ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.03.2010 р. N 170

Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 N 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", зі змінами, наказу Головного управління державної служби України від 23.02.2010 N 49 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців:

1. Створити організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - організаційний комітет), затвердивши його склад та Положення про нього, що додаються.

2. Організаційному комітету щороку:

забезпечувати проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - конкурс) протягом березня - квітня;

надавати до 30 квітня до Управління державної служби Головного управління державної служби України в Луганській області документи та матеріали про результати проведення конкурсу.

3. Встановити, що документи, необхідні для участі у конкурсі, подаються до організаційного комітету до 15 березня щороку.

4. Головам райдержадміністрацій вжити заходів щодо проведення конкурсу серед державних службовців райдержадміністрацій.

5. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації забезпечити висвітлення результатів проведення конкурсу в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Запорожцева М. В.

 

Голова обласної
держадміністрації

О. М. Антіпов


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
02.03.2010 N 170


СКЛАД
організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

ЗАПОРОЖЦЕВ
Микола Васильович

- заступник голови облдержадміністрації, голова організаційного комітету

ТИХОНОВСЬКИЙ
Сергій Гаврилович

- заступник голови - керівник апарату облдержадміністрації, заступник голови організаційного комітету

ПОЛЯЩЕНКО
Світлана Вікторівна

- начальник відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації, секретар організаційного комітету

Члени організаційного комітету:

АГІБАЛОВ
Ігор Володимирович

- начальник Головного управління економіки облдержадміністрації

ГОНЧАРОВА
Галина Федорівна

- начальник відділу контролю апарату облдержадміністрації

КАЧЕРОВСЬКИЙ
Олександр Федорович

- начальник загального відділу апарату облдержадміністрації, голова профспілкової організації облдержадміністрації

КЛОЧКО
Анатолій Миколайович

- заступник керівника апарату - начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації

ЛАЗНІКОВ
Вадим Миколайович

- начальник юридичного відділу апарату облдержадміністрації

КУШЕЛЄВА
Альбіна Валеріївна

- начальник відділу державної інформаційної політики управління у справах преси та інформації облдержадміністрації

ОВСЯНКО
Андрій Анатолійович

- заступник керівника апарату - начальник відділу забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації

ПІКАЛОВ
Олександр Сергійович

- заступник начальника навчально-методичного відділу Комунального закладу "Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" (за згодою)

ПОЛІЩУК
Олена Андріївна

- начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації

СОЛОМЕНЦЕВ
Анатолій Володимирович

- начальник відділу інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації

ЧУНІХІН
Геннадій Володимирович

- директор Комунального закладу "Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій" (за згодою).


 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Луганської обласної державної адміністрації
02.03.2010 N 170


ПОЛОЖЕННЯ
про організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець"

1. Організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - комітет) є колегіальним органом, який створюється головою обласної державної адміністрації з метою організації проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - конкурс).

2. У своїй діяльності комітет керується Конституцією та законами України, актами Президента України, постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 N 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", наказом Головного управління державної служби України від 23.02.2010 N 49 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

3. Основними принципами роботи комітету є:

додержання вимог чинного законодавства;

об'єктивність та неупередженість членів комітету в ході проведення конкурсу;

колегіальність у прийнятті рішень та їх обґрунтованість;

рівність усіх учасників;

незалежність членів комітету (недопущення втручання у діяльність комітету посадових осіб будь-яких органів державної виконавчої влади, а також державних службовців, які беруть участь у конкурсі);

професійність членів комітету.

4. Основними завданнями комітету є організація проведення конкурсу і визначення його переможців та лауреатів.

5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

вирішує питання розподілу обов'язків серед членів, розробляє і затверджує план заходів щодо проведення конкурсу;

організує проведення конкурсу;

приймає та розглядає документи, які подаються державними службовцями апарату та інших структурних підрозділів облдержадміністрації для участі у конкурсі;

приймає рішення про надання або відмову в наданні згоди на участь у конкурсі та інформує про прийняті рішення державних службовців, які претендують на участь у ньому;

складає та затверджує тестові завдання, які стосуються повноважень обласної державної адміністрації, посадових обов'язків державного службовця з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру конкурсу;

забезпечує збереження конфіденційності тестових завдань;

організовує проведення комплексного тестування учасників конкурсу на знання Конституції України, законодавства про державну службу, повноважень обласної державної адміністрації, посадових обов'язків державного службовця і виконання учасниками практичних завдань конкурсу;

приймає рішення щодо підсумків проведення конкурсу та визначення його переможців та лауреатів;

взаємодіє з Управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Луганській області з питань проведення конкурсу;

забезпечує зберігання завдань, які виконуються учасниками конкурсу, на паперових носіях;

забезпечує передачу відповідних матеріалів та документів першого туру конкурсу до Управління державної служби Головного управління державної служби України в Луганській області;

вносить голові облдержадміністрації пропозиції щодо заохочення учасників, переможців та лауреатів конкурсу;

організовує роботу щодо висвітлення ходу проведення та результатів конкурсу в місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації;

здійснює нагородження переможців та лауреатів конкурсу.

6. До складу комітету входять: голова, який за посадою є заступником голови облдержадміністрації (з питань кадрової роботи та координації діяльності правоохоронних органів і військових формувань), заступник голови, який за посадою є заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації, секретар, який за посадою є начальником відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації, та члени комітету - керівники відділів апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації та їх відділів, посадові особи Управління державної служби Головного управління державної служби України в Луганській області.

До складу комітету можуть входити представники громадськості, засобів масової інформації та незалежні експерти.

7. Основною формою роботи комітету є засідання, які проводяться по мірі необхідності.

8. Керує діяльністю та організовує роботу комітету його голова.

9. Голова комітету:

скликає засідання комітету;

дає доручення, які є обов'язковими для виконання членами комітету;

організовує підготовку документів для розгляду на засіданнях комітету.

10. Голова комітету зобов'язаний повідомити всіх членів про час і місце засідання комітету не пізніше, ніж за добу до дати його проведення. Повідомлення надсилаються телефонограмою.

11. Секретар комітету забезпечує виконання доручень голови комітету, несе відповідальність за підготовку документів для розгляду комітетом, здійснює облік протоколів, а також інших документів, які подаються на розгляд комітету, а також забезпечує зберігання всіх документів та матеріалів, пов'язаних з проведенням конкурсу.

12. Засідання комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини усіх членів.

13. Рішення комітету про надання або відмову у наданні згоди на взяття участі в конкурсі, а також про визначення переможців та лауреатів конкурсу приймаються не менш як двома третинами присутніх на засіданні членів комітету.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів комітету.

У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

14. Усі рішення комітету приймаються шляхом відкритого голосування.

15. Рішення комітету оформляються протоколами, що підписуються головою, заступником голови, секретарем та членами комітету.

 

Заступник голови - керівник
апарату облдержадміністрації

С. Г. Тихоновський

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали