ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26.05.2010 р. N 135

Про проведення Олімпійського дня

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 20 квітня 2010 року N 19876/1/1-10, з метою популяризації фізичної культури, спорту, олімпійського руху та пропаганди здорового способу життя:

1. Провести Олімпійський день на території області у період з 19 по 26 червня 2010 року.

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення Олімпійського дня на території області та затвердити його склад згідно з додатком 1.

3. Затвердити Положення про проведення Олімпійського дня на території області (додається).

4. Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад Чернігова, Ніжина, Прилук, відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації забезпечити організацію проведення Олімпійського дня на території області та інформувати до 9 липня 2010 року обласну державну адміністрацію за формою, згідно з додатком 2.

5. Відділу з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації забезпечити підготовку підсумкових матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації згідно з розподілом функціональних повноважень.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко


 

Додаток 1
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
26.05.2010 N 135


СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення Олімпійського дня на території області

Тканко
Віктор Миколайович

заступник голови облдержадміністрації, голова оргкомітету;

Лазаренко
Микола Григорович

начальник відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації, заступник голови оргкомітету;

Ліфар
Ігор Юрійович

директор обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", секретар оргкомітету (за згодою);

Анісовець
Сергій Васильович

заступник начальника відділу з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації;

Григор'єв
Ігор Васильович

голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Спартак" (за згодою);

Луговський
Валентин Васильович

голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Україна" (за згодою);

Михайленко
Олег Володимирович

в. о. начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації;

Овчаренко
Олександр Володимирович

голова обласної федерації легкої атлетики, директор олімпійського навчально-спортивного центру "Чернігів" (за згодою);

Примак
Володимир Борисович

голова обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Колос" (за згодою);

Романов
Вадим Станіславович

заступник голови, керівник апарату обласної організації фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" (за згодою);

Стецько
Олександр Миколайович

начальник відділу по фізичній культурі та спорту Чернігівської міської ради (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

М. І. Стрілець


 

Додаток 2
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
26.05.2010 N 135


ФОРМА ЗВІТУ

______
(назва організації)

про проведення Олімпійського дня на території області

___________
(дата)

N з/п

Місце проведення (назви міст, селищ, сіл)

Кількість учасників, що взяли участь у

Фактична кількість учасників пробігів (за категоріями)

Порядок проведення (кількість пробігів, концерти, вікторини тощо)

Установи, які взяли участь в організації та проведенні Заходу

Запрошені та гості (П. І. Б. і статус)

Спонсори та типи наданих послуг

Висвітлення заходу в ЗМІ

заході

пробігу

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
26.05.2010 N 135


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення Олімпійського дня на території області

I. Мета та задачі

1.1. Олімпійський день на території області (далі - Захід) - це щорічний спортивно-видовищний захід, який проводиться за ініціативи Міжнародного олімпійського комітету (надалі - МОК), Національним олімпійським комітетом України (надалі НОК) і направлений на:

розвиток олімпійського руху в Україні;

поширення ідей олімпізму серед громадян України;

пропаганду здорового способу життя;

залучення широких верств населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом.

II. Дата та місце проведення

2.1. Захід проводиться, як правило, 23 червня цього року або у найближчий вихідний день до чи після цієї дати.

2.2. Проведення Заходу в м. Чернігові відбудеться 19 червня 2010 року в олімпійському навчально-спортивному центрі "Чернігів". Початок змагань о 1030.

2.3. Місця проведення Заходу: центральні площі м. Ніжина, м. Прилук, районних центрів, сіл, селищ, стадіони, спортивні майданчики баз, таборів, шкіл, вищих навчальних закладів тощо.

III. Порядок проведення заходу

3.1. Програма Заходу обов'язково включає пробіг, а також різноманітні конкурси та вікторини на олімпійську тематику, святкові концерти та спортивно-видовищні дійства, направлені на популяризацію здорового способу життя, поширення ідей олімпізму та культурне збагачення населення.

3.2. Дистанції пробігу та категорії учасників:

Дистанція

Категорії

30 - 50 м

Дошкільнята (дівчатка і хлопчики)

500 м

Школярі 7 - 14 років

1000 м - х, 500 м - д

Школярі 15 - 17 років

1000 м

Студентська молодь

1000 м

Спортивні аматори та ветерани спорту

1000 м

Інваліди


3.3. Організація пробігу:

довжина кільцевої траси повинна бути не менше 1000 метрів;

старт та фініш - в одному місці (окрім дистанції 500 метрів і менше);

під час пробігу учасник тримає картку учасника (форма 1) в руці і віддає її судді після перетинання фінішу;

для прийняття заявок, формування забігів, встановлення часу подолання дистанції пробігу, визначення переможців, створюється суддівська бригада.

3.4. При проведенні Заходу не допускається використання прапорів, гасел, знаків, символік тощо, які мають ознаки політичних партій, різних рухів та організацій громадян, які не мають спортивної спрямованості.

IV. Учасники заходу

4.1. До участі у Заході залучаються громадяни України та інших країн, незалежно від раси, національності та політичних уподобань.

4.2. Учасники пробігу, яким не виповнилося 18 років, допускаються тільки при наявності дозволу лікаря; учасники віком від 18 років - при наявності дозволу лікаря або особистого підпису у заявці учасника, що підтверджує особисту відповідальність за своє здоров'я (форма 2).

4.3. Організації, представники яких братимуть участь у Заході, подають заявки на участь до місцевого осередку НОК України не пізніше ніж за три дні до проведення Заходу відповідно до форми (форма 3). Заявки спортивних аматорів приймаються безпосередньо в день проведення пробігу суддівською бригадою.

4.4. Учасники Заходу бігу повинні:

дотримуватися умов та порядку проведення Заходу;

виконувати всі рекомендації суддів та організаторів Заходу;

поводитись гідно.

4.5. У випадку порушення учасником умов та порядку проведення Заходу, він може бути відстороненим від участі у Заході представником НОК України або суддею змагань.

V. Визначення переможців та їх нагородження

5.1. Визначення переможців у кожній категорії учасників здійснюється рішенням суддівської бригади після обробки всіх результатів.

5.2. До нагородження переможців та призерів змагань залучаються члени Української академії спорту, видатні спортсмени, тренери, фахівці фізичної культури та спорту, а також спонсори.

5.3. Кожен учасник пробігу отримує сертифікат учасника та атрибутику НОК України.

5.4. Переможці та призери забігів нагороджуються цінними призами та грамотами.

5.5. Учасники вікторин та конкурсів нагороджуються відповідно поставлених умов вікторин та конкурсів.

VI. Фінансування Заходу

6.1. Захід фінансується за рахунок коштів МОК, НОК України, державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб, інших джерел, незаборонених законодавством України.

 

Додаток 


Форма 1


Рекомендована форма заявки особи, яка бажає взяти участь у забігу

Лист-заявка
на участь у пробігу Олімпійського дня

Місце проведення заходу

Дата проведення заходу

Дистанція

П. І. Б.

Стать чоловіча / жіноча (підкреслити)

Дата народження

Місце проживання

Місце роботи / навчання

Наявність медичної довідки (додається)

Особистий підпис


 

Форма 2


Рекомендована форма заявки від організацій, команд, установ, закладів тощо

Назва змагання __________

Організація __

ЛИСТ-ЗАЯВКА

N

Прізвище, ім'я спортсмена

Стать

Дата народження

Дистанція

Віза лікаря про допуск до змагань

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 


Керівник організації  _______
                                                                                                (Прізвище, ім'я, особистий підпис)

Представник організації ____
                                                                                                 (Прізвище, ім'я, особистий підпис)

До змагань допущено _________ учасників
                                                                                                          (літерами, прописом)

Лікар ______ печатка лікарського закладу
                                                (Прізвище, ініціали, особистий підпис)

Керівник організації, що направляє на змагання

Печатка                               Особистий підпис


 

Форма 3


ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОСЕРЕДОК
НАЦІОНАЛЬНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

Олімпійський день

 


стать

 


вид програми

 


N учасника

___
Прізвище, ім'я

___
Місто, область, регіон

____
Організація

РЕЗУЛЬТАТ:

 ___________
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали