ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 липня 2012 року N 287

Про Раду з питань інформаційних технологій Державної служби статистики України

Відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Закон N 3166-VI), пункту 12 Положення про Державну службу статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 N 396/2011 (Указ N 396/2011), та з метою формування єдиної політики й підвищення ефективності виконання завдань у сфері інформаційних технологій органів державної статистики наказую:

1. Утворити Раду з питань інформаційних технологій Державної служби статистики України і затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про Раду з питань інформаційних технологій Державної служби статистики України, що додається.

3. Ліквідувати науково-технічну раду Державного комітету статистики України з питань інформатизації.

4. Департаменту адміністративно-господарського забезпечення (Кобзар О. К.) довести цей наказ до відома першого заступника, заступника Голови, керівників самостійних структурних підрозділів апарату Держстату України, територіальних і функціональних органів державної статистики.

5. Визнати такими, що втратили чинність, накази Державного комітету статистики України від 14.01.2000 N 9 "Про науково-технічну раду Державного комітету статистики України з питань інформатизації" (зі змінами і доповненнями) та від 10.01.2002 N 29 "Про затвердження Положення про науково-технічну раду Державного комітету статистики України".

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. Г. Осауленко


 

Додаток


Склад
Ради з питань інформаційних технологій Державної служби статистики України

Піщейко
Вадим Олександрович

перший заступник Голови, голова Ради

Пузанова
Олена Олександрівна

директор департаменту інформаційних технологій, заступник голови Ради

Шишкіна
Катерина Миколаївна

радник Голови Держстату України, заступник голови Ради

Жук
Ірина Миколаївна

директор департаменту структурної статистики та статистики фінансів підприємств

Осипова
Інна Ігорівна

директор департаменту обстежень домогосподарств

Кучіна
Ірина Юріївна

директор департаменту фінансового-економічного забезпечення

Остапчук
Ольга Едуардівна

директор департаменту координації статистичної діяльності та поширення інформації

Остапчук
Юрій Михайлович

директор департаменту статистичної методології

Прокопенко
Олег Миколайович

директор департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Сеник
Інеса Віталіївна

директор департаменту статистики праці

Тимошенко
Ганна Миколаївна

директор департаменту статистики населення та регіональної статистики

Вернер
Ігор Євгенійович

заступник директора департаменту інформаційних технологій

Пугачова
Марина Володимирівна

генеральний директор державного підприємства "Науково-технічний комплекс статистичних досліджень"

Віленчук
Раїса Григорівна

начальник Головного управління статистики у м. Києві

Кокурін
Анатолій Іванович

начальник Головного управління регіональної статистики

Діденко
Віктор Дмитрович

перший заступник начальника Головного управління регіональної статистики

Король
Маріанна Володимирівна

начальник відділу інформаційних систем департаменту інформаційних технологій, секретар Ради


 

Додаток


Положення
про Раду з питань інформаційних технологій Державної служби статистики України

1. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання та загальні засади діяльності Ради з питань інформаційних технологій Державної служби статистики України (далі - Рада).

1.2. Рада є дорадчим органом Держстату України, який утворено з метою координації робіт з формування та забезпечення реалізації єдиної політики у сфері інформаційних технологій в органах державної статистики, а також для сприяння впровадженню в органах державної статистики міжнародних стандартів у сфері інформаційних технологій.

1.3. Рада у своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Положенням про Держстат України, наказами Держстату України, нормативними, інструктивними та методичними документами центральних органів виконавчої влади у сфері інформаційних технологій, а також цим Положенням.

2. Основні завдання Ради

Основними завданнями Ради є:

2.1. Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів у сфері інформаційних технологій органів державної статистики.

2.2. Розгляд питань щодо формування пропозицій до завдань Національної програми інформатизації у частині, що відноситься до діяльності органів державної статистики.

2.3. Розгляд проектів документів з питань упровадження й використання новітніх інформаційних технологій та програмно-технічних засобів збирання, передачі, опрацювання, зберігання та поширення інформації в органах державної статистики.

2.4. Розгляд питань щодо фінансового забезпечення реалізації заходів у сфері інформаційних технологій у органах державної статистики.

3. Повноваження Ради

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

- розглядає та сприяє вирішенню питань щодо розвитку інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики;

- здійснює координацію щодо формування пропозицій до завдань Національної програми інформатизації у частині, що відноситься до діяльності органів державної статистики;

- розглядає та схвалює проекти документів з питань автоматизації процесів збирання, передачі, опрацювання, зберігання та поширення статистичної інформації;

- здійснює координацію робіт з виконання заходів з питань упровадження новітніх інформаційних технологій в органах державної статистики та надає рекомендації щодо підвищення ефективності їх реалізації;

- розглядає та сприяє вирішенню питань щодо вдосконалення й розвитку телекомунікаційної системи органів державної статистики, а також технічного та програмно-технологічного оснащення;

- розглядає та схвалює проекти документів з питань, що стосуються взаємодії інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій і статистичних служб інших країн;

- розглядає питання щодо обсягів асигнувань державного бюджету й коштів, що надаються міжнародними організаціями, необхідних для забезпечення функціонування та розвитку інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики, модернізації її матеріально-технічної бази, виконання поточних робіт з автоматизації процесів збирання, передачі, опрацювання, зберігання та поширення статистичної інформації;

- розглядає інші питання, пов'язані з формуванням і реалізацією єдиної політики у сфері інформаційних технологій в органах державної статистики.

3.2. Рада має право:

- одержувати в установленому порядку від самостійних структурних підрозділів Держстату України, територіальних та функціональних органів державної статистики матеріали і документи, необхідні для реалізації покладених на Раду завдань;

- заслуховувати інформацію керівників самостійних структурних підрозділів Держстату України, територіальних та функціональних органів державної статистики з питань, пов'язаних з діяльністю Ради;

- запрошувати, у разі потреби, до участі в роботі Ради представників самостійних структурних підрозділів Держстату України, територіальних та функціональних органів державної статистики (за згодою) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

- створювати тимчасові робочі групи з числа членів Ради із залученням інших фахівців Держстату України, його територіальних та функціональних органів, а також наукових установ і навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері статистики, зацікавлених органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб (за згодою) відповідно до напрямів роботи;

- виконувати інші функції, необхідні для вирішення покладених на Раду завдань.

4. Організація роботи Ради

4.1. Склад Ради формує Голова Держстату України.

4.1.1. Раду очолює голова - за посадою перший заступник Голови Держстату України, а у разі його відсутності - заступник голови Ради.

4.1.2. До складу Ради можуть входити керівники (представники) самостійних структурних підрозділів Держстату України, його територіальних та функціональних органів, а також наукових установ і навчальних закладів, що спеціалізуються у сфері статистики.

4.2. Основною формою роботи Ради є засідання, яке проводиться в міру необхідності та (або) з ініціативи голови Ради, за пропозиціями членів Ради, самостійних структурних підрозділів Держстату України, його територіальних та функціональних органів.

4.3. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

4.4. У засіданнях Ради беруть участь члени Ради. За рішенням голови Ради або за погодженням з ним у роботі Ради можуть брати участь інші посадові особи, які не є членами Ради, якщо це необхідно для обговорення питання, включеного до порядку денного засідання.

4.5. Організаційне забезпечення роботи Ради здійснює її секретар, який готує проведення засідань, зокрема, формує проекти порядку денного, надає учасникам засідань матеріали для розгляду, складає проекти протоколів засідань і витяги з них, здійснює контроль за виконанням рішень Ради та забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Держстату України інформації про роботу Ради. Матеріали для розгляду надаються учасникам засідання не пізніше, ніж за один день до дати проведення засідання в електронному вигляді.

4.6. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Ради або головуючого на засіданні. Рішення засідання оформлюються протоколом, який підписує голова Ради, а в разі його відсутності - заступник голови та секретар Ради.

4.7. Інформація про роботу Ради та результати моніторингу виконання прийнятих нею рішень розміщується на офіційному веб-сайті Держстату України.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали