Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні

Верховна Рада України постановляє:

Угоду між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні, вчинену 29 травня 2018 року в м. Парижі, яка набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, переданого дипломатичними каналами, про завершення кожною Стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 червня 2018 року

N 2452-VIII

 

УГОДА
між Урядом України та Урядом Французької Республіки щодо офіційної підтримки у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні

Уряд України та Уряд Французької Республіки (далі - Сторони, а окремо - Сторона),

з метою сприяння та поглиблення співробітництва між Україною та Французькою Республікою у сферах, що становлять спільний інтерес,

ураховуючи заявлену Українською Стороною потребу в ефективному забезпеченні захисту життя, прав, свобод та законних інтересів громадян, протидії злочинності, забезпеченні охорони державних кордонів та цивільного захисту,

ураховуючи намір України створити єдину систему авіаційної безпеки та цивільного захисту,

визнаючи спроможність із боку Французької Сторони надати офіційну підтримку у створенні єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту у формі кредиту для реалізації державного інвестиційного проекту із закупівлі гелікоптерів у кількості до 55 одиниць та пов'язаних із ними товарів, робіт та послуг,

підтверджуючи результати попередніх обговорень, закріплених підписанням 23 березня 2018 року Заяви про наміри щодо розвитку двостороннього співробітництва між Міністерством внутрішніх справ України та Міністерством Європи та закордонних справ Французької Республіки,

домовилися про таке:

СТАТТЯ 1 - ТЕРМІНИ

Терміни, що використовуються в цій Угоді, мають такі значення:

державний інвестиційний проект - закупівля українським покупцем, визначеним у статті 2, у французького постачальника гелікоптерів і відповідних товарів, робіт і послуг у межах офіційної підтримки Французької Сторони у формі кредиту для створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту в Україні;

позичальник - Уряд України в особі Міністра фінансів України;

кредитодавець за казначейською позикою - Уряд Французької Республіки в особі компанії Natixis (Департамент інституційної діяльності), що діє від імені та в інтересах Французької Сторони;

кредитодавець за банківською позикою - консорціум іноземних банків на чолі з Crdit Agricole Corporate & Investment Bank, який діє з метою реалізації проекту;

кредитодавці - кредитодавець за казначейською позикою та кредитодавець за банківською позикою;

кредит - одна або декілька банківських позик та казначейська позика;

банківська позика - позика, що надається позичальнику кредитодавцем за банківською позикою, гарантом за якою виступатиме компанія Bpifrance Assurance Export для Французької Сторони, для придбання гелікоптерів і створення сервісних центрів технічного обслуговування гелікоптерів;

казначейська позика - пряма казначейська позика, що надається позичальнику кредитодавцем за казначейською позикою для придбання вживаних гелікоптерів.

СТАТТЯ 2 - СУМА ТА МЕТА ФІНАНСУВАННЯ

Французька Сторона надає офіційну підтримку Українській Стороні у формі кредиту для реалізації державного інвестиційного проекту (далі - проект).

Загальна сума кредиту не перевищує 475 млн (чотирьохсот сімдесяти п'яти мільйонів) євро та має включати:

пряму казначейську позику, сума якої складає 45 млн (сорок п'ять мільйонів) євро;

одну або декілька банківських позик, сума якої(их) не перевищує 430 млн (чотириста тридцять мільйонів) євро.

Страхові премії з надання кредиту покриваються позичальником. На прохання позичальника такі страхові премії можуть бути також профінансовані кредитодавцями. У цьому разі сума кредиту збільшується на суму страхових премій.

Французька Сторона зобов'язується докласти всіх зусиль для надання прямих казначейських позик для стратегічних проектів України. За умови наявності відповідних бюджетних призначень у державному бюджеті Французької Республіки у наступні бюджетні періоди перерозподіл обсягів позик у бік збільшення частки казначейських позик за рахунок зменшення частки банківських позик може здійснюватися за домовленістю Сторін шляхом внесення змін до цієї Угоди.

Для реалізації проекту компанія Airbus Helicopters SAS (далі - французький постачальник), Міністерство внутрішніх справ України та уповноважене державне підприємство, яке знаходиться у сфері управління Міністерства внутрішніх справ України (далі - український покупець), укладають контракти, необхідні для його реалізації. Позичальник підтверджує, що готовий скористатися кредитом, наданим кредитодавцями, для фінансування таких контрактів.

Відповідно до Угоди Організації економічного співробітництва та розвитку (далі - ОЕСР) щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів, кредит дозволяє профінансувати до 85 % загальної вартості кожного контракту, передбаченого цією Угодою.

Цей кредит має бути використаний на фінансування контрактів, укладених із французьким постачальником, які повинні включати не менше 50 % французьких товарів, робіт та послуг.

СТАТТЯ 3 - УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ

Для реалізації Проекту український покупець закуповує у французького постачальника товари, роботи або послуги відповідно до контрактів, які наберуть чинності за умови надання кредиту, передбаченого цієї Угодою, на умовах та в способи, передбачені статтею 6 цієї Угоди.

Розмір кредиту по кожному контракту, прийнятому до виконання, покриває ту частину вартості контракту, яка фінансується відповідно до цієї Угоди, а також, за необхідності, страхові премії, якщо позичальник звернеться з проханням їх профінансувати і якщо таке звернення буде прийнято відповідним кредитодавцем.

По кожному контракту, прийнятому до виконання, відповідно до Галузевої угоди щодо кредитів на експорт літаків цивільної авіації до Угоди ОЕСР щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів український покупець у найкоротший строк з дня набрання чинності контрактом сплачує французькому постачальнику авансовий платіж, який становить 10 % ціни кожного контракту та 5 % вартості фактично поставлених товарів, робіт та послуг у межах такого контракту, які фінансуються за рахунок коштів позичальника, у найкоротший строк.

Залишок по кожному контракту, прийнятому до виконання, в розмірі 85 %, сплачується на користь французького постачальника на підставі документів, наданих французьким постачальником, як це буде визначено в контракті, кредитному договорі та угоді про застосування.

СТАТТЯ 4 - УМОВИ ТА СПОСОБИ НАДАННЯ КРЕДИТУ

a) Стосовно казначейської позики між кредитодавцем за казначейською позикою та позичальником підписується угода про застосування. Ця угода визначає загальні умови використання, повернення та фінансування казначейської позики та складається відповідно до Галузевої угоди щодо кредитів на експорт літаків цивільної авіації до Угоди ОЕСР щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів.

b) Строк казначейської позики становить 6 (шість) років.

c) Процентною ставкою за казначейською позикою є ставка TICR (Довідкова комерційна процентна ставка), установлена кредитодавцем за казначейською позикою відповідно до Галузевої угоди щодо кредитів на експорт літаків цивільної авіації до Угоди ОЕСР щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів, у редакції, чинній на дату набрання чинності контрактом на поставку вживаних гелікоптерів на виконання цієї Угоди. Страхова премія розраховується відповідно до Галузевої угоди щодо кредитів на експорт літаків цивільної авіації до Угоди ОЕСР щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів. Позичальник повинен сплачувати комісійні в розмірі 0,50 % річних від невикористаної суми казначейської позики з дати набрання чинності угодою про застосування.

d) Стосовно банківської позики між кредитодавцем за банківською позикою та позичальником підписується кредитний договір, в якому міститимуться, зокрема, такі положення:

строк кредиту становить максимум 6 (шість) років;

процентна ставка банківської позики має складати Європейську міжбанківську ставку пропозиції на 3 місяці (EURIBOR 3 m) плюс маржа не більше ніж на 2,5 %;

страхова премія розраховується відповідно до Галузевої угоди щодо кредитів на експорт літаків цивільної авіації до Угоди ОЕСР щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів.

e) Проценти по кредиту розраховуються на суму залишку основної заборгованості і починають нараховуватися з дати отримання кредитних коштів та оплачуються кожні 3 (три) місяці. Основна сума боргу за кредитом погашається щоквартально рівними частинами; перший термін погашення такого боргу настає через 3 (три) місяці після кожної відправної точки погашення, яка буде визначена в угоді про застосування щодо казначейської позики та договорі щодо банківської позики, підписаних на виконання цієї Угоди. У разі, якщо дата погашення основної суми боргу або процентів припадає на неробочий день у Франції, вона переноситься на наступний робочий день.

f) Будь-які обґрунтовано понесені та належним чином документально підтверджені витрати, збори та винагороди будь-якого виду, що стосуються цієї Угоди, та будь-яких заходів, які виникають у зв'язку із цією Угодою, зокрема витрати та оплата послуг юристів, а також будь-які витрати, які можуть бути понесені під час розгляду справ або для підготовки до них у зв'язку з діями чи бездіяльністю Української Сторони, буде нести Українська Сторона.

СТАТТЯ 5 - ВАЛЮТА РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

Євро є валютою розрахунків та платежів за кредитом, передбаченим цією Угодою.

СТАТТЯ 6 - ПОРЯДОК ЗАКУПІВЛІ ТА ПРИЙНЯТТЯ КОНТРАКТІВ ДО ВИКОНАННЯ

Для реалізації проекту, закупівлі товарів, робіт і послуг у межах контракту(ів) здійснюються з використанням переговорної процедури, передбаченої законодавством України про публічні закупівлі, між українським покупцем та французьким постачальником, за результатами якої укладаються контракти.

Прийняття кожного контракту, за яким буде надаватися кредит, визначений у статті 2 цієї Угоди, до виконання, як зазначено нижче, передують наступні умови:

a) проходження французьким постачальником процедури перевірки відповідності, погодженої між Французькою Стороною та французьким постачальником, з метою перевірки того, що в процесі переговорів контракту не було будь-яких порушень, і щоб це повністю задовольняло Французьку Сторону. Українська Сторона буде повідомлена про завершення такої процедури;

b) перевірка відповідності проекту Угоді ОЕСР щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів;

c) відсутність заборгованості та несплачених позичальником у належний строк сум за угодами консолідації боргу Паризького клубу, французьких державних позик та позик, наданих Французьким агентством розвитку;

d) відсутність заборгованості та несплачених у належний строк банківських кредитів, гарантованих Французькою Республікою, які були надані позичальнику або під державну гарантію України;

e) виконання зобов'язань, взятих у статтях 7 і 8 цієї Угоди.

Кожен контракт, пов'язаний з кредитом, зазначеним у статті 2 цієї Угоди, після того, як Французькою Стороною перевірено те, що вищезазначені умови були належним чином виконані, приймається до фінансування відповідно до цієї Угоди шляхом обміну листами між Сторонами.

СТАТТЯ 7 - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ

Сторони нагадують про свої прагнення щодо боротьби з корупцією при виконанні міжнародних комерційних транзакцій. Сторони контрактів, призначених до фінансування відповідно до цієї Угоди, не мають права ні пропонувати, ні передавати третій стороні, ні вимагати, ні приймати чи зробити так, щоб їм пообіцяли, прямо чи опосередковано, на свій рахунок чи рахунок будь-якої іншої сторони будь-яку неналежну матеріальну чи в іншій формі вигоду, що вважається або може вважатися незаконною практикою та корупцією.

Сторони зобов'язуються, що Проект не призведе до корупційних діянь. Вони зобов'язуються інформувати один одного, як тільки їм стане відома інформація, що викликає підозру, та вжити необхідних заходів для її усунення в межах дозволеного часу та в спосіб, що задовольняють обидві Сторони.

У разі недотримання зобов'язань, зазначених вище у цій статті, Французька Сторона залишає за собою право (залежно від того, що буде найбільш прийнятним для неї) або відмовити в прийнятті контракту до фінансування та/або призупинити виплату кредиту, наданого позичальнику, та/або вимагати дострокового погашення всього або частини непогашеного кредиту, наданого позичальнику, не пізніше, ніж за 2 місяці до дати, на яку вимагається здійснити погашення.

СТАТТЯ 8 - СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

З метою сприяння сталому розвитку Сторони погоджуються з тим, що необхідно сприяти дотриманню екологічних та соціальних стандартів, визнаних міжнародним співтовариством, включаючи міжнародні конвенції Міжнародної організації праці (МОП) та міжнародні конвенції Організації Об'єднаних Націй з питань зміни клімату, біорізноманіття та навколишнього середовища.

СТАТТЯ 9 - СТРОК НАДАННЯ КРЕДИТУ

Для отримання кредиту, визначеного статтею 2 цієї Угоди, контракти, підписані між французьким постачальником та українським покупцем, мають бути прийняті до фінансування не пізніше 31 грудня 2019 року.

Цей строк може бути продовжений лише за виняткових обставин за взаємною згодою Сторін шляхом обміну листами між ними.

СТАТТЯ 10 - ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ

Товари, роботи та послуги, що закуповуються в межах контрактів, звільняються від сплати будь-яких податків, мит, зборів або інших обов'язкових платежів, які встановлені Україною на її території відповідно до національного законодавства України.

Виплата основної суми боргу, відсотків, страхових премій та комісійних, покриття витрат та інших виплат, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, здійснюються без нарахування будь-яких податків чи зборів в Україні.

Ця Угода не впливає на виконання положень Конвенції між Урядом України і Урядом Французької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податковий ухилень стосовно податків на доходи і майно від 30 січня 1997 року щодо податків на прибуток, податків на спадщину, реєстраційних та гербових зборів, а також тих, які можуть виникнути в результаті можливих у майбутньому змін.

СТАТТЯ 11 - РЕТРОСПЕКТИВНА ОЦІНКА ПРОЕКТІВ

Французька Сторона може за власний рахунок здійснити економічну, фінансову та бухгалтерську ретроспективну оцінку Проекту, реалізованого відповідно до цієї Угоди. Українська Сторона може брати участь у цій оцінці відповідно до умов, які будуть визначені пізніше, для того, щоб безпосередньо скористатися результатами дослідження. Українська Сторона зобов'язується прийняти делегацію з оцінки, направлену Французькою Стороною, і сприяти наданню їй доступу до інформації про Проект, окрім тієї, що може становити або бути пов'язаною з державною таємницею відповідно до законодавства України.

СТАТТЯ 12 - НАБРАННЯ ЧИННОСТІ

Ця Угода набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, переданого дипломатичними каналами, про завершення кожною Стороною внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

СТАТТЯ 13 - ВНЕСЕННЯ ЗМІН

За взаємною письмовою згодою Сторін до цієї Угоди може бути внесено поправки та зміни у формі протоколів, що становлять її невід'ємну частину та набиратимуть чинності згідно з їх умовами.

СТАТТЯ 14 - ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Будь-які спори, що виникають у зв'язку з тлумаченням або виконанням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій або переговорів між Сторонами,

НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО, представники обох Урядів, маючи відповідні повноваження, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Париж 29 травня 2018 року, у двох примірниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

 

За Уряд України

За Уряд Французької Республіки
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали