ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.02.2011 р. N 27

Про проведення призову громадян України на строкову військову службу у квітні - травні й жовтні - листопаді 2011 року та заходи щодо його забезпечення

Керуючись Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", на виконання Указу Президента України від 04.11.2010 N 1009/2010 "Про строки проведення чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу та звільнення в запас військовослужбовців у 2011 році":

1. Затвердити:

1.1. склад обласної призовної комісії (додається);

1.2. резервний склад обласної призовної комісії (додається);

1.3. склад медичної комісії обласного збірного пункту (додається).

2. Головам районних державних адміністрацій разом з районними військовими комісарами для проведення призову громадян України:

2.1. визначити та затвердити склад районних призовних комісій, затвердити склад провідних лікарів районних і міських призовних комісій, графіки проведення призову з урахуванням плану прибуття призовників на обласний збірний пункт для відправки у війська;

2.2. на призовних дільницях провести наради з посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, де проаналізувати результати призову громадян на строкову військову службу в 2010 році, довести до їх відома вимоги Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2002 N 352 "Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом", зі змінами та доповненнями, наказу Міністра оборони України від 14.08.2008 N 402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", який зареєстровано в Міністерстві юстиції 17.11.2008 за N 1109/15800 зі змінами та доповненнями, і вжити конкретних заходів щодо організації та проведення призову, його матеріального та правового забезпечення;

2.3. для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправки призваних до військових частин, організувати підготовку призовних дільниць, забезпечити їх медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, необхідною кількістю типографських бланків, канцелярських приладів для оформлення особових справ призовників, транспортом для доставки призовників у районні центри та обласний збірний пункт, а також виділити необхідну кількість технічних працівників із збереженням посади та середнього заробітку за місцем постійної роботи;

2.4. організувати роботу з координації діяльності міліції та військових комісаріатів з метою розшуку, затримання та доставки до призовних дільниць призовників, які ухиляються від призову;

2.5. зобов'язати керівників житлово-експлуатаційних організацій, підприємств, установ та організацій, навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності, відкликати призовників із відрядження і сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів, а також розглянути питання щодо безкоштовної видачі призовникам за запитом військкоматів довідки про склад сім'ї;

2.6. подати до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації до 01.04.2011 та 01.10.2011 узагальнену інформацію про виконання заходів пункту 2 цього розпорядження та про готовність призовних дільниць до роботи за призначенням.

3. Рекомендувати міським головам міст обласного значення здійснити заходи, передбачені в п. 2 цього розпорядження.

4. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації видати накази про виділення на весь період призову психологів навчальних закладів до груп професійно-психологічного відбору при призовних комісіях з метою недопущення направлення у війська осіб, непридатних до військової служби.

5. Управлінню охорони здоров'я облдержадміністрації:

5.1. направити для роботи у складі медичних комісій обласного збірного пункту, медичних комісій районів і міст області лікарів, які мають досвід роботи з військово-лікарської експертизи призовників, і медичних сестер із збереженням посади та заробітної плати за місцем постійної роботи, а також провести навчально-методичні заняття з медичним персоналом, залученим до роботи у складі медичних комісій;

5.2. вирішити питання щодо безкоштовного проведення призовникам, які підлягають призову серологічних аналізів крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту B (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту C (anti-HCV), реакція RW;

5.3. визначити і довести до відома головних лікарів лікувально-профілактичних закладів області перелік закладів для медичного обстеження і лікування призовників. Стаціонарне обстеження проводити у 10-денний термін;

5.4. для проведення контрольного флюорографічного обстеження органів грудної клітини до 01.03.2011 та 01.09.2011 розгорнути на обласному збірному пункті відповідний кабінет та забезпечити необхідну кількість флюорографічної плівки та реактивів;

5.5. не пізніше 15.03.2011 та 15.09.2011 розгорнути на обласному збірному пункті медичний пункт із цілодобовим чергуванням фельдшерів з укомплектованою сумкою-укладкою для надання невідкладної медичної допомоги;

5.6. забезпечити до 20.03.2011 та 15.09.2011 подання до військових комісаріатів форми 025-1-У з обов'язковою відміткою про флюорографічне обстеження з плівкою та форми N 63 про щеплення від захворювань, аналізи крові, сечі, групу крові та резус-фактор, електрокардіограму, а також списки громадян призовного віку, які перебувають на диспансерному обліку з приводу захворювань;

5.7. забезпечити проведення медичного обстеження призовників у закладах охорони здоров'я за рахунок загального обсягу видатків на їх утримання.

6. Управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації організувати перевірку стану фізичної підготовки призовників на обласному збірному пункті під час відправки їх у війська.

7. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації орієнтувати комунальні засоби масової інформації на постійне та широке інформування громадськості про хід призову на строкову військову службу, про комплектування Збройних Сил військовослужбовцями за контрактом та створення позитивного іміджу військової служби.

8. Управлінням облдержадміністрації, визначених у пунктах 4 - 7:

8.1. здійснити заходи в межах загальних видатків, передбачених в обласному бюджеті на 2011 рік на відповідні галузі;

8.2. до 16.06.2011 та 10.12.2011 надавати відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання заходів.

9. Рекомендувати Головному управлінню МВС України в Запорізькій області:

9.1. в період призову та відправлення призовників до військових частин згідно з заявками обласного військового комісара виділяти наряд міліції для підтримання громадського порядку і цілодобового чергування на призовних дільницях, обласному збірному пункті, а також у місцях відправки призовників;

9.2. проводити розшук, затримання й доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, направляти (в двотижневий строк) у військові комісаріати або органи місцевого самоврядування, що здійснюють військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебувати на військовому обліку, а також відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути поставлені на військовий облік.

10. Відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції апарату облдержадміністрації подати узагальнену інформацію щодо стану виконання цього розпорядження голові облдержадміністрації до 25.01.2012.

11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Ярмощука М. А.

 

Голова обласної
державної адміністрації

Б. Ф. Петров


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
02.02.2011 N 27


Склад
обласної призовної комісії

Ярмощук
Микола Анатолійович

заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії

Моін
Давид Борисович

військовий комісар Запорізького обласного військового комісаріату, заступник голови комісії (за згодою)

Бойко
Юрій Сергійович

начальник відділу обліково-призовної роботи заступник обласного військового комісара, секретар комісії (за згодою)

 

Члени комісії:

Бєляєва
Світлана Іванівна

перший заступник начальника управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Василенко
Василь Олексійович

заступник начальника Головного управління МВС України в Запорізькій області (за згодою)

Дмитренко
Валентин Іванович

начальник відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації

Лобанов
Володимир Євгенович

заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації

Матвєєва
Антоніна Іванівна

начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації

Павлій
Ігор Володимирович

голова комітету Запорізького обласного товариства сприяння обороні України (за згодою)

Рязанцев
Андрій Олександрович

старший офіцер відділу обліково-призовної роботи обласного військового комісаріату (за згодою)

Солодовник
Іван Васильович

голова Запорізької обласної ради ветеранів України (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. В. Лимарчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
02.02.2011 N 27


Резервний склад
обласної призовної комісії

Лимарчук
Станіслав Вікторович

заступник голови - керівник апарату обласної державної адміністрації, голова комісії

Мойко
Олександр Олександрович

заступник військового комісара Запорізького обласного військового комісаріату, заступник голови комісії (за згодою)

Невинний
Олег Євгенович

старший офіцер відділу обліково-призовної роботи обласного військового комісаріату, секретар комісії (за згодою)

 

Члени комісії:

Волошин
Григорій Іванович

заступник голови комітету по роботі серед ветеранів війни та військової служби обласної ради ветеранів України (за згодою)

Каптур
Людмила Миколаївна

головний терапевт управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Коваленко
Олександр Вікторович

лікар медичного відділення Запорізького обласного військового комісаріату (за згодою)

Кузьменко
Олег Вікторович

заступник начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії корупції апарату обласної державної адміністрації

Лавренюк
Василь Самойлович

заступник голови комітету Запорізького обласного товариства сприяння обороні України (за згодою)

Молчанов
Юрій Владиславович

начальник управління громадської безпеки Головного управління МВС України в Запорізькій області (за згодою).


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. В. Лимарчук


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Запорізької обласної державної адміністрації
02.02.2011 N 27


Склад
медичної комісії обласного збірного пункту

Лікарі

Лікарі-окулісти:

1 чол.

обласна клінічна лікарня

 

1 чол.

міська клінічна лікарня N 3

Лікарі-отоларингологи

2 чол.

обласна клінічна лікарня

Лікар - дерматолог

1 чол.

обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер

Лікар-хірург

1 чол.

обласна клінічна лікарня

Лікар-травматолог

1 чол.

обласна клінічна лікарня

Лікарі-психіатри

2 чол.

обласна психіатрична лікарня

Лікарі-невропатологи:

1 чол.

обласна клінічна лікарня

 

1 чол.

міська лікарня N 8

Лікарі-терапевти:

1 чол.

обласна клінічна лікарня

 

1 чол.

міська поліклініка ім. 8-го Марта

Лікар-кардіолог

1 чол.

обласний кардіологічний клінічний диспансер

Лікар-стоматолог

1 чол.

міська стоматологічна поліклініка

Лікар-рентгенолог

1 чол.

обласний протитуберкульозний клінічний диспансер


Середній медичний персонал:

Обласна клінічна лікарня

- 3 чол.

Обласний кардіологічний клінічний диспансер

- 1 чол.

Обласний протитуберкульозний клінічний диспансер

- 3 чол.

Обласна психіатрична лікарня

- 2 чол.

Міська стоматологічна поліклініка

- 1 чол.

Обласна дитяча клінічна лікарня

- 2 чол.

Обласний шкірно-венерологічний клінічний диспансер

- 2 чол.

Обласна інфекційна клінічна лікарня

- 2 чол.

Міська клінічна лікарня Обласного центру екстремальної медицини та швидкої допомоги

- 2 чол.

Обласний будинок дитини "Сонечко"

- 1 чол.

Обласний клінічний онкологічний диспансер

- 1 чол.

Міська клінічна лікарня N 3

- 1 чол.


 

Заступник голови - керівник апарату
обласної державної адміністрації

С. В. Лимарчук

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали