Шановні партнери! Вимушені повідомити, що в зв'язку зі зміною собівартості, з 1 березня будуть підвищені ціни на ДСТУ та ДБН


Додаткова копія: Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 6 грудня 2017 року N 1572

Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017/2018 навчальному році

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці та згідно з Положенням про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 грудня 2012 року N 1410 (Положення N 1410) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 року за N 2207/ 22519 (далі - Положення), наказую:

1. Провести у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнську студентську олімпіаду (далі - Олімпіада) у два етапи:

I етап - у січні - лютому 2018 року у закладах вищої освіти (за згодою);

II етап - у квітні - травні 2018 року у закладах вищої освіти, визначених як базові.

2. Затвердити:

1) склад Всеукраїнського організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади, що додається;

2) перелік навчальних дисциплін, базових закладів вищої освіти, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н. р., що додається;

3) перелік спеціальностей, базових закладів вищої освіти, голів оргкомітетів Всеукраїнської студентської олімпіади 2017/2018 н. р., що додається.

3. Базовим закладам вищої освіти до 27 лютого 2018 року надіслати до всіх закладів вищої освіти листи-запрошення з умовами та строком проведення змагань.

4. Керівникам закладів вищої освіти:

1) надіслати до базових закладів вищої освіти до 1 березня 2018 року анкети переможців I етапу Олімпіади;

2) відрядити та здійснити оплату відряджень студентів та науково-педагогічних працівників, які є членами журі, до відповідних базових закладів вищої освіти для участі у II етапі Олімпіади за рахунок закладів вищої освіти, у яких вони навчаються або працюють;

3) компенсувати робочий час, витрачений на науково-методичне забезпечення та підготовку завдань для II етапу Олімпіади науково-педагогічними працівникам, відповідно до законодавства України.

5. Оргкомітетам базових закладів вищої освіти забезпечити:

1) організацію II етапу Олімпіади відповідно до розробленого порядку проведення цього етапу та Положення на високому організаційному та науково-методичному рівні;

2) якісне розміщення учасників II етапу Олімпіади;

3) підготовку та подання звіту про підсумки II етапу Олімпіади у 10-ти денний строк після її завершення до Інституту модернізації змісту освіти, а також на електронну адресу olimpstud@ukr.net, за встановленою формою.

6. Всеукраїнському організаційному комітету підвести підсумки проведення Олімпіади та довести їх до відома всіх закладів вищої освіти.

7. Інституту модернізації змісту освіти (Завалевський Ю. І.) здійснити організаційно-методичне забезпечення проведення Олімпіади.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Рашкевича Ю. М.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06 грудня 2017 року N 1572

Склад
Всеукраїнського організаційного комітету Всеукраїнської студентської олімпіади

Рашкевич Юрій Михайлович

заступник Міністра освіти і науки України, голова оргкомітету;

Завалевський Юрій Іванович

в. о. директора Інституту модернізації змісту освіти, заступник голови оргкомітету;

Рябич Наталія Іванівна

методист відділу модернізації вищої освіти Інституту модернізації змісту освіти, відповідальний секретар оргкомітету;

Сафонов Юрій Миколайович

заступник директора Інституту модернізації змісту освіти;

Іщенко Тетяна Дем'янівна

в. о. директора Державної установи "Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності закладів вищої освіти "Агроосвіта" Міністерства аграрної політики та продовольства України (за згодою);

Мельник Ірина Володимирівна

директор Державної установи "Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров'я України" (за згодою);

Пожарська Наталія Михайлівна

начальник відділу департаменту навчально-виховної роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (за згодою);

Юдіна Світлана Павлівна

завідувач сектору відділу модернізації вищої освіти Інституту модернізації змісту освіти;

Солошич Ірина Олександрівна

доцент Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (за згодою);

Михайленко Наталія Петрівна

методист відділу модернізації вищої освіти Інституту модернізації змісту освіти

 

В. о. директора Інституту
модернізації змісту освіти

Ю. І. Завалевський

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06 грудня 2017 року N 1572

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, БАЗОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ГОЛІВ ОРГКОМІТЕТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2017/2018 Н. Р.

N
з/п

Назва навчальної дисципліни, з якої проводиться олімпіада

Назва типів закладів вищої освіти, студенти яких беруть участь в олімпіаді

Назва базового закладів вищої освіти з проведення олімпіади

Терміни проведення олімпіади

Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету

1

2

3

4

5

6

ІНТЕГРАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

1

Українська мова
(за професійним спрямуванням)

Усі заклади вищої освіти

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
(0432) 27-55-89, 26-33-02, 52-20

18 - 20 квітня

Проректор
Коломієць А. М.
(0432) 27-68-82

2

Педагогіка

Класичні, педагогічні університети

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
(0544) 42-33-06

15 - 18 травня

Ректор
Курок О. І.
(0544) 42-34-27

3

Педагогіка

Заклади вищої освіти непедагогічного профілю

Національний університет "Львівська політехніка"
(032) 258-25-20, 22-19

19 - 20 квітня

Проректор
Давидчак О. Р.
(032) 258-20-51

4

Політологія

Усі заклади вищої освіти

Національний університет "Одеська юридична академія"
(048) 719-62-14

17 - 18 травня

Проректор
Ульянова Г. О.
(048) 719-87-93

5

Соціологія

Усі заклади вищої освіти

Національний університет "Одеська юридична академія"
(048) 719-62-14

17 - 18 травня

Проректор
Ульянова Г. О.
(048) 719-87-93

6

Психологія

Усі заклади вищої освіти

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
(048) 705-46-69 (70)

26 - 28 квітня

Проректор
Койчева Т. І.
(048) 715-56-81

7

Історія України

Усі заклади вищої освіти

Житомирський державний університет імені Івана Франка
(0412) 34-04-38

27 - 29 березня

Проректор
Сейко Н. А.
(0412) 43-11-95

8

Англійська мова

Усі заклади вищої освіти, де англійська мова не є спеціальністю

Національний університет "Львівська політехніка"
(032) 258-25-20, 22-19

25 - 27 квітня

Проректор
Давидчак О. Р.
(032) 258-20-51

9

Німецька мова

Усі заклади вищої освіти, де німецька мова не є спеціальністю

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(044) 527-80-83

18 - 20 квітня

Проректор
Кваша С. М.
(044) 258-34-87

10

Французька мова

Усі заклади вищої освіти, де французька мова не є спеціальністю

Запорізький національний університет
(061) 289-12-56

18 - 20 квітня

Проректор
Васильчук Г. М.
(061) 289-12-04

ЗАГАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ

11

Математика

Технічні, економічні заклади вищої освіти

Сумський державний університет
(0542) 64-04-99

16 - 18 травня

Перший проректор
Карпуша В. Д.
(0542) 68-77-55

12

Математика

Класичні університети, фізико-технічні інститути

Львівський національний університет імені Івана Франка
(032) 239-41-74, 47-43

17 - 20 квітня

Проректор
Гладишевський Р. Є.
(032) 255-41-00

13

Інформатика

Усі заклади вищої освіти

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(057) 788-43-04

17 - 21 квітня

Проректор
Павленко В. М.
(057) 788-40-10

14

Статистика

Усі заклади вищої освіти

Національна академія статистики, обліку та аудиту
(044) 489-42-56

3 - 5 квітня

Проректор
Момотюк Л. С.
(044) 489-31-05

15

Фізика

Класичні, педагогічні університети

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
(044) 239-30-92

12 - 16 березня

Ректор
Андрущенко В. П.
(044) 234-11-08

16

Фізика

Усі ЗВО, окрім класичних та педагогічних університетів, фізико-технічних інститутів
(факультетів)

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
(057) 707-32-28

21 - 23 березня

Проректор
Сухонос М. К.
(057) 707-33-37

17

Державні фінанси

ЗВО, які готують студентів за галуззю знань 07 "Управління та адміністрування"

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
(057) 702-03-04, 07-17, 18-36

17 - 20 квітня

Ректор
Пономаренко В. С.
(057) 702-03-04

18

Грунтознавство

Аграрні, класичні, екологічні університети

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
(057) 299-76-28

16 - 18 травня

Проректор
Петров В. М.
(057) 299-76-28

19

Геологія

Класичні, технічні університети

Львівський національний університет імені Івана Франка
(032) 261-60-56, 239-41-56

15 - 18 травня

Проректор
Гладишевський Р. Є.
(032) 239-45-71

20

Хімія

Технологічні, інженерно-будівельні, транспортні, екологічні, медичні, аграрні, ветеринарні заклади вищої освіти

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(044) 527-82-13

23 - 26 квітня

Проректор
Кваша С. М.
(044) 258-34-87

21

Біологія

Аграрні, екологічні, технічні університети

Миколаївський національний аграрний університет
(0512) 34-30-57, 61-60

18 - 20 квітня

Перший проректор
Бабенко Д. В.
(0512) 34-31-94

22

Агроекологія

ЗВО, де здійснюється підготовка за спеціальністю "Екологія"

Львівський національний аграрний університет
(032) 22-42-335, 42-903, 42-948

24 - 26 квітня

Перший проректор
Боярчук В. М.
(032) 22-42-502

23

Земельний кадастр

Аграрні, класичні, технічні університети

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
(0572) 99-76-28

15 - 17 травня

Проректор
Петров В. М.
(0572) 99-76-28

24

Загальна екологія

Усі заклади вищої освіти

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(044) 527-86-99

18 - 20 квітня

Проректор
Кваша С. М.
(044) 258-34-87

25

Екологічна безпека

Усі заклади вищої освіти

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(05366) 3-10-19

4 - 6 квітня

Перший проректор
Никифоров В. В.
(05366) 3-51-41

26

Економіка природокористування

Усі заклади вищої освіти

Львівський національний аграрний університет
(032) 22-42-335, 42-903, 42-948

18 - 20 квітня

Перший проректор
Боярчук В. М.
(032) 22-42-502

27

Астрономія та астрофізика
(I тур - Internet,
II тур - очний,
III тур - фінальний)

Класичні, педагогічні університети

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(044) 526-45-07

(I тур - Internet, лютий 2018;
II тур - очний, 14 березня;
III тур - 10 - 14 квітня

Проректор
Мартинюк В. С.
(044) 239-32-40

СПЕЦІАЛЬНІ (ФАХОВІ, ПРЕДМЕТНІ) КОМПЕТЕНТНОСТІ

28

Опір матеріалів

Усі заклади вищої освіти

Одеська державна академія будівництва та архітектури
(048) 729-85-86, 733-37-53

15 - 17 травня

Ректор
Ковров А. В.
(048) 723-33-42

29

Гідравліка

Технічні університети

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(057) 788-41-01

16 - 19 квітня

Проректор
Павленко В. М.
(057) 788-40-10

30

Теоретична механіка

Класичні та технічні університети

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(05366) 3-11-13

18 - 20 квітня

Перший проректор
Никифоров В. В.
(05366) 3-51-41

31

Ремонт машин

Технічні, аграрні університети

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка
(057) 700-38-88

4 - 6 квітня

Ректор
Нанка О. В.
(057) 700-38-88

32

Теорія машин і механізмів

Технічні, аграрні університети

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(057) 788-42-02

25 - 08 квітня

Проректор
Павленко В. М.
(057) 788-40-10

33

Експлуатація машин і обладнання

Аграрні університети

Таврійський державний агротехнологічний університет
(0619) 42-12-65

10 - 11 травня

Проректор
Надикто В. Т.
(0619) 42-12-65

34

Технічна експлуатація автомобілів

Технічні, транспортні заклади вищої освіти

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(057) 700-38-79, 707-36-87

24 - 25 квітня

Проректор
Ходирєв С. Я.
(057) 700-38-56

35

Деталі машин та основи конструювання

Технічні, аграрні університети

Національний університет "Львівська політехніка"
(032) 258-25-20, 22-19

25 - 27 квітня

Проректор
Давидчак О. Р.
(032) 258-20-51

36

Мости і споруди на дорогах

Будівельні і транспортні заклади вищої освіти

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(057) 707-37-22

24 - 25 квітня

Перший проректор
Гладкий І. П.
(057) 700-38-54

37

Інтегровані транспортні системи

Усі заклади вищої освіти

Харківський національний автомобільно-дорожній університет
(057) 707-37-83

5 - 6 квітня

Проректор
Ходирев С. Я.
(057) 700-38-56

38

Теоретичні основи електротехніки

Технічні університети та інститути

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 707-69-61

23 - 25 травня

Проректор
Мигущенко Р. П.
(057) 706-32-13

39

Нарисна геометрія та геометричне моделювання на ПЕОМ

Усі заклади вищої освіти

Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(057) 788-44-06

4 - 7 квітня

Проректор
Павленко В. М.
(057) 788-40-10

40

Інвестування

Усі заклади вищої освіти

Одеська державна академія будівництва та архітектури
(048) 729-85-86, 733-37-53

19 - 20 квітня

Ректор
Ковров А. В.
(048) 723-33-42

41

Податкова система України

Класичні, економічні університети, заклади вищої освіти управління

Тернопільський національний економічний університет
(0352) 47-50-77

18 - 20 квітня

Ректор
Крисоватий А. І.
(0352) 47-50-51

42

Економічна теорія

Усі заклади вищої освіти

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
(048) 723-54-18

28 - 30 березня

Проректор
Іваниця В. О.
(048) 731-71-15

43

Економіка підприємства

Усі заклади вищої освіти

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
(0562) 47-08-22

11 - 13 квітня

Проректор
Верхоглядова Н. І.
(056) 372-06-95

44

Фінанси

Усі заклади вищої освіти

Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"
(0562) 47-08-22

25 - 27 квітня

Проректор
Верхоглядова Н. І.
(056) 372-06-95

45

Регіональна економіка

Класичні, економічні університети, заклади вищої освіти управління

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
(044) 371-61-67, 489-09-33

18 - 20 квітня

Проректор
Антонюк Л. Л.
(044) 371-61-07

46

Міжнародна економіка

Усі заклади вищої освіти

Національний університет "Львівська політехніка"
(032) 258-25-20. 22-19

28 - 30 березня

Проректор
Давидчак О. Р.
(032) 258-20-51

47

Міжнародне право
(публічне, приватне)

Усі заклади вищої освіти

Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "Крок"
(044) 455-56-56

10 - 12 травня

Проректор
Сідак В. С.
(044) 455-56-56

48

Кримінальне право

Класичні, юридичні університети. ЗВО системи МВС

Донецький юридичний інститут МВС України (м. Кривий Ріг)
(0564) 92-95-19

11 - 12 квітня

Ректор
Бесчастний В. М.
(0564) 92-95-19

49

Страхова справа

Усі заклади вищої освіти

Тернопільський національний економічний університет
(0352) 47-50-77

23 - 25 квітня

Ректор
Крисоватий А. І.
(0352) 47-50-51

50

Фінансовий менеджмент

Усі заклади вищої освіти

Луцький національний технічний університет
(0332) 74-61-03, 78-55-66

26 - 27 квітня

Ректор
Савчук П. П.
(0332) 78-55-66

51

Стратегічне управління

Усі заклади вищої освіти

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
(044) 456-81-81, 204-92-18

16 - 18 травня

Проректор
Киричок П. О.
(044) 236-42-52

52

Управлінський облік

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 707-69-61

16 - 18 травня

Проректор
Мигущенко Р. П.
(057) 706-32-13

53

Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті

Усі заклади вищої освіти

Миколаївський національний аграрний університет
(0512) 58-05-94

25 - 27 квітня

Перший проректор
Бабенко Д. В.
(0512) 34-31-94

54

Аграрний маркетинг

Технологічні, аграрні університети

Таврійський державний агротехнологічний університет
(0619) 42-13-06

22 - 24 травня

Проректор
Ломейко О. П.
(0619) 42-13-06

55

Електротехніка

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 707-64-27, 68-16

17 - 19 квітня

Проректор
Мигущенко Р. П.
(057) 706-32-13

56

Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем

Технічні університети та інститути

Одеський національний політехнічний університет
(048) 705-83-03

10 - 12 квітня

Проректор
Нестеренко С. А.
(048) 234-40-25

57

Робототехніка

Технічні університети та інститути

Одеська національна академія харчових технологій
(048) 712-40-19

28 - 30 травня

Проректор
Трішин Ф. А.
(048) 712-41-47

58

Комп'ютерні системи штучного інтелекту

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 707-61-65

10 - 13 квітня

Проректор
Мигущенко Р. П.
(057) 706-32-13

59

Програмування й управління ІТ проектами
(Internet олімпіада)

Усі заклади вищої освіти

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(066) 430-54-32

14 - 20 травня

Перший проректор
Закусило О. К.
(044) 239-32-70

60

Проектування видавничо-поліграфічного виробництва

Технічні університети

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
(044) 204-84-26 (22) , 99-16

16 - 18 травня

Ректор
Згуровський М. З.
(044) 204-83-61, 97-69

61

Системи автоматизованого проектування та комп'ютерного моделювання в машинобудуванні

Класичні, технічні університети

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 707-69-02

28 - 30 березня

Проректор
Марченко А. П.
(057) 707-69-02

62

Програмування обробки на верстатах з числовим програмним керуванням

Усі заклади вищої освіти

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
(044) 204-81-06

27 - 30 березня

Проректор
Киричок П. О.
(044) 236-42-52

63

Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем
(відкрита олімпіада в середовище Internet)

Класичні, технічні університети

Хмельницький національний університет
(067) 673-20-36, (050) 376-42-12

21 - 23 березня

Перший проректор
Войнаренко М. П.
(038) 72-64-35

64

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Класичні, технічні, аграрні університети

Миколаївський національний аграрний університет
(0512) 34-01-91

11 - 13 квітня

Перший проректор
Бабенко Д. В.
(0512) 34-31-94

65

Безпека життєдіяльності

Усі заклади вищої освіти

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
(032) 233-02-02

23 - 26 квітня

Перший проректор
Коваль М. С.
(032) 233-20-72

66

Основи охорони праці

Усі заклади вищої освіти

Луцький національний технічний університет
(0332) 74-61-03

19 - 21 квітня

Ректор
Савчук П. П.
(0332) 74-61-03

67

Цивільний захист

Усі заклади вищої освіти

Національний авіаційний університет
(044) 406-78-91

22 - 23 березня

Проректор
Харченко В. П.
(044) 406-76-03

68

Організація і технологія проведення пошуково-рятувальних робіт

Всі заклади вищої освіти

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету
(0522) 39-44-22 (11)

25 - 26 квітня

Заступник начальника академії
Залевський А. В.
(0522) 34-13-35, 39-47-25

69

Пожежна безпека

Всі заклади вищої освіти

Національний університет цивільного захисту України
(057) 700-31-71

28 - 29 березня

Проректор
Назаров О. О.
(057) 704-14-34

70

Психіатрія та наркологія. Медична психологія

Медичні, класичні університети

Харківський національний медичний університет
(057) 705-07-09

25 - 27 квітня

Ректор
Лісовий В. М.
(057) 705-07-11

71

Латинська мова та медична термінологія

Медичні університети, медичні інститути

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
(0532) 60-20-51

26 - 27 квітня

Перший проректор
Бобирьов В. М.
(0532) 260-84-77

72

Педіатрія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
(044) 243-13-00

29 - 30 березня

Проректор
Черенько Т. М.
(044) 234-69-75

73

Внутрішні хвороби

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
(044) 287-20-40

23 - 24 березня

Проректор
Черенько Т. М.
(044) 234-69-75

74

Гігієна

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
(044) 454-49-32

1 - 2 березня

Проректор
Черенько Т. М.
(044) 234-69-75

75

Медична генетика

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Харківський національний медичний університет
(057) 705-07-09

16 - 18 квітня

Ректор
Лісовий В. М.
(057) 705-07-11

76

Медична біологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Вищий державний навчальний заклад "Буковинський державний медичний університет"
(0372) 53-30-21

25 - 27 квітня

Ректор
Бойчук Т. М.
(0372) 55-37-54

77

Медична хімія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
(044) 454-49-12

12 - 13 березня

Проректор
Черенько Т. М.
(044) 234-69-75

78

Інфекційні хвороби

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Одеський національний медичний університет
(048) 723-74-24

3 - 5 травня

Проректор
Бажора Ю. І.
(048) 723-54-58

79

Фармакологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Національний фармацевтичний університет
(057) 706-30-69

20 - 22 березня

Перший проректор
Котвіцька А. А.
(057) 706-35-81

80

Соціальна медицина та організація охорони здоров'я

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Сумський державний університет
(0542) 64-04-99

12 - 13 квітня

Перший проректор
Картуша В. Д.
(0542) 68-77-55

81

Медицина надзвичайних ситуацій. Домедична допомога при екстремальних ситуаціях

Медичні університети, медичні інститути

Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
(067) 243-55-11

17 - 18 травня

Ректор
Мороз В. М.
(0432) 57-03-60

82

Гістологія, цитологія та ембріологія

Медичні університети, медичні інститути

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
(0532) 60-20-51

17 - 20 квітня

Перший проректор
Бобирьов В. М.
(0532) 260-84-77

83

Анатомія людини

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
(0352) 52-44-92

18 - 20 квітня

Проректор
Шульгай А. Г.
(0352) 52-55-88

84

Патоморфологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
(0352) 52-44-92

29 - 30 березня

Ректор
Корда М. М.
(0352) 52-44-92

85

Патологічна фізіологія

Медичні університети, медичні інститути

Запорізький державний медичний університет
(061) 233-60-07

19 - 21 квітня

Ректор
Колесник Ю. М.
(061) 224-64-69

86

Офтальмологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Одеський національний медичний університет
(048) 723-74-24

10 - 12 травня

Проректор
Бажора Ю. І.
(048) 723-54-58

87

Оперативна хірургія та топографічна анатомія

Медичні університети, медичні інститути

Вищий державний навчальний заклад "Буковинський державний медичний університет"
(0372) 55-55-61

18 - 20 квітня

Ректор
Бойчук Т. М.
(0372) 55-37-54

88

Фізіологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Одеський національний медичний університет
(048) 723-74-24

17 - 19 травня

Проректор
Бажора Ю. І.
(048) 723-54-58

89

Ендокринологія

Медичні університети, медичні інститути

Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
(0352) 52-44-92

12 - 13 квітня

Проректор
Шульгай А. Г.
(0352) 52-55-88

90

Онкологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України"
(0352) 52-44-92

26 - 27 квітня

Ректор
Корда М. М.
(0352) 52-44-92

91

Клінічна імунологія та алергологія

Медичні, класичні університети, медичні інститути

Харківський національний медичний університет
(057) 705-07-09

18 - 20 квітня

Ректор
Лісовий В. М.
(057) 705-07-11

92

Хірургія

Медичні університети, медичні інститути

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
(044) 255-15-60

15 - 16 березня

Проректор
Черенько Т. М.
(044) 234-69-75

 

В. о. директора Інституту
модернізації змісту освіти

Ю. І. Завалевський

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
06 грудня 2017 року N 1572

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, БАЗОВИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ГОЛІВ ОРГКОМІТЕТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2017/2018 Н. Р.

Шифр і найменування галузі знань

Назва спеціальності

Назва олімпіади

Назва типів закладів вищої освіти, студенти яких беруть участь в олімпіаді

Назва базового закладу вищої освіти з проведення олімпіади

Терміни проведення олімпіади

Прізвище та ініціали, посада голови оргкомітету

1

2

3

4

5

6

7

01 Освіта

Дошкільна освіта

Дошкільна освіта

Класичні, педагогічні університети

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
(0572) 68-48-83

17 - 18 травня

Перший проректор
Андрущенко О. А.
(057) 717-10-36

Початкова освіта

Початкова освіта

Класичні, педагогічні університети

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
(038) 493-88-43

19 - 20 квітня

Проректор
Конет І. М.
(038) 493-33-61

Спеціальна освіта (за нозологіями)

Спеціальна освіта (за нозологіями)

Класичні, педагогічні університети

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
(0542) 68-59-43

26 - 27 квітня

Ректор
Лянной Ю. О.
(0542)68-59-14

Соціальна педагогіка

Соціальна педагогіка

Класичні, педагогічні університети

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
(057) 702-66-15, 701-04-64

13 - 14 квітня

Перший проректор
Андрущенко О. А.
(057) 717-10-36

Середня освіта (за предметними спеціалізація ми)

Трудове навчання та технології

Усі заклади вищої освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
(067) 472-25-30

24 - 26 квітня

Ректор
Безлюдний О. І.
(04744) 3-45-82

Професійна освіта

Професійна освіта

Педагогічні, технічні університети

Українська інженерно-педагогічна академія
(057) 733-78-00, (78-75)

10 - 12 квітня

Ректор
Коваленко О. Е.
(057) 733-79-44

Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

Фізична культура

Університети фізичної культури, класичні, педагогічні університети

Національний університет фізичного виховання і спорту України
(044) 287-64-05

4 - 6 квітня

Перший проректор
Дутчак М. В.
(044) 287-64-49

Фізична культура і спорт

Фітнес та рекреація

Університети фізичної культури, класичні, педагогічні університети

Львівський державний університет фізичної культури
(032) 255-32-03

28 - 30 березня

Проректор
Музика Ф. В.
(032) 255-32-11

Фізична культура і спорт

Університети фізичної культури, класичні, педагогічні університети

Національний університет фізичного виховання і спорту України
(044) 287-31-52

18 - 20 квітня

Перший проректор
Дутчак М. В.
(044) 287-64-49

Здоров'я людини

Фізична реабілітація

Університети фізичної культури, класичні, педагогічні, медичні університети

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка
(0542) 68-59-18

19 - 20 квітня

Ректор
Лянной Ю. О.
(0542) 68-59-18

02 Культура і мистецтво

Музичне мистецтво

Музичне мистецтво

Педагогічні університети, заклади вищої освіти культури

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
(0522) 22-47-73

17 - 19 квітня

Проректор
Михида С. П.
(0522) 22-56-74

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Усі заклади вищої освіти

Одеський національний політехнічний університет
(048) 705-84-05

25 - 26 квітня

Ректор
Оборський Г. О.
(048) 705-83-02

Дизайн

Дизайн

Заклади вищої освіти, що мають спеціальність "Дизайн"

Харківська державна академія дизайну і мистецтв
(057) 706-21-03

17 - 19 квітня

Перший проректор
Соболев О. В.
(057) 706-15-60

Хореографія

Хореографія

Педагогічні, класичні університети

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського" (048) 705-46-64

11 - 14 квітня

Проректор
Койчева Т. І.
(048) 715-56-81

03 Гуманітарні науки

Релігієзнавство
Філософія

Філософія та релігієзнавство

Класичні, педагогічні університети

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(044) 239-32-81

17 - 18 квітня

Проректор
Мартинюк В. С.
(044) 239-32-40

Історія

Історія

Усі заклади вищої освіти

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
(04744) 3-40-44

16 - 18 травня

Ректор
Безлюдний О. І.
(04744) 3-45-82

Філологія

Українська мова і література

Класичні. педагогічні університети

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
(044) 482-31-12

16 - 19 квітня

Ректор
Андрущенко В. П.
(044) 234-11-08

Германські мови та літератури. Англійська мова і література

Класичні, педагогічні університети

Національний університет "Острозька академія"
(03654) 3-02-58

23 - 25 квітня

Ректор
Пасічник І. Д.
(03654) 2-29-49

Німецька мова і література

Класичні, педагогічні університети

Київський національний лінгвістичний університет
(044) 521-61-57

4 - 6 квітня

Проректор
Матвієнко О. В.
(044) 287-40-52

Іспанська мова і література

Класичні, педагогічні університети

Київський національний лінгвістичний університет
(044) 529-88-08

23 - 25 квітня

Проректор
Матвієнко О. В.
(044) 287-40-52

Французька мова і література

Класичні, педагогічні університети

Запорізький національний університет
(061) 228-75-00, 264-45-46

18 - 20 квітня

Проректор
Васильчук Г. М.
(061) 289-12-04

Італійська мова

Класичні, педагогічні університети

Київський національний лінгвістичний університет
(044) 529-93-06

17 - 19 квітня

Проректор
Матвієнко О. В.
(044) 287-40-52

Східні мови: китайська, корейська, турецька

Усі ЗВО, де переклад є спеціальністю

Київський національний лінгвістичний університет
(044) 521-61-57

2 - 4 квітня

Проректор
Матвієнко О. В.
(044) 287-40-52

Переклад: англійська, німецька, французька мови

Класичні, педагогічні (усі ЗВО, де переклад є спеціальністю)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(044) 239-33-02

18 - 19 квітня

Проректор
Мартинюк В. С.
(044) 239-32-40

Переклад: арабська, перська мови

Усі ЗВО, де є спеціальності арабська мова / перська мова

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(044) 239-33-02

11 - 12 квітня

Проректор
Мартинюк В. С.
(044) 239-32-40

Прикладна лінгвістика

Класичні, педагогічні університети

Національний університет "Львівська політехніка"
(032) 258-25-20, 22-19

17 - 18 травня

Проректор
Давидчак О. Р.
(032) 258-20-51

05 Соціальні та поведінкові науки

Соціологія

Соціологія

Усі заклади вищої освіти

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
(044) 456-81-81.204-92-18

11 - 13 квітня

Проректор
Киричок П. О.
(044) 236-42-52

Психологія

Теоретична та прикладна психологія

Класичні, педагогічні університети

Державний вищий навчальний заклад "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"
(04567) 5-63-89, 5-46-44

17 - 20 квітня

Ректор
Коцур В. П.
(04567) 5-63-89, 5-46-44

Політологія

Політологія

Усі заклади вищої освіти, де політологія є спеціальністю

Національний університет "Одеська юридична академія"
(048) 719-62-14

19 - 20 квітня

Проректор
Ульянова Г. О.
(048) 719-87-93

Економіка

Економічна кібернетика

Класичні університети, університети економічного профілю

Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ "Університет банківської справи"
(032) 297-72-49 (гудок) 3500, (3501), (3112)

25 - 27 квітня

Ректор
Смовженко Т. С.
(044) 462-53-05

Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

Усі заклади вищої освіти

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(044) 259-01-47

25 - 27 квітня

Декан
Базилевич В. Д.
(044) 521-35-78

Прикладна статистика

Усі заклади вищої освіти

Національна академія статистики, обліку та аудиту
(044) 489-42-56

11 - 13 квітня

Проректор
Момотюк Л. Є.
(044) 489-31-05

Міжнародна економіка

Усі заклади вищої освіти

Київський національний торговельно-економічний університет
(044) 531-49-73

25 - 26 квітня

Ректор
Мазаракі А. А.
(044) 531-48-74

Управління персоналом та економіка праці

Усі заклади вищої освіти

Донецький національний університет імені Василя Стуса
(м. Вінниця)
(0432) 50-89-37, (050) 268-01-70

18 - 20 квітня

Проректор
Хаджинов І. В.
(0432) 50-89-37

06 Журналістика

Журналістика. Реклама і зв'язки з громадськістю

Журналістика. Реклама і зв'язки з громадськістю

Класичні, педагогічні університети

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
(056) 374-98-23

5 - 6 квітня

Проректор
Оковитий С. І.
(056) 373-12-41

Соціальні комунікації

Видавнича справа та редагування

Усі заклади вищої освіти

Українська академія друкарства
(032) 242-23-81

20 - 22 березня

Ректор
Дурняк Б. В.
(032) 242-23-40

07 Управління та адміністрування

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

Усі заклади вищої освіти

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
(057) 702-03-04, 07-17, 18-36

17 - 20 квітня

Ректор
Пономаренко В. С.
(057) 702-03-04

Банківська справа

Усі заклади вищої освіти

Університет державної фіскальної служби України
(04597) 62-788

18 - 20 квітня

Проректор
Шевчук О. А.
(04597) 499-93-52

Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Усі заклади вищої освіти

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля
(056) 370-36-26

18 - 20 квітня

Проректор
Момот В. Є.
(056) 312-24-54

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

Усі заклади вищої освіти

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
(044) 456-81-81, 204-92-18

28 - 30 березня

Проректор
Киричок П. О.
(044) 204-82-00

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Усі заклади вищої освіти

Тернопільський національний економічний університет
(0352) 47-50-74

25 - 27 квітня

Ректор
Крисоватий А. І.
(0352) 47-50-51

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Усі заклади вищої освіти

Київський національний торговельно-економічний університет
(044) 531-49-73

28 - 29 березня

Ректор
Мазаракі А. А.
(044) 531-48-19

Менеджмент інноваційної діяльності

Класичні, економічні, технічні університети

Одеський національний економічний університет
(048) 723-02-80

19 - 20 квітня

Проректор
Ковальов А. І.
(048) 723-64-89

Логістика

Усі заклади вищої освіти

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
(057) 707-32-61

17 - 19 квітня

Проректор
Сухонос М. К.
(057) 707-33-37

Маркетинг

Маркетинг

Усі заклади вищої освіти

Одеський національний політехнічний університет
(048) 705-85-34, 84-43

10 - 11 травня

Ректор
Оборський Г. О.
(048) 705-86-29, 705-83-82

Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність

Класичні, технічні, економічні, юридичні заклади вищої освіти

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 707-64-76

27 - 30 березня

Проректор
Мигущенко Р. П.
(057) 706-32-13

08 Право

Право

Правознавство

Класичні, педагогічні, юридичні університети, заклади вищої освіти внутрішніх справ

Запорізький національний університет
(061) 787-51-85

11 - 13 квітня

Проректор
Васильчук Г. М.
(061) 289-12-04

09 Біологія

Біологія

Біологія

Класичні, педагогічні університети

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького
(0619) 44-03-63

18 - 19 квітня

Ректор
Солоненко А. М.
(0619) 44-04-64

10 Природничі науки

Хімія

Хімія

Класичні, педагогічні університети

Львівський національний університет імені Івана Франка
(032) 260-03-91, 239-45-10

11 - 14 квітня

Проректор
Гладишевський Р. Є.
(032) 255-41-00

Географія

Географія

Класичні, педагогічні університети

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(044) 521-32-70

11 - 13 квітня

Проректор
Мартинюк В. С.
(044) 239-32-40

Екологія

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Усі заклади вищої освіти

Одеський державний екологічний університет
(048) 785-27-16, 242-57-18

18 - 20 квітня

Проректор
Тучковенко Ю. С.
(0482) 35-73-71

Фізика та астрономія

Фізика

Класичні, педагогічні університети, фізико-технічні інститути

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
(0324) 43-54-65, 42-20-48

16 - 18 квітня

Ректор
Скотна Н. В.
(0324) 41-04-74

11 Математика та статистика

Математика

Математика

Класичні університети, фізико-технічні інститути

Львівський національний університет імені Івана Франка
(032) 239-41-74, 47-43

17 - 20 квітня

Проректор
Гладишевський Р. Є.
(032) 255-41-00

Математика

Математика

Педагогічні, гуманітарні університети

Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського"
(048) 733-02-20, 732-10-10

.18 - 21 квітня

Проректор
Койчева Т. І.
(048) 715-56-81

12 Інформаційні технології

Комп'ютерні науки

Комп'ютерні науки

Технічні, класичні університети

Харківський національний університет радіоелектроніки
(057) 702-13-97

20 - 22 березня

Проректор
Сліпченко М. І.
(057) 702-10-20

Комп'ютерна інженерія

Веб-технології та веб-дизайн

Технічні, технологічні, класичні університети

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"
(0562) 47-33-79

28 - 30 березня

Ректор
Півоваров О. А.
(0562) 47-34-47

Системне програмування

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 707-61-65

3 - 6 квітня

Проректор
Мигущенко Р. П.
(057) 706-32-13

Комп'ютерні системи та мережі

Технічні університети

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(05366) 3-01-45

11 - 14 квітня

Перший проректор
Никифоров В. В.
(0536) 63-51-41

Інформатика

Інформатика

Класичні, педагогічні, технічні університети

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
(057) 707-66-54

23 - 26 квітня

Проректор
Мигущенко Р. П.
(057) 706-32-13

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Технічні університети

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
(056) 373-15-29

24 - 27 квітня

Проректор
Мямлін С. В.
(056) 373-15-29

Системи технічного захисту інформації автоматизації її обробки

Системи технічного захисту інформації автоматизації її обробки

Управління інформаційною безпекою

Управління інформаційною безпекою

Інформаційні системи та технології

Управління проектами

Усі заклади вищої освіти

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
(057) 707-31-32

15 - 16 березня

Проректор
Сухонос М. К.
(057) 707-33-37

13 Механічна інженерія

Матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Технічні університети

Національна металургійна академія України
(056) 247-43-42

11 - 13 квітня

Проректор
Пройдак Ю. С.
(056) 247-45-10, 247-42-65

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Технічні, класичні, аграрні університети

Центральноукраїнський національний технічний університет
(0522) 55-93-59

18 - 20 квітня

Проректор
Левченко О. М.
(0522) 55-93-59

Металургія

Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів

Технічні університети

Національна металургійна академія України
(067) 613-35-36, (067) 299-44-35

25 - 26 квітня

Проректор
Пройдак Ю. С.
(056) 247-45-10, 247-42-65

Металургія чорних металів

Технічні університети

Національна металургійна академія України
(056) 374-84-25

18 - 20 квітня

Проректор
Пройдак Ю. С.
(056) 247-45-10, 247-42-65

Обробка металів тиском

Технічні університети

Дніпровський державний технічний університет
(067) 630-18-78, (099) 779-56-26

15 - 17 травня

Перший проректор
Гуляєв В. М.
(0569) 5065-16

Прикладна механіка

Технологія машинобудування

Технічні, класичні, аграрні університети

Одеський національний політехнічний університет
(048) 705-86-23 (82) , 83-44

15 - 18 травня

Ректор
Оборський Г. О.
(048) 705-86-29, 83-82

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика

Класичні, технічні університети

Сумський державний університет
(0542) 64-04-99

3 - 5 квітня

Перший проректор
Карлуша В. Д.
(0542) 68-77-55

Галузеве машинобудування

Обладнання та технологія ливарного виробництва

Технічні університети

Національна металургійна академія України
(067) 613-35-36, (067) 299-44-35

25 - 26 квітня

Проректор
Пройдак Ю. С.
(056) 247-45-10, 247-42-65

Металорізальні верстати та системи

Технічні університети

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(0536) 674-12-67

18 - 20 квітня

Перший проректор
Никифоров В. В.
(0536) 63-51-41

Обладнання лісового комплексу

Технічні, технологічні, аграрні, лісотехнічні університети

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
(057) 700-38-88

24 - 25 квітня

Ректор
Нанка О. В.
(057) 700-38-88

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання

Технічні університети та інститути

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
(0532) 562-937, 270-623

25 - 26 квітня

Ректор
Онищенко В. О.
(05322) 733-27

Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва

Технічні, класичні, аграрні університети

Центральноукраїнський національний технічний університет
(0522) 39-04-72

11 - 13 квітня

Проректор
Левченко О. М.
(0522) 55-93-59

Обладнання переробних і харчових виробництв

Економічні, технічні, аграрні університети, ЗВО управління

Таврійський державний агротехнологічний університет
(0619) 42-13-06

16 - 18 травня

Проректор
Ломейко О. П.
(0619) 42-13-06

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Технічні, класичні університети

Хмельницький національний університет
(098) 792-82-10

25 - 27 квітня

Перший проректор
Войнаренко М. П.
(038) 72-64-35

Прикладна механіка

Обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування

Технічні університети

Дніпровський державний технічний університет
(067) 630-18-78, (099) 779-56-26

15 - 17 травня

Перший проректор
Гуляєв В. М.
(0569) 50-65-16

Технологія та устаткування зварювання

Технічні, класичні університети

Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет"
(0629) 44-64-13, 65-91, 63-57

11 - 13 квітня

Ректор
Волошин В. С.
(0629) 529-923

Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Авіа- та ракетобудування. Двигуни та енергетичні установки літальних апаратів. Авіоніка. Авіаційний транспорт. Аеронавігація

Технічні університети

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
(057) 788-40-20

10 - 14 квітня

Проректор
Павленко В. М.
(057) 788-40-10

14 Електрична інженерія

Енергетичне машинобудування

Холодильні машини і установки

Технічні, класичні, аграрні університети

Одеська національна академія харчових технологій
(048) 712-40-19

24 - 26 квітня

Проректор
Трішин Ф. А.
(048) 712-41-47

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент та інжиніринг)

Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Технічні, класичні університети

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (044) 204-82-37
(50)

23 - 26 квітня

Проректор
Киричок П. О.
(044) 236-42-52

Електротехніка та електротехнології

Електротехнічні системи електроспоживання

Технічні університети та інститути

Запорізький національний технічний університет
(061) 769-84-93

24 - 27 квітня

Ректор
Бєліков С. Б.
(061) 764-25-06

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Електричні машини та апарати

Технічні, технологічні, класичні, аграрні університети

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(0536) 74-32-45

12 - 15 березня

Перший проректор
Никифоров В. В.
(0536) 63-51-41

Електромеханіка

Технічні, класичні університети

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
(0536) 63-11-47

21 - 23 березня

Перший проректор
Никифоров В. В.
(0536) 63-51-41

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетика та електротехнічні системи в АПК

Технічні, аграрні, екологічні університети

Львівський національний аграрний університет
(032) 22-42-904

16 - 18 травня

Перший проректор
Боярчук В. М.
(032) 22-42-502

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетика сільськогосподарського виробництва

Технічні, аграрні, екологічні університети

Львівський національний аграрний університет
(032) 22-42-904

16 - 18 травня

Перший проректор
Боярчук В. М.
(032) 22-42-502

15 Автоматизація та приладобудування

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Технічні, технологічні, класичні та військові університети

Одеська національна академія харчових технологій
(048) 712-40-19, 41-57

23 - 25 травня

Проректор
Трішин Ф. А.
(048) 712-41-47

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Всі спеціалізації за спеціальністю

Технічні, технологічні, військові університети

Харківський національний університет радіоелектроніки
(057) 702-13-97

20 - 22 березня

Проректор
Сліпченко М. І.
(057) 702-10-20

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Технічні університети

Національний університет "Львівська політехніка"
(032) 258-25-20, 22-19

20 - 24 травня

Проректор
Давидчак О. Р.
(032) 258-20-51

Якість, стандартизація та сертифікація

Усі заклади вищої освіти

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(044) 527-89-50

20 - 23 березня

Проректор
Кваша С. М.
(044) 258-34-87

16 Хімічна та біоінженерія

Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології неорганічних речовин

Технічні, технологічні університети

Державний вищий навчальний заклад "Український державний хіміко-технологічний університет"
(0562) 47-33-79

24 - 27 квітня

Ректор
Півоваров О. А.
(0562) 47-34-47

Електрохімічні технології неорганічних і органічних матеріалів

Технічні, технологічні, класичні університети

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (044) 204-82-06

17 - 19 квітня

Проректор
Киричок П. О.
(044) 236-42-52

Біотехнології та біоінженерія

Промислова біотехнологія

Технічні, аграрні, класичні університети

Національний університет харчових технологій
(044) 287-92-18, (050) 381-04-08

24 - 26 квітня

Ректор
Українець А. І.
(044) 289-95-55

17 Електроніка та телекомунікації

Телекомунікації та радіотехніка

Радіотехніка

Технічні, технологічні, військові університети

Харківський національний університет радіоелектроніки
(057) 702-13-97

20 - 22 березня

Проректор
Сліпченко М. І.
(057) 702-10-20

Телекомунікаційні системи та мережі. Інформаційні мережі зв'язку

Технічні університети

Одеська національна академія зв'язку імені О. С. Попова
(048) 705-04-64

25 - 27 квітня

Проректор
Каптур В. А.
(048) 705-04-60, 705-04-64

Радіоелектронні апарати та засоби

Радіоелектронні апарати та засоби

Технічні університети

Харківський національний університет радіоелектроніки
(057) 702-13-97

20 - 22 березня

Проректор
Сліпченко М. І.
(057) 702-10-20

Електроніка

Електронні прилади та пристрої, електронні системи

Класичні, технічні університети

Сумський державний університет
(066) 432-31-03

17 - 19 квітня

Перший проректор
Карпуша В. Д.
(0542) 68-77-55

18 Виробництво та технології

Технології легкої промисловості

Конструювання та технології швейних виробів.
Проектування взуття та галантерейних виробів

Технічні. технологічні, педагогічні, класичні університети

Київський національний університет технологій та дизайну
(044) 256-84-27

17 - 19 квітня

Проректор
Гаркавенко С. С.
(044) 280-42-54

Харчові технології

Харчові технології

Технічні, технологічні, аграрні університети

Харківський державний університет харчування та торгівлі
(057) 345-45-87 (40)

11 - 13 квітня

Ректор
Черевко О. І.
(057) 336-89-79

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

Технічні, класичні, аграрні університети

Одеська національна академія харчових технологій
(048) 712-40-19

15 - 17 травня

Проректор
Трішин Ф. А.
(048) 712-41-47

Деревообробні та меблеві технології

Деревообробні та меблеві технології

Технічні. технологічні, лісотехнічні університети

Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
(057) 700-38-88

25 - 26 - квітня

Ректор
Нанка О. В.
(057) 700-38-88

Нафтогазова інженерія та технології

Видобування нафти і г азу

Технічні університети

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
(0342) 72-71-41

23 - 27 квітня

Проректор
Мандрик О. М.
(0342) 72-71-53

19 Архітектура та будівництво

Будівництво та цивільна інженерія

Міське будівництво і господарство

Технічні, будівельні університети

Національний університет водного господарства та природокористування
(0362) 63-30-48

14 - 19 квітня

Ректор
Мошинський В. С.
(0362) 63-30-48

Автомобільні дороги та аеродроми

Усі заклади вищої освіти

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
(05322) 705-78

3 - 5 квітня

Ректор
Онищенко В. О.
(05322) 733-27

Водопостачання та водовідведення. Раціональне використання і охорона водних ресурсів

Будівельні, технічні університети

Харківський національний університет будівництва і архітектури
(057) 700-06-51, 38-34

17 - 20 квітня

Проректор
Гончаренко Д. Ф.
(057) 700-02-40

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології

Технічні, аграрні університети

Національний університет водного господарства та природокористування
(0362) 63-30-48

16 - 18 травня

Ректор
Мошинський В. С.
(0362) 63-30-48

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

Аграрні, технічні університети

Одеський державний аграрний університет
(048) 784-57-21

18 - 20 квітня

Перший проректор
Малащук О. С.
(048) 784-57-21

20 Аграрні науки та продовольство

Агрономія

Агрономія

Аграрні, технічні університети

Миколаївський національний аграрний університет
(0512) 34-61-60

16 - 18 травня

Перший проректор
Бабенко Д. В.
(0512) 34-31-94

Садівництво та виноградарство

Садівництво та виноградарство

Аграрні університети

Уманський національний університет садівництва
(04744) 3-40-77

24 - 26 квітня

Проректор
Мальований М. І.
(04744) 3-25-65

Лісове господарство

Лісове господарство

Аграрні університети

Житомирський національний агроекологічний університет
(0412) 42-18-50

23 - 25 травня

Ректор
Скидан О. В.
(0412) 22-85-97

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

Аграрні університети

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(044) 527-82-58

15 - 17 травня

Проректор
Кваша С. М.
(044) 258-34-87

Захист і карантин рослин

Захист і карантин рослин

Аграрні університети

Харківський національний аграрний університет імені В. В. Докучаєва
(057) 299-73-50

21 - 23 травня

Перший проректор
Шелудько Р. М.
(057) 299-73-50

Водні біоресурси та аквакультура

Водні біоресурси та аквакультура

Аграрні університети

Національний університет біоресурсів і природокористування України
(044) 527-82-58

11 - 13 квітня

Проректор
Кваша С. М.
(044) 258-34-87

Агроінженерія

Процеси, машини і обладнання агропромислових підприємств

Технічні, класичні, аграрні університети

Центральноукраїнський національний технічний університет
(0522) 55-93-59

11 - 13 квітня

Проректор
Левченко О. М.
(0522) 55-93-59

Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі

Технічні, класичні, аграрні університети

Центральноукраїнський національний технічний університет
(0522) 55-93-59

18 - 20 квітня

Проректор
Левченко О. М.
(0522) 55-93-59

21 Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Ветеринарна медицина

Аграрні університети

Подільський державний аграрно-технічний університет
(03849) 2-52-18

24 - 26 квітня

Перший проректор
Гаврилянчик Р. Ю.
(03849) 2-52-18

22 Охорона здоров'я

Медицина

Акушерство та гінекологія

Медичні університети, медичні інститути

Державний вищий навчальний заклад "Івано-Франківський національний медичний університет"
(0342) 53-79-84

18 - 20 квітня

Ректор
Рожко М. М.
(0342) 22-42-95

Стоматологія

Стоматологія

Медичні університети, медичні інститути

Вищий державний навчальний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
(0532) 60-20-51

28 - 30 березня

Перший проректор
Бобирьов В. М.
(0532) 260-84-77

Фармація, промислова фармація

Фармація

Медичні університети

Національний фармацевтичний університет
(0572) 65-72-00

27 - 29 березня

Перший проректор
Котвіцька А. А.
(057) 706-35-81

23 Соціальна робота

Соціальна робота

Соціальна робота

ЗВО, які здійснюють підготовку за спеціальністю "Соціальна робота"

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
(044) 526-22-76

12 - 13 квітня

Проректор
Мартинюк В. С.
(044) 239-32-40

Соціальна допомога

Класичні, педагогічні університети

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
(050) 972-65-20

28 - 29 березня

Ректор
Андрущенко В. П.
(044) 234-11-08

24 Сфера обслуговування

Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Класичні, економічні, технічні, технологічні, аграрні університети, ЗВО управління

Одеська національна академія харчових технологій
(048) 712-40-19

22 - 24 травня

Проректор
Трішин Ф. А.
(048) 712-41-47

Туризм

Туризмознавство

Класичні, економічні. технічні, технологічні, ЗВО управління

Національний університет харчових технологій
(044) 289-60-00

15 - 17 травня

Ректор
Українець А. І.
(044) 289-95-55

27 Транспорт

275 Транспортні технології (за видами)

Транспортні системи

Усі заклади вищої освіти

Харківська національна академія міського господарства імені О. М. Бекетова
(057) 707-32-61

18 - 20 - квітня

Проректор
Сухонос М. К.
(057) 707-33-37

Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

Технічні університети

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
(056) 373-15-29

17 - 20 квітня

Проректор
Мямлін С. В.
(056) 373-15-29

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

Технічні університети

Національний транспортний університет
(044) 280-20-77, 56-21

17 - 19 квітня

Ректор
Дмитриченко М. Ф. (044) 280-82-03

29 Міжнародні відносини

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Класичні університети

Національний університет "Острозька академія"
(03654) 3-08-32

18 - 20 квітня

Перший проректор
Кралюк П. М.
(03654) 2-29-49

 

В. о. директора Інституту
модернізації змісту освіти

Ю. І. Завалевський

Директор департаменту
вищої освіти

О. І. Шаров
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали