МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 7 липня 2011 року N 398

Про реалізацію рішення колегії МОЗ України від 20 квітня 2011 року "Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я України у 2010 році. Реалізація Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава"

Відповідно до пункту 12 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 467/2011 (Указ N 467/2011), наказую:

1. З метою реалізації рішення колегії МОЗ України від 20 квітня 2011 року "Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я України у 2010 році. Реалізація Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава":

1.1. Затвердити План заходів МОЗ України з виконання рішення колегії від 20 квітня 2011 року "Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я України у 2010 році. Реалізація Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (далі - План заходів), що додається.

1.2. Першому заступнику Міністра, заступникам Міністра, керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра охорони здоров'я України, Міністру охорони здоров'я АР Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

- забезпечити організацію своєчасного виконання Плану заходів;

- щоквартально підводити підсумки та інформувати про результати виконання Плану заходів.

2. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я забезпечити звітування відповідальних осіб про виконання рішень колегії на апаратних нарадах та засіданнях колегії МОЗ.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Моісеєнко Р. О.

 

Міністр

О. В. Аніщенко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
07.07.2011 N 398

ПЛАН ЗАХОДІВ МОЗ УКРАЇНИ
з виконання рішення колегії від 20 квітня 2011 року "Про підсумки діяльності галузі охорони здоров'я України у 2010 році. Реалізація Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма)

З метою виконання Програми Президента України "Україна для людей" та Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма), інших програмних документів стратегічного розвитку держави та медичної галузі, з урахуванням плану-графіка реформування медичного обслуговування населення на 2011 рік:

1. Керівникам структурних підрозділів МОЗ України, головам Державної санітарно-епідеміологічної служби України Пономаренку А. М., Державної служби України з лікарських засобів Соловйову О. С., Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Федьку О. А. забезпечити:

1.1. Координацію роботи з виконання завдань у сфері охорони здоров'я, визначених Програмою Президента України "Україна для людей" та Програмою економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" (Програма), програмними документами стратегічного розвитку держави та медичної галузі: Законом України "Про Державний бюджет України на 2011 рік", планом-графіком реформування медичного обслуговування населення на 2011 рік, іншими актами законодавства, актами та дорученнями Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, у запитах та зверненнях народних депутатів України.

Термін виконання - у встановлені строки

1.2. Супровід у комітетах Верховної Ради України проектів законів України:

"Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я";

"Про особливості діяльності закладів охорони здоров'я";

"Про реалізацію пілотного проекту щодо реформування системи медичного обслуговування у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях".

Термін виконання - протягом 2011 року

1.3. Виконання плану-графіка заходів з впровадження реформ за напрямом "Реформа медичного обслуговування".

Термін виконання - протягом 2011 року

1.4. Виконання Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2011 рік.

Термін виконання - протягом 2011 року

1.5. Виконання плану законопроектних робіт на 2011 рік.

Термін виконання - протягом 2011 року

2. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я забезпечити взаємодію Міністерства охорони здоров'я України з пілотними регіонами під час реформування системи медичного обслуговування.

Термін виконання - протягом 2011 року

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України на виконання вимог Угоди СОТ "Про застосування санітарних та фітосанітарних заходів" забезпечити:

3.1. Гармонізацію українського законодавства до вимог законодавства ЄС у сфері санітарних заходів, зокрема впровадження положень Кодексу Аліментаріус.

Термін виконання - постійно

3.2. Формування на офіційному веб-сайті МОЗ баз даних санітарних норм, висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, реєстрів небезпечних факторів, дезінфекційних засобів, спеціальних харчових продуктів та систематичне оновлення інформації рубрики "Інформаційний центр санітарних заходів".

Термін виконання - постійно

4. Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя (управління розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я):

4.1. Підготувати та подати на розгляд Кабінету Міністрів України нову редакцію Закону України "Про лікарські засоби".

Термін виконання - протягом 2011 року

4.2. Затвердити механізм запровадження Етичного кодексу фармацевтичного працівника України.

Термін виконання - протягом 2011 - 2012 років

4.3. Забезпечити приведення українського законодавства у сфері державної реєстрації/перереєстрації лікарських засобів та МІБП у відповідність до європейського законодавства.

Термін виконання - постійно

4.4. Забезпечити виконання Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011 - 2020 роки, затвердженої наказом МОЗ України від 13.09.2010 N 769.

Термін виконання - протягом 2011 року

5. Голові Державної служби з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань Федьку О. А., Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення забезпечити:

5.1. Доопрацювання та подання до Кабінету Міністрів України проекту розпорядження "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012 - 2016 роки".

Термін виконання - III квартал 2011 року

5.2. Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони здоров'я України приміщенням з перспективою розбудови його у Національний центр СНІДу.

Термін виконання - протягом 2011 року

6. Керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я України, головним позаштатним спеціалістам Міністерства охорони здоров'я України, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій спільно з Українським центром науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи вжити заходів щодо удосконалення інноваційної діяльності у системі охорони здоров'я.

Термін виконання - IV квартал 2011 року

7. Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ректорам вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів:

7.1. Забезпечити працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчалися за державним замовленням, виключно у закладах охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги.

Термін виконання - постійно

7.2. Забезпечити пріоритетне укомплектування медичними кадрами (лікарями загальної практики - сімейними лікарями) закладів (підрозділів) надання первинної медико-санітарної допомоги та лікарями-фтизіатрами закладів охорони здоров'я фтизіатричної служби.

Термін виконання - постійно

7.3. Продовжити впровадження міжнародних стандартів у підготовку лікарів, провізорів та молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, спеціалістів з клініко-лабораторної діагностики (з медичною та немедичною освітою) з метою євроінтеграції медичної та фармацевтичної освіти до європейського освітнього простору.

Термін виконання - протягом 2011 року

7.4. Відповідно до потреб галузі та чинного законодавства провести прийом студентів до вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів у 2011 році.

Термін виконання - III квартал 2011 року

7.5. Забезпечити виконання Плану цільового прийому сільської молоді МОЗ в 2011 році до вищих медичних та фармацевтичного навчальних закладів IV рівня акредитації.

Термін виконання - III квартал 2011 року

7.6. Забезпечити виконання Плану науково-дослідної діяльності вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МОЗ в 2011 році.

Термін виконання - IV квартал 2011 року

8. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги, Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, головам Донецької, Львівської, Харківської міських рад (за згодою), Українському науково-практичному центру екстреної медицини та медицини катастроф забезпечити виконання заходів Галузевої цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої наказом МОЗ від 02.03.2011 N 122 (Програма N 122), що передбачені на 2011 рік.

Термін виконання - протягом 2011 року

9. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення, Департаменту лікувально-профілактичної допомоги, Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Департаменту управління та контролю якості медичних послуг забезпечити відповідність результативних показників паспортів бюджетних програм пріоритетам, визначеним Кабінетом Міністрів України, подання при звітуванні про їх виконання ґрунтовного аналізу фактичних показників з поясненням причин невиконання запланованих завдань.

Термін виконання - постійно

10. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги, Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Департаменту управління та контролю якості медичних послуг, Департаменту нормативно-правового забезпечення:

10.1. Удосконалити нормативно-правову базу функціонування кардіохірургічних центрів з метою покращення рівня надання медичної допомоги хворим цього профілю.

Термін виконання - протягом року

10.2. Удосконалити стандарти лікування кардіохірургічних хворих, забезпечити суворий контроль за їх дотриманням.

Термін виконання - протягом року

10.3. Забезпечити ефективну систему реабілітації післяопераційних хворих, особливо соціально незахищених верств населення та дітей.

Термін виконання - протягом року

11. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги, Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення:

11.1. Розробити заходи із запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань до проекту Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020. Український вимір".

Термін виконання - III квартал 2011 року

11.2. Продовжити розробку відомчих нормативних документів на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 N 1317 "Питання медико-соціальної експертизи".

Термін виконання - постійно

11.3. Забезпечити виконання Плану заходів на 2010 - 2012 роки щодо поліпшення медичного обслуговування дітей, які постраждати внаслідок Чорнобильської та інших екологічних катастроф.

Термін виконання - постійно

12. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги, Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення:

12.1. Підготувати зміни до наказу МОЗ України від 13.11.2001 N 455 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян".

Термін виконання - липень 2011 року

12.2. Підготувати наказ МОЗ України "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за правильністю видачі листків непрацездатності".

Термін виконання - липень 2011 року

13. Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення передбачити у проекті Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020. Український вимір" заходи за напрямом дитяча онкологія та гематологія.

Термін виконання - II півріччя 2011 року

14. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги, Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення, Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення виконати п. 10.2 рішення колегії МОЗ України "Підсумки діяльності у сфері охорони здоров'я України за півріччя 2010 року, завдання та перспективи подальшого розвитку" від 5 серпня 2010 року: передбачити у проекті Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020. Український вимір" концепцію та заходи щодо розвитку лабораторної служби.

Термін виконання - III квартал 2011 року

15. Департаменту лікувально-профілактичної допомоги, Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя (управління громадського здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення) спрямувати діяльність на оптимізацію та вдосконалення медико-санітарного забезпечення та державного санітарно-епідеміологічного нагляду за умовами життєдіяльності працівників, зайнятих на об'єктах ядерної галузі та Національного космічного агентства.

Термін виконання - постійно

16. Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя (управління громадського здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення) забезпечити:

16.1. Подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови "Про затвердження Правил санітарної охорони території України" згідно з Міжнародними медико-санітарними правилами (2005) з метою приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних вимог.

Термін виконання - липень 2011 року

16.2. Доопрацювання та подання до Кабінету Міністрів України проекту розпорядження "Про схвалення концепції Державної програми біобезпеки та біологічного захисту на 2011 - 2015 роки".

Термін виконання - липень 2011 року

16.3. Доопрацювання та подання до Кабінету Міністрів України проекту розпорядження "Про схвалення концепції Державної цільової програми профілактики внутрішньолікарняних інфекцій на період до 2015 року".

Термін виконання - III квартал 2011 року

16.4. Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови "Питання організації проведення психофізіологічної експертизи працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, та тих, що потребують професійного добору".

Термін виконання - IV квартал 2011 року

17. Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя (управлінню громадського здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення), Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення з метою недопущення зниження обсягів охоплення населення плановими профілактичними щепленнями вжити заходів для повного забезпечення потреб регіонів в імунобіологічних препаратах, що централізовано закуповуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Термін виконання - III квартал 2011 року

18. Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя (управління громадського здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення), Департаменту охорони материнства, дитинства та санаторного забезпечення переглянути та затвердити нову редакцію Календаря профілактичних щеплень в Україні (Наказ N 595) з урахуванням епідемічної ситуації щодо інфекцій, керованих засобами специфічної імунопрофілактики, та сучасних науково обґрунтованих підходів.

Термін виконання - протягом року

19. Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення, Департаменту контролю якості медичних послуг, регуляторної політики та санітарно-епідеміологічного благополуччя (управління громадського здоров'я та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення) передбачити потребу у видатках на реалізацію положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 N 1685-р "Деякі питання розвитку та переоснащення установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби України на 2010 - 2012 роки" під час опрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік".

Термін виконання - липень 2011 року

20. Департаменту управління та контролю якості медичних послуг:

20.1. Посилити відповідальність акредитаційних комісій, які створені при Міністерстві охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управліннях (головних управліннях) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій щодо дотримання порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я. Спільно з Національним агентством з акредитації України (за згодою) підготувати та затвердити проект заходів щодо впровадження акредитації медичних закладів, лабораторій: клініко-діагностичних, мікробіологічних, санітарно-епідеміологічних, контролю якості лікарських засобів як одного з елементів позавідомчого контролю у єдиній системі контролю якості надання медичних послуг.

Термін виконання - постійно

20.2. Підготувати наказ МОЗ України "Про затвердження програми стандартизації до 2014 року".

Термін виконання - III квартал 2011 року

20.3. Включити до Програми стандартизації до 2014 року розробку гармонізованих технічних стандартів в галузі клінічної лабораторної діагностики та засобів in vitro діагностики.

Термін виконання - III квартал 2011 року

20.4. Включити до Програми стандартизації до 2014 року розробку та затвердження галузевих стандартів "Дослідження клініко-діагностичні. Основні положення" та "Дослідження клініко-діагностичні. Клініко-діагностичні (медичні) лабораторії. Основні положення".

Термін виконання - липень 2011 року

21. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби України, головному державному санітарному лікарю України Пономаренку А. М. вжити заходів щодо поліпшення укомплектованості кадрами закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби України.

Термін виконання - протягом 2011 року

22. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

22.1. Здійснити заходи щодо посилення контролю за порядком видачі, продовження, заповнення, а також отримання, використання, списання та збереження бланків листків непрацездатності.

Термін виконання - липень 2011 року

22.2. Здійснити комплексні перевірки стану організації та проведення експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров'я та виконання нормативно-правових актів з питань експертизи тимчасової непрацездатності. За результатами перевірок провести засідання колегій спільно із виконавчою дирекцією обласних та міських фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Рішення проведених засідань колегій подати до МОЗ України.

Термін виконання - до 01.09.2011 року

23. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, па водному, залізничному, повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи забезпечити виконання постанов головного державного санітарного лікаря України від 13.05.2010 N 15 "Про посилення профілактичних заходів щодо попередження заносу та розповсюдження "дикого" поліовірусу в Україні", від 17.05.2010 N 16 "Про попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей", від 30.06.2010 N 23 "Про посилення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку".

Термін виконання - постійно

24. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України:

24.1. З метою підвищення державного управління фінансовими ресурсами посилити контроль за цільовим і раціональним використанням бюджетних коштів, лікарських засобів та виробів медичного призначення, які направляються у централізованому порядку МОЗ та з державного бюджету.

Термін виконання - протягом року

24.2. Встановити персональний контроль за дотриманням законодавства при здійсненні тендерних закупівель за бюджетні кошти та укладенням договорів про закупівлю.

Термін виконання - протягом року

24.3. Посилити відповідальність керівників закладів та установ охорони здоров'я за складання та подання заявок, виходячи з принципу ефективності використання бюджетних коштів із застосуванням конкретних критеріїв обґрунтування потреби в товарах і послугах, визначення її за номенклатурою та обсягами.

Термін виконання - протягом року

25. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій забезпечити створення та дооснащення перинатальних центрів відповідно до підготовлених плану-графіка та плану заходів, затверджених наказом МОЗ України від 02.02.2011 N 52 "Про затвердження Концепції подальшого розвитку перинатальної допомоги та плану реалізації заходів Концепції".

Термін виконання - протягом 2011 - 2014 років

26. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті та об'єктів з особливим режимом роботи сприяти за погодженням з МОЗ працевлаштуванню випускників вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації, які навчалися за кошти фізичних осіб, виключно у закладах охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги.

Термін виконання - постійно

27. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам підприємств, установ, закладів, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров'я України:

27.1. Проаналізувати стан охорони праці, безпеки руху автотранспорту та протипожежного захисту об'єктів за 2010 рік, розглянути причини виникнення виробничого травматизму на засіданнях колегій, вчених та медичних рад (нарад) та вжити необхідних заходів щодо його попередження.

Термін виконання - квітень 2011 року

27.2. Під час підготовки об'єктів охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовий період звернути увагу на справність установок пожежної сигналізації, пожежогасіння, наявність засобів первинного пожежогасіння та інше.

Термін виконання - липень - жовтень 2011 року

27.3. Продовжити роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я.

Термін виконання - постійно

27.4. Заборонити експлуатацію несправного медичного та технологічного обладнання, особливо звернувши увагу на справність посудин, що працюють під тиском, ліфтів, котлів, прального та кухонного обладнання, автотранспорту тощо, своєчасно проводити його технічний огляд та ремонт.

Термін виконання - постійно

28. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, головним державним санітарним лікарям областей, міст Києва, Севастополя, на водному, залізничному, повітряному транспорті та об'єктів з особливим режимом роботи, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

28.1. Враховуючи недоліки при розгляді звернень громадян, а саме: надання формальних відповідей на звернення громадян, порушення строків розгляду, затягування з вирішенням проблем, вжити заходів щодо усунення недоліків та недопущення порушень виконання норм Закону України "Про звернення громадян".

Термін виконання - постійно

28.2. Забезпечити на всіх рівнях особистий прийом громадян, роботу "гарячих" телефонних ліній.

Термін виконання - постійно

28.3. Налагодити дієву систему контролю за дотриманням вимог законодавства при розгляді звернень, вирішенням по суті порушених у них питань.

Термін виконання - постійно

28.4. Забезпечити оперативне реагування на звернення громадян, що надходять на урядову гарячу лінію, вживати заходів для своєчасного вирішення порушених питань та надання обґрунтованих відповідей.

Термін виконання - постійно

29. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь (головних управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зміцнити матеріально-технічну базу медико-соціальних експертних комісій шляхом оснащення їх програмно-технічними засобами з метою наповнення в автоматизованому режимі Централізованого банку даних з проблем інвалідності даними індивідуальних програм реабілітації інвалідів та забезпечення моніторингу їх виконання.

Термін виконання - до 01.12.2011 року

 

Перший заступник Міністра

Р. О. Моісеєнко

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали