Шановні партнери! Всі ціни, інформація про наявність та терміни доставки документів актуальні.


Додаткова копія: Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31.01.2011 р. N 121

Київ

Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень

Відповідно до Законів України "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеве самоврядування в Україні", розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 N 787 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 N 7/4819 "Про питання організації управління районами в місті Києві", з метою забезпечення ефективного функціонування районних в місті Києві державних адміністрацій та належної реалізації прав мешканців територіальних громад районів в місті Києві:

1. Доручити районним в місті Києві державним адміністраціям реалізовувати окремі повноваження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), надані виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими актами законодавства згідно з додатками 1 - 11.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова 

О. Попов 


 

Додаток 1
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

1) забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території району, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів;

2) розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності відповідних територіальних громад районів в місті Києві або переданих до сфери управління відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

3) попередній розгляд планів використання природних ресурсів місцевого значення на відповідній території, пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій незалежно від форм власності, внесення у разі потреби до відповідних органів влади пропозицій з цих питань;

4) подання до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

5) участь у здійсненні державної регуляторної політики на території відповідного району міста Києва в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності";

6) статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

7) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо програм соціально-економічного та культурного розвитку міста Києва, цільових програм з інших питань самоврядування (в розрізі конкретного району). 

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 

Додаток 2
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі бюджету, фінансів і цін

1) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо проекту бюджету міста Києва в частині бюджетних призначень відповідних районів, забезпечення виконання бюджету на відповідній території району; щоквартальне подання виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;

2) здійснення відповідно до закону контролю за дотриманням зобов'язань щодо платежів до бюджету міста Києва на підприємствах і в організаціях незалежно від форм власності;

3) сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

4) здійснення фінансування підприємств, установ та організацій освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, соціального захисту населення, переданих у встановленому порядку в управління райдержадміністрації, а також заходів та програм, передбачених законодавством та затверджених Київською міською радою відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

  

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 

Додаток 3
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі управління комунальною власністю

1) управління майном, переданим в установленому порядку до сфери управління відповідної районної в місті Києві державної адміністрації;

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідних територіальних громад;

4) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо порядку та умов відчуження комунального майна відповідних територіальних громад, міських програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації, в частині об'єктів відповідних територіальних громад;

5) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку об'єктів на території району, які можуть надаватися у концесію.

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 

Додаток 4
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку

1) здійснення управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню;

2) облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності;

3) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрація таких об'єднань;

4) контроль за належною організацією та здійсненням збирання та транспортування побутових відходів на території відповідного району;

5) організація благоустрою території відповідного району, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення; здійснення контролю за станом благоустрою, у т. ч. виробничих територій, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян;

6) організація місцевих ринків, ярмарків, сезонної торгівлі, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

7) здійснення заходів щодо розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального господарства, торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування, розвитку транспорту і зв'язку;

8) здійснення контролю за належною експлуатацією та організацією обслуговування населення підприємствами житлово-комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, за технічним станом, використанням та утриманням інших об'єктів нерухомого майна усіх форм власності, за належними, безпечними і здоровими умовами праці на цих підприємствах і об'єктах;

9) взаємодія з відповідними органами влади у сфері захисту прав споживачів;

10) облік відповідно до закону житлового фонду, здійснення контролю за його використанням;

11) надання відповідно до закону громадянам, які потребують соціального захисту, безоплатного житла або за доступну для них плату;

12) здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на відповідній території, незалежно від форм власності;

13) видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;

14) здійснення заходів щодо ведення в установленому порядку єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

15) виконання функцій замовника відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), за програмами, пов'язаними з житлово-комунальним господарством на відповідній території;

16) вирішення питань щодо розміщення малих архітектурних форм на території району та прийняття рішень про їх демонтаж відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

17) ініціювання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про знесення та перенесення зелених насаджень, видача та погодження ордерів на знесення сухостійних, аварійних та графіозних дерев, контроль за забудовниками щодо збереження зелених насаджень, які залишаються на ділянках забудови на території відповідного району;

18) встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, а також, за погодженням з власником, встановлення зручного для населення режиму роботи розташованих на відповідній території підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

19) впровадження схем санітарного очищення території відповідних районів та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;

20) виконання функцій замовника та розпорядника коштів за програмами, пов'язаними з житлово-комунальним господарством на відповідній території ("Твій дім, твоє подвір'я" та інші) відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

21) реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів;

22) погодження дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами на об'єктах, які передані до управління відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій;

23) забезпечення контролю за розміщенням телекомунікацій (у тому числі прокладання телекомунікаційних мереж у житлових будинках, встановлення радіотехнічного обладнання на будинках, антен супутникового телебачення, встановлення базових станцій мобільного стільникового зв'язку та інших технічних засобів телекомунікації тощо) у будинках комунальної власності, які передані в управління відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій, у порядку, визначеному розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

24) проведення конкурсів на визначення підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); 

25) реєстрація об'єднань співвласників багатоквартирного будинку;

26) переведення житлових приміщень до нежитлового фонду;

27) погодження проектів благоустрою та озеленення районних територій, паспортів на опорядження та колористичне вирішення фасадів, зовнішнє архітектурне освітлення об'єктів та територій;

28) складання адміністративних протоколів за порушення Правил благоустрою міста Києва відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 

Додаток 5
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі будівництва

1) внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на відповідній території;

2) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо місцевих містобудівних програм, містобудівної документації (крім генерального плану міста Києва) в частині території району;

3) організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії та культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників, переданих в управління відповідним районним в місті Києві державним адміністраціям;

4) виконання або делегування в установленому порядку функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт житла, інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

5) участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку, встановленому законодавством, присвоєння поштових адрес, створення міжвідомчої комісії з питань обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, затвердження актів цієї комісії;

6) надання дозволів на переобладнання та перепланування житлових будинків, які належать на праві власності громадянам, та квартир у встановленому законодавством порядку;

7) виконання функції замовника проектування, будівництва, реконструкції та проведення капітальних ремонтів будинків, будівель, споруд та приміщень в межах коштів, виділених району для виконання цих робіт в бюджеті міста Києва, а також залучених на соціально-економічний розвиток району інвестиційних коштів, виконання функцій розпорядника коштів, які спрямовуються на виконання зазначених робіт на об'єктах, що передані до управління відповідних районних в місті Києві державних адміністрацій, відповідно до розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

8) погодження проектної документації в частині генерального плану на будівництво, реконструкцію та добудову об'єктів житлового, цивільного призначення та об'єктів приватної малоповерхової забудови, в тому числі погодження цільового призначення вбудовано-прибудованих приміщень, та видача погодження на розробку проектів будівництва об'єктів приватної малоповерхової забудови. 

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 

Додаток 6
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, сім'ї та молоді

1) управління закладами освіти, науки, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, які належать територіальним громадам або передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення;

2) забезпечення здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів; сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

3) створення при загальноосвітніх навчальних закладах та установах освіти комунальної власності фонду загальнообов'язкового навчання за рахунок коштів місцевого бюджету, залучених з цією метою на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також коштів населення, інших джерел; контроль за використанням коштів цього фонду за призначенням;

4) внесення пропозицій в установленому порядку щодо вирішення питань про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідних для їх творчої діяльності, а також громадським організаціям ветеранів та інвалідів для здійснення громадської діяльності; 

5) організація медичного обслуговування та харчування у закладах освіти, культури, фізкультури і спорту, оздоровчих закладах, які належать територіальним громадам або передані їм;

6) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел;

7) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

8) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

9) забезпечення у межах наданих повноважень доступності і безоплатності освіти та медичного обслуговування на відповідній території, можливості навчання в школах державною та рідною мовою, вивчення рідної мови у державних і комунальних навчальних закладах або через національно-культурні товариства;

10) забезпечення відповідно до законодавства пільгових категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення в межах доведених бюджетних призначень;

11) організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

12) подання допомоги випускникам шкіл у працевлаштуванні;

13) забезпечення школярів, які навчаються в державних і комунальних навчальних закладах, безоплатними підручниками в межах доведених бюджетних призначень, створення умов для самоосвіти;

14) організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;

15) вирішення відповідно до законодавства питань про повне державне утримання дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків, у школах-інтернатах, дитячих будинках, у тому числі сімейного типу, професійно-технічних закладах освіти та утримання за рахунок держави осіб, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових навчальних закладах, у спеціальних навчальних закладах, про надання громадянам пільг на утримання дітей у школах-інтернатах, інтернатах при школах, а також щодо оплати харчування дітей у школах (групах з подовженим днем);

16) вирішення питань про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об'єктами культури, фізкультури і спорту, а також визначення порядку компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах, в межах доведених бюджетних призначень;

17) реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров'я, навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності; внесення пропозицій до відповідних органів про ліцензування індивідуальної підприємницької діяльності у сфері охорони здоров'я;

18) виконання функцій розпорядника коштів, замовника, виконавця робіт, відповідального за поточне утримання амбулаторій загальної практики / сімейної медицини для забезпечення реформування медичної галузі (організаційно-правові та фінансові питання їх відкриття та функціонування) відповідно до рішення Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік;

19) вирішення питань призначення на посади та звільнення з посад керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів комунальної власності в порядку, визначеному законодавством, а також керівників комунальних лікувально-профілактичних закладів, які передані в управління відповідним районним в місті Києві державним адміністраціям;

20) встановлення плати для батьків за перебування (харчування) дітей у державних комунальних та дошкільних навчальних закладах.

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 

Додаток 7
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

1) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища на території відповідного району;

2) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією), щодо проектів місцевих програм охорони довкілля, участь у підготовці загальнодержавних і регіональних програм охорони довкілля.

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 

Додаток 8
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі соціального захисту населення

1) вирішення відповідно до законодавства питань про подання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, сім'ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби) або відставку, інвалідам з дитинства, багатодітним сім'ям;

2) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

3) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією), щодо цільових місцевих програм поліпшення стану безпеки і умов праці та виробничого середовища, територіальних програм зайнятості та заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття, організація їх виконання;

4) забезпечення здійснення передбачених законодавством заходів щодо поліпшення матеріально-побутових умов інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, реабілітованих як жертви політичних репресій, військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, сімей, які втратили годувальника, багатодітних сімей, громадян похилого віку, які потребують обслуговування вдома, до влаштування в будинки інвалідів і громадян похилого віку, які мають потребу в цьому, дітей, що залишились без піклування батьків, на виховання в сім'ї громадян;

5) вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов'язаних з охороною материнства і дитинства;

6) вирішення у встановленому законодавством порядку питань опіки і піклування;

7) вирішення відповідно до законодавства питань про надання компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в інших випадках, передбачених законодавством;

8) організація проведення оплачуваних громадських робіт для осіб, зареєстрованих як безробітні, а також учнівської та студентської молоді у вільний від занять час на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до комунальної власності, а також за договорами - на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до інших форм власності;

9) здійснення згідно із законодавством заходів соціального патронажу щодо осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк;

10) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо програм соціального захисту населення, здійснення функцій розпорядника коштів на виконання таких програм на території району відповідно до рішення про бюджет міста Києва на відповідний рік;

11) вирішення питань про надання за рахунок коштів міського бюджету ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; надання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством відповідно до рішення Київської міської ради про бюджет міста Києва на відповідний рік;

12) забезпечення відповідно до рішень Київради виплати щомісячної допомоги особам, які здійснюють догляд за самотніми громадянами, які за висновком медичних закладів потребують постійного стороннього догляду;

13) бронювання в порядку, встановленому законом, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності робочих місць, призначених для працевлаштування осіб, які відповідно до законодавства потребують соціального захисту і не спроможні конкурувати на ринку праці, визначення нормативів таких робочих місць.

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 

Додаток 9
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі оборонної роботи

1) сприяння організації призову громадян на строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;

3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільною обороною, на відповідній території;

4) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 

Додаток 10
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі вирішення питань адміністративно-територіального устрою

1) внесення пропозицій виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) з власної ініціативи, а також висловлення пропозицій щодо наданих проектів рішень, що подаються на розгляд Київраді виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у порядку, визначеному Регламентом, щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного району.

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 

Додаток 11
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
31.01.2011 N 121 


Перелік повноважень у галузі щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

1) сприяння діяльності органів суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ, адвокатури і Державної пенітенціарної служби України;

2) внесення подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення Київської міської ради, її виконавчих органів, прийняті в межах їх повноважень;

3) забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;

4) утворення служби у справах дітей та спостережної ради, спрямування їх діяльності; 

5) сприяння органам внутрішніх справ у забезпеченні додержання правил паспортної системи;

6) реєстрація положення (статуту) громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону;

7) утворення комісії з питань боротьби зі злочинністю за участю територіальних підрозділів правоохоронних органів, спрямування її діяльності.

 

Заступник голови -
керівник апарату
 

  


 
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали