ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спрощений порядок переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, яка проходить територією Республіки Білорусь, працівників, транспортних засобів та вантажів Чорнобильської АЕС і підприємств, що провадять діяльність у зоні відчуження, а також іноземних спеціалістів, залучених до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття Чорнобильської АЕС, та Протоколу до неї

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спрощений порядок переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, яка проходить територією Республіки Білорусь, працівників, транспортних засобів та вантажів Чорнобильської АЕС і підприємств, що провадять діяльність у зоні відчуження, а також іноземних спеціалістів, залучених до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття Чорнобильської АЕС (), яка набирає чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, та Протокол (Протокол) до неї, який набирає чинності з дати набрання чинності Угодою, підписані 20 січня 2009 року в м. Чернігові, ратифікувати (додаються).

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
20 червня 2012 року
N 4986-VI

 


 

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спрощений порядок переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, яка проходить територією Республіки Білорусь, працівників, транспортних засобів та вантажів Чорнобильської АЕС і підприємств, що провадять діяльність у зоні відчуження, а також іноземних спеціалістів, залучених до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття Чорнобильської АЕС

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Білорусь (далі - Сторони),

виходячи з необхідності забезпечення оперативного рішення завдань, пов'язаних з виконанням робіт щодо закриття ЧАЕС,

з метою створення спрощеного порядку проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич - ЧАЕС, яка проходить територією Республіки Білорусь, працівниками, транспортними засобами та вантажами ЧАЕС, підприємств зони відчуження, а також іноземними спеціалістами, залученими до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття ЧАЕС (далі - учасники транзитного проїзду), враховуючи, що ця ділянка дороги проходить по території Республіки Білорусь,

домовились про таке:

Стаття 1

З метою реалізації цієї Угоди Сторони визначають компетентні органи. Компетентними органами Сторін є:

від Української Сторони:

від Білоруської Сторони:

1. Адміністрація Державної прикордонної служби України;

1. Державний комітет прикордонних військ;

2. Державна митна служба України;

2. Державний митний комітет;

3. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій.

3. Комітет з проблем наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС при Раді Міністрів Республіки Білорусь.


Стаття 2

Учасники транзитного проїзду для перетинання українсько-білоруського державного кордону з метою подальшого транзитного проїзду ділянки автомобільної дороги Славутич - ЧАЕС використовують для фізичних осіб і транспортних засобів дійсні документи, для вантажів - внутрішні документи України, а також перепустки встановленого зразка (далі - перепустка).

Умови, порядок видачі та зразки перепусток, перелік підприємств зони відчуження, а також кількість та вид транспортних засобів, які користуються правом транзитного проїзду у спрощеному порядку, визначаються компетентними органами України за погодженням з компетентними органами Республіки Білорусь.

Стаття 3

По відношенню до учасників транзитного проїзду, що перетинають українсько-білоруський кордон відповідно до цієї Угоди, встановлюються спрощений порядок пропуску, а також звільнення від митного огляду.

Під час перетинання державного кордону в автодорожньому пункті пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)" не проводиться оформлення будь-яких додаткових документів за наявності перепустки.

Білоруська сторона залишає за собою право контролю за транзитним проїздом осіб, транспортних засобів та переміщенням вантажів відповідно до національного законодавства за наявності достатніх підстав.

Стаття 4

Учасники транзитного проїзду не можуть відхилятися від маршруту "Славутич - ЧАЕС", провозити не зазначений у товаросупровідних документах вантаж, а також осіб, які не мають перепусток.

Під час провезення вантажів додатково застосовується їх пломбування. Відповідальність за пломбування вантажів, збереження пломб у процесі транзитного проїзду територією Республіки Білорусь покладається на вантажовідправника. Зразки відбитків пломб своєчасно передаються компетентними органами України компетентному органу Республіки Білорусь.

У разі виявлення порушень учасники транзитного проїзду несуть відповідальність відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Стаття 5

Білоруська Сторона надає смуги руху в автодорожньому пункті пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)" учасникам транзитного проїзду.

Українська Сторона бере участь в облаштуванні та забезпеченні технічними засобами білоруської частини пункту пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)" в обсягах, необхідних для забезпечення спрощеного порядку транзитного проїзду і погоджених обома Сторонами.

Сторони створюють з представників компетентних органів, зазначених у Статті 1 цієї Угоди, спільну робочу групу, яка визначить обсяги робіт і технічне оснащення пункту пропуску.

Погоджені обсяги робіт і технічного оснащення пункту пропуску, а також терміни їхньої реалізації визначаються окремим Протоколом, який є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 6

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, що оформлюються окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 7

Усі розбіжності, що виникають під час реалізації цієї Угоди, будуть вирішуватися Сторонами шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 8

Дія цієї Угоди не зачіпає зобов'язань Сторін за іншими міжнародними договорами, укладеними Україною та Республікою Білорусь.

Стаття 9

Ця Угода укладається терміном на п'ять років і набуває чинності з дати отримання по дипломатичних каналах останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Ця Угода буде автоматично продовжуватися на один рік, якщо жодна із Сторін не заявить про намір припинити її дію.

Дію цієї Угоди може бути припинено будь-якою Стороною шляхом направлення письмового повідомлення по дипломатичних каналах іншої Сторони. У цьому разі Угода втрачає чинність через 60 днів з дня отримання зазначеного повідомлення.

З дати набуття чинності цією Угодою втрачає чинність Угода між Урядом України та Кабінетом Міністрів Республіки Білорусь про спрощений порядок перетину державного кордону працівниками підприємств, організацій та установ зони відчуження Чорнобильської атомної електростанції, підписана в м. Мінськ 16 грудня 1994 року.

Вчинено в м. Чернігові 20 січня 2009 року у двох примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами, причому обидва тексти є автентичними.

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Республіки
Білорусь


 

ПРОТОКОЛ
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Білорусь до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спрощений порядок переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич - Чорнобильська АЕС, яка проходить територією Республіки Білорусь, працівників, транспортних засобів та вантажів Чорнобильської АЕС і підприємств, що провадять діяльність у зоні відчуження, а також іноземних спеціалістів, залучених до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття Чорнобильської АЕС

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Білорусь (далі - Сторони), з метою реалізації положень статті 5 Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про спрощений порядок переміщення ділянкою автомобільної дороги Славутич - ЧАЕС, яка проходить територією Республіки Білорусь, працівників, транспортних засобів та вантажів ЧАЕС і підприємств, зони відчуження, а також іноземних спеціалістів, залучених до реалізації міжнародних проектів стосовно закриття ЧАЕС (далі - Угода), домовились про таке:

Українська сторона бере на себе зобов'язання до кінця 2009 року за погодженням з Білоруською стороною підготувати технічну документацію (крім кошторисної частини) та виконати такі види робіт з метою облаштування і технічного оснащення білоруської частини міжнародного пункту пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)":

здійснити відсипання землі та перемістити два павільйони прикордонної служби з винесенням їх за полотно автодороги (в'їзд та виїзд);

заасфальтувати узбіччя дороги білоруської частини міжнародного пункту пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)" та узбіччя на під'їздах до нього на відстані 20 м;

встановити два павільйони (для митної та прикордонної служби) на два робочих місця кожний, у районі існуючого намету з облаштуванням захисного піддашка від атмосферних опадів;

провести підключення новостворюваних робочих місць з прокладанням необхідних комунікацій;

встановити два додаткових шлагбауми з електроприводами;

устаткувати переносним розділювальним загородженням існуючу смугу руху для учасників транзитного проїзду;

передбачити освітлення смуги руху для учасників транзитного проїзду;

перемістити стійки існуючих стаціонарних систем радіаційного контролю;

установити інформаційні щити та дорожні знаки перед пунктом пропуску.

Сторони погодили необхідність технічного оснащення білоруської частини міжнародного пункту пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)" такими засобами:

ПЕОМ останнього покоління - 2 комплекти;

принтер лазерний - 1 шт.;

дозиметр пошуковий - 1 шт.;

джерело безперебійного живлення - 2 шт.

У разі збільшення потоків учасників транзитного проїзду сторони проведуть консультації з питання необхідності здійснення додаткового облаштування і технічного оснащення білоруської частини міжнародного пункту пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)".

Білоруська сторона створює умови для проведення вищезазначених робіт, забезпечує проведення експертизи, узгодження технічної документації і контроль за їх проведенням.

Сторони спільно здійснюють приймання об'єктів після закінчення їхнього облаштування відповідно до законодавства Республіки Білорусь.

Органами, відповідальними за реалізацію проекту облаштування і технічного оснащення білоруської частини міжнародного пункту пропуску "Комарин (Республіка Білорусь) - Славутич (Україна)", є:

від Української сторони - Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС";

від Білоруської сторони - Державний митний комітет Республіки Білорусь.

Цей Протокол набуває чинності з дати набуття чинності Угодою та є її невід'ємною частиною.

Вчинено в м. Чернігові 20 січня 2009 року у двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти автентичні.

 

За Кабінет Міністрів
України

За Уряд Республіки
Білорусь

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали