ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

РІШЕННЯ

від 25.07.2017 р. N 382/15

Про пункти видачі засобів радіаційного та хімічного захисту м. Чернівців та визнання такими, що втратили, чинність окремих пунктів рішення виконавчого комітету міської ради від 10.06.2008 р. N 424/11

Відповідно пункту 3 статті 36, пункту 20 статті 42, статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 5 статті 10 ( N 5403-VI), статті 20 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), постанов Кабінету Міністрів України від 09.01.2014 р. N 11 "Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту" (Постанова N 11), від 19.08.2002 р. N 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю", наказів Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України від 03.02.2005 р. N 59 "Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.02.2005 р. N 222/10502, від 17.06.2010 р. N 472 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації роботи пунктів видачі населенню та особовому складу невоєнізованих формувань засобів радіаційного і хімічного захисту", пункту 2 розпорядження голови Чернівецької обласної державної адміністрації від 06.06.2017 р. N 403-р "Про пункти видачі засобів радіаційного та хімічного захисту", з метою організації та здійснення заходів щодо своєчасної видачі непрацюючому населенню, працівникам формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобів індивідуального захисту органів дихання, приладів радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю в особливий період або у разі виникнення надзвичайних ситуацій на хімічно-небезпечних об'єктах на території м. Чернівців, виконавчий комітет Чернівецької міської ради вирішив:

1. Затвердити Положення про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту (додається).

2. Утворити:

2.1 Міський пункт зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, формувань та комунальних спеціалізованих служб цивільного захисту (далі - МПЗ ЗРХЗ): м. Чернівці вул. Комунальників, 12.

2.2 Міські пункти видачі засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, формувань та комунальних спеціалізованих служб цивільного захисту (далі - МПВ ЗРХЗ), згідно з додатком 1.

3. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради в термін до 15.08.2017 р.:

3.1 Подати міському голові на затвердження погоджений перелік підприємств, які постачають вантажні автомобілі обладнані тентами в кількості 20 одиниць для доставки засобів радіаційного та хімічного захисту від МПЗ ЗРХЗ до МПВ ЗРХЗ.

3.1.1 Провести закріплення вулиць розташованих на території відповідного комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства та приватних підприємств з обслуговування житлового фонду міста за МПВ ЗРХЗ, згідно з додатком 2.

3.2 При прийнятті рішення щодо початку видачі для непрацюючого населення, формувань та спеціалізованих комунальних служб цивільного захисту засобів радіаційного та хімічного захисту, забезпечити координацію дій транспортних підприємств щодо своєчасної їх доставки до МПВ ЗРХЗ.

4. Начальнику управління освіти міської ради:

4.1 В термін до 15.08.2017 р. вжити організаційних заходів щодо призначення адміністрацій міських пунктів видачі засобів РХЗ.

4.1.2 Забезпечити розробку службової документації МПВ ЗРХЗ та їх комплектацію необхідним обладнанням та устаткуванням.

5. Керівникам виконавчих органів міської ради, визначених у пунктах 3, 4 рішення, до 25.08.2017 р. подати до управління з питань надзвичайних ситуацій та управління освіти міської ради копії розпорядчих та погоджених документів.

6. Рекомендувати:

6.1 Ректору Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича утворити навантажувально-розвантажувальні команди в кількості 180 чоловік та згідно з додатком 1 закріпити їх за МПЗ ЗРХЗ та МПВ ЗРХЗ. Копію наказу надати управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради.

6.2. Керівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування розташованим на території міста утворити об'єктові пункти видачі засобів радіаційного та хімічного захисту.

7. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради:

7.1 Надати методичну допомогу суб'єктам господарювання в створенні МПВ ЗРХЗ та розробленні їх документації.

7.2 Впродовж жовтня - листопада 2017 року здійснити перевірки стану виконання даного рішення виконавчими органами міської ради та комунальними установами.

7.3 Забезпечити координацію дій МПВ ЗРХЗ та подання звітності за результатами їх роботи.

8. Визнати такими, що втратили чинність пункти 1 - 6 рішення виконавчого комітету міської ради від 10.06.2008 р. N 424/11 "Про організацію видачі непрацюючому населенню м. Чернівців засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин, визнання таким, що втратило чинність розпорядження Чернівецького міського голови від 05.08.2005 р. N 253-р.".

9. Рішення набирає чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-порталі Чернівецької міської ради.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Середюка В. Б.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
25 липня 2017 року N 382/15

ПОЛОЖЕННЯ
про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту

I. Загальні положення

1. Положення визначає завдання та порядок роботи пунктів видачі непрацюючому населенню, працівникам підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та господарювання (далі - суб'єкти господарювання), а також формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту суб'єктів господарювання засобів радіаційного і хімічного захисту (далі - засоби РХЗ) в особливий період або у разі виникнення надзвичайної ситуації на хімічно - небезпечних об'єктах господарювання в мирний час.

2. Непрацююче населення - населення, до якого належать пенсіонери, інваліди, діти за віковими категоріями до 1,5 року та від 1,5 до 7 років, школярі, студенти очних форм навчання, зареєстровані безробітні та громадяни інших категорій, віднесені відповідно до законодавства і нормативно-правових актів України до непрацюючого населення.

Непрацююче населення міста забезпечується засобами РХЗ (протигазами) безкоштовно на міських пунктах видачі засобів РХЗ.

3. Працююче населення забезпечується засобами РХЗ за місцем роботи на об'єктових пунктах видачі засобів РХЗ.

4. До засобів РХЗ відносяться:

засоби індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин;

засоби захисту шкіри;

промислові засоби індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин;

респіратори;

прилади радіаційної розвідки і дозиметричного контролю;

військові прилади хімічної розвідки;

спеціальні (промислові) прилади хімічної розвідки;

джерела живлення і засоби індикації для перелічених приладів;

ватно-марлеві пов'язки.

5. Непрацююче населення та працівники суб'єктів господарювання, формування та спеціалізовані служби цивільного захисту в особливий період або у разі виникнення надзвичайної ситуації на хімічно - небезпечних об'єктах в мирний час забезпечуються засобами РХЗ в обсягах та за рахунок джерел фінансування визначених постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 р. N 1200 "Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю".

II. Порядок створення пунктів видачі засобів РХЗ

1. З метою своєчасної видачі засобів РХЗ непрацюючому населенню і працівникам суб'єктів господарювання, формуванням та спеціалізованим службам цивільного захисту виконавчим комітетом міської ради та керівниками суб'єктів господарювання створюються пункти видачі засобів РХЗ.

2. У своїй діяльності адміністрація пункту видачі засобів РХЗ керується законодавчими та нормативно-правовими актами України у сфері цивільного захисту, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови та цим Положенням, наказами керівників суб'єктів господарювання.

3. Пункти видачі засобів РХЗ поділяються на:

3.1 міські - пункти зберігання та видачі засобів РХЗ, які створюються виконавчим комітетом міської ради у місцях розподілу засобів РХЗ для видачі їх непрацюючому населенню, формуванням та спеціалізованим міським комунальним службам цивільного захисту у штатних упаковках;

3.2 об'єктові - пункти видачі засобів РХЗ, які створюються суб'єктами господарювання, для безпосередньої видачі засобів РХЗ працюючому персоналу, об'єктовим формуванням та спеціалізованим службам цивільного захисту.

4. Місця створення пунктів видачі засобів РХЗ визначаються рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також суб'єктів господарювання.

5. Адміністрація міського пункту зберігання призначається розпорядженням міського голови.

6. Адміністрація пункту видачі засобів РХЗ призначається наказом керівника підприємства, установи та організації, на базі якого створено цей пункт.

7. Загальна кількість пунктів видачі засобів РХЗ повинна забезпечувати видачу протягом 24 годин засобів РХЗ працівникам суб'єктів господарювання, непрацюючому населенню, формуванням та спеціалізованим службам цивільного захисту при пропускній спроможності одного міського (об'єктового) пункту видачі засобів РХЗ протягом 1 години роботи не менш ніж 180 - 200 осіб, відповідно до Плану розподілу і видачі засобів РХЗ адміністративно-територіальної одиниці.

8. Термін вивезення засобів РХЗ з міського пункту зберігання до міських пунктів видачі засобів РХЗ не повинен перевищувати 16 годин розрахункового часу.

9. Термін приведення у готовність міського та об'єктових пунктів видачі засобів РХЗ до їх прийому не повинен перевищувати 8 годин.

10. З питань підготовки до розгортання пунктів видачі засобів РХЗ керівники пунктів видачі засобів РХЗ взаємодіють з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, територіальними підрозділами Управління ДСНС України у Чернівецькій області, а також керівниками управлінь (відділів) департаменту житлово-комунального господарства міської ради, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради, керівниками комунальних житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств та приватних підприємств з обслуговування житлового фонду міста, суб'єктів господарювання, на території яких вони розташовані.

III. Основні завдання департаменту житлово-комунального господарства міської ради та підпорядкованих йому комунальних підприємств щодо організації видачі засобів РХЗ

До основних завдань департаменту житлово-комунального господарства міської ради та підпорядкованих йому комунальних підприємств щодо організації видачі засобів РХЗ належать:

1. Організація транспортного забезпечення доставки засобів РХЗ від міського пункту зберігання до міських пунктів видачі засобів РХЗ.

2. Ведення обліку громадян, які проживають на території, підвідомчій комунальному житловому ремонтно-експлуатаційному підприємству або приватному підприємству з обслуговування житлового фонду міста.

Облік ведеться за віковими категоріями: діти до 1,5 року, діти від 1,5 до 7 років, діти від 7 до 17 років, інваліди та пенсіонери за віком.

3. Надання відомостей про громадян за віковими категоріями до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради та адміністраціям міських пунктів видачі засобів РХЗ для складання розрахунків у потребі засобів РХЗ.

IV. Основні завдання міських та об'єктових пунктів видачі засобів РХЗ

До основних завдань міських та об'єктових пунктів видачі засобів РХЗ належить:

1. Розробка та затвердження встановленим порядком службової документації пункту видачі засобів РХЗ, згідно додатку 1.

2. Забезпечення пункту видачі засобів РХЗ необхідним обладнанням та устаткуванням, підтримання його в готовності до використання, згідно додатку 2.

3. Перевірка комплектності та справності засобів індивідуального захисту органів дихання, сортування їх за розмірами та безпосередня видача.

4. Організація видачі засобів РХЗ працівникам суб'єктів господарювання, формуванням та міським спеціалізованим комунальним службам цивільного захисту, а також непрацюючому населенню міста.

5. Ведення відомостей обліку виданих засобів РХЗ, згідно додатку 3.

6. Надання допомоги населенню в підготовці засобів індивідуального захисту до використання.

V. Організаційно-штатна структура пунктів видачі засобів РХЗ

1. До складу міського пункту видачі засобів РХЗ непрацюючому населенню, формуванням та спеціалізованим міським комунальним службам цивільного захисту входять:

Начальник пункту видачі засобів РХЗ.

Заступник начальника пункту видачі засобів РХЗ.

Відділення розвантаження та завантаження засобів РХЗ - 4 - 6 чол.

Відділення підготовки засобів індивідуального захисту органів дихання до використання - 6 чол.

Відділення видачі засобів індивідуального захисту органів дихання дорослому населенню - 10 - 12 чол.

Відділення видачі засобів індивідуального захисту органів дихання (камер захисних дитячих) для захисту дітей віком до 1,5 року - 2 чол.

Відділення видачі засобів індивідуального захисту органів дихання (дитячих фільтрувальних протигазів дітям віком від 1,5 до 7 років) - 2 чол.

Відділення видачі засобів індивідуального захисту органів дихання (фільтрувальних протигазів дітям віком від 7 до 17 років) - 4 - 5 чол.

Відділення перевірки правильності підбору засобів індивідуального захисту органів дихання - 2 чол.

Медичний працівник (фельдшер) - 1 чол.

2. До складу пунктів видачі засобів РХЗ, що розгортаються місцевими органами виконавчої влади суб'єктами господарювання для забезпечення свої працівників, в т. ч. формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами РХЗ входять:

Начальник пункту видачі засобів РХЗ;

Заступник начальника пункту видачі засобів РХЗ (технічний працівник, який здійснює загальний облік отриманих та виданих засобів РХЗ);

Відділення розвантаження та завантаження засобів РХЗ - 4 чол.

Відділення підготовки засобів індивідуального захисту органів дихання до використання - 4 чол.

Відділення видачі засобів індивідуального захисту органів дихання - 4 - 6 чол.

Відділення технічної перевірки фільтрувальних протигазів - 3 чол.

Відділення перевірки правильності підбору засобів індивідуального захисту органів дихання - 2 чол.

Відділення видачі інших засобів РХЗ (захисний одяг, прилади радіаційної і хімічної розвідки та дозиметричного контролю тощо) - 2 чол.

Медичний працівник (фельдшер) - 1 чол.

Кількість відділень видачі засобів індивідуального захисту залежить від штатної чисельності працівників об'єкта, що розгортає пункт видачі засобів РХЗ, і повинна забезпечити швидку видачу засобів РХЗ населенню та працівникам формувань та спеціалізованим службам цивільного захисту з урахуванням позмінної роботи персоналу пункту видачі засобів РХЗ.

3. Начальники пунктів видачі засобів РХЗ підпорядковуються керівникам суб'єктів господарювання, установ і організацій, на базі яких ці пункти створені, а також структурним підрозділам з питань цивільного захисту місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.

VI. Порядок організації роботи міського та об'єктового пункту видачі засобів радіаційного та хімічного захисту

1. Діяльність міських, об'єктових пунктів видачі засобів РХЗ забезпечується за рахунок суб'єктів господарювання, на базі яких ці пункти створені.

Укомплектування пункту видачі засобів РХЗ документацією, устаткуванням та інструментом здійснюється завчасно у мирний час.

Навчання та тренування особового складу пункту проводиться згідно з планами підготовки формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту.

2. Пункт видачі засобів РХЗ розпочинає функціонувати при отриманні розпорядження щодо видачі засобів РХЗ. При цьому особовий склад пункту видачі засобів РХЗ розставляє меблі та устаткування, займає свої робочі місця згідно завчасно розробленої схеми організації видачі засобів РХЗ на пункті.

Схеми організації видачі засобів РХЗ розробляються із врахуванням вимог щодо послідовності місць підготовки засобів РХЗ до видачі, в т. ч. унеможливлення місць перетину напрямків руху осіб, які тільки отримують засоби РХЗ та осіб, які вже отримали ці засоби.

3. Особовий склад відділення розвантаження та завантаження засобів РХЗ розвантажує транспорт із засобами РХЗ та переносить зазначені засоби на склад пункту видачі засобів РХЗ. У подальшому це відділення забезпечує безперебійне постачання засобів РХЗ до відділень пункту видачі засобів індивідуального захисту органів дихання.

Кожна партія засобів індивідуального захисту, що поступає на пункт видачі засобів РХЗ, підлягає комісійному зовнішньому огляду і перевірці, після чого робиться відповідний запис в акті приймання-передачі засобів РХЗ.

4. Особовий склад відділення підготовки до видачі засобів РХЗ відкриває ящики із засобами РХЗ, перевіряє їх комплектність та справність згідно з додатком 4, здійснює їх збирання та сортування на робочих місцях за розмірами лицьової частини.

На окремих робочих місцях відділення проводяться необхідні заміри висоти обличчя людей для визначення розміру лицьових частин протигазів для їх подальшої видачі. Заміри проводяться згідно з додатком 5.

5. Після завершення визначення розміру лицьової частини відділенням перевірки правильності підбору засобів індивідуального захисту органів дихання здійснюється перевірка, та проводиться навчання населення правилам користування цими засобами. Перевірка проводиться згідно з додатком 6.

Перевірка правильності підбору лицьової частини протигазів здійснюється безпосередньо особами, які отримали засоби захисту у користування, під методичним керівництвом і контролем з боку особового складу відділення.

6. Остаточна перевірка якості підбору лицьової частини і справності фільтруючого протигазу для формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту здійснюється відділенням технічної перевірки фільтрувальних протигазів у наметі з використанням аерозолю (подразнюючої речовини).

7. Видача несправних засобів РХЗ не допускається.

8. Після завершення робіт з видачі засобів РХЗ приписаному населенню, працівникам суб'єктів господарювання начальником міського (об'єктового) пункту видачі засобів РХЗ подається до управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради звіт про видачу засобів РХЗ населенню та залишки засобів РХЗ із копіями відомостей на видачу засобів РХЗ.

9. Залишки засобів РХЗ зберігаються на міських (об'єктових) пунктах видачі засобів РХЗ до отримання подальших розпоряджень від структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.

VII. Функціональні обов'язки посадових осіб пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту

1. Начальник (заступник начальника) міського (об'єктового) пункту видачі засобів РХЗ.

На начальника міського (об'єктового) пункту видачі засобів РХЗ покладається організація роботи пункту видачі і створення умов своєчасної видачі засобів індивідуального захисту непрацюючому населенню (працюючому персоналу об'єктів господарювання).

Начальник пункту видачі засобів РХЗ є безпосереднім начальником всього особового складу пункту, відповідає за його готовність до виконання поставлених завдань.

У своїй роботі начальник міського пункту зберігання та видачі засобів РХЗ підпорядковується міському голові - начальнику цивільного захисту міста та начальнику управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту міської ради.

У своїй роботі начальник об'єктового пункту видачі засобів РХЗ підпорядковується керівнику суб'єкта господарської діяльності, на базі якого створено цей пункт.

1.1 У режимі повсякденного функціонування єдиної системи цивільного захисту начальник (заступник начальника) міського (об'єктового) пункту видачі засобів РХЗ повинен:

знати кількість і види засобів РХЗ, призначених для видачі із пункту, який він очолює;

організувати укомплектування пункту меблями, устаткуванням та службовою документацією;

уточнювати списки особового складу пункту видачі засобів РХЗ та схему їх оповіщення;

щороку уточнювати списки населення (працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту) для отримання засобів РХЗ на пункті видачі засобів РХЗ.

1.2 У режимі надзвичайної ситуації єдиної системи цивільного захисту (при отриманні розпорядження щодо видачі засобів РХЗ) начальник (заступник начальника) міського (об'єктового) пункту видачі засобів РХЗ повинен:

здійснити оповіщення та збір особового складу пункту видачі засобів РХЗ;

проінструктувати особовий склад пункту видачі засобів РХЗ щодо заходів безпеки і правил видачі засобів РХЗ;

організувати розгортання пункту видачі засобів РХЗ та своєчасне отримання засобів РХЗ;

забезпечити видачу засобів РХЗ населенню, працівникам формувань та спеціалізованим службам цивільного захисту за уточненими списками в установлений термін;

контролювати облік виданих засобів РХЗ;

після завершення видачі РХЗ подати до структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування звіт про видачу засобів РХЗ населенню та залишки засобів РХЗ із копіями облікових відомостей щодо видачі засобів РХЗ.

2. Командир відділення розвантаження та завантаження засобів РХЗ.

На командира ланки розвантаження та завантаження міського (об'єктового) пункту видачі засобів РХЗ покладається організація роботи із розвантаження прибуваючих на транспортних засобах ЗІЗ, їх складування у встановлених місцях.

Командир ланки керує роботою підлеглого йому особового складу, відповідає за його готовність до виконання поставлених завдань. У своїй роботі підпорядковується начальнику (заступнику начальника) пункту видачі засобів РХЗ.

2.1 У режимі повсякденного функціонування єдиної системи цивільного захисту командир ланки розвантаження та завантаження засобів РХЗ зобов'язаний:

знати своїх підлеглих, місце роботи і домашні адреси, керувати їх оповіщенням та збором;

створювати умови для організованої роботи відділення.

2.2 У режимі надзвичайної ситуації єдиної системи цивільного захисту (при отриманні розпорядження щодо видачі засобів РХЗ) командир відділення розвантаження та завантаження засобів РХЗ зобов'язаний:

проінструктувати особовий склад відділення щодо заходів безпеки при розвантаженні засобів РХЗ;

знати місця розвантаження і складування засобів РХЗ;

своєчасно зустріти транспорт та організувати роботи з розвантаження і складування засобів РХЗ на міському (об'єктовому) пункті видачі засобів РХЗ;

складувати отримане майно в місцях тимчасового збереження, не допускати випадань на нього атмосферних опадів;

прийняти засоби РХЗ згідно із обліковими документами;

забезпечити безперебійне постачання засобів РХЗ до відділення видачі засобів індивідуального захисту.

за потребою забезпечувати розконсервування отриманих ящиків (тари) із протигазами та організовувати надання допомоги сортувальникам протигазів під час розкладання їх на столи для видачі;

після закінчення видачі засобів РХЗ здати на склад вільну тару та залишки засобів РХЗ і доповісти про це начальнику (заступнику начальника) пункту видачі засобів РХЗ.

3. Командир відділення підготовки індивідуальних засобів органів дихання до використання.

На командира відділення комплектації та підготовки засобів РХЗ до використання міського (об'єктового) пункту видачі індивідуальних засобів органів дихання до використання покладається організація роботи доукомплектування засобів згідно з інструкцією використання.

Командир відділення підготовки індивідуальних засобів органів дихання до використання керує роботою підлеглого йому особового складу, відповідає за його готовність до виконання поставлених завдань. У своїй роботі підпорядковується начальнику (заступнику начальника) пункту видачі засобів РХЗ.

3.1 У режимі повсякденного функціонування єдиної системи цивільного захисту командир ланки розвантаження та завантаження засобів РХЗ зобов'язаний:

знати своїх підлеглих, місце роботи і домашні адреси, керувати їх оповіщенням та збором;

створювати умови для організованої роботи відділення.

знати принцип роботи, склад і комплектність індивідуальних засобів органів дихання;

навчати особовий склад відділення вмінню практично здійснювати збирання і розбирання індивідуальних засобів органів дихання, усунення різних несправностей цих засобів.

3.2 У режимі надзвичайної ситуації єдиної системи цивільного захисту (при отриманні розпорядження щодо видачі засобів РХЗ) командир відділення підготовки індивідуальних засобів органів дихання до використання зобов'язаний:

організувати перевірку комплектності й справності індивідуальних засобів органів дихання, отриманих від відділення розвантаження та завантаження засобів РХЗ;

організувати підготовку до використання індивідуальних засобів органів дихання (проведення зовнішнього огляду ЗІЗОД, гігієнічної обробки лицьової частини, збирання засобу та перевірку його на герметичність);

доповідати начальнику (заступнику начальника) пункту видачі засобів РХЗ про результати роботи відділення.

4. Командир відділення видачі індивідуальних засобів органів дихання.

Командир відділення видачі засобів РХЗ відповідає за правильний підбор лицьових частин, фільтруючих коробок та видачу засобів індивідуального захисту органів дихання непрацюючому населенню, працюючому персоналу суб'єкта господарювання.

Командир відділення видачі засобів РХЗ керує роботою підлеглого йому особового складу, відповідає за його готовність до виконання поставлених задач. У своїй роботі підпорядковується начальнику (заступнику начальника) пункту видачі засобів РХЗ.

4.1 У режимі повсякденного функціонування єдиної системи цивільного захисту командир відділення видачі індивідуальних засобів органів дихання зобов'язаний зобов'язаний:

знати принцип роботи, склад і комплектність індивідуальних засобів органів дихання, а також їх порядок підбору для дітей та дорослих;

навчати особовий склад відділення практичним навичкам із підбору лицьових частин протигазів.

4.2 У режимі надзвичайної ситуації єдиної системи цивільного захисту (при отриманні розпорядження щодо видачі засобів РХЗ) командир відділення видачі індивідуальних засобів органів дихання зобов'язаний зобов'язаний:

забезпечити проведення сортування індивідуальних засобів органів дихання на робочих місцях згідно з розмірами лицьової частини протигазу;

організувати підбір лицьових частин за їх розмірами, а також видачу індивідуальних засобів органів дихання населенню за уточненими списками на видачу цих засобів;

вести облік виданих засобів, про результати видачі доповісти начальнику (заступника начальника) пункту видачі засобів РХЗ.

проводити навчання населення щодо користування індивідуальних засобів органів дихання;

5. Командир відділення технічної перевірки фільтрувальних протигазів.

Командир відділення технічної перевірки фільтрувальних протигазів відповідає за організацію перевірок протигазів на герметичність з використанням подразнюючих речовин (хлорпікрин).

Командир відділення технічної перевірки фільтрувальних протигазів керує роботою підлеглого йому особового складу, відповідає за його готовність до виконання поставлених задач. У своїй роботі підпорядковується начальнику (заступнику начальника) пункту видачі засобів РХЗ.

У режимі надзвичайної ситуації єдиної системи цивільного захисту (при отриманні розпорядження щодо видачі засобів РХЗ) командир відділення технічної перевірки фільтрувальних протигазів зобов'язаний:

проінструктувати особовий склад відділення щодо заходів безпеки під час роботи з подразнюючими речовинами;

організувати обладнання намету (приміщення) для технічної перевірки протигазів за допомогою подразнюючих речовин (хлорпікрин);

проводити інструктаж з працівниками формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту щодо порядку перевірки протигазів та заходів безпеки;

організувати здійснення технічної перевірки протигазів у наметі (приміщенні) з подразнюючою речовиною;

при виявленні несправного протигазу організувати його заміну;

забезпечити надання медичної допомоги потерпілому, протигаз якого був несправний;

доповідати начальнику (заступнику начальника) пункту видачі засобів РХЗ про результати роботи.

7. Медичний працівник (фельдшер) пункту видачі засобів РХЗ відповідає за надання першої невідкладної медичної допомоги населенню та працюючому персоналу на пункті видачі засобів РХЗ. У своїй роботі підпорядковується начальнику (заступнику начальника) пункту видачі засобів РХЗ.

Медичний працівник (фельдшер) пункту видачі засобів РХЗ зобов'язаний:

після прийняття рішення про початок роботи пунктів видачі засобів РХЗ вчасно прибути на пункт;

постійно знаходитися в приміщенні пункту або на майданчику технічної перевірки протигазів;

контролювати стан здоров'я людей у період проведення технічної перевірки протигазів;

уміти надавати кваліфіковану першу медичну допомогу при ураженнях небезпечною хімічною речовиною, а у разі ускладнень стану здоров'я постраждалих - направляти їх до медичних лікувальних установ.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 1
до Положення про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
25.07.2017 N 382/15

Перелік
документації, що розробляється та зберігається на міському та об'єктовому пункті видачі засобів радіаційного та хімічного захисту

1. Рішення виконавчого комітету міської ради "Про пункти видачі засобів радіаційного та хімічного захисту" (копія з додатками).

2. Наказ керівника суб'єкта господарювання про створення міського (об'єктового) пункту видачі засобів РХЗ, яким затверджується термін готовності пункту до початку роботи, штатно-посадова структура та функціональні обов'язки адміністрації пункту, посадові інструкції працівників пункту видачі засобів РХЗ.

3. Схема зв'язку та оповіщення особового складу пункту видачі засобів РХЗ в робочий та неробочий час (затверджується начальником пункту видачі, постійно уточнюється).

4. Схема зв'язку та взаємодії між пунктом видачі засобів РХЗ та виконавчими органами міської ради, міськими пунктами видачі засобів РХЗ, об'єктами, на базі яких створюються навантажувально-розвантажувальні команди (затверджується начальником пункту видачі ЗІЗ та погоджується з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради).

5. Схема організації видачі засобів РХЗ на пункті: місця розвантаження, підгонки та видачі ЗІЗ, реєстрації населення, розміщення керівництва, маршрути руху тощо (затверджується начальником пункту видачі засобів РХЗ та погоджується з управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради).

6. Розрахунок потреби видачі засобів РХЗ за віковими категоріями.

7. Списки непрацюючого населення (для міських пунктів) та працівників суб'єктів господарювання на видачу засобів РХЗ.

8. Накладні на отримані засоби РХЗ.

9. Бланки відомостей обліку видачі засобів РХЗ.

10. Інструкція з дотриманням правил безпеки під час розвантаження засобів РХЗ, їх технічної перевірки та підбору.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 2
до Положення про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
25.07.2017 N 382/15

Перелік
майна та обладнання для забезпечення роботи міського та об'єктового пункту видачі засобів радіаційного та хімічного захисту

1. Табличка біля головного входу в приміщення, в якому розташований міський (об'єктовий) пункт видачі засобів РХЗ, з написом "Пункт видачі засобів радіаційного та хімічного захисту непрацюючому населенню м. Чернівців", розмір 60 х 40 см., висота літер 12 см.

2. Таблички з написами "Місце підготовки засобів РХЗ до видачі" - 2 шт., "Місце підбору марки та розміру протигазів" - 2 шт., "Місце видачі протигазів за розмірами від N 1 до N 6" - 6 шт., "Місце обліку виданих засобів радіаційно-хімічного захисту" - 1 шт.

3. Столи 10 шт., стільці 10 шт.

4. Кравецький метр для виміру вертикального і горизонтального обхвату голови - по 2 шт. на кожне відділення видачі засобів РХЗ.

5. Ємності для води - не менше 2 од. на кожне відділення видачі засобів РХЗ.

6. Засоби гігієни (мило, рушники тощо).

7. Ганчір'я до 10 кг.

8. Гасові або акумуляторні лампи - 4 - 5 шт.

9. Канцелярське приладдя, в т. ч. калькулятори - 5 шт.

10. Шансовий інструмент для розбирання дерев'яної тари.

11. Медична аптечка з медикаментами для надання першої невідкладної медичної допомоги - 1 шт.

12. Бейджики з вказівкою посади, ПІБ посадових осіб пункту видачі засобів РХЗ на кожного працівника пункту видачі засобів РХЗ.

13. Нарукавна пов'язка з написом "Працівник пункту видачі ЗІЗ" на кожного працівника пункту видачі засобів РХЗ.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 3
до Положення про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
25.07.2017 N 382/15

Відомість
видачі засобів радіаційного і хімічного захисту

N
з/п

Дата запису

Прізвище, ім'я та по батькові

Домашня адреса

Найменування засобів РХЗ, що видано

Підпис про отримання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: Відомості щодо видачі засобів РХЗ заповнюються за кожну вулицю (цех), структурний підрозділ окремо.

Засоби РХЗ видав

_______
                    (посада, підпис, прізвище та ініціали)

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 4
до Положення про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
25.07.2017 N 382/15

Перевірка
комплектності та справності засобів індивідуального захисту органів дихання

Після вилучення фільтрувального протигаза з пакувальної тари особовий склад відділення підготовки до видачі засобів РХЗ перевіряє комплектність і справність його складових частин.

Для цього необхідно:

вилучити лицьову частину протигазу з пакета (при його наявності);

перевірити візуально цілісність корпусу лицьової частини, обтюратора й лямок наголовника, а також наявність і справність пряжок;

оглянути вузол клапана видиху лицьової частини, для чого зняти гумовий екран і перевірити наявність і стан пелюстків клапана видиху (вони не повинні бути розірвані, пошкоджені, забруднені), а також наявність гумового ущільнювального кільця;

оглянути вузол клапана вдиху на наявність і стан пелюстки клапана вдиху, надійність кріплення обтічника, а також наявність прокладного кільця в сідловині клапана вдиху;

перевірити цілісність очних скелець;

перевірити наявність і справність притискних кілець. При відсутності останніх перевірити наявність і цілісність притискних гумових шнурів. Гумові шнури вставити в пази очкових вузлів;

перевірити наявність і цілісність пристосування для прийому води - ніпеля, гумової трубки, мундштука (за наявності).

Перевірка комплектності та справності інших типів індивідуальних засобів захисту (респіратори, камери захисні дитячі, саморятівники, ізолювальні засоби індивідуального захисту тощо) здійснюється відповідно до технічної документації цих засобів.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 5
до Положення про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
25.07.2017 N 382/15

Підбір
лицьових частин засобів індивідуального захисту органів дихання (протигазів) за розмірами обличчя

Підбір лицьових частин протигазів за розмірами проводиться індивідуально відповідно до антропометричних показників людини на підставі результатів вимірів морфологічної висоти обличчя (В) (малюнок 1) і/або довжини кругової лінії голови (L) (малюнок 2) або за рекомендаціями виробника.

Морфологічна висота обличчя - відстань від найбільш поглибленої точки спинки носа (перенісся) до найбільш виступаючої уперед-униз точки підборіддя.

Вимірювання морфологічної висоти обличчя здійснюється штангенциркулем із затупленими кінцями або іншим приладом.

Горизонтальний обхват голови - розмір голови по замкнутій лінії, що проходить через надбрівні дуги й найбільш виступаючу частину потилиці.

Вимір довжини кругової лінії голови (L) варто проводити сантиметровою стрічкою, з точністю до 5 мм.

 

Малюнок 1. Вимір морфологічної висоти обличчя (В)

 

Малюнок 2. Вимір довжини кругової лінії голови (L)

Підбір лицьових частин фільтрувальних протигазів типу УЗС ВК, ГП -7, ГП-7 В, ГП-7 ВМ (з лицьовою частиною МГУ або МГУ-В) полягає в підборі лицьової частини необхідного типовому розміру на підставі суми вимірів вертикального обхвату голови й довжини кругової лінії голови.

Вертикальний обхват голови - розмір голови по замкнутій лінії, що проходить через підборіддя, щоки й максимально виступаючу тім'яно-потиличну частину голови (малюнок 3).

Визначення розміру (росту) лицьової частини протигазу здійснюється за таблицею 1.

Таблиця 1

Розмір лицьової частини протигазу

Величина, мм

L

B

Шолом-маска ШМ-62, ШМ-66му

Панорамна маска з підмасковиком

Респіратор із півмаскою (Ф-62Ш, РПГ-67, "Пульс", "Тополь" "Клен", РУ-60М, У-2К

Астра-2

0

до 635

 

 

 

 

 

1

635 - 655

до 545

550 - 560

 

до 109

91 - 115

2

660 - 680

565 - 580

585 - 600

> 605

109 - 119

116 - 143

3

680 - 705

 

 

 

>119

 

4

>710

 

 

 

 

 

 

Малюнок 3. Вимір вертикального обхвату голови

За сумою вимірів вертикального обхвату голови й довжини кругової лінії голови визначається типорозмір лицьової частини фільтрувального протигаза (зріст маски й положення лямок наголовника), керуючись даними, викладеними в таблиці 2.

Таблиця 2

Типовий розмір лицевої частини МГУ або МГУ-В (ГП-7, ГП-7 В)

Сума вимірів вертикального обхватів голови і довжини кругової лінії голови, мм

Рекомендований зріст лицьової частини

Рекомендоване положення лямок наголовника відносно пряжок

лобова лямка

скроневі лямки

щічні лямки

до 1185

1

4

8

6

з 1185 до 1210

1

3

7

6

з 1210 до 1235

2

3

7

6

з 1235 до 1260

2

3

6

5

з 1260 до 1285

3

3

6

5

з 1285 до 1310

3

3

5

4

з 1310

3

3

4

3

Таблиця 3

Підбір розміру лицевої частини фільтрувальних протигазів ПДФ, ПДФ-Д

Лицьова частина

 

Розмір лицьових частин відповідно до висоти та ширини обличчя

1

2

3

4

МД-З

висота обличчя, мм

до 78

78 - 87

87 - 95

95 - 103

ширина обличчя, мм

до 108

108 - 116

111 - 119

115 - 123

Розмір панорамної маски визначається за довжиною кругової лінії голови. Розмір підмасковика визначається за морфологічною висотою обличчя В.

Якщо B менше 110 мм - використовують підмасковик малого розміру, що позначається літерою "М".

При B рівних 111 - 125 мм - використовують підмасковик середнього розміру, що позначається літерою "С".

Якщо B більше 125 мм - використовують підмасковик великого розміру, що позначається літерою "Б".

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 6
до Положення про пункти видачі засобів радіаційного і хімічного захисту,
затвердженого рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради
25.07.2017 N 382/15

Порядок
перевірки правильності підбору лицьової частини засобів індивідуального захисту органів дихання (протигазів) за розмірами обличчя

Перевірка правильності підбору лицьової частини фільтрувальних протигазів для дорослого населення та дітей віком понад 1,5 року проводиться в наступній послідовності для чого необхідно:

приєднати до підібраної лицьової частини фільтрувального протигазу фільтр (з'єднувальну трубку з фільтром), закручуючи з'єднання до упору;

надягти фільтрувальний протигаз;

закрити долонею отвір у дні коробки фільтра і зробити спробу вдиху.

Якщо повітря не надходить у лицьову частину, то вона справна, і протигаз зібраний правильно.

Якщо повітря надходить у лицьову частину, то протигаз негерметичний, користуватися ним не можна. У цьому разі необхідно переконатися в щільності з'єднання лицьової частини з фільтром (зі з'єднувальною трубкою й фільтром) і перевірити правильність вибору розміру лицьової частини, для чого необхідно:

відокремити фільтр від лицьової частини;

долонею щільно закрити отвір втулки вузла клапана вдиху (накидну гайку з'єднувальної трубки) та зробити спробу вдиху.

Якщо дихати неможливо, то лицьова частина справна й підібрана правильно. Якщо повітря проходить під лицьову частину, то вона неправильно підібрана або несправна, або неправильно одягнена.

Необхідно перевірити правильність вибору зросту лицьової частини або зняти й заново надягти її, або замінити лицьову частину на нову. Перевірити з'єднання лицьової частини з фільтром (зі з'єднувальною трубкою й фільтром), догвинчуючи з'єднання до упору.

Здійснити повторну перевірку протигаза, для чого:

приєднати до правильно надягнутої герметичної лицьової частини фільтр (з'єднувальну трубку з фільтром);

закрити долонею отвір у дні фільтра й зробити спробу вдиху.

Якщо дихати неможливо, то з'єднання виконано герметично. Якщо повітря надходить під лицьову частину, то варто перевірити якість приєднання фільтра до лицьової частини (перевірити стан віночка різьбової горловини фільтра, стан притиску й наявність ніпельного кільця в накидній гайці з'єднувальної трубки, докрутити фільтр до упору). При неможливості забезпечення герметичності з'єднання лицьової частини й фільтра замінити фільтр (з'єднувальну трубку) новим.

Остаточна перевірка якості підбору лицьової частини і справності фільтруючого протигазу для формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту здійснюється відділенням технічної перевірки фільтрувальних протигазів у наметі з аерозолем подразнюючої речовини.

Лицьова частина вважається підібраною, а фільтрувальний протигаз справним, якщо при перевірці подразнюючою речовиною не відчувається подразнення очей, шкіри обличчя і верхніх дихальних шляхів.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету міської ради
25.07.2017 N 382/15

ПЕРЕЛІК
міських пунктів видачі засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, формувань та комунальних спеціалізованих служб цивільного захисту м. Чернівців

Обліковий N пункту видачі РХЗ

Назва установи, закладу, на базі якого створено міський пункт видачі засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, формувань та комунальних спеціалізованих служб цивільного захисту

Адреса міського пункту видачі засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, формувань та комунальних спеціалізованих служб цивільного захисту

1

Загальноосвітня школа N 24

вул. Фізкультурна, 5

2

Чернівецький багатопрофільний ліцей N 4

вул. Небесної Сотні, 18-а

3

Чернівецька гімназія N 5

вул. Загули Дмитра, 8

4

Загальноосвітня школа N 33

вул. Героїв Майдану, 152-а

5

Загальноосвітня школа N 5

вул. Лесі Українки, 26

6

Загальноосвітня школа N 10

вул. Горіхівська, 31

7

Чернівецька гімназія N 4

вул. Щепкіна Михайла, 2

8

НВК "Лідер"

вул. Бережанська, 25

9

Чернівецька гімназія N 7

проспект Незалежності, 88-д

10

Загальноосвітня школа N 30

вул. Щербанюка Олександра 4

11

Загальноосвітня школа N 6

вул. Комарова Володимира, 26

12

Загальноосвітня школа N 11

вул. Південно-Кільцева, 7-б

13

Загальноосвітня школа N 27

вул. Воробкевича Сидора, 19

14

Загальноосвітня школа N 31

вул. Дібровецька, 5-а

15

Загальноосвітня школа N 37

вул. Підкови Івана, 9

16

Навчально-виховний комплекс "Берегиня"

вул. Карбулицького Івана, 2

17

Загальноосвітня школа N 4

вул. Шевченко Тараса, 16

18

Загальноосвітня школа N 2

вул. Головна, 87

19

Загальноосвітня школа N 3

вул. Герцена Олександра, 36

20

Загальноосвітня школа N 20

вул. Глібова Леоніда, 12

21

Загальноосвітня школа N 14

вул. Шкільна, 3

22

Загальноосвітня школа N 16

вул. Білоруська, 77

23

Загальноосвітня школа N 28

вул. Руська, 257-а

24

Загальноосвітня школа N 13

вул. Немирівська, 3

25

Загальноосвітня школа N 22

вул. Південно-Кільцева, 17

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук

 

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради
25.07.2017 N 382/15

Закріплення вулиць за міськими пунктами видачі засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення, формувань та комунальних спеціалізованих міських служб цивільного захисту м. Чернівців

Обліковий N пункту видачі РХЗ

Адреса міського пункту видачі засобів РХЗ непрацюючому населенню

Назва комунального, приватного підприємства з обслуговування житлового фонду, на території якого утворено міський пункт видачі засобів РХЗ

Назва вулиць закріплених за міським пунктом видачі засобів РХЗ

1

Загальноосвітня школа N 24
вул. Фізкультурна, 5
тел. 4-09-10, 4-09-11

КЖРЕП N 4
вул. Ф. Полєтаєва, 10
тел. 4-48-10, 4-67-37

 

2

Чернівецький багатопрофільний
ліцей N 4 вул. Небесної Сотні, 18-а
тел. 53-30-58, 53-61-55

 

3

Чернівецька гімназія N 5
вул. Загули Дмитра, 8
тел. 53-20-90, 53-21-60

КЖРЕП N 5
вул. З. Космодем'янської Зої, 4
тел. 51-48-58, 3-53-42

 

4

Загальноосвітня школа N 33
вул. Героїв Майдану, 152-а
тел. 53-40-57, 53-31-66

 

5

Загальноосвітня школа N 5
вул. Лесі Українки, 26
тел. 52-27-11, 52-75-89

КЖРЕП N 6
площа Соборна, 10
тел. 52-30-77,52-28-62

 

6

Загальноосвітня школа N 10
вул. Горіхівська, 31
тел. 52-28-12, 52-4732

 

7

Чернівецька гімназія N 4
вул. Щепкіна Михайла, 2
тел. 55-14-93, 55-34-26

ПП "Регіон-Центр"
вул. Заньковецької Марії, 16
тел. 52-01-62, 52-11-20

 

8

НВК "Лідер"
вул. Бережанська, 25
тел. 52-96-07

 

9

Чернівецька гімназія N 7
проспект Незалежності, 88-д
тел. 53-52-01, 55-56-39

КЖРЕП N 14
вул. Щербанюка Олександра, 43
тел. 3-30-85, 3-31-27

 

10

Загальноосвітня школа N 30
вул. Щербанюка Олександра, 4
тел. 53-42-08, 53-61-64

 

11

Загальноосвітня школа N 6
вул. вул. Комарова Володимира, 26
тел. 4-26-38, 4-25-22

КЖРЕП N 17
вул. Південно-Кільцева, 5
тел. 4-49-33, 7-98-06

 

12

Загальноосвітня школа N 11
вул. вул. Південно-Кільцева, 7-б
тел. 7-98-04, 4-49-19

 

13

Загальноосвітня школа N 27
вул. Воробкевича Сидора, 19
тел. 7-24-00, 7-27-02

ПП "Ремжитлосервіс"
вул. Ентузіастів, 7
тел. 58-16-36, 4-75-59

 

14

Загальноосвітня школа N 31
вул. Дібровецька, 5-а
тел. 54-19-31, 54-19-30

ПП "Садгора-Сервіс"
вул. Галицького Данила, 1
тел. 56-05-34, 56-05-63

 

15

Загальноосвітня школа N 37
вул. Підкови Івана, 9
тел. 56-09-48, 59-33-69

 

16

Навчально-виховний комплекс "Берегиня"
вул. вул. Карбулицького Івана, 2
тел. 56-01-81

 

17

Загальноосвітня школа N 4
вул. Шевченко Тараса, 16
тел. 52-62-96, 52-51-97

КЖРЕП N 9
вул. Шевченка Тараса, 22
тел. 52-42-42

 

18

Загальноосвітня школа N 2
вул. Головна, 87
тел. 52-36-49, 52-35-45

 

19

Загальноосвітня школа N 3
вул. Герцена Олександра, 36
тел. 53-82-35

КЖРЕП N 11
вул. Чехова
Антона, 23
тел. 53-89-80, 53-87-43

 

20

Загальноосвітня школа N 20
вул. Глібова Леоніда, 12
тел. 4-01-38

 

21

Загальноосвітня школа N 14
вул. Шкільна, 3
тел. 52-61-81, 52-36-41

ТОВ ТД "Укрвторресурс"
вул. Старобельська, 1
тел. 52-46-95

 

22

Загальноосвітня школа N 16
вул. Білоруська, 77
тел. 58-28-37, 58-28-40

 

23

Загальноосвітня школа N 28
вул. Руська, 257-а
тел. 6-09-11, 6-09-12

ПП "Житлосервіс"
вул. Руська, 251
тел. 6-08-16

 

24

Загальноосвітня школа N 13
вул. Немирівська, 3
тел. 58-98-69

 

25

Загальноосвітня школа N 22
вул. Південно-Кільцева, 17
тел. 4-49-16, 4-54-24

ПП "Санітарія"
бульвар Героїв Крут, 5
тел. 57-54-01

 

Примітка: в разі, якщо вулиця межує з територіями двох або більше КЖРЕП та приватних підприємств з обслуговування житлового фонду, обов'язково вказуються номера житлових будинків віднесених до відповідного міського пункту видачі засобів РХЗ для непрацюючого населення, формувань та комунальних спеціалізованих міських служб цивільного захисту м. Чернівців.

 

Чернівецький міський голова

О. Каспрук
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали