Додаткова копія: Про регіональну комісію з питань евакуації

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 08.08.2016 р. N 345

Про регіональну комісію з питань евакуації

Відповідно до статей 2, 6, 31, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 19 ( N 5403-VI), 33 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року N 841 "Про затвердження Порядку евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Постанова N 841):

1. Утворити регіональну комісію з питань евакуації (далі - комісія).

2. ЗАТВЕРДИТИ посадовий склад комісії та положення про комісію, що додаються.

3. Надати голові комісії право затвердження персонального складу комісії.

4. ЗОБОВ'ЯЗУЮ голів районних державних адміністрацій, РЕКОМЕНДУЮ міським (міст обласного значення) головам до 15 вересня 2016 року утворити відповідні органи з евакуації.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 квітня 2014 року N 112 "Про обласну евакуаційну комісію" (Розпорядження N 112) та від 16 червня 2015 року N 241 "Про голову обласної комісії з питань евакуації" (Розпорядження N 241).

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Степанцова О. Б.

 

Голова

В. Гунчик

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08 серпня 2016 року N 345

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
регіональної комісії з питань евакуації

Голова комісії

перший заступник голови обласної державної адміністрації;

заступники голови комісії:

заступник начальника управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації;

заступник начальника управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області (за згодою);

секретар комісії

головний спеціаліст відділу заходів цивільного захисту управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації

члени комісії:

заступник директора департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації - начальник групи зв'язку й транспортного забезпечення;

заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації - начальник групи обліку населення та інформації;

заступник начальника управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдержадміністрації - начальник групи матеріально-технічного забезпечення, торгівлі та харчування;

начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації - начальник групи розміщення евакуйованого населення, матеріальних та культурних цінностей;

заступник начальника управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації - заступник начальника групи розміщення евакуйованого населення, матеріальних та культурних цінностей;

заступник начальника управління культури облдержадміністрації - заступник начальника групи евакуації та розміщення евакуйованого населення, матеріальних та культурних цінностей;

заступник начальника управління капітального будівництва облдержадміністрації - начальник групи інженерного забезпечення евакуації;

заступник начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації - начальник групи медичного та санітарного забезпечення;

заступник начальника головного управління Національної поліції в області (за згодою) - керівник групи охорони публічного порядку і безпеки дорожнього руху;

заступник військового комісара обласного військового комісаріату (за згодою).

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації
08 серпня 2016 року N 345

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з питань евакуації

1. Регіональна комісія з питань евакуації (далі - комісія) є тимчасовим органом обласної державної адміністрації, який здійснює планування, підготовку і проведення комплексу заходів з організованого вивезення чи виведення населення із зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення і розміщення його поза зонами дії вражаючих факторів джерел надзвичайної ситуації в разі виникнення безпосередньої загрози його життю та заподіяння шкоди здоров'ю, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення.

Комісія створюються розпорядженням голови обласної державної адміністрації і підпорядковуються керівникові територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

2. Комісія у своїй роботі керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України ( N 5403-VI), постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 року N 841 "Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Постанова N 841), розпорядженнями голови облдержадміністрації - керівника територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та цим Положенням.

3. Комісії підпорядковуються інші органи з евакуації, що утворюються на території області.

4. Комісія проводить засідання з питань планування, підготовки, проведення евакуації, життєзабезпечення евакуйованого населення в місцях його безпечного розміщення та приймає відповідні рішення.

5. Основними завданнями комісії є:

- планування, підготовка і проведення евакуації населення в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, а також матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає загроза їх пошкодження або знищення;

- забезпечення створення в області відповідно до потреби органів з евакуації (комісії з питань евакуації, збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні пункти евакуації);

- прогнозування потреби проведення евакуації населення та вивезення матеріальних і культурних цінностей;

- визначення безпечних районів, придатних для розміщення евакуйованого населення та матеріальних і культурних цінностей, надання пропозицій голові облдержадміністрації - керівникові територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту про їх закріплення за об'єктами господарювання;

- планування розміщення населення області, що евакуйовується або приймання та розміщення населення, яке прибуває по евакуації з інших областей;

- передбачення розселення людей з інвалідністю, зокрема з порушеннями органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними розладами та їх близьких у пристосовані для їх потреби (максимально доступні), приміщення та будинки;

- підготовка безпечних районів для розміщення евакуйованого населення;

- організація навчання населення діям під час проведення евакуації;

- організація оповіщення голів райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) голів про початок евакуації;

- організація оповіщення, евакуації та прибуття (підвезення) на збірні пункти евакуації непрацюючого населення, зокрема інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними розладами за місцем проживання;

- керівництво організацією та проведенням евакуації населення і вивезенням матеріальних і культурних цінностей;

- організація прийому евакуйованого населення та ведення його обліку;

- залучення до виконання евакуаційних заходів та координація дій сил і засобів спеціалізованих служб цивільного захисту, суб'єктів господарювання в залежності від потреби;

- взаємодія з іншими органами управління, силами і засобами цивільного захисту з організації та проведення заходів евакуації на території області;

- організація інформаційного забезпечення;

- визначення місць для посадки, висадки населення та маршрутів руху населення, що евакуйовується транспортними засобами та пішки;

- здійснення контролю за розробленням, погодженням та затвердженням планів евакуації органів з евакуації, підготовкою та розподілом усіх видів транспортних засобів для забезпечення евакуаційних перевезень, розміщенням та організацією життєзабезпечення евакуйованого населення;

- здійснення інших функцій, пов'язаних з покладеними на неї завданнями.

6. Комісія має право:

- приймати рішення в межах повноважень щодо проведення заходів евакуації в разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій;

- приводити в готовність органи з евакуації, необхідні сили і засоби цивільного захисту та керувати їх діями з евакуації населення та матеріальних цінностей;

- залучати для проведення заходів евакуації органи управління, сили і засоби суб'єктів господарювання не залежно від форм власності;

- доводити у межах своєї компетенції органам управління, силам і засобам цивільного захисту, суб'єктам господарювання незалежно від форм власності і підпорядкування завдання з проведення евакуації та здійснювати контроль за їх виконанням;

- безкоштовно отримувати від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання всіх форм власності і підпорядкування інформацію, документи та матеріали, необхідні для планування та організації заходів евакуації;

- відпрацьовувати та надавати голові облдержадміністрації - керівникові територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту пропозиції щодо матеріально-технічного та інших видів забезпечення проведення заходів евакуації;

- заслуховувати керівників місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування і суб'єктів господарювання про хід виконання завдань з проведення та забезпечення заходів евакуації на відповідній території;

- проводити відповідно до повноважень перевірки стану готовності органів з евакуації та спеціалізованих служб цивільного захисту до дій за призначенням.

7. Організація роботи комісії.

Комісія здійснює свою роботу відповідно до рішень голови обласної державної адміністрації - керівника територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту.

У разі виникнення потреби в негайному проведенні евакуації населення зі складу комісії створюється оперативна група, яка розпочинає роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації.

При проведенні евакуації населення в безпечні райони з інших областей, туди направляються представники комісії для організації взаємодії та вирішення питань приймання, розміщення та життєзабезпечення населення, що прибуває.

8. Комісію очолює голова, який має двох заступників.

Головою комісії призначається перший заступник голови обласної державної адміністрації.

Посадовий склад комісії затверджується головою обласної державної адміністрації.

Персональний склад комісії затверджується головою комісії на основі пропозицій структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних органів центральних органів виконавчої влади.

10. Робочим органом комісії, що здійснює її організаційне, інформаційне та методичне забезпечення, є управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

11. Основною організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться в разі необхідності.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

Засідання комісії веде голова, а у разі його відсутності - один із заступників голови комісії.

Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії фіксуються в протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії.

Член комісії, який не підтримує пропозиції та рекомендації, прийняті комісією, може викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

Рішення комісії, прийняті у межах її повноважень, є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об'єктами, розташованими на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Організація роботи комісії здійснюється головою комісії за допомогою секретаря, який забезпечує підготовку, скликання та проведення засідань, а також здійснює контроль за виконанням її рішень.
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали