ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 18.04.2012 р. N 156

Про проведення щорічного конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"

З метою забезпечення співпраці міської влади з інститутами громадянського суспільства, підтримки найбільш активних, дієвих громадських організацій міста, враховуючи попередній досвід проведення конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим" та відповідно до ст. 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради вирішив:

1. Щорічно проводити конкурс проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим".

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим" згідно з додатком 1.

3. Утворити конкурсну комісію з розгляду проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим" та затвердити її склад згідно з додатком 2.

4. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради (Білобровець О. М.) у 2012 році забезпечити прийняття проектів на участь у Конкурсі з 18.04.2012 р. до 30.05.2012 р.

5. Управлінню по зв'язках з громадськістю міської ради (Білобровець О. М.) та комунальному підприємству "Інформаційно-видавничий центр Житомирської міської ради" (Спічак К. Б.) забезпечити широке висвітлення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням Конкурсу.

6. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету міської ради від 01.09.2011 N 542 "Про проведення конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим" (Положення N 542).

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря міської ради Леонченко Н. П.

 

Міський голова

В. М. Дебой


 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
18.04.2012 N 156


ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"

1. Загальні положення

Це Положення визначає порядок проведення Конкурсу для громадських організацій, що діють на території м. Житомира.

Конкурс проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим" (далі - Конкурс) організовується й проводиться виконавчим комітетом Житомирської міської ради.

Конкурс проводиться щорічно.

Положення регулює правові, фінансові та організаційні відносини, що виникають при проведенні Конкурсу для отримання бюджетного фінансування у формі муніципальних грантів.

Розмір муніципального гранту, який надається переможцю Конкурсу для реалізації проекту, як цільова фінансова допомога, становить - 30 000 гривень.

Збір проектів громадських організацій відбувається з 1 березня до 31 травня.

Розгляд проектів конкурсною комісією відбувається з 1 червня до 30 червня.

2. Мета Конкурсу

Метою проведення Конкурсу є залучення громадської ініціативи до облаштування міста Житомира, забезпечення позитивних змін у розвитку інфраструктури та довкілля міста, розвиток інститутів громадянського суспільства шляхом надання муніципального гранту для реалізації проекту.

3. Умови проведення конкурсу

Організація та проведення Конкурсу покладається на конкурсну комісію.

Для участі у Конкурсі допускаються проекти програм, розроблені та подані громадськими організаціями, що діють на території міста та зареєстровані в установленому порядку.

Основними принципами надання муніципальних грантів є:

- відкритість процедур організації та проведення Конкурсу;

- суспільно-корисний характер проектів, що подаються на Конкурс;

- поінформованість громади про результати реалізації проектів організацій, що отримали муніципальні гранти.

Для участі в Конкурсі потрібно подати наступну документацію:

- заявка на участь в Конкурсі, складена відповідно до зразка;

- копія статуту (положення) громадської організації;

- проект та кошторис витрат для його реалізації, затверджені керівним органом громадської організації;

- інформаційна довідка про організацію (історія становлення, проведена робота, презентаційні матеріали).

Проект програми, розроблений громадською організацією, повинен:

- відповідати визначеним конкурсом пріоритетам;

- містити конкретний, соціально значимий ефект від реалізації проекту з мінімальними затратами;

- мати наявність власних чи залучених ресурсів для реалізації проекту;

- включати конкретні заходи програми із зазначенням термінів (число, місяць), місця проведення і кількості учасників (представників громадської організації, інших учасників);

- відповідати змістові загальнодержавних та регіональних програм;

- передбачати висвітлення інформації про даний захід у ЗМІ;

- передбачати економічність впровадження програми та включати ефективні форми і методи її реалізації та очікуваний результат;

- поєднувати ініціативу виконавців програми з можливостями її реалізації, а також з відповідальністю за ефективне і цільове використання бюджетних коштів.

4. Організація конкурсу та визначення переможців

Конкурсна комісія не розглядає проекти, подані від політичних, профспілкових та релігійних організацій.

Проекти розглядаються у порядку їх реєстрації. Попередній розгляд здійснюється індивідуально кожним членом комісії. Після цього кожний проект розглядається комісією колегіально шляхом заповнення оціночних листів членами комісії. Комісія самостійно визначає критерії оцінки виходячи із вимог до проектів встановлених цим Положенням.

Конкурсна комісія має кворум якщо на засіданні присутня проста більшість членів Конкурсної комісії.

Рішення щодо поданих проектів приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх членів комісії. Рішення комісії щодо визначення переможців оформлюється протоколом.

Після визначення переможців конкурсу відбувається публічний захист проекту. Публічний захист проекту передбачає представлення його керівником організації, що подала проект та його обговорення з участю членів комісії, представників інших громадських організацій, журналістів, депутатів міської ради та інших зацікавлених осіб з використанням мультимедійних презентацій.

Упродовж 30 днів від дати ухвалення рішення конкурсною комісією про підтримку проекту між виконавчим комітетом Житомирської міської ради та громадською організацією укладається договір цільової фінансової допомоги на реалізацію проекту.

5. Прикінцеві положення

За місяць після завершення реалізації проекту громадська організація готує повний описовий та фінансовий звіти, що подаються до конкурсної комісії.

Звіт має містити повний опис робіт, виконаних в рамках проекту, досягнуті результати коротко чи довготермінові, а також інформацію про залучення до виконання проекту інших, не передбачених проектом ресурсів у формі коштів, майна, безкоштовної трудової участі тощо із наданням конкурсній комісії фото і відео матеріалів.

Звіти є відкритими для ознайомлення і зберігаються в Комісії упродовж одного року від закінчення проекту, після чого передаються на зберігання у міський архів.

 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов


 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Житомирської міської ради
18.04.2012 N 156


СКЛАД
конкурсної комісії з розгляду проектів громадських організацій "Зробимо Житомир кращим"

Леонченко
Наталія Петрівна

секретар міської ради, голова конкурсної комісії

Боровець
Микола Петрович

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступник голови комісії

Прокоф'єва
Світлана Іванівна

головний спеціаліст управління по зв'язках з громадськістю міської ради, секретар комісії

Члени комісії:

Білобровець
Ольга Матвіївна

начальник управління по зв'язках з громадськістю міської ради

Олійник
Тамара Миколаївна

голова Житомирської обласної ради жінок (за згодою)

Онищук
Сергій Валерійович

депутат міської ради, член постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (за згодою)

Півоварова
Світлана Іванівна

начальник управління житлового господарства міської ради, депутат міської ради

Сарно
Олена Миколаївна

начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради

Сич
Оксана Миколаївна

начальник відділ фінансування капітальних вкладень та підприємств комунальної власності міста департаменту бюджету та фінансів міської ради

Степаницька
Тетяна Василівна

заступник начальника КП "Інспекція з благоустрою м. Житомира", головний еколог міста

Шевчук
Віталій Андрійович

заступник начальника управління комунального господарства міської ради.


 

Керуючий справами міськвиконкому

П. Ю. Кудряшов

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали