РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 20.07.2011 р. N 362

Про проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 року N 650 "Про запровадження проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій" (Постанова N 650), з метою підвищення ефективності виконання управлінських рішень райдержадміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення із забезпечення здійснення своїх повноважень та виконання пріоритетних завдань, визначених Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма):

1. Запровадити проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення (далі - оцінка).

2. Затвердити методику проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення згідно з додатком 1.

3. Моніторинг та оцінку результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення проводити відповідно до переліку показників згідно з додатком 2.

4. Встановити персональну відповідальність голів райдержадміністрацій, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, відповідальність виконавчих комітетів рад міст обласного значення за забезпечення позитивної динаміки показників, визначених додатком 2.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за підсумками звітного періоду (відповідно до додатка 2) подавати Головному управлінню економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації показники для проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення до 24 числа місяця, що настає за звітним періодом, за формою, визначеною додатком 3.

6. Головному управлінню економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації проводити оцінку результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення за методикою, передбаченою додатком 1, з визначенням місця відповідного регіону.

Результати оцінки за формою додатка 3 подавати облдержадміністрації щокварталу до 10 числа другого місяця, що настає за звітним періодом.

7. Надати право першому заступнику та заступникам голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень, у разі потреби, вносити зміни до переліку показників, за якими проводиться оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення, поданих головним управлінням економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації.

8. З метою забезпечення подання інформації Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

8.1. Головному фінансовому управлінню облдержадміністрації - щокварталу, Головному управлінню праці та соціального захисту населення, Головному управлінню житлово-комунального господарства, управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації, Головному управлінню Держкомзему в області - щороку подавати матеріали Головному управлінню економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації до 24 числа місяця, наступного за звітним періодом, за показниками, визначеними додатком 4, за формою згідно з додатком 5 до цього розпорядження.

До показників додавати аналітичну записку про результати діяльності (додаток 6).

8.2. Головному управлінню економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації забезпечити узагальнення матеріалів та до 30 числа місяця, наступного за звітним періодом, подавати Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для проведення оцінки результатів діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 13 липня 2007 року N 339 "Про комплексну оцінку соціально-економічного розвитку районів та міст обласного значення".

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника, заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.

 

В. о. голови адміністрації

А. Юхименко


 

Додаток 1
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
20.07.2011 N 362


МЕТОДИКА
проведення оцінки результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення

1. Оцінка результатів діяльності районних державних адміністрацій та виконкомів рад міст обласного значення (далі - оцінка) проводиться щокварталу на підставі даних офіційної статистики, структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, за показниками, визначеними у додатку 2.

При проведенні щоквартальної оцінки показники, що обчислюються на основі щорічної звітності, не враховуються, а використовуються для проведення оцінки за підсумками звітного року.

2. Оцінка проводиться за такими напрямами:

економічний розвиток;

інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність;

державні фінанси;

підтримка бізнесу;

споживчий ринок;

населення та ринок праці;

житлово-комунальне господарство;

освіта та охорона здоров'я;

рівень злочинності;

екологія.

3. На першому етапі проводиться моніторинг показників оцінки за відповідними напрямами в кожному районі та місті обласного значення з визначенням їх місця серед регіонів області.

4. На другому етапі визначається середнє арифметичне значення суми місць (Rср) конкретного регіону за всіма показниками, що характеризують окремий напрям діяльності, за формулою:

 

 

еRj

Rср

=

____,

 

 

n


де еRj - сума місць конкретного регіону за всіма показниками, що характеризують окремий напрям діяльності;

n - кількість показників, за якими проводиться розрахунок за окремим напрямом діяльності.

5. За результатами розрахунку визначається місце кожного регіону за окремим напрямом діяльності.

6. Рейтингова оцінка (Ij) визначається як середнє арифметичне значення суми оцінок конкретного регіону за усіма напрямами за формулою:

 

 

еRср

Ij

=

_______,

 

 

m


де еRср - сума оцінок регіону області за усіма напрямами;

m - кількість напрямів, за якими проведено розрахунок.

Найкращим вважається регіон, у якого середнє арифметичне значення оцінок має найнижче значення.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток 2
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
20.07.2011 N 362


ПОКАЗНИКИ
оцінки діяльності районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення

N
пор.

Найменування показника

Термін подання даних

Відповідальні за подання даних

Відповідальні за забезпечення позитивної динаміки показників

Економічний розвиток

1.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одиницю населення, гривень

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

2.

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

3.

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю населення (у порівнянних цінах), гривень

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації

4.

Індекс продукції будівництва (індекс обсягу виконаних будівельних робіт), відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

5.

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

Щокварталу

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

6.

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

Щокварталу

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

7.

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Відділ міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

8.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Відділ міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

9.

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління з питань будівництва та архітектури, Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

10.

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

11.

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

12.

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

Щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

13.

Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

Щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

14.

Питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт, відсотків

Щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки та інвестиційної політики, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Державні фінанси

15.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

Щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

16.

Темп зростання (зменшення) доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

17.

Обсяг податкових надходжень до загального фонду місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

18.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до Державного бюджету, відсотків до початку року

Щокварталу

Державна податкова адміністрація в області

Державна податкова адміністрація в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

19.

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до місцевих бюджетів, відсотків до початку року

Щокварталу

Державна податкова адміністрація в області

Державна податкова адміністрація в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

20.

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

21.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

22.

Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

Щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

23.

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

24.

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

25.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку

Головне фінансове управління облдержадміністрації

Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

26.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

27.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Підтримка бізнесу

28.

Приріст (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

Щороку

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

29.

Темп зростання (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

Щороку

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

30.

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

Щороку

Головне управління економіки та інвестиційної політики, Головне фінансове управління облдержадміністрації

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

31.

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

Щороку

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

32.

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об'єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

Щороку

Головне управління Держкомзему в області

Головне управління Держкомзему в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Споживчий ринок

33.

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

34.

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

35.

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Населення та ринок праці

36.

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

37.

Рівень зареєстрованого безробіття населення, у відсотках до середньорічної чисельності населення працездатного віку

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

38.

Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року, тис. гривень

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

39.

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Житлово-комунальне господарство

40.

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

41.

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

Щокварталу

Головне управління статистики в області

Головне управління з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

42.

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

43.

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

44.

Питома вага протяжності каналізаційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

Щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

45.

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках в загальній кількості населення, відсотків

Щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

46.

Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

Щороку

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

47.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

Щороку

Головне управління статистики в області

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

48.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

Щороку

Головне управління статистики в області, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення, Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

49.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

Щороку

Головне управління статистики в області, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Пенсійного фонду України в області

Головне управління Пенсійного фонду України в області, Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

50.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

51.

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Освіта та охорона здоров'я

52.

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

Щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

53.

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

Щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

54.

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

Щороку

Головне управління статистики в області

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

55.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

Щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

56.

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

Щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

57.

Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000 працюючих, осіб

Щороку

Головне управління статистики в області

Управління Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду по області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Рівень злочинності

58.

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

Щокварталу

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

59.

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

Щокварталу

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області

Управління Міністерства внутрішніх справ України в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Екологія

60.

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одиницю населення, кілограмів

Щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

61.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

Щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

62.

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

Щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

63.

Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об'єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

Щороку

Головне управління статистики в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

64.

Темп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти, відсотків до попереднього року

Щороку

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області

Державне управління охорони навколишнього природного середовища в області, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток 3
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
20.07.2011 N 362


Оцінка діяльності районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів рад міст обласного значення

Назва районів та міст

Економічний розвиток

О
Ц
І
Н
К
А

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) у відпускних цінах підприємств (без податку на додану вартість та акцизу) в розрахунку на одиницю населення, гривень

М
І
С
Ц
Е

Індекс обсягу сільсько-
господарського виробництва, відсотків до відповідного періоду попереднього року

М
І
С
Ц
Е

Обсяг виробництва продукції сільського господарства у розрахунку на одиницю населення (у порівнянних цінах), гривень

М
І
С
Ц
Е

Індекс продукції будівництва (індекс обсягу виконаних будівельних робіт), відсотків до відповідного періоду попереднього року

М
І
С
Ц
Е

Рівень оплати за спожиту електроенергію наростаючим підсумком з початку року, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Рівень оплати за спожитий природний газ наростаючим підсумком з початку року, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) обсягу експорту товарів, відсотків до відповідного періоду попереднього року

М
І
С
Ц
Е

Коефіцієнт покриття експортом імпорту

М
І
С
Ц
Е

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Березнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радивилівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дубно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кузнецовськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Острог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва районів та міст

Інвестиційна, наукова та інноваційна діяльність

О
Ц
І
Н
К
А

Обсяги інвестицій в основний капітал (крім інвестицій з державного бюджету) у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку року, гривень

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, відсотків до обсягів на початок року

М
І
С
Ц
Е

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування, доларів США

М
І
С
Ц
Е

Частка інноваційно активних підприємств у загальній кількості промислових підприємств, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Частка реалізованої інноваційної продукції в загальному обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Питома вага освоєних та впроваджених наукових та науково-технічних розробок у загальній кількості виконаних наукових робіт, відсотків

М
І
С
Ц
Е

 

9

10

11

12

13

14

 

Березнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радивилівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дубно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кузнецовськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Острог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва районів та міст

Державні фінанси

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) доходів загального фонду місцевих бюджетів (без трансфертів), відсотків до відповідного періоду попереднього року

М
І
С
Ц
Е

Обсяг податкових надходжень до загального фонду місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, гривень

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до державного бюджету, відсотків до початку року

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) податкового боргу за податковими зобов'язаннями платників (без пені) до місцевих бюджетів, відсотків до початку року

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) заборгованості із страхових внесків економічно активних платників до Пенсійного фонду України, відсотків до початку року

М
І
С
Ц
Е

Рівень виконання річного завдання із збору власних надходжень до Пенсійного фонду України, відсотків

М
І
С
Ц
Е

 

15

16

17

18

19

20

21

22

Березнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радивилівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дубно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кузнецовськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Острог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва районів та міст

Державні фінанси

О
Ц
І
Н
К
А

Підтримка бізнесу

Темп зростання (зменшення) заборгованості із сплати єдиного внеску на загально-
обов'язкове державне соціальне страхування, відсотків до початку року

М
І
С
Ц
Е

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на одиницю населення, гривень

М
І
С
Ц
Е

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на одиницю населення, гривень

М
І
С
Ц
Е

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

М
І
С
Ц
Е

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

М
І
С
Ц
Е

Приріст (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

М
І
С
Ц
Е

 

23

24

25

26

27

 

28

29

Березнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радивилівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дубно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кузнецовськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Острог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва районів та міст

Підтримка бізнесу

О
Ц
І
Н
К
А

Споживчий ринок

О
Ц
І
Н
К
А

 

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

М
І
С
Ц
Е

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об'єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) обороту роздрібної торгівлі, відсотків до відповідного періоду попереднього року

М
І
С
Ц
Е

Абсолютний приріст обсягу обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

М
І
С
Ц
Е

Абсолютний приріст обсягу реалізованих послуг у розрахунку на одиницю населення до відповідного періоду попереднього року, гривень

М
І
С
Ц
Е

Приріст (зменшення) населення, відсотків до початку року

 

30

31

32

 

33

34

35

 

36

Березнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радивилівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дубно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кузнецовськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Острог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва районів та міст

Населення та ринок праці

О
Ц
І
Н
К
А

Житлово-комунальне господарство

М
І
С
Ц
Е

Рівень зареєстрованого безробіття населення, у відсотках до середньорічної чисельності населення працездатного віку

М
І
С
Ц
Е

Приріст (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати до початку року, тис. гривень

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків до початку року

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла, відсотків до відповідного періоду попереднього року

М
І
С
Ц
Е

Обсяг введеного в експлуатацію житла у розрахунку на 10 тис. населення, кв. метрів загальної площі

М
І
С
Ц
Е

Питома вага протяжності теплових та парових мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

М
І
С
Ц
Е

Питома вага протяжності водопровідних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

М
І
С
Ц
Е

 

 

37

38

39

 

40

41

42

43

Березнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радивилівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дубно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кузнецовськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Острог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва районів та міст

Житлово-комунальне господарство

О
Ц
І
Н
К
А

Питома вага протяжності каналіза-
ційних мереж, що перебувають у ветхому та аварійному стані, відсотків до загальної протяжності таких мереж

М
І
С
Ц
Е

Питома вага населення, яке проживає у ветхих та аварійних житлових будинках в загальній кількості населення, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багато-
квартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) заборго-
ваності населення з оплати житлово-
комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

М
І
С
Ц
Е

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово- комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньо- місячної заробітної плати в регіоні, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Співвідно-
шення середнього розміру нарахувань за житлово- комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Середній розмір призначеної субсидії для відшкоду-
вання витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, гривень

М
І
С
Ц
Е

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшко-
дування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

М
І
С
Ц
Е

 

44

45

46

47

48

49

50

51

 

Березнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радивилівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дубно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кузнецовськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Острог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва районів та міст

Освіта та охорона здоров'я

О
Ц
І
Н
К
А

Рівень злочинності

О
Ц
І
Н
К
А

Охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Чисельність дітей у дошкільних навчальних закладах у розрахунку на 100 місць, осіб

М
І
С
Ц
Е

Планова ємність амбулаторно-
поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

М
І
С
Ц
Е

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-
акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

М
І
С
Ц
Е

Кількість потерпілих на виробництві з утратою працездатності на 1 робочий день і більше та із смертельним наслідком на 1000
працюючих, осіб

М
І
С
Ц
Е

Кількість зареєстрованих злочинів на 10 тис. населення

М
І
С
Ц
Е

Питома вага злочинів, скоєних неповнолітніми  або за їх участю, в загальній кількості злочинів, відсотків

М
І
С
Ц
Е

 

52

53

54

55

56

57

 

58

59

 

Березнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радивилівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дубно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кузнецовськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Острог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва районів та міст

Екологія

О
Ц
І
Н
К
А

Обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел в розрахунку на одиницю населення, кілограмів

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) викидів забруднюючих речовин пересувними джерелами в розрахунку на одиницю населення, відсотків до попереднього року

М
І
С
Ц
Е

Частка відходів, видалених у спеціально відведені місця чи об'єкти або спалених (без отримання енергії), у загальному обсязі утворених відходів, відсотків

М
І
С
Ц
Е

Темп зростання (зменшення) обсягів скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти, відсотків до попереднього року

М
І
С
Ц
Е

 

60

61

62

63

64

 

Березнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Володимирецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гощанський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демидівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубенський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дубровицький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарічненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здолбунівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корецький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Костопільський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Млинівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Острозький

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радивилівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рівненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рокитнівський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарненський

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Дубно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кузнецовськ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Острог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рівне

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього по області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток 4
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
20.07.2011 N 362


ПОКАЗНИКИ
оцінки діяльності Рівненської обласної державної адміністрації

N
пор.

Найменування показника

Термін подання даних

Відповідальні за подання даних

Державні фінанси

1.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників

Щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

2.

Темп зростання (зменшення) обсягу простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці (з нарахуваннями) працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, відсотків до початку року

Щокварталу

Головне фінансове управління облдержадміністрації

3.

Обсяг витрат місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров'я" у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку

Головне фінансове управління облдержадміністрації

4.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Культура та мистецтво" у розрахунку на одиницю населення, гривень

Щороку

Головне фінансове управління облдержадміністрації

5.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одного підопічного будинку-інтернату, гривень

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

6.

Обсяг витрат місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в розрахунку на одну особу, яку виявлено як таку, що перебуває в складних життєвих обставинах і потребує надання соціальних послуг за місцем проживання, гривень

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

Підтримка бізнесу

7.

Приріст (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва) з початку року, одиниць

Щороку

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

8.

Темп зростання (зменшення) кількості об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва (бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, фондів підтримки підприємництва), відсотків до початку року

Щороку

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

9.

Обсяг фактично профінансованих з місцевих бюджетів коштів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, до запланованих на зазначену мету коштів, відсотків

Щороку

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації, Головне фінансове управління облдержадміністрації

10.

Кількість створених нових робочих місць на малих та середніх підприємствах, що отримали фінансову допомогу з місцевих бюджетів на часткове відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб'єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів, відсотків до загальної кількості створених нових робочих місць на таких підприємствах

Щороку

Головне управління економіки та інвестиційної політики облдержадміністрації

11.

Площа земельних ділянок, наданих під будівництво інфраструктурних об'єктів, у розрахунку на одиницю населення, кв. метрів

Щороку

Головне управління Держкомзему в області

Житлово-комунальне господарство

12

Рівень виконання показника щодо створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, відсотків до запланованого на кінець звітного року

Щороку

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

13.

Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати житлово-комунальних послуг, відсотків до початку звітного року

Щороку

Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, Головне управління статистики в області

14.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до середньомісячної заробітної плати в регіоні, відсотків

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління статистики в області, Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

15.

Співвідношення середнього розміру нарахувань за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку до призначеної місячної пенсії в регіоні, відсотків

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління статистики в області, Головне управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації

16.

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, гривень

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

17.

Питома вага сімей, що отримують субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, відсотків до загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями

Щороку

Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

Освіта та охорона здоров'я

18.

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів, кількість відвідувань за зміну на 10 тис. населення

Щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

19.

Кількість сільських населених пунктів з чисельністю населення до 1000 жителів, в яких розташовані фельдшерсько-акушерські пункти, відсотків до загальної кількості таких сільських населених пунктів

Щороку

Управління охорони здоров'я облдержадміністрації


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток 5
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
20.07.2011 N 362


ІНФОРМАЦІЯ
за показниками результатів діяльності Рівненської обласної державної адміністрації

за ___ період

N
пор.

Найменування показника

Відповідний період
2010 року (базовий показник)

Відповідний період попереднього року*

Відповідний період звітного року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Примітка:

* У 2011 році колонка не заповнюється

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук


 

Додаток 6
до розпорядження Рівненської обласної державної адміністрації
20.07.2011 N 362


АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА
за результатами оцінки аналізу динаміки показників за визначеними напрямами

____
(найменування органу, що подає інформацію)

1. Аналіз динаміки показників за відповідним напрямом, визначених у додатку 4.

2. Визначення причин динаміки показників (покращення, погіршення) відповідно до базового року, що включає:

виявлення закономірностей і окремих тенденцій зміни проаналізованих показників;

визначення впливу факторів на зміну показників, їх групування за відповідними ознаками (основні та другорядні фактори, постійні та тимчасові, інтенсивні та екстенсивні, внутрішні та зовнішні, суб'єктивні та об'єктивні тощо);

обґрунтування причин виникнення негативних тенденцій розвитку регіону та відповідні висновки.

3. Заходи, яких було вжито та які будуть вжиті для покращення ситуації, що склалася за відповідним напрямом.

4. Конкретні пропозиції щодо поліпшення стану справ за відповідним напрямом.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

А. Лавренчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали