ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК

Верховна Рада України постановляє:

Угоду про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК, підписану 26 травня 2017 року, яка набуває чинності з моменту отримання Фондом міжнародного розвитку ОПЕК документа про ратифікацію і засвідчення від компетентного органу України як доказ того, що всі внутрішні процедури для набуття чинності Угодою були виконані Україною, і після письмового засвідчення Фондом міжнародного розвитку ОПЕК, що всі його внутрішні правові вимоги щодо набуття чинності цією Угодою були виконані, ратифікувати (додається).

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 грудня 2017 року
N 2220-VIII

 

 

УГОДА
про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК

УГОДА між Україною (далі - "Приймаюча країна") та Фондом міжнародного розвитку ОПЕК (далі - "OFID").

Держави - члени ОПЕК, усвідомлюючи необхідність єднання всіх країн, що розвиваються, і усвідомлюючи важливість фінансового співробітництва між ними та іншими країнами, що розвиваються, заснували OFID, щоб забезпечувати фінансову підтримку зазначеним країнам, на додаток до існуючих двосторонніх та багатосторонніх каналів, якими держави - члени ОПЕК надають фінансову допомогу іншим країнам, що розвиваються;

Також, у той час, коли держави - члени OFID, окрім того, надали повноваження OFID займатися стимулюванням потоків капіталу і, зокрема, сприяти фінансуванню діяльністі приватного сектору за участю підприємств, розташованих на території інших країн, що розвиваються, включаючи Приймаючу країну, з метою оптимізації вищезгаданого фінансового співробітництва;

Також, у той час, Приймаюча країна та OFID пам'ятаючи, що стабільна основа для передбачуваних Інвестицій сприятиме ефективному використанню економічних ресурсів і сприятиме поліпшенню рівня життя, вирішили укласти угоду про заохочення та захист інвестицій;

Враховуючи викладене, Сторони домовились про таке:

СТАТТЯ I
ВИЗНАЧЕННЯ

1.01 Скрізь, де використовуються у цій Угоді, а також у разі якщо контекст не вимагає іншого, терміни матимуть відповідні значення:

(a) "Інвестиція" означає будь-який вид інвестицій, які належать або контролюються прямо або опосередковано OFID на території Приймаючої країни та здійснюються відповідно до законодавства Приймаючої країни і без шкоди для усього вищевикладеного, включають в себе інвестиції, що складаються з або приймають наступну форму:

(i) акції, цінні папери та інші форми акціонерної участі, облігації, кредити, боргові зобов'язання та інші форми боргових інтересів у Компанії;

(ii) матеріальне майно, у тому числі рухоме і нерухоме майно; у тому числі прав, таких як оренда, іпотека, застава, а також права на виплати, що виникають при будь-якому вигляді боргового інструменту будь-якого характеру;

(iii) договірних прав, що стосуються тлумачення та управління контрактами, виробництва чи розподілу доходів по контракту, концесій або інших форм контрактів;

(iv) права, що надаються відповідно до законодавства, такі як ліцензії та дозволи; та

(v) інтелектуальної власності, у тому числі авторських і суміжних прав, патентів, промислових зразків, а також консультативних послуг та конфіденційної ділової інформації.

(b) "Компанія" означає будь-яке підприємство, створене відповідно до законодавства Приймаючої країни, що не повністю або частково належить, або контролюється приватною особою, державою або будь-яким іншим органом, включаючи корпорації, товариства, одноосібне або спільне підприємство або право власності, асоціацію або будь-яку іншу організацію.

(c) "OFID" означає Фонд міжнародного розвитку Організації країн - експортерів нафти, заснований державами - членами Організації країн - експортерів нафти (ОПЕК), як зазначено, в силу Угоди, підписаної 28 січня 1976 року в м. Парижі.

(d) "Приймаюча країна" означає Україну, включаючи всі її політичні та адміністративні державні органи, їх структурні та територіальні підрозділи, посадових осіб.

(e) "Територія" означає стосовно Приймаючої країни сухопутну територію, внутрішні води та територіальні води України, морські та підводні території, а також повітряний простір над такими територіями, над якими Приймаюча країна здійснює, відповідно до міжнародного законодавства, суверенітет, суверенні права, юрисдикцію та ефективний контроль.1


1 Беручи до уваги те, що Автономна Республіка Крим і місто Севастополь, які є невід'ємною частиною території Приймаючої країни, є тимчасово окупованими, положення Угоди не поширюються на ці тимчасово окуповані території до моменту, поки над ними не буде відновлено повну юрисдикцію Приймаючої країни.

Території деяких районів Луганської та Донецької областей де-факто окуповані і контролюються Російською Федерацією. Приймаюча країна не в змозі забезпечити ефективний контроль та захист інвестицій на цих територіях. Доступ до інвестицій на вищезазначених територіях не дозволяється відповідно до Статті III цієї Угоди.

СТАТТЯ II
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ

2.01 Що стосується створення, придбання, розширення, розпорядження, управління, експлуатації, операційної діяльності та продажу або іншого виду розпорядження Інвестиціями, Приймаюча країна надаватиме їм справедливий і рівноправний режим, а також повний захист і безпеку, режим, не менш сприятливий, ніж той, який вона надає в аналогічних ситуаціях іншим багатостороннім фінансовим установам, діючим на Території Приймаючої країни (далі - "режим найбільшого сприяння").

2.02 Приймаюча країна гарантує, що її законодавство, адміністративна практика та процедури загального застосування, а також будь-які судові рішення, які стосуються або мають вплив на Інвестиції, будуть невідкладно опубліковані або будь-яким іншим чином стануть загальновідомими.

2.03 Приймаюча країна забезпечує ефективні засоби відстоювання претензій та дотримання прав щодо Інвестицій, і жодним чином не повинна перешкоджати необґрунтованими або дискримінаційними заходами щодо управління, експлуатації, операційної діяльності, продажу або іншого виду розпорядження Інвестиціями.

2.04 Приймаюча країна відповідно до свого законодавства надаватиме OFID та його Інвестиціям, або якщо цього вимагають обставини, посадовим особам, агентам та іншим представникам OFID, режим, не менш сприятливий, ніж той, що Приймаюча країна надає іншій стороні та її Інвестиціям (далі - "режим найбільшого сприяння для сторони"), і такий режим повинен поширюватися, але не обмежуватися видачею віз або дозволів на в'їзд та перебування на її території, з метою ініціювання, оцінки, створення, управління, ліквідації або будь-яким іншим чином припинення інвестиційної діяльності або будь-якої іншої діяльності, пов'язаної з перебуванням на Території Приймаючої країни.

2.05 Режим найбільшого сприяння, що надається Інвестиціям згідно з пунктом 2.01 цієї статті, не повинен тлумачитися як зобов'язуючий Приймаючу країну поширювати на Інвестиції вигоди будь-якого режиму, преференцій або привілеїв, які можуть бути поширені Приймаючою країною в силу будь-якого митного союзу, зони вільної торгівлі, валютного союзу, подібних міжнародних угод, які ведуть до таких союзів або зон вільної торгівлі, в тому числі подібних угод про асоціацію або інших форм регіонального економічного співробітництва.

СТАТТЯ III
ПОПЕРЕДНЄ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ІНВЕСТУВАННЯ

3.01 OFID перед кожним здійсненням Інвестиції інформуватиме Уряд Приймаючої країни про заплановану Інвестицію у вигляді письмової проектної пропозиції. Така пропозиція повинна містити зведену довідку щодо запланованої Інвестиції та буде направлена OFID Міністру економічного розвитку і торгівлі або іншій особі, призначеній Приймаючою країною, для подальшого розгляду у розумний термін.

3.02 OFID не фінансуватиме будь-яку Інвестицію на Території Приймаючої Країни, якщо Уряд Приймаючої країни заперечує подібне фінансування.

СТАТТЯ IV
ЕКСПРОПРІАЦІЯ

4.01 Приймаюча країна не експропріюватиме або не націоналізуватиме Інвестицію, прямо чи опосередковано, через заходи, рівноцінні експропріації або націоналізації, окрім, як для суспільних потреб; на недискримінаційній основі; з подальшою виплатою негайної адекватної та ефективної компенсації; та відповідно до законодавства та загальних принципів режиму, згаданих у Статті II.

4.02 Компенсація буде виплачуватися без затримки та буде еквівалентною ринковій вартості експропрійованої Інвестиції, яка була перед тим, як експропріація відбулася; та буде такою, що повною мірою реалізовується та вільно переказується. Справедлива ринкова вартість такої Інвестиції не повинна мати негативного впливу від будь-яких змін, що відбулися у вартості через експропріаторські дії, про які стало відомо перед датою експропріації або її здійснення.

СТАТТЯ V
КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ВТРАТИ

5.01 У випадку, якщо Інвестиції зазнають втрат на Території внаслідок війни або збройного конфлікту, революції, національного надзвичайного стану, заколоту, повстання чи бунту, Приймаюча країна сплачує компенсацію відповідно до режиму, який вона надає своїм власним інвесторам, але за жодних обставин не менш сприятливому, ніж режим, який Приймаюча країна надає Інвестиціям, що здійснюються будь-якими іншими багатосторонніми фінансовими інституціями розвитку, що діють в Приймаючій країні. Приймаюча країна гарантує OFID справедливу та своєчасну компенсацію вартості Інвестиції у разі її повної або часткової реквізиції державними органами Приймаючої країни.

СТАТТЯ VI
ВИПЛАТИ ТА ПЕРЕКАЗИ

6.01 Приймаюча країна дозволятиме здійснення всіх переказів, що відносяться до Інвестицій, без обмежень і без затримки всередині та за межі її Території. Такі перекази включають:

(a) внески до капіталу;

(b) прибутки, приріст капіталу і доходи від продажу всієї або будь-якої частини інвестиції або від часткової чи повної ліквідації інвестиції;

(c) сума капіталу, відсотки, роялті, плата за управління, технічне сприяння та інші виплати;

(d) платежі за контрактом; та

(e) компенсація відповідно до Статті IV та Статті V.

6.02 Приймаюча країна гарантуватиме, здійснення переказів у вільно конвертованій валюті за ринковим курсом обміну, що діє на дату переказу.

6.03 Незважаючи на пункти 6.01 та 6.02, Приймаюча країна має право запобігати переказам, дотримуючись рівності, недискримінаційного характеру та сумлінного застосування законодавства, у наступних випадках:

(a) банкрутство, неплатоспроможність або захист прав кредиторів;

(b) випуск, торгівля або інші операції з цінними паперами;

(c) кримінальні або карні злочини; або

(d) забезпечення виконання наказів або рішень у судовому провадженні.

6.04 Незважаючи на пункти 6.01 та 6.02, перекази та інші платежі, отримані OFID щодо Інвестицій можуть бути предметом застосування будь-яких загальноприйнятих валютних обмежень, положень і контролю, які діють у Приймаючій країні, що випливають з виняткових труднощів платіжного балансу на обмежений термін відповідно до законодавства.

СТАТТЯ VII
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

7.01 Відповідно до загальних принципів, викладених у Статті II цієї Угоди, і, зокрема, умов, пов'язаних з режимом найбільшого сприяння для сторони, OFID, його активи, майно, операції та зобов'язання, пов'язані з емісією цінних паперів, або гарантовані OFID, а також будь-які інші трансакції, здійснювані OFID у зв'язку з Інвестицією на Території Приймаючої країни, які випливають з або відповідно до цієї Угоди, повинні бути звільнені від будь-якого справляння податків або інших форм оподаткування на дивіденди, або на будь-які інші платежі та операції, зазначені у пункті 6.01, або зборів та мит, що підлягають сплаті, або будь-яким іншим чином введені на території Приймаючої країни; посилаючись на цю Статтю, OFID, за правилом mutatis mutandis, тлумачить її положення, як такі, що включають в тому числі посадових осіб, агентів або інших представників OFID, зазначених у вищезгаданому пункті 2.04 цієї Угоди.

7.02 Незважаючи на пункт 7.01, вважається що:

(a) посилання на посадових осіб OFID не включає в себе громадян та інших осіб - резидентів третіх сторін в Приймаючій країні;

(b) будь-яка компанія, в якій OFID має Інвестиції, завжди повинна діяти у відповідності із законами Приймаючої країни, та без обмеження повинна включати всі відповідні податки або інші форми, відповідно до податкового законодавства.

СТАТТЯ VIII
КОНСУЛЬТАЦІЇ

8.01 Сторони цієї Угоди погоджуються на негайне проведення консультацій, на вимогу одна одної, з метою вирішення будь-якого спору, суперечки або претензії відносно цієї Угоди, порушення, припинення дії або її недійсність та інше подібне, або іншим чином пов'язані з тлумаченням та застосуванням цієї Угоди, або реалізацією цілей цієї Угоди.

8.02 Станом на дату отримання запиту, як це зазначено в пункті 8.01, іншою стороною, сторона, отримавши такий запит, повинна протягом 45 (сорока п'яти) днів надати стороні, що надіслала запит, письмову відповідь.

8.03 У разі якщо:

(a) відповідь не була отримана протягом 45 (сорока п'яти) днів;
або

(b) спір, суперечка чи претензія не можуть бути остаточно урегульовані шляхом консультацій між сторонами відповідно до цієї Статті VIII протягом 180 (ста вісімдесяти) днів,

будь-яка зі сторін може передати спір, суперечку чи претензію до арбітражного суду для прийняття остаточних обов'язкових для виконання рішень, відповідно до статті IX нижче.

СТАТТЯ IX
АРБІТРАЖ

9.01 Арбітражний суд складається з трьох арбітрів. Приймаюча країна і OFID призначають по одному арбітру, і двоє призначених таким чином арбітрів спільно призначають третього арбітра як головуючого, в іншому випадку такий третій арбітр призначається Міжнародним арбітражним судом в Парижі, Франція.

9.02 Сторони домовляються про те, що має застосовуватись Арбітражний регламент Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) у редакції, що діє на відповідний момент.

9.03 Мовою арбітражного розгляду є англійська мова, а місцем арбітражу є м. Париж, Франція.

9.04 Остаточне обов'язкове для виконання рішення, винесене арбітражним судом відповідно до пунктів 9.01 - 9.03 вище, виконується згідно з відповідними положеннями Конвенції Організації Об'єднаних Націй про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень, прийнятої в Нью-Йорку, Сполучені Штати Америки, 10 червня 1958 року.

9.05 Сторони, крім того, погоджуються, що будь-який спір, суперечка чи претензія, які не були представлені для проведення консультацій стороною, що заявляє претензію, відповідно до пункту 8.01 протягом 3 (трьох) років, більше не вважаються прийнятними для врегулювання через арбітраж відповідно до цієї Статті IX. З метою роз'яснення, вищезазначений термін починається з дати, коли стороні, що заявляє претензію, стало відомо про спір, суперечку чи претензії.

СТАТТЯ X
РЕГУЛЮЮЧЕ ПРАВО

10.01 Ця Угода і всі документи, оформлені у зв'язку з нею, а також їхня чинність, застосування та тлумачення, а також усі спори, що виникають у зв'язку із нею, регулюються відповідними положеннями цієї Угоди і повинні бути доповнені загальними принципами міжнародного права, та принципом ex aequo et bono.

СТАТТЯ XI
ДОТРИМАННЯ ІНШИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ

11.01 Ця Угода не повинна тлумачитися як така, що дає змогу уникати виконання будь-яких зобов'язань Приймаючою країною за наступних умов, особливо в тих випадках, коли ці умови надають інвестиціям режим, більш сприятливий, ніж той, що надається цією Угодою, а саме:

(a) законодавство, адміністративна практика та процедури, або адміністративними чи судовими рішеннями Приймаючої країни;

(b) міжнародні правові зобов'язання; або

(c) будь-які інші зобов'язання, що прийняті сторонами цієї Угоди, включаючи такі, що містяться в інвестиційному дозволі чи угоді або іншій юридичній гарантії для або по відношенню до Інвестиції.

СТАТТЯ XII
ЗВ'ЯЗОК МІЖ СТОРОНАМИ

12.01 Будь-яке повідомлення або інший вид зв'язку, що вимагається або дозволяться за цією Угодою, має бути у письмовій формі. Таке повідомлення або інший вид зв'язку, відповідно до необхідних вимог, буде вважатися належним чином виконаним або здійсненим, коли воно буде належним чином доставлено особисто, поштою, факсом або іншими електронними засобами стороні, якій необхідно було доставити за адресою, вказаною нижче, або на будь-яку іншу адресу, яку сторона має вказати у письмовій формі для сторони, яка надає повідомлення, або здійснює зв'язок.

За Приймаючу країну:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
вулиця М. Грушевського, 12/2
м. Київ
01008
УКРАЇНА

Телефон/факс: (+38044) 226-31-81
e-mail: meconomy(g)me.gov.ua

За OFID:

Генеральний директор
Фонд міжнародного розвитку ОПЕК
Поштова скринька 995
А-1011 Відень
АВСТРІЯ
Телефон/факс: (+43-1) 5139238

СТАТТЯ XIII
НАБУТТЯ ЧИННОСТІ, СТРОК ДІЇ ТА ПРИПИНЕННЯ

13.01 Ця Угода набуває чинності з моменту отримання OFID документа про ратифікацію і засвідчення від компетентного органу Приймаючої країни як доказ того, що всі внутрішні процедури для набуття чинності Угодою були виконані Приймаючої країною і після письмового засвідчення OFID, що всі його внутрішні правові вимоги щодо набуття чинності цією Угодою були виконані.

13.02 Ця Угода діятиме протягом десяти років та продовжуватиме залишатися чинною, якщо її дію не буде припинено відповідно до пункту 13.03.

13.03 Кожна сторона може припинити дію цієї Угоди наприкінці початкового десятирічного періоду або у будь-який інший час, надіславши за один рік до цього письмове повідомлення іншій стороні.

13.04 Незважаючи на припинення дії цієї Угоди, усі інші її положення, за винятком тих, що пов'язані із впровадженням нових Інвестицій, будуть продовжувати застосовуватися до будь-яких Інвестицій, впроваджених або здійснених до дати припинення дії цієї Угоди, та залишатимуться чинними протягом десятирічного періоду від зазначеної дати.

На посвідчення чого Сторони, діючи через своїх належним чином уповноважених представників, уклали цю Угоду, яка підписана у двох примірниках українською та англійською мовами. У разі розбіжностей щодо тлумачення перевага надається тексту англійською мовою.

 

ЗА УКРАЇНУ:

Підпис:

 

Ім'я:

Степан Кубів
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного розвитку і
торгівлі України

Дата підпису:

26 травня 2017 р.

ЗА ФОНД МІЖНАРОДНОГО РОЗВИТКУ ОПЕК:

Підпис:

 

Ім'я:

Фуад Альбассам
(Fuad Albassam)
Заступник Генерального Директора

Дата підпису:

26 травня 2017 р.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали