Додаткова копія: Про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 03.06.2015 р. N 520

Київ

Про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

Відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України, постанов Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року N 195 "Питання використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку" (Постанова N 195), від 18 березня 2015 року N 196 "Деякі питання державного фонду регіонального розвитку" (Постанова N 196), від 27 грудня 2001 року N 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17 квітня 2015 року N 74 "Про затвердження примірного Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку", з метою забезпечення ефективного та цільового використання коштів державного фонду регіонального розвитку:

1. Утворити регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві, та затвердити її склад, що додається.

2. Затвердити Положення про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві, що додається.

3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від:

29 серпня 2012 року N 1512 "Про регіональну комісію з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві" (Розпорядження N 1512);

09 вересня 2013 року N 1575 "Про зміни у персональному складі регіональної комісії з оцінки та забезпечення проведення конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві" (Розпорядження N 1575).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

 

Голова

В. Кличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03 червня 2015 року N 520

СКЛАД
регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

Ніконов
Ігор Володимирович

перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова регіональної комісії

Поворозник
Микола Юрійович

директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови регіональної комісії

Зубець
Ірина Володимирівна

начальник управління з питань капітальних вкладень та розвитку інфраструктури Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконавчий секретар регіональної комісії

Биковець
В'ячеслав Михайлович

генеральний директор Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України (за згодою)

Горобченко
Леся Анатоліївна

директор Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві (за згодою)

Корень
Олександр Васильович

заступник директора Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Маміна
Ольга Володимирівна

перший заступник директора Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Ништик
Олександр Анатолійович

начальник юридичного відділу Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

Странніков
Андрій Миколайович

депутат Київської міської ради (за згодою)

Петренко
Ігор Миколайович

заступник директора з науково-економічної роботи КНДУ "Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста" (за згодою)

 

Керівник апарату

В. Бондаренко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
03 червня 2015 року N 520

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві

1. Регіональна комісія з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку в м. Києві (далі - Комісія) є постійно діючим органом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), який утворюється ним для оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - інвестиційні програми і проекти).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та цим Положенням.

3. Основним завданням Комісії є проведення оцінки та попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів.

4. Комісія відповідно до покладеного на неї завдання:

1) здійснює оцінку відповідності інвестиційних програм і проектів вимогам, передбаченим законодавством до інвестиційних програм і проектів;

2) проводить попередній конкурсний відбір інвестиційних програм і проектів;

3) за результатами оцінки та відбору надає виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) узагальнені переліки інвестиційних програм і проектів;

4) інформує заявників (структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації) про результати проведеної оцінки та відбору.

5. Комісія має право:

1) залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

2) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладеного на неї завдання;

3) утворювати у разі потреби для виконання покладеного на неї завдання постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення нарад та інших заходів.

6. Комісія під час виконання покладеного на неї завдання взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, секретаря та членів Комісії.

Склад Комісії затверджується розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

До складу Комісії включаються представники виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської міської ради, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських об'єднань, наукових та інших установ (за погодженням з їх керівниками). До роботи Комісії можуть залучатися незалежні експерти (за згодою).

Інформація про склад та Положення про Комісію розміщується на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва.

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності - заступник голови.
 
Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її секретар.

Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписує. головуючий на засіданні та секретар і надсилається усім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер.

9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

Керівник апарату

В. Бондаренко
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали