ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 13 березня 2012 року N 109

Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у 2012 році

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 р. N 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", наказу Нацдержслужби України від 15.02.2012 N 29 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (Методичні рекомендації N 29) та з метою організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках зазначеного Конкурсу наказую:

1. Утворити Організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Державному агентстві автомобільних доріг України (додаток 1).

2. Затвердити Положення про Організаційний комітет з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" серед державних службовців Державного агентства автомобільних доріг України (далі - Оргкомітет) (додаток 2).

3. Оргкомітету: розробити та затвердити Порядок проведення I туру Конкурсу та План заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Державному агентстві автомобільних доріг України.

4. Провести перший тур щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у квітні 2012 року.

5. Державному підприємству "Укрдорзв'язок" забезпечити висвітлення на веб-сайті Укравтодору проведення Конкурсу.

6. Керівникам самостійних структурних підрозділів Укравтодору провести роз'яснювальну роботу з метою залучення державних службовців до участі у Конкурсі та до 20.03.2012 подати голові Оргкомітету пропозиції щодо учасників Конкурсу.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Галушка В. О.

 

Голова

В. Демішкан


 

Додаток 1
до наказу Державного агентства автомобільних доріг України
13.03.2012 N 109


СКЛАД
Організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" серед державних службовців Державного агентства автомобільних доріг України

Демішкан В. Ф.

- Голова Укравтодору, голова Організаційного комітету

Галушко В. О.

- заступник Голови Укравтодору, заступник голови Організаційного комітету

Загорняк О. В.

- директор Фінансово-економічного департаменту

Горбатюк Л. В.

- начальник Відділу правової роботи та управління державною власністю

Сухоносов О. В.

- начальник Управління експлуатаційного утримання доріг та безпеки руху

Кіян О. М.

- заступник начальника Управління адміністративної та кадрової роботи - начальник контролю та документального забезпечення

Товстоп'ят О. М.

- головний спеціаліст відділу управління персоналом та соціальних питань Управління адміністративної та кадрової роботи, секретар Організаційного комітету.


 

Додаток 2


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства автомобільних доріг України
13.03.2012 N 109


ПОЛОЖЕННЯ
про Організаційний комітет з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Державному агентстві автомобільних доріг України в 2012 році

Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" у Державному агентстві автомобільних доріг України (далі - Оргкомітет).

I. Загальні положення

Оргкомітет утворюється Державним агентством автомобільних доріг України у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Оргкомітету.

Оргкомітет очолює Голова Укравтодору.

Чисельність Оргкомітету - не менше 5 - 7 осіб.

II. Правові підстави діяльності Оргкомітету

У своїй діяльності Оргкомітет керується:

- постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 N 1152 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";

- постановою Кабінету Міністрів України від 07.07.2010. N 564 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування";

- наказом Національного агентства України з питань державної служби від 15.02.2012 N 29 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (Методичні рекомендації N 29);

- даним Положенням.

III. Організація роботи Оргкомітету

Засідання Оргкомітету проводяться у разі потреби відповідно до Плану заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ї туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу.

Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням.

У випадку рівного розподілу голосів "за" та "проти" вирішальним є голос голови Оргкомітету.

За підсумками засідань Оргкомітет приймає рішення, які оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

IV. Повноваження Оргкомітету

Вирішує питання розподілу обов'язків між головою, заступником голови, секретарем та членами Організаційного комітету.

Вносить пропозиції Голові Укравтодору щодо уточнення видатків, передбачених на організацію та проведення в Укравтодорі першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Конкурсу), заходів морального та матеріального стимулювання учасників, переможців та лауреатів першого туру конкурсу.

Приймає рішення щодо допуску претендентів до участі у першому турі Конкурсі.

Забезпечує складання та затвердження конкурсних завдань, несе відповідальність за збереження конфіденційності їх змісту.

Здійснює організаційні заходи щодо виконання учасниками першого туру Конкурсу конкурсних завдань.

Шляхом відкритого голосування визначає переможців і лауреатів першого туру Конкурсу в кожній із номінацій.

Розглядає узагальнені підсумки проведення першого туру Конкурсу, насилає документи переможців для участі у другому турі Конкурсу до Національного агентства України з питань державної служби.

Вносить пропозиції щодо дострокового присвоєння переможцям та лауреатам першого туру Конкурсу чергових рангів державного службовця, відповідно до законодавства, інших форм заохочення.

Організовує роботу щодо висвітлення Конкурсу "Всеукраїнський конкурс "Кращий державний службовець" на веб-сайті Державного агентства автомобільних доріг України.

V. Повноваження голови Оргкомітету

Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує в установленому порядку його рішення.

Вносить зміни у разі потреби до персонального складу Оргкомітету.

Затверджує Порядок проведення першого туру Конкурсу, забезпечує ознайомлення з ним державних службовців центрального апарату Укравтодору.

Вносить пропозиції, у разі потреби, до персонального складу оргкомітету II туру Конкурсу.

IV. Повноваження заступника голови Оргкомітету

Заміщує голову Оргкомітету у разі його відсутності.

Організовує роз'яснювальну роботу щодо організації та проведення першого туру Конкурсу, координує розробку методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців в рамках Конкурсу, узагальнення та розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті Державного агентства автомобільних доріг України.

V. Повноваження секретаря Оргкомітету

Здійснює організаційне забезпечення діяльності Оргкомітету відповідно до цього Положення.

Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Оргкомітету.

Інформує керівництво та членів Оргкомітету про чергове засідання, складає протоколи засідань.

Організовує засідання Оргкомітету та інформує про хід виконання Плану заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".

VI. Повноваження членів Оргкомітету

Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків між керівництвом та членами Оргкомітету, беруть участь у засіданнях Оргкомітету.

Беруть участь у проведенні всіх етапів першого туру Конкурсу, визначають переможців та лауреатів Конкурсу за номінаціями.

IX. Регламент Оргкомітету

Цей регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи Оргкомітету, базується на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року N 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець", та цим Положенням.

Оргкомітет з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (тут і далі - Оргкомітет) організовує свою діяльність відповідно до Плану заходів з організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі - Плану заходів) в Державному агентстві автомобільних доріг України у 2012 році.

Оргкомітет проводить свої зібрання засідання, які плануються з урахуванням Положення про Оргкомітет та Плану заходів, по мірі необхідності.

На своїх засіданнях Оргкомітет розглядає питання щодо:

- розподілу функцій та обов'язків;

- планування своєї роботи;

- підготовки та проведення заходів, пов'язаних із організацією і проведенням Конкурсу;

- звітів про роботу організаційного комітету;

- обговорення методичних матеріалів з питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу;

- визначення переможців та лауреатів за підсумками третього туру Конкурсу;

- інших питань проведення Конкурсу.

За результатами своїх засідань Оргкомітет приймає рішення, що оформлюються протоколами, які підписує голова, заступник голови, секретар та члени Оргкомітету.

Інформування громадськості про хід проведення Конкурсу відбувається за Планом заходів, затвердженим Оргкомітетом.

Матеріали діяльності Оргкомітету щодо підготовки і проведення Конкурсу передаються до Національного агентства України з питань державної служби для подальшого аналізу, збереження та накопичення.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали