Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW)

Верховна Рада України постановляє:

Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), вчинену 1 листопада 2018 року в м. Києві, яка набирає чинності в день отримання останнього письмового повідомлення про виконання Договірними сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності, ратифікувати (додається).

 

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
19 грудня 2019 року
N 413-IX

 

 

УГОДА
(у формі обміну нотами)
між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW)

Посольство
Федеративної Республіки Німеччина
Київ

N справи (прохання вказувати при відповіді): Wi 445.11/B

Вербальна нота N 334/2018

Посольство Федеративної Республіки Німеччина засвідчує свою повагу Міністерству закордонних справ України і має честь від імені Уряду Федеративної Республіки Німеччина з посиланням на Рамкову угоду між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про консультування і технічне співробітництво від 29 травня 1996 року і Додаткову угоду до Рамкової угоди від 29 травня 1996 року між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про консультування і технічне співробітництво від 30 жовтня 1997 запропонувати укладення такої Угоди між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW) (організації-виконавці) (далі - "Угода"):

1. З метою підтримки співробітництва задля розвитку між Урядами Федеративної Республіки Німеччина та України у місті Києві створюються:

a) місцеве Бюро GIZ (далі у тексті - "Бюро GIZ") та

b) місцеве Бюро KfW (далі у тексті - "Бюро KfW").

2. Бюро GIZ виконує такі завдання:

a) підтримка проектів і програм, які GIZ реалізує за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина,

Міністерство закордонних справ України
- Департамент державного протоколу -

м. Київ

b) фахова та адміністративна діяльність, яка стосується всіх проектів і програм, які реалізуються, підтримуються та супроводжуються GIZ,

c) здійснення завдань в Україні та інших державах відповідно до повноважень, наданих йому Урядом Федеративної Республіки Німеччина,

d) здійснення представництва GIZ в Україні, а також за потреби надання приміщень та адміністративної підтримки для реалізації проектів і програм іншими організаціями, які працюють за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

3. Бюро KfW виконує такі завдання:

a) надання підтримки Україні та виконавцям проектів під час підготовки та реалізації здійснюваних за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина проектів та програм у рамках Фінансового співробітництва,

b) фахова та адміністративна діяльність, яка стосується всіх проектів і програм, які реалізуються, підтримуються та супроводжуються KfW за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина у рамках Фінансового співробітництва,

c) здійснення завдань в Україні та інших державах відповідно до повноважень, наданих йому Урядом Федеративної Республіки Німеччина,

d) здійснення представництва KfW в Україні, а також за потреби надання приміщень та адміністративної підтримки для реалізації проектів і програм іншими організаціями, які працюють за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

4. Уряд Федеративної Республіки Німеччина зобов'язується до наступного:

a) бере на себе всі витрати, необхідні для роботи Бюро GIZ та Бюро KfW,

b) бере на себе витрати, пов'язані з роботою фахівців, відряджених для забезпечення роботи обох Бюро, а також витрати на найнятий персонал.

5. Уряд України зобов'язується, щоб:

a) забезпечувалося, що державні установи України діють з належною ретельністю для того, щоб гарантувати безпеку та захист Бюро,

b) матеріали, що ввозяться за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина, або однієї з організацій-виконавців для проектів і Бюро, зокрема, транспортні засоби, вантажі і обладнання, а також запасні частини, звільнялися від плати за ліцензії, оплати всіх мит, зборів та від інших обов'язкових платежів і забезпечувалося митне оформлення таких матеріалів у найкоротші терміни,

c) GIZ та KfW (організації-виконавці) та їхні Бюро звільнялися від усіх прямих податків, які виникають у рамках діяльності і потреб GIZ та KfW, які викладені у цій Угоді,

d) звільнялися від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, а також операції з постачання товарів та послуг на митній території України, що здійснюються у рамках діяльності та потреб GIZ та KfW (організацій-виконавців) та їхніх Бюро на основі цієї Угоди,

e) забезпечувалося, щоб звільнялися від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів), що здійснюються у рамках діяльності та потреб GIZ та KfW (організацій-виконавців) та їхніх Бюро на основі цієї Угоди,

f) положення підпунктів b-d пункту 5 поширювалися також на всі аналогічні або подібні по суті податки, які стягуватимуться Україною після підписання Угоди, окрім існуючих податків або замість них,

g) підтримувалися клопотання Бюро щодо забезпечення - телекомунікаційними послугами, радіозв'язком та супутниковим зв'язком відповідно до законодавства України з дотриманням вимог із захисту інформації,

h) для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, забезпечувалося надання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та необхідних посвідок на тимчасове проживання або подібних документів, а також віз, без стягнення зборів або можливих застав,

i) підтримувалися клопотання організацій-виконавців на надання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для роботи в Бюро осіб, окрім осіб, що зазначені у підпункті h пункту 5,

j) відрядженим фахівцям GIZ та членам їхніх сімей, які мешкають разом з ними, надавалися усі права згідно із згаданою вище Рамковою угодою від 29 травня 1996 року та згаданою там же Додатковою угодою від 30 жовтня 1997 року між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про консультування та технічне співробітництво; такі самі права в аналогічному застосуванні Рамкової угоди надаються теж відрядженим фахівцям KfW та членам їхніх сімей, які мешкають разом з ними.

6. Поставлені для Бюро товари, включно з матеріалами, транспортними засобами, вантажами та обладнанням і запчастинами, залишаються у власності відповідно GIZ і KfW. У разі припинення діяльності Бюро ці товари переходять у власність України.

7. Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає свої послуги через організації-виконавці GIZ і KfW. З боку Уряду України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є контактним партнером для зазначених організацій-виконавців.

8. Якщо інше не передбачено цією Угодою, чинними є положення згаданої вище Рамкової угоди від 29 травня 1996 року та згаданої там же Додаткової угоди від 30 жовтня 1997 року між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про консультування і технічне співробітництво для Бюро GIZ безпосередньо, для Бюро KfW відповідно.

9. Спори, пов'язані з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуються Договірними сторонами у дружній спосіб шляхом проведення консультацій.

10. Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Договірних сторін у вигляді письмової домовленості. Така домовленість набирає чинності відповідно до порядку, прописаного у прикінцевих положеннях цієї Угоди.

11. Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна Договірна сторона може будь-коли припинити дію цієї Угоди, попередивши про це іншу Договірну сторону в письмовій формі за шість місяців до бажаної дати припинення її дії.

12. Ця Угода укладена німецькою та українською мовами, обидві редакції Угоди мають однакову юридичну силу.

Якщо Уряд України висловлює свою згоду з пропозиціями, викладеними у. пунктах 1 - 12, ця нота та нота-відповідь, у якій передається згода Уряду України, становитимуть Угоду між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW). Ця Угода набирає чинності в день отримання останнього письмового повідомлення про виконання Договірними сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Посольство Федеративної Республіки Німеччина користується нагодою, щоб поновити Міністерству закордонних справ України запевнення в своїй вельми високій повазі.

м. Київ, 29 жовтня 2018 року

 

  

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

N 630/23-612/1-2896

Міністерство Закордонних Справ України засвідчує свою повагу Посольству Федеративної Республіки Німеччина в Україні і має честь підтвердити отримання Ноти Посольства Wi 445.11/B від 29 жовтня 2018 року такого змісту:

"Посольство Федеративної Республіки Німеччина засвідчує свою повагу Міністерству закордонних справ України і має честь від імені Уряду Федеративної Республіки Німеччина з посиланням на Рамкову угоду між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про консультування і технічне співробітництво від 29 травня 1996 року і Додаткову угоду до Рамкової угоди від 29 травня 1996 року між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про консультування і технічне співробітництво від 30 жовтня 1997 запропонувати укладення такої Угоди між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ГмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW) (організації-виконавці) (далі - "Угода");

1. З метою підтримки співробітництва задля розвитку між Урядами Федеративної Республіки Німеччина та України у місті Києві створюються:

a) місцеве Бюро GIZ (далі у тексті - "Бюро GIZ") та

b) місцеве Бюро KfW (далі у тексті - "Бюро KfW").

2. Бюро GIZ виконує такі завдання:

a) підтримка проектів і програм, які GIZ реалізує за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина,

b) фахова та адміністративна діяльність, яка стосується всіх проектів і програм, які реалізуються, підтримуються та супроводжуються GIZ,

c) здійснення завдань в Україні та інших державах відповідно до повноважень, наданих йому Урядом Федеративної Республіки Німеччина,

d) здійснення представництва GIZ в Україні, а також за потреби надання приміщень та адміністративної підтримки для реалізації проектів і програм іншими організаціями, які працюють за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

Посольство Федеративної Республіки
Німеччина в Україні

м. Київ

3. Бюро KfW виконує такі завдання:

a) надання підтримки Україні та виконавцям проектів під час підготовки та реалізації здійснюваних за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина проектів та програм у рамках Фінансового співробітництва,

b) фахова та адміністративна діяльність, яка стосується всіх проектів і програм, які реалізуються, підтримуються та супроводжуються KfW за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина у рамках Фінансового співробітництва,

c) здійснення завдань в Україні та інших державах відповідно до повноважень, наданих йому Урядом Федеративної Республіки Німеччина,

d) здійснення представництва KfW в Україні, а також за потреби надання приміщень та адміністративної підтримки для реалізації проектів і програм іншими організаціями, які працюють за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина.

4. Уряд федеративної Республіки Німеччина зобов'язується до наступного:

a) бере на себе всі витрати, необхідні для роботи Бюро GIZ та Бюро KfW,

b) бере на себе витрати, пов'язані з роботою фахівців, відряджених для забезпечення роботи обох Бюро, а також витрати на найнятий персонал.

5. Уряд України зобов'язується, щоб:

a) забезпечувалося, що державні установи України діють з належною ретельністю для того, щоб гарантувати безпеку та захист Бюро,

b) матеріали, що ввозяться за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина, або однієї з організацій-виконавців для проектів і Бюро, зокрема, транспортні засоби, вантажі і обладнання, а також запасні частини, звільнялися від плати за ліцензії, оплати всіх мит, зборів та від інших обов'язкових платежів і забезпечувалося митне оформлення таких матеріалів у найкоротші терміни,

c) GIZ та KfW (організації-виконавці) та їхні Бюро звільнялися від усіх прямих податків, які виникають у рамках діяльності і потреб GIZ та KfW, які викладені у цій Угоді,

d) звільнялися від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення на митну територію України товарів, а також операції з постачання товарів та послуг на митній території України, що здійснюються у рамках діяльності та потреб GIZ та KfW (організацій-виконавців) та їхніх Бюро на основі цієї Угоди,

e) забезпечувалося, щоб звільнялися від оподаткування акцизним податком операції з ввезення на митну територію України підакцизних товарів (крім алкогольних напоїв і тютюнових виробів), що здійснюються у рамках діяльності та потреб GIZ та KfW (організацій-виконавців) та їхніх Бюро на основі цієї Угоди,

f) положення підпунктів b-d пункту 5 поширювалися також на всі аналогічні або подібні по суті податки, які стягуватимуться Україною після підписання Угоди, окрім існуючих податків або замість них,

g) підтримувалися клопотання Бюро щодо забезпечення телекомунікаційними послугами, радіозв'язком та супутниковим зв'язком відповідно до законодавства України з дотриманням вимог із захисту інформації,

h) для відряджених фахівців та членів їхніх сімей, які мешкають разом з ними, забезпечувалося надання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства та необхідних посвідок на тимчасове проживання або подібних документів, а також віз, без стягнення зборів або можливих застав,

i) підтримувалися клопотання організацій-виконавців на надання дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства для роботи в Бюро осіб, окрім осіб, що зазначені у підпункті h пункту 5,

j) відрядженим фахівцям GIZ та членам їхніх сімей, які мешкають разом з ними, надавалися усі права згідно із згаданою вище Рамковою угодою від 29 травня 1996 року та згаданою там же Додатковою угодою від 30 жовтня 1997 року між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про консультування та технічне співробітництво; такі самі права в аналогічному застосуванні Рамкової угоди надаються теж відрядженим фахівцям KfW та членам їхніх сімей, які мешкають разом з ними.

6. Поставлені для Бюро товари, включно з матеріалами, транспортними засобами, вантажами та обладнанням і запчастинами, залишаються у власності відповідно GIZ і KfW. У разі припинення діяльності Бюро ці товари переходять у власність України.

7. Уряд Федеративної Республіки Німеччина надає свої послуги через організації-виконавці GIZ і KfW. З боку Уряду України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України є контактним партнером для зазначених організацій-виконавців.

8. Якщо інше не передбачено цією Угодою, чинними є положення згаданої вище Рамкової угоди від 29 травня 1996 року та згаданої там же Додаткової угоди від 30 жовтня 1997 року між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про консультування і технічне співробітництво для Бюро GIZ безпосередньо, для Бюро KfW відповідно.

9. Спори, пов'язані з тлумаченням або застосуванням цієї Угоди, вирішуються Договірними сторонами у дружній спосіб шляхом проведення консультацій.

10. Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Договірних сторін у вигляді письмової домовленості. Така домовленість набирає чинності відповідно до порядку, прописаного у прикінцевих положеннях цієї Угоди.

11. Ця Угода укладається на невизначений строк. Кожна Договірна сторона може будь-коли припинити дію цієї Угоди, попередивши про це іншу Договірну сторону в письмовій формі за шість місяців до бажаної дати припинення її дії.

12. Ця Угода укладена німецькою та українською мовами, обидві редакції Угоди мають однакову юридичну силу.

Якщо Уряд України висловлює свою згоду з пропозиціями, викладеними у пунктах 1 - 12, ця нота та нота-відповідь, у якій передається згода Уряду України, становитимуть Угоду між Урядом Федеративної Республіки Німеччина та Урядом України про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW).

Ця Угода набирає чинності в день отримання останнього письмового повідомлення про виконання Договірними сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Посольство Федеративної Республіки Німеччина користується нагодою, щоб поновити Міністерству закордонних справ України запевнення в своїй вельми високій повазі."

Міністерство Закордонних Справ України має також честь повідомити про згоду Уряду України з пропозиціями, викладеними в Ноті Посольства N Wi 445.11/В від 29 жовтня 2018 року, і підтвердити, що вищезазначена Нота і ця Нота у відповідь складають Угоду (у формі обміну нотами) між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про створення місцевих бюро Німецького товариства міжнародного співробітництва ҐмбГ (GIZ GmbH) та Кредитної установи для відбудови (KfW), яка набере чинності в день отримання останнього письмового повідомлення про виконання Договірними сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

Міністерство Закордонних Справ України користується цією нагодою, щоб поновити Посольству Федеративної Республіки Німеччина в Україні запевнення у своїй високій повазі.

м. Київ, 1 листопада 2018 року
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали