Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 15 листопада 2017 року N 1494

Про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році

Відповідно до пункту 5 розділу III (Наказ N 259) та пункту 6 розділу VI наказу Міністерства освіти і науки України від 24 березня 2014 року N 259 "Про затвердження Правил проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України" (Наказ N 259), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2014 року за N 407/25184, та з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку учнівської молоді, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації наказую:

1. Провести Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України в 2017/2018 навчальному році (далі - конкурс) відповідно до Правил проведення конкурсу (Наказ N 259) в такі строки:

до 07 лютого 2018 року - I етап конкурсу;

до 21 лютого 2018 року - II етап конкурсу;

до 1 травня 2018 року - III етап конкурсу в м. Київ.

2. Департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій:

2.1. Організувати подання науково-дослідницьких робіт до оргкомітету III етапу конкурсу до 07 березня 2018 року.

2.2. Забезпечити участь команд від територіальних відділень Малої академії наук України у III етапі конкурсу.

3. Затвердити як такі, що додаються:

1) склад організаційного комітету III етапу конкурсу;

2) перелік наукових відділень і секцій, в яких проводиться III етап конкурсу, та базових дисциплін.

4. Призначити відповідальними за проведення III етапу конкурсу в наукових відділеннях:

директора Національного центру "Мала академія наук України" Лісового О. В. - літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства; філософії та суспільствознавства; наук про Землю; технічних наук; фізики і астрономії; математики; економіки; комп'ютерних наук.

директора Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Неділька С. В. - історії;

директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Вербицького В. В. - хімії та біології, екології та аграрних наук.

5. Національному центру "Мала академія наук України" (Лісовий О. В.):

5.1. Забезпечити належні умови для роботи журі, наукових відділень і секцій III етапу конкурсу.

5.2. Підбити підсумки III етапу конкурсу не пізніше ніж через 20 календарних днів після його закінчення.

6. Організаційним комітетам відповідних етапів конкурсу забезпечити розгляд спірних питань згідно з вимогами розділу IX Правил проведення конкурсу (Наказ N 259) - в разі їх виникнення.

7. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.) забезпечити фінансування III етапу конкурсу в межах доведених лімітів бюджетних асигнувань.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
15 листопада 2017 року N 1494

Склад
організаційного комітету III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році

Гриневич Лілія Михайлівна

- голова організаційного комітету, Міністр освіти і науки України;

Довгий Станіслав Олексійович

- співголова організаційного комітету, Президент Малої академії наук України;

Наумовець Антон Григорович

- співголова організаційного комітету, віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України;

Пещеріна Тетяна Вікторівна

- секретар організаційного комітету, заступник директора Національного центру "Мала академія наук України".

Члени організаційного комітету:

Андрущенко Віктор Петрович

- академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор філософських наук (за згодою);

Бар'яхтар Віктор Григорович

- академік Національної академії наук України, директор Інституту магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, куратор наукового відділення фізики і астрономії Малої академії наук України (за згодою);

Вербицький Володимир Валентинович

- директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, керівник наукових відділень Малої академії наук України: хімії та біології, екології та аграрних наук;

Геєць Валерій Михайлович

- академік Національної академії наук України, директор Державної установи "Інститут економіки та прогнозування НАН України", куратор наукового відділення економіки Малої академії наук України (за згодою);

Грінченко Віктор Тимофійович

- академік Національної академії наук України, директор Інституту гідромеханіки Національної академії наук України, куратор наукового відділення технічних наук Малої академії наук України (за згодою);

Губерський Леонід Васильович

- академік Національної академії наук України, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор філософських наук (за згодою);

Жулинський Микола Григорович

- академік Національної академії наук України, директор Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, куратор наукових відділень літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства; мовознавства Малої академії наук України (за згодою);

Згуровський Михайло Захарович

- академік Національної академії наук України, Академії педагогічних наук України, ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (за згодою);

Кухар Валерій Павлович

- академік Національної академії наук України, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії Національної академії наук України, куратор наукових відділень Малої академії наук України: хімії та біології, екології та аграрних наук (за згодою);

Лісовий Оксен Васильович

- директор Національного центру "Мала академія наук України", кандидат філософських наук, керівник наукових відділень Малої академії наук України: фізики і астрономії, математики, економіки, технічних наук, комп'ютерних наук, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства, мовознавства, філософії та суспільствознавства, наук про Землю;

Неділько Сергій Вікторович

- директор Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, керівник наукового відділення історії Малої академії наук України;

Попович Мирослав Володимирович

- академік Національної академії наук України, директор Інституту філософії Національної академії наук України, куратор наукового відділення філософії та суспільствознавства Малої академії наук України (за згодою);

Редько Володимир Никифорович

- академік Національної академії наук України, куратор наукового відділення комп'ютерних наук Малої академії наук України (за згодою);

Самойленко Анатолій Михайлович

- академік Національної академії наук України, директор Інституту математики Національної академії наук України, куратор наукового відділення математики Малої академії наук України (за згодою);

Середницька Алла Дмитрівна

- начальник відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту прав дитини Міністерства освіти і науки України;

Смолій Валерій Андрійович

- академік Національної академії наук України, директор Інституту історії Національної академії наук України, куратор наукового відділення історії Малої академії наук України (за згодою);

Старостенко Віталій Іванович

- академік Національної академії наук України, директор Інституту геофізики імені С. І. Субботіна Національної академії наук України, куратор наукового відділення наук про Землю Малої академії наук України (за згодою).

 

Директор департаменту

М. С. Кучинський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
15 листопада 2017 року N 1494

Перелік
наукових відділень і секцій, в яких проводиться III етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України у 2017/2018 навчальному році, та базових дисциплін

Наукове відділення

Секція

Базова дисципліна

I. Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

1. Українська література

Українська мова та література

2. Зарубіжна література

Українська мова та література, зарубіжна література (за вибором)

3. Фольклористика

Українська мова та література

4. Мистецтвознавство

Українська мова та література

5. Літературна творчість

Українська мова та література

II. Мовознавства

1. Українська мова

Українська мова та література

2. Російська мова

Російська мова

3. Іспанська мова

Іспанська мова

4. Англійська мова

Англійська мова

5. Німецька мова

Німецька мова

6. Французька мова

Французька мова

7. Польська мова

Польська мова

III. Філософії та суспільствознавства

1. Філософія

Історія України

2. Соціологія

Історія України

3. Правознавство

Історія України

4. Теологія, релігієзнавство та історія релігії

Історія України

5. Педагогіка

Українська мова та література

6. Журналістика

Українська мова та література

IV. Історії

1. Історія України

Історія України

2. Археологія

Історія України

3. Історичне краєзнавство

Історія України

4. Етнологія

Історія України

5. Всесвітня історія

Історія України

V. Наук про Землю

1. Географія та ландшафтознавство

Географія

2. Геологія, геохімія та мінералогія

Географія

3. Кліматологія та метеорологія

Географія

4. Гідрологія

Географія

VI. Технічних наук

1. Технологічні процеси та перспективні технології

Фізика, математика (за вибором)

2. Електроніка та приладобудування

Фізика, математика (за вибором)

3. Матеріалознавство

Фізика, математика (за вибором)

4. Авіа- та ракетобудування, машинобудування і робототехніка

Фізика, математика (за вибором)

5. Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології

Фізика, математика (за вибором)

6. Екологічно безпечні технології та ресурсозбереження

Фізика, математика (за вибором)

7. Науково-технічна творчість та винахідництво

Фізика, математика (за вибором)

VII. Комп'ютерних наук

1. Комп'ютерні системи та мережі

Математика

2. Безпека інформаційних та телекомунікаційних систем

Математика

3. Технології програмування

Математика

4. Інформаційні системи, бази даних та системи штучного інтелекту

Математика

5. Інтернет-технології та WEB дизайн

Математика

6. Мультимедійні системи, навчальні та ігрові програми

Математика

VIII. Математики

1. Математика

Математика

2. Прикладна математика

Математика

3. Математичне моделювання

Математика

IX. Фізики і астрономії

1. Теоретична фізика

Фізика

2. Експериментальна фізика

Фізика

3. Астрономія та астрофізика

Фізика

4. Аерофізика та космічні дослідження

Фізика

X. Економіки

1. Економічна теорія та історія економічної думки

Математика

2. Мікроекономіка та макроекономіка

Математика

3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Математика

XI. Хімії та біології

1. Загальна біологія

Біологія, хімія (за вибором)

2. Біологія людини

Біологія, хімія (за вибором)

3. Зоологія, ботаніка

Біологія, хімія (за вибором)

4. Медицина

Біологія, хімія, фізика (за вибором)

5. Валеологія

Біологія, хімія (за вибором)

6. Психологія

Біологія, історія України (за вибором)

7. Хімія

Хімія

XII. Екології та аграрних наук

1. Екологія

Біологія, хімія, українська мова (за вибором)

2. Охорона довкілля та раціональне природокористування

Біологія, хімія, іноземна мова (за вибором)

3. Агрономія

Біологія, хімія (за вибором)

4. Ветеринарія та зоотехнія

Біологія, хімія (за вибором)

5. Лісознавство

Біологія, математика (за вибором)

6. Селекція та генетика

Біологія, математика (за вибором)

 

Директор департаменту

М. С. Кучинський
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали