ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Додаткового протоколу між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій

Верховна Рада України постановляє:

Додатковий протокол між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій, вчинений 21 листопада 2016 року в м. Києві (додається), який набирає чинності на тридцятий день після дати отримання останнього письмового повідомлення, яким Договірні Сторони повідомляють одна одній дипломатичними каналами про виконання своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності, ратифікувати із заявою такого змісту:

"Оскільки Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, які становлять невід'ємну частину території України, є тимчасово окупованими територіями, положення цієї Угоди не застосовуються до зазначених територій до відновлення над ними юрисдикції України.

Території окремих районів Донецької та Луганської областей внаслідок збройної агресії є фактично окупованими територіями і контролюються Російською Федерацією. Уряд України не гарантує повний та ефективний контроль і захист інвестицій на цих територіях".

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
4 жовтня 2017 року
N 2151-VIII

 

 

ДОДАТКОВИЙ ПРОТОКОЛ
між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про внесення змін до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій

Уряд України та Уряд Республіки Хорватія (далі - "Договірні Сторони")

домовилися внести до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Хорватія про сприяння та взаємний захист інвестицій, укладеної в Києві 15 грудня 1997 року (далі - "Угода") наступні зміни:

Стаття 1

Статтю 1 Угоди доповнити після пункту 4 новими пунктами 5 і 6 у такій редакції:

"5. Термін "без затримки" означає такий період, який зазвичай потрібний для завершення необхідних формальностей для переказу платежів.

6. Термін "вільно конвертована валюта" означає будь-яку валюту, що, час від часу, визначається Міжнародним Валютним Фондом як вільно конвертована валюта згідно з положеннями статей Угоди про Міжнародний Валютний Фонд від 22 липня 1944 року та додатків до неї.

Стаття 2

Статтю 2 Угоди доповнити після пункту 2 новими пунктами 3 і 4 в такій редакції:

"3. Кожна Договірна Сторона не повинна погіршувати необґрунтованими або дискримінаційними заходами управління, підтримання, користування, володіння, придбання або розпорядження інвестиціями на своїй території інвесторам іншої Договірної Сторони.

4. Кожна Договірна Сторона повинна протягом усього часу на своїй території забезпечувати інвестиціям та доходам інвесторів іншої Договірної Сторони справедливе та неупереджене ставлення, повний захист та безпеку."

Стаття 3

Статтю 3 Угоди викласти в новій редакції:

"Стаття 3
Національний режим та режим найбільшого сприяння

1. Кожна Договірна Сторона надає на своїй території інвестиціям та доходам інвесторів іншої Договірної Сторони режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає інвестиціям та доходам своїх власних інвесторів або інвестиціям та доходам інвесторів будь-якої третьої держави, в залежності від того, який з них є більш сприятливим для зацікавленого інвестора.

2. Кожна Договірна Сторона надає на своїй території інвесторам іншої Договірної Сторони по відношенню до управління, підтримання, володіння, користування або розпорядження своїми інвестиціями режим не менш сприятливий, ніж той, який вона надає своїм власним інвесторам або інвесторам будь-якої третьої держави, в залежності від того, який з них є більш сприятливим для зацікавленого інвестора.

3. Положення про національний режим та режим найбільшого сприяння цієї Статті не поширюються на переваги, які Договірна Сторона надає на підставі своїх зобов'язань як члена митного, економічного або валютного союзу, спільного ринку або зони вільної торгівлі.

4. Положення цієї Угоди не тлумачаться як зобов'язання однієї Договірної Сторони надавати інвесторам іншої Договірної Сторони вигоду від будь-якого режиму, преференції або привілеї, що надаються інвесторам будь-якої третьої держави через зобов'язання Договірної Сторони як члена митного, економічного або валютного союзу, спільного ринку або зони вільної торгівлі, що випливають з міжнародної угоди або спільної домовленості, що стосується цього митного, економічного або валютного союзу, спільного ринку або зони вільної торгівлі.

5. Положення цієї Угоди не тлумачаться як зобов'язання однієї Договірної Сторони надавати інвесторам іншої Договірної Сторони або інвестиціям чи доходам таких інвесторів вигоду від будь-якого режиму, преференції або привілеї, які Договірна Сторона може надавати на підставі будь-якої міжнародної угоди або домовленості, що стосується оподаткування.

6. Режим найбільшого сприяння не застосовується до положень про вирішення спорів між Договірною Стороною та інвесторами іншої Договірної Сторони."

Стаття 4

Статтю 6 Угоди доповнити після пункту 2 новим пунктом 3 в такій редакції:

"3. Положення пунктів 1 і 2 цієї Статті застосовуються незалежно від заходів, здійснених Європейським Союзом."

Стаття 5

Статтю 8 Угоди викласти в новій редакції:

"Стаття 8
Вирішення спорів між Договірною Стороною та інвестором іншої Договірної Сторони

1. Спори між Договірною Стороною та інвестором іншої Договірної Сторони, які стосуються можливого порушення зобов'язань однієї з Договірних Сторін відповідно до цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом консультацій та переговорів між Договірною Стороною та інвестором іншої Договірної Сторони.

2. Якщо спір між Договірною Стороною та інвестором іншої Договірної Сторони не може бути вирішений шляхом консультацій та переговорів протягом шести (6) місяців з дати отримання Договірною Стороною, на території якої здійснено інвестицію, письмового повідомлення про його виникнення, такий спір на прохання інвестора вирішується наступним чином:

(a) компетентним судом Договірної Сторони, на території якої здійснено інвестицію, або

(b) шляхом арбітражу в національних комерційних арбітражних установах Договірних Сторін, або

(c) через погоджувальну процедуру або арбітраж Міжнародного центру по врегулюванню інвестиційних спорів (ICSID), створеного згідно з Конвенцією про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами, здійсненої у м. Вашингтон 18 березня 1965 року, або

(d) шляхом арбітражу ad hoc відповідно до Арбітражних правил Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL).

3. Арбітражне рішення є остаточним та обов'язковим для сторін спору і підлягає виконанню в порядку, передбаченому законодавством держави Договірної Сторони, на території якої були здійснені інвестиції."

Стаття 6

Частину 2 Статті 9 Угоди доповнити після слів "шести місяців" словами "з дати отримання запиту про консультації або переговори однією із Договірних Сторін".

Стаття 7

Після Статті 9 доповнити Угоду новими Статтями 10 і 11, які викласти в такій редакції:

"Стаття 10
Основні інтереси безпеки

Ця Угода не перешкоджає застосуванню будь-якою Договірною Стороною заходів, необхідних для підтримання громадського порядку, виконання своїх зобов'язань щодо підтримки або відновлення міжнародного миру або безпеки, чи захисту своїх власних основних інтересів безпеки, які можуть включати інтереси, що випливають з її членства у митному, економічному або валютному союзі, спільному ринку або зоні вільної торгівлі."

Стаття 11
Відмова у перевагах

Договірна Сторона може відмовити у перевагах цієї Угоди, включаючи право на порушення або продовження розгляду спору інвестору іншої Договірної Сторони та інвестиціям такого інвестора, якщо:

- інвестор належить або контролюється особами, які мають громадянство держави, яка не є Договірною Стороною або Договірної Сторони, що відмовляє;

- або інвестор не має значних обсягів комерційної діяльності на території іншої Договірної Сторони."

Стаття 8

Статті 10, 11 і 12 Угоди стають відповідно Статтями 12, 13 і 14.

Стаття 9

Цей Додатковий протокол є невід'ємною частиною Угоди. Додатковий протокол набирає чинності на тридцятий день після дати отримання останнього письмового повідомлення, яким Договірні Сторони повідомляють одна одну дипломатичними каналами про виконання своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання ним чинності.

Учинено в м. Київ "21" листопада 2016 р. у двох примірниках, кожний українською, хорватською та англійською мовами, при цьому всі тексти є рівноавтентичними. У разі будь-яких розбіжностей щодо тлумачення або застосування цього Додаткового протоколу переважну силу матиме текст англійською мовою.

 

ЗА УРЯД УКРАЇНИ

ЗА УРЯД РЕСПУБЛІКИ
ХОРВАТІЯ
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали