Додаткова копія: Про регіональну комісію з питань евакуації при обласній державній адміністрації

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19.12.2016 р. N 746-од

Про регіональну комісію з питань евакуації при обласній державній адміністрації

Відповідно до статей 19 ( N 5403-VI), 20 ( N 5403-VI) і 33 Кодексу цивільного захисту України ( N 5403-VI), постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. N 841 "Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" (Постанова N 841), з метою планування, підготовки та проведення евакуаційних заходів у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:

1. Утворити регіональну комісію з питань евакуації при обласній державній адміністрації (далі - комісія) у посадовому складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про комісію, що додається.

3. Визначити управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації відповідальним за організаційне забезпечення роботи комісії та здійснення контролю за виконанням її рішень.

4. Районним державним адміністраціям, виконавчим комітетам Бережанської, Кременецької, Тернопільської та Чортківської міських рад:

1) утворити тимчасові органи з питань евакуації (комісії з питань евакуації, збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні пункти евакуації, пункти розміщення), затвердити положення про них та забезпечити їх роботу;

2) інформувати про проведену роботу управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації до 15 лютого 2017 року.

5. Рекомендувати органам місцевого самоврядування утворити тимчасові органи з питань евакуації (комісії з питань евакуації, збірні пункти евакуації, проміжні пункти евакуації, приймальні пункти евакуації, пункти розміщення), затвердити положення про них та забезпечити їх роботу.

6. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації:

1) від 28 березня 2008 року N 226 "Про обласну евакуаційну комісію";

2) від 25 листопада 2010 року N 939 "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 березня 2008 року N 226";

3) від 04 квітня 2013 року N 129-од "Про внесення змін до складу обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і евакуаційної".

7. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної
державної адміністрації

С. С. Барна

 

Додаток
до розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
19.12.2016 N 746-од

ПОСАДОВИЙ СКЛАД
регіональної комісії з питань евакуації при обласній державній адміністрації

Перший заступник голови обласної державної адміністрації, голова комісії

Начальник управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, заступник голови комісії

Заступник начальника відділу цивільного захисту та кадрової роботи управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

Завідувач сектору мобілізаційної роботи апарату обласної державної адміністрації

Перший заступник директора департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації

Заступник директора департаменту фінансів обласної державної адміністрації

Директор департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації

Начальник управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження обласної державної адміністрації

Начальник управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Начальник управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей обласної державної адміністрації

Директор виконавчий філії Національної телекомпанії України "Тернопільська регіональна дирекція"

Військовий комісар Тернопільського обласного військового комісаріату

Начальник Головного управління Пенсійного фонду України в області

Начальник Управління Держпраці в області

Начальник Тернопільської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці

Перший заступник начальника Управління ДСНС України в області

Начальник навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області

Заступник начальника Головного управління Національної поліції в області (за згодою)

Голова обласної організації Товариства Червоного Хреста України (за згодою)

Начальник Управління Державної міграційної служби України в області (за згодою)

Заступник начальника Управління Служби безпеки України в області (за згодою)

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

І. В. Вонс

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Тернопільської обласної державної адміністрації
19 грудня 2016 року N 746-од

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну комісію з питань евакуації при обласній державній адміністрації

1. Регіональна комісія з питань евакуації при обласній державній адміністрації (далі - комісія) є тимчасовим органом з евакуації, який відповідає за планування евакуації, підготовку населення до здійснення заходів з евакуації, підготовку органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей.

2. Комісія координує діяльність комісій з питань евакуації, утворених на місцевому рівні, інших тимчасових органів з евакуації.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України ( N 5403-VI) та іншими законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими актами з питань цивільного захисту і цим Положенням.

4. Основними завданнями комісії є:

1) планування, підготовка і проведення евакуації населення, приймання і розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей;

2) надання пропозицій голові обласної державної адміністрації для прийняття рішення щодо проведення евакуації населення, розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей;

3) розроблення в установленому порядку плану евакуації населення та погодження його з органом, на території якого планується розміщення евакуйованого населення або його прийом з інших територій;

4) визначення та підготовка безпечних районів для розміщення евакуйованого населення або проведення прийому населення з інших територій, матеріальних та культурних цінностей;

5) надання рекомендацій щодо підготовки органів з евакуації до виконання завдань;

6) утворення у своєму складі оперативних груп, що розпочинають роботу з моменту прийняття рішення про проведення евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей;

7) організація оповіщення непрацюючого населення, його евакуація та прибуття на збірні пункти, зокрема інвалідів з ураженням органів зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними розладами, за місцем проживання;

8) організація приймання евакуйованого населення та ведення його обліку, матеріальних та культурних цінностей;

9) здійснення контролю комісій з питань евакуації, утворених на місцевому рівнях, за розміщенням евакуйованого населення та організацією його життєзабезпечення;

10) організація інформаційного забезпечення евакуйованого населення;

11) здійснення інших функцій, передбачених чинним законодавством.

5. Комісія має право:

1) доводити в межах своєї компетенції до суб'єктів господарювання, що потраплять у зони можливих надзвичайних ситуацій, завдання з виконання евакуаційних заходів;

2) залучати до виконання евакуаційних заходів сили та засоби територіальних спеціалізованих служб територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та суб'єктів господарювання (підприємств, установ та організацій) незалежно від форм власності до дій за призначенням;

3) перевіряти стан готовності інших органів з евакуації і тих, що потрапляють у зони надзвичайних ситуацій, до виконання завдань;

4) отримувати від підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності й підпорядкування матеріали і документи, потрібні їй для планування та організації заходів з евакуації;

5) надавати в межах повноважень комісії пропозиції голові обласної державної адміністрації для прийняття рішення щодо проведення евакуаційних заходів у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також матеріально-технічного, фінансового та інших видів забезпечення під час планування та проведення евакуаційних заходів;

6) заслуховувати керівників районних державних адміністрацій, обласного центру та міст обласного значення, суб'єктів господарювання про хід виконання завдань щодо проведення і забезпечення заходів з евакуації на відповідній території області.

6. Головою комісії є перший заступник голови обласної державної адміністрації.

Голова комісії вносить пропозиції щодо чисельного та персонального складу комісії, розподіляє та затверджує обов'язки посадових осіб комісії, визначає керівникам відповідних оперативних груп завдання щодо всебічного забезпечення евакуації, приймання і розміщення населення, матеріальних та культурних цінностей.

З метою забезпечення здійснення заходів з евакуації голова комісії може утворювати такі оперативні групи: зв'язку та оповіщення населення; обліку матеріальних та культурних цінностей; транспортного забезпечення евакуації та перевезень; громадського порядку і безпеки дорожнього руху; медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення; матеріального та фінансового забезпечення та інші. В утворених оперативних групах за потреби можуть залучатись представники інших установ, підприємств та організацій.

7. Голова комісії:

1) проводить засідання та керує діяльністю комісії, приймає рішення в межах її повноважень і несе відповідальність за виконання покладених на комісію завдань та прийнятих рішень;

2) підписує план евакуації населення;

3) уточнює завдання керівникам підпорядкованих органів з евакуації під час проведення евакуації;

4) може залучати до проведення евакуації будь-які транспортні засоби, сили та інші засоби територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту;

5) у невідкладних випадках приймає рішення про покладання функцій збірних пунктів евакуації на оперативні групи;

6) вносить пропозиції в межах законодавства щодо заохочення осіб, які зробили вагомий внесок у розроблення та реалізацію заходів з питань евакуації і захисту населення.

8. Персональний склад комісії затверджується головою комісії.

9. Заступник голови комісії організовує роботу комісії в частині планування евакуації населення, забезпечує збір комісії та перевіряє їх готовність до евакуаційних заходів, координує діяльність оперативних груп, що входять до її складу, під час проведення евакуації організовує чергування членів комісії.

Виконує обов'язки голови комісії у разі його відсутності.

10. Секретар комісії підпорядковується голові комісії та його заступникові і несе відповідальність за:

своєчасне доведення до виконавців доручень голови комісії;

збір та узагальнення інформації з питань евакуації, що надходить;

облік отриманих комісією протоколів;

оформлення, реєстрацію та зберігання протоколів комісії.

11. Комісія працює згідно з планом роботи, який затверджує її голова.

Засідання комісії проводяться за потребою.

Рішення комісії оформлюються протоколами, які підписуються її головою та секретарем комісії і є обов'язковими для розгляду комісіями з питань евакуації при районних державних адміністраціях, у відповідному органі місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території області, в частині, що стосується їх діяльності.

12. Транспортне забезпечення членів комісії під час проведення евакуаційних заходів покладається на управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження облдержадміністрації.

13. Члени комісії на період підготовки і проведення заходів з евакуації, якщо цього вимагають обставини, забезпечуються засобами зв'язку та індивідуального захисту.

14. Організація матеріального-технічного забезпечення роботи комісії покладається на управління з питань цивільного захисту населення облдержадміністрації.

15. Підготовка членів комісії здійснюється в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Тернопільської області.

 

Заступник голови -
керівник апарату обласної
державної адміністрації

І. В. Вонс

Заступник начальника
управління з питань цивільного
захисту населення обласної
державної адміністрації

І. В. Любий
 
 
Copyright © 2003-2019 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали