖЕЛІХОВСЬКИЙ
Юрій Васильович

- заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, керівник робочої групи

БЕСПОПОВЦЕВА
Світлана Теодозіївна

- заступник керівника апарату - начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації

ЗАКАЛЬСЬКА
Олена Олександрівна

- завідувач сектору контролю апарату облдержадміністрації

МУЯССАРОВА
Неоніла Василівна

- начальник загального відділу апарату облдержадміністрації

ХРИСТІЯН
Людмила Романівна

- головний спеціаліст сектору контролю апарату облдержадміністрації

ЧИРКА
Тамара Петрівна

- завідувач сектору прийому, попереднього розгляду та аналізу кореспонденції загального відділу апарату облдержадміністрації

ШТУНДЕР
Мирослав Федорович

- головний спеціаліст сектору контролю апарату облдержадміністрації.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 

Додаток 2
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
26.09.2011 N 766

МЕТОДИКА
проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації

1. Ця Методика застосовується під час проведення оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації (далі - оцінка).

2. Оцінка проводиться щороку в жовтні, а також за ініціативою голови облдержадміністрації, з урахуванням виконання вимог законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голови облдержадміністрації (далі - акти і доручення), аналізу організації ведення діловодства, відомостей, які містяться в інформаціях, довідках, архівних і аналітичних матеріалах, інших документах.

3. Оцінка проводиться робочою групою облдержадміністрації. Склад робочої групи та її голова затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.

4. Строк проведення оцінки не повинен перевищувати 10 робочих днів.

5. Оцінка проводиться за Показниками, затвердженими цим розпорядженням.

6. За результатами проведення оцінки протягом п'яти робочих днів складається звіт, який підписується головою і членами робочої групи та подається голові облдержадміністрації. Звіт розміщується на офіційному веб-сайті структурного підрозділу облдержадміністрації, райдержадміністрації, а також на веб-сайті облдержадміністрації.

7. Результати проведення оцінки діяльності райдержадміністрацій заслуховуються на засіданні колегії облдержадміністрації. Звіт, складений за результатами проведення оцінки діяльності структурного підрозділу облдержадміністрації, заслуховується на нарадах під головуванням заступника голови облдержадміністрації, який координує діяльність цього підрозділу.

8. За результатами проведення оцінки діяльність структурного підрозділу облдержадміністрації, райдержадміністрації визначається як:

- ефективна, якщо всі показники, за якими проводилася оцінка, визначено позитивними;

- недостатньо ефективна, якщо один або два такі показники визначено негативними;

- неефективна, якщо три і більше зазначених показників визначено негативними.

9. На підставі звіту керівник структурного підрозділу облдержадміністрації голова райдержадміністрації, приймає рішення про:

- заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням завдань, визначених актами і дорученнями;

- застосування до відповідних осіб заходів дисциплінарного впливу, передбачених законодавством про працю та Законом України "Про державну службу";

- проведення аналізу причин невиконання завдань, визначених актами і дорученнями;

- здійснення заходів щодо поліпшення організації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями, у т.ч. підвищення кваліфікації відповідних осіб.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 

Додаток 3
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
26.09.2011 N 766

ПОКАЗНИКИ
оцінки ефективності здійснення структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації

1. Дотримання строків виконання завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, актами і дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчими документами голови облдержадміністрації (далі - завдання).

2. Дотримання порядку реєстрації та розгляду (резолюції голови) законів України, постанов Верховної Ради України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядчих документів голови облдержадміністрації в електронній базі даних реєстрації документів або в реєстраційно-контрольних картках.

3. Дотримання порядку формування справ, банків даних (електронна реєстрація документів), картотек.

4. Дотримання вимог щодо розгляду і встановлення строків виконання завдань, підготовки проектів документів, які містять інформацію про їх виконання, а також подання пропозицій стосовно продовження строків виконання завдань.

5. Дотримання вимог щодо змісту, рівня підготовки та належного оформлення документів, які розробляються на виконання завдань.

6. Дотримання вимог щодо погодження проектів документів, які розробляються на виконання завдань.

7. Дотримання вимог щодо організації контролю за виконанням завдань, а також здійснення відповідним структурним підрозділом апарату органу виконавчої влади контролю за виконанням завдань.

8. Дотримання вимог щодо здійснення контролю за виконанням планів заходів із забезпечення виконання завдань.

9. Дотримання вимог щодо розроблення та затвердження орієнтовних графіків здійснення контролю за виконанням завдань.

 

Заступник голови - керівник
апарату обласної
державної адміністрації

Ю. В. Желіховський

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали