ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ГЕОЛОГІЇ ТА НАДР УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 18 вересня 2017 року N 422

Про проведення перевірок виконання державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень

Відповідно до підпункту 12 пункту 4 Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 N 1174 (Постанова N 1174), наказую:

1. Західному міжрегіональному відділу (Челядин Р. В.), Північному міжрегіональному відділу (Гашко Є. В.), Східному міжрегіональному відділу (Бабенко О. О.), Азово-Чорноморському міжрегіональному відділу (Дроженко О. С.) Департаменту державного геологічного контролю у четвертому кварталі 2017 року провести перевірки виконання державними підприємствами, які входять до сфери управління Держгеонадр державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень згідно з переліком, наведеним у додатку до цього наказу.

2. Під час проведення перевірок залучити спеціалістів Державної організації "Західна територіальна інспекція державного геологічного контролю", Державної організації "Південна територіальна інспекція державного геологічного контролю", Державної організації "Північно-Східна територіальна інспекція державного геологічного контролю", Державної організації "Донецька територіальна інспекція державного геологічного контролю" (за погодженням з керівниками).

3. Надати Департаменту державного геологічного контролю до 15 січня 2018 року матеріали перевірок та відповідні висновки.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту державного геологічного контролю Гончаренка В. В.

 

Т. в. о. Голови

О. В. Кирилюк

 

Додаток
до наказу Держгеонадр
18.09.2017 N 422

ПЛАН
проведення перевірок виконання державними підприємствами, які входять до сфери управління Держгеонадр України державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень на четвертий квартал 2017 року

N п/п

Найменування галузі, регіонів чи об'єктів перевірки

Найменування організацій і підприємств, що здійснюють геологорозвідувальні роботи чи розробку родовищ

Основні задачі перевірки, обґрунтованість

Стадії геологорозвідувальних робіт

Терміни перевірки

Виконавець
(з залученням)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Вугілля
Тематичні роботи
Оцінка перспективних ресурсів кам'яного вугілля за межами вугільних шахт та розвіданих ділянок
У-12-304/7

ДРГП "Донецькгеологія"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тематичних робіт

Тематичні роботи з оцінки перспектив поповнення ресурсної бази вугільних шахт.
Термін проведення - II.2012 - III.2017

жовтень 2017 р.

Східний міжрегіональний відділ, ДО "Донецька ТІДГК"

2.

Вугілля
Тематичні роботи
Оцінка перспективних та прогнозних ресурсів вугілля стосовно нових умов господарювання.
У-08-276/1

"СхідДРГП"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тематичних робіт

Тематичні роботи з метою оцінки прогнозних та перспективних ресурсів вугілля на території Луганської області.
Термін проведення - IV.2008 - IV.2022

жовтень 2017 р.

Східний міжрегіональний відділ, ДО "Донецька ТІДГК"

3.

Геолого-екологічні дослідження та заходи
Моніторинг підземних вод на території Закарпатської області.
Титул 550/06

НАК "Надра України" ДП "Західукргеологія"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення робіт з моніторингу підземних вод на території Закарпатської області.

Камеральні роботи з моніторингу підземних вод.
Термін проведення - III.2006 - IV.2019

жовтень 2017 р.

Західний міжрегіональний відділ, ДО "Західна ТІДГК"

4.

Гідрологічні роботи
Ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей.
Титул 547

НАК "Надра України" ДП "Західукргеологія"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення робіт з ведення ДВК, державного обліку використання підземних вод, моніторингу ресурсів та запасів підземних вод на території Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та Чернівецької

Камеральні та підготовчі роботи до складання щорічного звіту.
Термін проведення - III.2006 - IV.2019

4 кв. (листопад) 2017 р.

Західний міжрегіональний відділ, ДО "Західна ТІДГК"

5.

Нафта і газ
Пошуково-детальні сейсморозвідувальні роботи СГТ в межах Кілійсько-Зміїного виступу і Криловського прогину
Титул 402

"Причорномор ДРГП"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність сейсморозвідувальних робіт

Пошуково-детальні сейсморозвідувальні роботи
Термін проведення - I.2007 - IV.2017

жовтень 2017 р.

Азово-Чорноморський міжрегіональний відділ (ДО "Південна ТІДГК)

6.

Нафта і газ
Сейсморозвідувальні роботи на Новодачинській площі південної бортової частини південного сходу.
У-01-274/15

ДГП "Укргеофізика"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність сейсморозвідувальні роботи на Новодачинській площі

Сейсморозвідувальні роботи МСГТ з метою визначення перспектив нафтогазоносності Новодачинської площі
Термін проведення - IV.2001 - III.2016

жовтень 2017 р.

Північний міжрегіональний відділ (ДО "Північно-Східна ТІДГК")

7.

Вугілля
Тематичні роботи
Динаміка та оцінка стану сировинної бази корисних копалин Донецької та Дніпропетровської областей в сучасних геологоекономічних умовах
У-12-304/6

ДРГП "Донецькгеологія"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тематичних робіт

Тематичні роботи з оцінки сировинної бази вугілля в сучасних економічних умовах.
Термін проведення - III.2012 - III.2020

4 кв. (листопад) 2017 р.

Східний міжрегіональний відділ, ДО "Донецька ТІДГК"

8.

Вугілля
Тематичні роботи
Створення морфолого-
технологічних карт масштабу 1:50000 (1:25000) буровугільних родовищ мезокайнозойського віку південного сходу України (Дніпропетровська, Запорізька, південна частина Донецької області)

КП "Південукргеологія"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тематичних робіт

Тематичні роботи з метою побудови морфолого-
технологічних карт буровугільних родовищ південного сходу України.
Термін проведення - IV.2015 - IV.2019

4 кв. (листопад) 2017 р

Східний міжрегіональний відділ, ДО "Донецька ТІДГК"

9.

Геологоекологічні дослідження та заходи
Моніторинг підземних вод на території Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей.
Титул 548

НАК "Надра України" ДП "Західукргеологія"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність проведення робіт з моніторингу підземних вод на території Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей.

Камеральні роботи з моніторингу підземних вод.
Термін проведення - III.2006 - IV.2019

грудень 2017 р.

Західний міжрегіональний відділ, ДО "Західна ТІДГК"

10.

Неметалічні корисні копалини
Моніторинг стану мінерально-сировинної бази і ревізія державного балансу запасів корисних копалин промисловості будівельних матеріалів Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та шельфу Чорного моря
Титул 441

"Причорномор ДРГП"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність робіт з моніторингу стану мінерально-сировинної бази і ревізії державного балансу запасів корисних копалин промисловості будівельних матеріалів Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та шельфу Чорного моря

Ведення моніторингу польових обстежень стану родовищ
Термін проведення - IV.2009 - IV.2017

листопад 2017 р.

Азово-Чорноморський міжрегіональний відділ (ДО "Південна ТІДГК)

11.

Нафта і газ
Пошукові дослідження на Гетьманівській площі південно-східної частини ДДЗ.
У-06-160/5

ДГП "Укргеофізика"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошукових досліджень на Гетьманівській площі південно-східної частини ДДЗ

Пошукові дослідження з метою визначення перспектив нафтогазоносності Гетьманівської площі
Термін проведення II.2006 - IV.2017

листопад 2017 р

Північний міжрегіональний відділ (ДО "Північно-Східна ТІДГК")

12.

Неметали
Гірничорудна сировина
Камнесамоцвітна сировина Геологоекономічна оцінка перспективних ділянок камнесамоцвітної сировини на території Харківської, Дніпропетровської, Запорізької та Луганської областей
У-09-256/1

КП "Південукргеологія"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тематичних робіт

Тематичні роботи з геолого-економічної оцінки перспективних ділянок каменесамоцвітної сировини
Термін проведення - IV.2007 - IV.2019

грудень 2017 р

Східний міжрегіональний відділ, ДО "Донецька ТІДГК"

13.

Нафта, газ Тематичні роботи
Аналіз геологічної ефективності геолого-геофізичних досліджень в нафтогазоносних регіонах України.

ДГП "Укргеофізика"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність тематичних робіт

Тематичні роботи з геолого-економічної оцінки перспективних ділянок каменесамоцвітної сировини
Термін проведення - III.2007 - IV.2018

грудень 2017 р.

Східний міжрегіональний відділ, ДО "Донецька ТІДГК"

14.

Нафта і газ
Пошукові дослідження на Стовпівській площі південно-східної частини ДДЗ
У-06-160/6

ДГП "Укргеофізика"

Обґрунтованість постановки, якість та ефективність пошукових робіт на Стовпівській площі південно-східної частини ДДЗ

Пошукові геофізичні роботи з метою пошуків та підготовки структур для глибокого буріння на нафту і газ по відкладах середнього та нижнього карбону в межах Стовпівської площі південно-східної частини ДДЗ. Виявлення та підготовка Воронцівського об'єкта
Термін проведення - II.2006 - III.2017

грудень 2017 р

Північний міжрегіональний відділ (ДО "Північно-Східна ТІДГК")
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали