ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18.05.2009 р. N 143

Про реалізацію Проекту "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" у Чернігівській області

Керуючись ст. 13, п. 9 ч. 1 ст. 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Угодою про партнерство між Програмою Розвитку Організації Об'єднаних Націй (далі - ПРООН), Чернігівською обласною державною адміністрацією та Чернігівською обласною радою від 03.06.2008 щодо співпраці в рамках Проекту "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" (далі - Проект), з метою підвищення інституційної спроможності громад Чернігівської області щодо реалізації власних інфраструктурних проектів:

1. Створити та затвердити склад Координаційної ради з реалізації Проекту ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" у Чернігівській області (далі - Координаційна рада) згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Координаційну раду з реалізації Проекту ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" у Чернігівській області (додається).

3. Рекомендувати Чернігівському обласному відділу впровадження Проекту ПРООН в Україні забезпечити методологічне, інформаційне та ресурсне супроводження реалізації Проекту.

4. Управлінню регіонального розвитку облдержадміністрації в межах чинного законодавства надавати всебічну підтримку Чернігівському обласному відділу впровадження Проекту ПРООН в Україні у рамках реалізації Проекту.

5. Узагальнену інформацію про хід виконання розпорядження надавати облдержадміністрації щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Білоус Н. В.

 

Голова обласної
державної адміністрації

В. М. Хоменко

 

Додаток
до розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
18.05.2009 N 143

СКЛАД
Координаційної ради з реалізації Проекту ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" у Чернігівській області

Білоус
Наталія Василівна

заступник голови облдержадміністрації, голова Координаційної ради;

Обушний
Олег Олексійович

заступник голови обласної ради, співголова Координаційної ради (за згодою);

Булат
Василь Володимирович

заступник начальника управління регіонального розвитку облдержадміністрації, секретар Координаційної ради;

Сила
Владислав Григорович

представник ПРООН, асистент Проекту "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" у Чернігівській області (за згодою);

Самсоненко
Наталія Яківна

представник ПРООН, асистент Проекту "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" у Чернігівській області (за згодою);

Бикович
Володимир Миколайович

голова Борзнянської районної державної адміністрації;

Бойко
Анатолій Іванович

начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації;

Дудко
Валерій Володимирович

начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації;

Косенко
Владислав Михайлович

т. в. о. голови Срібнянської районної державної адміністрації;

Костючок
Сергій Григорович

голова Менської районної державної адміністрації;

Красносільський
Анатолій Григорович

голова Коропської районної державної адміністрації;

Никоненко
Дмитро Миколайович

заступник начальника управління у справах преси та інформації облдержадміністрації;

Олексенко
Римма Михайлівна

т. в. о. голови Ріпкинської районної державної адміністрації;

Подоляк
Леонід Петрович

начальник Головного управління економіки облдержадміністрації;

Удод
Любов Григорівна

перший заступник голови Щорської районної державної адміністрації;

Чернуха
Віктор Іванович

т. в. о. голови Корюківської районної державної адміністрації;

Шпак
Олег Анатолійович

голова Куликівської районної державної адміністрації.

 

Заступник голови, керівник апарату
обласної державної адміністрації

В. В. Приходько

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Чернігівської обласної державної адміністрації
18.05.2009 N 143

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з реалізації Проекту ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" у Чернігівській області

1. Координаційна рада з реалізації Проекту "Місцевий розвиток орієнтований на громаду" (далі - Проект) в Чернігівській області Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні (далі - Координаційна рада) у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Чернігівської обласної державної адміністрації, рішеннями Чернігівської обласної ради, а також цим Положенням.

2. Координаційна рада є консультаційно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації, яка створюється з метою виконання зобов'язань Представництвом Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні, Чернігівською обласною державною адміністрацією та Чернігівською обласною радою в рамках чинної Угоди про партнерство (далі - Угода) від 03.06.2008, чинного законодавства України щодо створення умов розвитку громадського суспільства, поліпшення рівня життя сільського населення та підвищення інституційної спроможності громад Чернігівської області щодо реалізації власних інфраструктурних проектів.

3. Координаційна рада утворюється на час реалізації Проекту в Борзнянському, Коропському, Корюківському, Куликівському, Менському, Ріпкинському, Срібнянському, Щорському районах Чернігівської області у 2008 - 2011 роках та діє на підставі цього Положення.

4. Координаційна рада створюється та діє на громадських засадах.

5. Формою роботи Координаційної ради є засідання.

6. Координаційна рада проводить свої засідання за вимогою голови Координаційної ради, але не менше одного разу в півріччя.

7. Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні дві третини всіх членів Координаційної ради, секретар та головуючий.

8. Головуючим на засіданні Координаційної ради є голова Координаційної ради, під час його відсутності - співголова Координаційної ради або заступник голови Координаційної ради за рішенням голови Координаційної ради.

9. Члени Координаційної ради повинні бути проінформовані про чергове засідання Координаційної ради листом за підписом голови Координаційної ради, у якому мають бути визначені головуючий на засіданні, що скликається, та питання порядку денного.

10. Рішення Координаційної ради оформляються протоколом засідання, що підписують голова Координаційної ради або за його письмовим дорученням співголова Координаційної ради, або заступник голови Координаційної ради та секретар.

11. За результатами засідання Координаційної ради приймається рішення, яке оформлюється протоколом, в окремих випадках, відповідно до наданих повноважень, може видаватись розпорядження голови обласної державної адміністрації.

12. Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів членів Координаційної ради, присутніх на її засіданні.

13. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні Координаційної ради є вирішальним.

14. Координаційна рада систематично інформує громадськість через засоби масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання.

15. Діяльність Координаційної ради зосереджується виключно на розв'язанні актуальних проблем щодо участі Чернігівської області в Проекті за погодженням та у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

16. Основними завданнями Координаційної ради є:

16.1. Підтримка розвитку громадських ініціатив щодо самоорганізації громад, самомобілізації власних ресурсів громад, визначення пріоритетів регіонального розвитку.

16.2. Координація діяльності виконавців Проекту в рамках Чернігівської області: обласного відділу ПРООН, управління регіонального розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрацій, районних, сільських, селищних, міських рад, організацій громад у районах, у яких реалізується Проект, та інших місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, участь яких в Проекті є необхідною.

16.3. Опрацювання пропозицій від організацій громад та інших учасників, які беруть участь у Проекті, моніторинг реалізації і виконання завдань Проекту, надання пропозицій щодо вирішення проблемних питань, у разі їх виникнення, у процесі реалізації завдань Проекту, інформування Чернігівської обласної ради про стан його реалізації.

16.4. Залучення підприємств, установ, громадських та благодійних організацій, за їх згодою, до процесу розвитку громад Чернігівської області в рамках Проекту.

16.5. Координація досліджень, науково-організаційних заходів, за необхідності, спрямування зусиль галузевих експертів та вчених, з метою підтримки розвитку громад, які беруть участь у Проекті.

16.6. Поширення досвіду розвитку громадського суспільства, механізмів поліпшення життя сільського населення та підвищення інституційної спроможності самоорганізації громад, які беруть участь у Проекті серед усіх районів Чернігівської області.

17. Координаційна рада має право:

17.1. Утворювати, у разі потреби, тимчасові експертні та робочі групи, залучати до участі в них представників організацій громад, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, які беруть участь у Проекті, інших представників наукових установ і громадських організацій, контролюючих органів (за погодженням з їх керівниками) як Чернігівської області, так і інших областей України.

17.2. Одержувати в установленому порядку інформацію та матеріали, необхідні для її діяльності, у порядку, передбаченому чинним законодавством.

17.3. Звертатися за методичною, інформаційною, організаційною допомогою, а також з пропозиціями до керівництва Проекту, Представництва Програми Розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні, Міністерства регіонального розвитку та будівництва України і Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування.

17.4. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників організацій громад, органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, які беруть участь у Проекті, інших представників наукових установ і громадських організацій, контролюючих органів (за погодженням з їх керівниками) з питань, що належать до діяльності Координаційної ради.

17.5. Ініціювати внесення пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів Проекту.

18. Обов'язки голови та секретаря Координаційної ради:

18.1. Голова Координаційної ради:

- здійснює розподіл повноважень між членами Координаційної ради та керує їх роботою;

- скликає та проводить засідання Координаційної ради, затверджує перелік питань до розгляду на засіданнях, підписує протоколи засідань Координаційної ради;

- здійснює інші повноваження відповідно до цього Положення та прийнятих Координаційною радою рішень;

- у разі відсутності голови Координаційної ради обов'язки останнього за його письмовим дорученням виконує співголова Координаційної ради або заступник голови Координаційної ради.

18.2. Секретар Координаційної ради:

- формує проект порядку денного засідань Координаційної ради відповідно до пропозиції її членів, організовує підготовку матеріалів і проектів рішень Координаційної ради та подає на затвердження голові Координаційної ради;

- готує доручення та інші документи на затвердження голові Координаційної ради, за дорученням голови Координаційної ради сповіщає членів Координаційної ради про засідання Координаційної ради та про порядок денний засідання;

- веде протокол засідання;

- інформує голову, співголову, заступника голови та членів Координаційної ради про стан виконання рішень Координаційної ради та про необхідність скликання позачергового засідання Координаційної ради;

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали