ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять перша сесія V скликання

РІШЕННЯ

від 27.08.2010 р. N 1189

Про Регіональну програму будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки

Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", розглянувши та обговоривши проект Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки, обласна рада вирішила:

1. Затвердити Регіональну програму будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Рекомендувати районним державним адміністраціям, Берегівському, Мукачівському, Ужгородському, Хустському та Чопському міськвиконкомам, управлінням облдержадміністрації здійснити заходи, спрямовані на виконання завдань, визначених Програмою.

3. Постійним комісіям обласної ради посилити роботу з реалізації завдань, що випливають з Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Гоблика В. В. та постійні комісії обласної ради.

 

Голова ради

М. Кічковський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Закарпатської обласної ради
27.08.2010 N 1189


Регіональна програма
будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки

Вступ

Розроблена і затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1249 Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки є логічним продовженням комплексних стратегічних документів, які вже прийняті чи заплановані до розгляду, зокрема законів України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", затвердженого Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом.

Уперше в програмі Уряду "Державна програма економічного і соціального розвитку України на 2010 рік" зроблено спробу системного підходу до здійснення державної житлової політики, особливо в період сучасної кризи в економіці і будівництві зокрема, яка викликана насамперед скороченням грошової маси (в тому числі і населення) і подолати яку можливо лише за державного сприяння.

В Україні діють затверджені державні програми, згідно з якими здійснюються заходи щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян, зокрема: молодих сімей, індивідуальних сільських забудовників, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, осіб митних органів та членів їх сімей, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, суддів, інвалідів зі слуху та зору тощо. Проте, державні програми охоплюють не всі категорії громадян, які для вирішення своїх житлових проблем потребують державної підтримки.

Тому, будівництво доступного житла розглядається Урядом як один із заходів, який допоможе будівельній галузі поступово вийти з кризового стану та надасть можливість здійснити поступовий перехід від практики надання безоплатного житла до державної підтримки забезпечення населення житлом шляхом спільної участі громадян і держави у фінансуванні будівництва житла, що повністю відповідає вимогам Конституції України, де зазначено, що громадянам, які потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону.

Регіональну програму будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки (далі - Програма) розроблено головним управлінням економіки облдержадміністрації спільно з районними державними адміністраціями та міськвиконкомами, ґрунтується на положеннях Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва", постанов Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 140 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом", від 11 листопада 2009 року N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки", наказу Мінекономіки України від 04.12.2006 N 367 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання".

Розгортання будівництва доступного житла дасть можливість:

підвищити рівень забезпечення житлом громадян області, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, шляхом розгортання будівництва доступного житла, перш за все для тих громадян, рівень доходів яких не дає права на соціальне житло, але не є достатнім для самостійного вирішення житлової проблеми та надання одноразової цільової державної допомоги громадянам для здійснення ними першого внеску на будівництво доступного житла;

здійснювати поступовий перехід від практики надання безоплатного житла до державної підтримки забезпечення населення житлом шляхом спільної участі громадян і держави у фінансуванні будівництва житла;

здешевити вартість житла у наступні роки планується за рахунок надання місцевою владою безоплатних ділянок, забезпечених інженерно-транспортною і соціальною інфраструктурою та звільнення будівельних компаній від відрахувань, широкого використання місцевих будівельних матеріалів.

1. Характеристика Програми

Назва: Регіональна Програма будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки (далі - Програма).

Підстави для розроблення: постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки", від 11 лютого 2009 року N 140 "Про затвердження Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом", протокол наради, проведеної в Мінрегіонбуді України, стосовно питання фінансування житлового будівництва від 19 березня 2010 року.

Розробники: головне управління економіки облдержадміністрації спільно з райдержадміністраціями, міськвиконкомами.

Мета: підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом, виконання зобов'язань держави щодо забезпечення постійним житлом окремих категорій громадян шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Строк виконання: 2010 - 2017 роки.

Етапи реалізації: три етапи реалізації.

Перший етап - 2010 - 2011 роки - дослідження ринку житла та організація процесу виконання Програми, апробація фінансово-кредитних механізмів підтримки житлового кредитування населення, у тому числі шляхом реалізації пілотних проектів (будівництво незавершених об'єктів житла з високим ступенем будівельної готовності).

Другий етап - 2012 - 2014 роки - планування територій, передбачення на них цільового виділення земельних ділянок та підведенням інженерних мереж до них, впровадження найбільш ефективних фінансово-інвестиційних механізмів житлового кредитування, системи їх стимулювання зі сторони органів місцевого самоврядування, будівництво доступного житла, в тому числі шляхом проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, будівель нежитлового призначення, що належать до сфери управління Міністерства оборони та Міністерства внутрішніх справ України.

Третій етап - 2015 - 2017 роки - формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень, повномасштабне впровадження удосконаленого фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Загальні обсяги фінансування: 1040,2 млн. грн., у тому числі кошти держбюджету - 273,74 млн. грн., кошти місцевих бюджетів - 53,8 млн. грн., інші джерела, якими будуть залучені кошти населення - 712,7 млн. гривень.

Очікувані результати виконання: буде збудовано 213,9 тисяч квадратних метрів загальної площі житла, що дасть можливість забезпечити житлом 3423 сімей черговиків (58,5 відс. від загальної кількості тих, які мають право на забезпечення доступним житлом).

Контроль за виконанням: Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації. Паспорт Програми наведено в додатку 1.

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямовано Програму, обґрунтування необхідності її розв'язання

2.1. Аналіз стану житлового будівництва та забезпечення населення області житлом за 2003 - 2008 та 2009 роки

Починаючи з кінця 2008 та впродовж 2009 років як на первинному, так і на вторинному ринку житла області спостерігався значний спад активності. Вже на початок 2009 року із 43 незавершених об'єктів житлового будівництва будівельні компанії на 23 знизили обсяги будівництва, а на 20 тимчасово призупинили або законсервували його. Будівництво нових об'єктів житла не розпочиналося. Про це свідчить обсяг виконаних будівельних робіт на підготовці будівельних ділянок, який за 2009 рік становить лише 0,6 відс. до загального обсягу виконаних будівельних робіт. Підприємства-забудовники у 2009 році допустили спад обсягів на 11,1 відс. проти попереднього року. Ними було введено 34,3 тис. кв. м загальної площі житла.

Незважаючи на значний незадоволений попит на якісне житло, існує ціла низка факторів, які призвели до згортання діяльності окремих будівельних організацій: підвищення вартості будматеріалів, зменшення кількості виданих іпотечних кредитів і зростання процентних ставок по них, великий розмір відрахувань до бюджетів, дефіцит підготовлених вільних земельних ділянок. Цілком реальним вважається варіант, коли більшість будівельних компаній призупинять будівництво можливо ще на рік. У будь-якому разі, можна говорити про серйозний вплив світової фінансової кризи на будівельну галузь України в цілому і області зокрема.

В області за станом на 1 січня 2010 року у незавершеному стані нараховується 39 житлових будинків та один гуртожиток загальною площею 109,8 тис. кв. метрів. Кількість об'єктів незавершеного житлового будівництва повільно, але щороку зменшується: на початок 2008 року їх було 46, 2009 року - 43, а на 2010 року - 39, з них 10 - у м. Мукачево, 9 - у м. Ужгород, 5 - у м. Берегово, 4 - у м. Виноградів. Із 39 об'єктів незавершеного будівництвом житла продовжується спорудження 12 будинків загальною площею 34,4 тис. кв. м, а на 27 (або 69,2) відс. роботи тимчасово призупинено.

За період з 2003 року до 2008 року включно обсяги введеного житла зросли в області з 165,3 до 393,1 тис. кв. м загальної площі або у 2,4 раза, а житла введеного індивідуальними забудовниками з 151,5 до 354,5 або у 2,3 рази. Слід відмітити, що, починаючи з 2000 року питома вага збудованого житла в загальнодержавному обсязі постійно зростає і досягла у 2008 році 3,7 відсотка.

У 2009 році в області збудовано 659 житлових будинків і введено в експлуатацію 169,2 тис. кв. м загальної площі житла, що на 57,0 відс. менше, ніж за попередній рік. На скорочення обсягів житлового будівництва суттєво вплинуло зменшення на 62,0 відс. обсягів введеного в експлуатацію індивідуальними забудовниками житла, частка якого у загальних обсягах становила 79,7 відс. (у 2003 - 2008 роках ця частка становила понад 90,0 відсотків). Зменшення індивідуального житлового будівництва спричинило скорочення обсягів будівництва житла на селі. У 2009 році у сільській місцевості було введено на 60,8 відс., а у міських поселеннях на 53,5 відс. менше житла порівняно з 2008 роком.

У відповідності з показниками загальнодержавного рейтингу за 2009 рік темп зростання (зменшення) обсягу введення в експлуатацію житла в області становить 43,0 відс. (в Україні - 61,0 відсотка). У 2008 році цей показник відповідно становив в області 111,9 відс., в Україні - 102,5 відсотка.

Поліпшилася забезпеченість населення області житлом. За станом на 1 січня 2010 року житловий фонд області становив 28,02 млн. кв. м загальної площі і зріс у порівнянні з 2003 роком на 2,22 тис. кв. метрів. Порівняно з 2003 роком середній розмір загальної площі житла на одного жителя зріс на 8,7 відс. до 22,4 кв. м, у тому числі у міських поселеннях він становить 21,4 кв. м, сільській місцевості - 23,1 кв. метрів. В той же час вона залишається нижчою, ніж в середньому в Україні та окремих областях Західного регіону (Тернопільській та Івано-Франківській).

Упродовж 2008 - 2009 років активізувалося будівництво багато-квартирних житлових будинків. Проте, якщо у 2008 році підприємствами-забудовниками введено в експлуатацію 19 багатоповерхових будинків на 504 квартири загальною площею 38,6 тис. кв. м, то у 2009 році вони збудували на 12,0 відс. менше загальної площі житла, ніж у 2008 році і ввели в експлуатацію 34,0 тис. кв. м житла.

Капіталовкладення у житлове будівництво протягом 2003 - 2008 років зросло у 8,9 разів з 110,5 млн. грн. до 981,1 млн. гривень. Частка коштів населення на індивідуальне житлове будівництво та будівництво власних квартир в загальному обсязі зросла у 3,8 рази з 92,7 млн. грн. до 351,4 млн. гривень. На житлове будівництво у 2009 році освоєно 378,1 млн. грн. інвестицій в основний капітал, що на 65,3 відс. менше, ніж у 2008 році.

На початок 2010 року в області на квартирному обліку перебувало 9745 тисяч сімей і одинаків. Упродовж останніх п'яти років в області не збудовано жодного квадратного метра соціального житла, щороку одержували житло 0,9 - 1,7 відс. тих, які перебували у черзі на житло, а у 2009 році - 0,29 відсотка. В той же час черговість скоротилася у 2009 році на 917 осіб, в основному, за рахунок сімей, які, десятиліттями мешкаючи в гуртожитках, отримали можливість приватизувати свої помешкання. Теоретично понад півтисячі родин лише в м. Ужгород одержали шанс на поліпшення своїх житлових умов шляхом продажу оселі та придбання власної квартири.

Забезпечення житлом окремих категорій громадян здійснюється відповідно до спеціальних програм житлового будівництва за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів

Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників за програмою "Власний дім" (розпорядження голови облдержадміністрації від 24.11.2005 N 720 "Про цільову обласну програму "Рідний дім" на 2006 - 2011 роки).

Для фінансування обласної програми "Власний дім" за станом на 1 січня 2010 року залучено 29,4 млн. грн. коштів бюджетів усіх рівнів. Фондом інвестування за допомогою пільгового кредитування здано в експлуатацію 335 будинків загальною площею 59,5 тис. кв. м, газифіковано 3054 будинків, прокладено 138,6 км вуличних газопроводів.

Державна програма забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки (рішення обласної ради від 03.12.2002 N 87 "Про обласну програму забезпечення молоді житлом на 2002 - 2012 роки").

У 2000 - 2008 роках за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здано в експлуатацію 12 багатоквартирних житлових будинків, з яких 9 - в м. Ужгород, 3 - в м. Свалява та 4 індивідуальні житлові будинки у Берегівському, Мукачівському та Перечинському районах. Житло отримали понад 200 молодих сімей та одиноких молодих громадян.

У 2007 році введено в експлуатацію 35-ти квартирний житловий будинок в м. Ужгород загальною житловою площею 2,7 тис. кв. метрів, у 2008 році продовжувалось будівництво 20-ти та 15-ти квартирних будинків в м. Ужгород.

У 2009 році для фінансування пільгового довготермінового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян було виділено 2141,5 тис. грн., у тому числі з державного бюджету профінансовано 1536,5 тис. грн. (38,4 відс. до програми), з обласного бюджету - 605,0 тис. грн. (18,3 відс. до програми). Кошти спрямовано на продовження будівництва 25-и квартирного житлового будинку по вул. Володимирській, 63 "б" у м. Ужгород, стан готовності якого на початок 2010 року становить 90,0 відсотків.

Програма забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку (постанова Кабінету Міністрів України від 29 січня 1999 року N 114 "Про затвердження Програми забезпечення житлом військовослужбовців, звільнених у запас або відставку").

За 2001 - 2007 роки для звільнених військовослужбовців збудовано (придбано) 8,8 тис. кв. метрів житла у містах Ужгород, Мукачево, Хуст, Чоп, Великоберезнянському, Виноградівському, Воловецькому, Іршавському, Перечинському, Рахівському, Свалявському, Тячівському та Хустському районах. З державного бюджету на цілі виділено 13,2 млн. гривень.

У 2008 році для окремих категорій громадян у містах Мукачево, Чоп, Хуст, Іршавському, Мукачівському, Рахівському та Тячівському районах придбано 6 квартир і 4 будинки загальною площею 615,9 кв. метрів.

У 2009 році фінансування будівництва (придбання) квартир для окремих категорій громадян з державного бюджету не здійснювалося. За станом на 1 січня 2010 року на квартирному обліку у виконавчих органах місцевих рад області перебувають 215 осіб окремої категорії громадян, з них 37, яким виповнилося 60 і більше років, 30 інвалідів Збройних Сил, 7 сімей померлих та 1 сім'я загиблого військовослужбовця. Більше половини з тих, які перебувають на квартирному обліку (59,5 відс. ), чекають власного житла від 20 до 10 років.

Розроблення та затвердження генеральних планів міських та сільських населених пунктів.

В області нараховується 609 адміністративно-територіальних одиниць, з них міських - 30, сільських 579. Понад 67 відс. міських та 66 відс. сільських населених пунктів потребують коригування або розроблення нових генеральних планів. Враховуючи, що розроблення генпланів населених пунктів здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, а більшість з них є дотаційними, то фінансування цих робіт практично не здійснюється. Тут вкрай необхідною є підтримка держави щодо виділення коштів для коригування (розроблення) генеральних планів населених пунктів, особливо у сільській та гірській місцевостях.

2.2. Основна проблема, на розв'язання якої спрямовано Програму, обґрунтування необхідності її розв'язання

Обсяги будівництва житла для соціально незахищених громадян області є далеко недостатні і не дозволяють найближчим часом вирішити проблему забезпечення їх житлом. Згідно з прогнозними показниками обласної програми "Соціальне житло" загальна потреба в житлі для громадян, які перебувають на квартирному обліку та мають право на отримання соціального житла у 2006 - 2015 роках, становить 519,8 тис. кв. м загальної площі, у тому числі на 2010 рік - 53,9 тис. кв. метрів.

Спостерігається дефіцит якісного і доступного за вартістю житла для середньо- та малозабезпечених верств населення. Щороку житло отримують в середньому не більше 1,5 відс. черговиків. При такій динаміці громадяни зможуть отримати житло через 70 і більше років, що значно перевищує середню тривалість життя людини у нашій державі.

Обсяг потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян в Закарпатській області у розрізі районів, міст районного значення, селищ міського типу наведено в додатку 2 до Програми.

В умовах різкого пониження купівельної спроможності населення, погіршення його доступу до кредитів на іпотеку, завдання держави має полягати в ефективному використанні доступних бюджетних ресурсів для підтримки будівельної галузі, стагнація якої вже вдарила по всій економіці. Тому, лише прийняття відповідних нормативних документів та збільшення асигнувань з державного бюджету для будівництва доступного та соціального житла дозволить у період фінансової кризи вижити будівельним підприємствам, у тому числі області та частково забезпечити гостру потребу громадян у доступному житлі. На жаль, цього в 2009 році не сталося.

Головною передумовою необхідності затвердження та реалізації Програми є низький рівень забезпеченості населення області житлом і, як наслідок, наявна потреба населення у поліпшенні своїх житлових умов. Так, середня забезпеченість житлом одного громадянина області становить 22,4 кв. м загальної площі при 26 кв. м в цілому по Україні. В той же час, в Норвегії, наприклад, цей показник становить 74 кв. м, Франції - 43 кв. м, Чехії - 28 кв. метрів. На державному рівні наразі приймаються заходи щодо поліпшення такої ситуації, але поки що недостатньо.

Ключовою проблемою під час вироблення та реалізації житлової політики є забезпечення доступності житла для громадян, державної підтримки забезпечення населення житлом шляхом спільної участі громадян і держави у фінансуванні будівництва житла.

Визнаючи безумовний пріоритет держави у вирішенні проблеми забезпечення доступним житлом населення області, можна зробити висновок щодо можливості розпочати її вирішення за участі органів місцевого самоврядування на регіональному рівні вже сьогодні. Зважаючи на значні труднощі реалізації аналогічних програм на рівні держави (необхідно прийняти новий Житловий Кодекс, ряд Законів України, постанов Кабінету Міністрів України, а згідно з Указом Президента України - передбачати у проектах Державного бюджету України видатки на будівництво житла в обсязі не менше 0,5 відсотка валового внутрішнього продукту, тобто біля 4 млрд. грн на рік), необхідно органам місцевого самоврядування розробити необхідні та реальні заходи здешевлення будівництва доступного житла.

Враховуючи досить велику складність поставленої проблеми, необхідність залучення до її вирішення не тільки державних інституцій, але і населення, багатьох інших суб'єктів ринкових відносин, забезпечення системності та синхронізації їх взаємодії, значного часу, а також підтримки та координації роботи на рівні обласної ради та облдержадміністрації, вирішення поставленої проблеми передбачається здійснювати саме програмним засобом.

Інформацію про обсяг потреби щодо забезпечення житлом громадян у розрізі районів, міст обласного та районного значення, міст, селищ наведено в додатку 2 до Програми.

3. Мета Програми та визначення оптимального варіанту її досягнення

Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом, виконання зобов'язань держави щодо забезпечення постійним житлом окремих категорій громадян шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.

Оптимальним варіантом досягнення мети Програми є встановлення нижчих, порівняно з ринковими, відсоткових ставок за кредитами на будівництво (придбання) житла з метою забезпечення їх доступності. При цьому передбачається здійснення поступового переходу від безоплатного надання житла громадянам до його придбання за рахунок власних коштів за умови надання державної підтримки. Для окремих категорій громадян, які мають право на безоплатне отримання житла за рахунок держави, цей спосіб є альтернативним.

З метою створення умов доступності будівництва та придбання житла для громадян, які перебувають на обліку, як такі, що потребують поліпшення житлових умов, але не можуть скористатися механізмами існуючих програм, виконання зобов'язань держави щодо забезпечення постійним житлом окремих категорій громадян у Державній програмі передбачається:

оптимізація існуючих та запровадження нових ефективних фінансово-інвестиційних механізмів державної підтримки громадян певних категорій на будівництво (придбання) житла;

законодавче та нормативне забезпечення будівництва житла, доступного за вартістю для громадян, які потребують поліпшення житлових умов і неспроможні без державної підтримки побудувати або придбати житло за власні кошти.

Критерії віднесення громадян до таких, яким надається державна підтримка у вирішенні житлової проблеми, встановлюються на законодавчому рівні.

Державна підтримка громадян на будівництво чи придбання житла передбачає запровадження додаткового фінансово-інвестиційного механізму щодо сплати перших внесків громадян на ці цілі у розмірі 30 відсотків від його вартості за рахунок коштів державного бюджету.

4. Шляхи і способи розв'язання проблеми

Відповідно до Порядку надання державної підтримки для забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 року N 140, право на надання державної підтримки мають громадяни, які перебувають на обліку як такі, що потребують поліпшення житлових умов, та середньомісячний сукупний дохід яких разом із членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує чотирикратного розміру середньомісячної заробітної плати в регіоні.

Державна підтримка здійснюється шляхом надання пільгового кредиту або сплати 30 відсотків вартості житла. Це передбачає залучення значних коштів громадян, що унеможливлює участь у програмі громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку (середньомісячний сукупний дохід яких за попередній рік з розрахунку на одну особу в сумі менший від величини опосередкованої вартості найму житла в населеному пункті та прожиткового мінімуму).

Розв'язати ключову проблему забезпечення доступності житла для громадян можливо шляхом:

розроблення та впровадження механізму заощадження коштів для будівництва (придбання) житла, що передбачає накопичення громадянами індивідуальних цільових внесків на спеціальних банківських депозитних рахунках для одержання кредиту;

удосконалення механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

подальшого розвитку системи іпотечного житлового кредитування;

будівництва доступного житла.

Для досягнення мети Програми необхідно врегулювати питання щодо:

посилення захисту прав власників іпотечних облігацій, розроблення додаткового механізму забезпечення виконання банками або небанківськими фінансовими установами функцій з управління іпотечним покриттям;

зменшення обсягу витрат, пов'язаних з оформленням документів, що підтверджують перехід права власності на житло, та наданням іпотечних кредитів на будівництво (придбання) доступного житла;

збільшення обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на іпотечне житлове кредитування із застосуванням фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла;

організаційного забезпечення будівництва доступного житла, зокрема:

проектування квартир згідно з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам такого житла;

розроблення проектів житлових будинків, що відповідають економічним і енергозберігаючим вимогам;

раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови;

створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування;

добудови об'єктів незавершеного житлового будівництва;

проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, а також будівель нежитлового призначення, що належать до сфери управління Міноборони і МВС;

відбору інвестиційних проектів на конкурсних засадах;

забезпечення розвитку будівництва доступного житла, зокрема:

удосконалення виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій;

збільшення обсягу виробництва високоякісних утеплювальних та покрівельних матеріалів, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів.

Визначення замовника (забудовника) будівництва доступного житла проводиться на конкурсних засадах.

Основну увагу органів місцевого самоврядування буде направлено на розроблення заходів зі здешевлення вартості будівництва доступного житла шляхом безоплатного надання в користування забудовнику (замовнику), який здійснює будівництво доступного житла, земельних ділянок.

Крім того, органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади:

оприлюднюють інформацію про перспективи та прийняті рішення щодо будівництва доступного житла, проводять відповідну роз'яснювальну роботу стосовно прав та умов, за яких громадяни можуть побудувати або придбати доступне житло;

сприяють розвитку будівництва доступного житла за рахунок різних джерел фінансування;

ведуть облік громадян, які мають право на державну допомогу на будівництво доступного житла, отримали таку допомогу та поліпшили житлові умови проживання. Дані обліку, що ведуть місцеві органи виконавчої влади, подаються до Єдиного державного реєстру громадян;

визначають обсяги будівництва, потребу у коштах державного та місцевих бюджетів для будівництва доступного житла;

приймають рішення щодо безоплатного надання забудовнику земельної ділянки під будівництво доступного житла на умовах, передбачених цим Законом;

забезпечують розроблення містобудівної документації для таких земельних ділянок відповідно до цього Закону;

визначають забудовника, якому надається земельна ділянка під будівництво, та організацію, на яку покладається здійснення функцій замовника будівництва доступного житла;

резервують земельні ділянки для будівництва доступного житла;

формують проектну базу доступного житла для масового використання з урахуванням регіональних особливостей;

вирішують інші питання, пов'язані із будівництвом та наданням доступного житла.

5. Завдання і заходи Програми, строки та етапи її реалізації

Основні завдання Програми реалізовуватимуться у три етапи:

На першому етапі (2010 - 2011 роки) передбачається формування нормативно-правової бази та апробація механізму фінансування будівництва (придбання) доступного житла, передбаченого Програмою, шляхом реалізації пілотних проектів, добудови об'єктів житла з високим ступенем будівельної готовності.

На другому етапі (2012 - 2014 роки) передбачається розгортання будівництва (придбання) доступного житла на виділених для цього земельних ділянках, у тому числі шляхом проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, будівель нежитлового призначення, що належать до сфери управління Міноборони та МВС, формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень.

На третьому етапі (2015 - 2017 роки) передбачається повномасштабне впровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість збільшити обсяги такого будівництва.

Продовжуватиметься робота органів місцевого самоврядування щодо розроблення (коригування) генеральних планів забудови населених пунктів, які б відповідали сучасним соціально-економічним вимогам та ринковим процесам. Необхідно вжити заходів щодо прискорення розроблення (коригування) містобудівної документації на обласному та місцевому рівнях, зокрема передбачити у відповідних місцевих бюджетах окремим рядком фінансування робіт із планування територій, у першу чергу інвестиційно-привабливих.

Органам місцевого самоврядування необхідно забезпечити резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла для конкретного населеного пункту з обов'язковим зазначенням таких земель у генеральних планах населених пунктів та прийняти рішення, якими унеможливити використання замовниками будівництва (забудовниками) земельних ділянок, які надані під будівництво доступного житла, для інших цілей, зокрема для будівництва елітного житла. Ділянки повинні бути забезпечені відповідною інфраструктурою та інженерними мережами.

Завдання і заходи з виконання Програми, які планується здійснити протягом певного періоду, і які повинні забезпечити досягнення цілей Програми, наведено у додатку 3 до Програми.

Окремі заходи, які містять кількісні та якісні показники, що характеризують результати виконання Програми і на підставі яких здійснюється оцінка ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів на виконання Програми представлено у вигляді розгорнутих таблиць у розрізі районів, міст обласного та районного значення, селищ (додатки 4 і 5).

6. Обсяги і джерела фінансування Програми

Фінансове забезпечення Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного (30,0 відс. ), місцевих бюджетів та інших джерел, якими будуть залучені кошти населення (70,0 відс. ). Прогнозується залучити для будівництва доступного житла більше 712,7 млн. грн. небюджетних коштів.

Складовими обласної Програми є спеціальні програми забезпечення житлом окремих категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, у тому числі військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, забезпечення молоді житлом, будівництво житла на селі тощо.

Механізми державної підтримки окремих категорій громадян, які запроваджені та реалізуються відповідно до рішень Кабінету Міністрів України і спеціальних програм, визначено й не потребують додаткового фінансово-економічного обґрунтування.

Саме з метою створення умов доступності будівництва (придбання) житла для тих громадян, які перебувають на обліку і потребують поліпшення житлових умов, але не можуть скористатися механізмами існуючих програм, Державною програмою передбачено впровадження додаткових фінансово-інвестиційних механізмів.

Обсяг коштів на державну підтримку громадян у розмірі 30,0 відсотків вартості житла визначається, виходячи із можливостей державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.

Суми фінансового забезпечення Програми на першому етапі передбачають покриття витрат на дослідження ринку житла та організацію процесу виконання Програми, апробацію фінансово-кредитних механізмів підтримки житлового кредитування населення, в тому числі шляхом реалізації пілотних проектів. Бюджетні витрати на 2010 - 2011 роки становлять 41,57 млн. грн., з них 39,37 млн. грн. кошти державного бюджету, передбачені в Державній програмі та 2,2 млн. грн. - кошти місцевих бюджетів.

Кошти державного бюджету (у разі їх надходження) буде використано для фінансування будівництва незавершених об'єктів житла з високим ступенем будівельної готовності та формування заділу на наступні роки.

Сума фінансування другого етапу виконання Програми передбачає будівництво доступного житла, в тому числі шляхом проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій, будівель нежитлового призначення, що належать до сфери управління Міноборони та МВС, формування матеріально-технічної бази житлового будівництва на основі сучасних архітектурно-планувальних, конструктивних та технічних рішень. Бюджетні витрати на 2012 - 2014 роки становлять 99,79 млн. грн., з них 81,39 млн. грн. кошти державного бюджету, передбачені в Державній програмі та 18,4 млн. грн. - кошти місцевих бюджетів.

Сума фінансування третього етапу виконання Програми передбачає повномасштабне впровадження нового фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, що дасть можливість збільшити обсяг такого будівництва. Бюджетні витрати на 2015 - 2017 роки становлять 186,18 млн. грн., з них 152,98 млн. грн. кошти державного бюджету, передбачені в Державній програмі та 33,2 млн. грн. - кошти місцевих бюджетів.

Всього для реалізації Програми передбачається залучити 1040,2 млн. грн., у тому числі кошти державного бюджету - 273,74 млн. грн., кошти місцевих бюджетів - 53,8 млн. грн., інші джерела, якими будуть залучені кошти населення - 712,7 млн. гривень. Згідно з методичними рекомендаціями Мінрегіонбуду України обсяг інших джерел вираховано пропорційно до суми обсягів фінансування з державного та місцевих бюджетів, із врахуванням того, що частка бюджетних коштів становить 30,0 відс., а коштів населення - 70,0 відс. від загального обсягу фінансування, а саме: (обсяг фінансування з державного бюджету + обсяг фінансування з місцевих бюджетів) х на коефіцієнт 2,33.

Планові (прогнозні) щорічні обсяги фінансового забезпечення Програми наведено в додатку 6.

Розрахункова вартість одного квадратного метра загальної площі житла в області, яка доведена у Державній програмі, становить 4862 грн., а середня розрахункова площа однієї квартири для забезпечення житлом сім'ї із трьох осіб становить 62,5 кв. метрів.

В області середня вартість одного квадратного метра з 1 січня 2009 року становить 3958,0 грн. (в Україні - 4290,0 грн.), а прогнозний середньорічний показник опосередкованої вартості спорудження житла, доведений Мінрегіонбудом України області на 2010 рік, становить 4366 гривень.

Щодо "реальних" планових обсягів фінансування з державного бюджету на 2010 рік, то у відповідності до пункту 10 статті 74 Державного бюджету України на 2010 рік для "забезпечення житлом громадян, у тому числі військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу, які відповідно до законодавства мають право на його отримання, у тому числі шляхом надання державної допомоги для будівництва та придбання доступного житла" в державному бюджеті, передбачається виділити на ці цілі 1040,0 млн. гривень. Ще одне джерело фінансування будівництва доступного житла, це 2000,0 млн. грн. - кошти Державної іпотечної установи, які планується використовувати на пільгове кредитування забудовників та здешевлення кредитів для населення. Зазначені кошти будуть спрямовуватися виключно для завершення будівництва будинків з високим ступенем будівельної готовності та введення їх в експлуатацію.

Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, наведено у паспорті програми (додаток 1).

Прогнозні обсяги фінансування Програми у розрізі районів, міст обласного та районного значення, міст, селищ наведено у додатку 6.

7. Координація та контроль за ходом реалізації Програми

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України головним розпорядником коштів державного бюджету, передбачених для реалізації Програми, є центральні органи виконавчої влади.

Національний банк України здійснюватиме рефінансування державних банків з метою викупу ними цінних паперів Державної іпотечної установи під державні гарантії і разом з банківськими установами розглядатиме можливість надання будівельним компаніям кредитів під доступні відсоткові ставки на добудову об'єктів житла з високим ступенем будівельної готовності.

Розпорядником коштів місцевих бюджетів є головне фінансове управління облдержадміністрації, райдержадміністрації та міськвиконкоми.

Показники Програми включаються до щорічних програм економічного і соціального розвитку району, міста. Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у паспорті Програми.

Робоча група здійснює моніторинг та координацію діяльності співвиконавців Програми, спрямованої для реалізації її заходів і збирається на засідання не рідше одного разу у квартал.

Відповідальним виконавцем за реалізацію Програми є управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

Учасниками (співвиконавцями) Програми є: Головне управління економіки облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації та органи місцевого самоврядування.

Відповідальний виконавець Програми визначає та погоджує з головним розпорядником бюджетних коштів порядок реалізації конкретних фінансово-кредитних механізмів Програми, контролює виконання райдержадміністраціями, міськвиконкомами заходів Програми.

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів - розпорядники коштів.

Відповідальний виконавець щороку здійснює обґрунтовану оцінку результатів виконання Програми та розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, включення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів і джерел фінансування, переліку виконавців, строків виконання Програми та окремих заходів і завдань тощо.

Звіт про результати виконання Програми подається відповідальним виконавцем головному управлінню економіки та облдержадміністрації до 10 лютого року, що настає за звітним періодом, до закінчення терміну дії Програми.

Проект змін до Програми погоджується і затверджується у такому ж порядку, як і проект Програми.

8. Очікувані результати реалізації Програми, визначення її ефективності

Реалізація Програми дозволить:

поліпшити житлові умови безпосередньо для 3,4 тисяч закарпатських сімей;

створити умови для доступності будівництва (придбання) житла громадянам із середнім рівнем доходу;

добудувати незавершені (припинені) будівництвом об'єкти житла (на початок 2010 року їх в області нараховується 39 та один гуртожиток);

збільшити обсяги будівництва житла на 10,5 тис. кв. метрів загальної площі на першому етапі реалізації Програми, довести протягом другого етапу його обсяги до 70,4 тис. кв. метрів загальної площі, протягом третього - до 133,0 тис. кв. метрів;

залучити для будівництва доступного житла більше 712,7 млн. грн. небюджетних коштів;

у цілому поступово розв'язати проблему забезпечення населення житлом, у тому числі військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, осіб начальницького складу Державної фельд'єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадових осіб митної служби, прирівняних до них осіб, інших службових осіб та членів їх сімей, прирівняних до них осіб та інших службових осіб, військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, молодих сімей;

скоротити строк перебування громадян на квартирному обліку до 10 років і менше та збільшити кількість громадян, які вирішують своє житлове питання до 5 відс. щороку;

забезпечити нарощування темпів будівництва доступного житла у наступні роки;

створити на підприємствах області додаткові робочі місця, отримати додаткові податкові надходження;

сприяти розвитку будівельно-промислової галузі, інженерної структури житлово-комунального господарства області;

поліпшити соціально-економічні показники області і добробут населення.

У результаті виконання Програми буде збудовано 213,9 тис. кв. м загальної площі житла, що дасть можливість забезпечити житлом 3423 сімей черговиків (58,5 відс. від загальної кількості тих, які мають право на забезпечення доступним житлом), у тому числі:

молодих сімей та одиноких молодих громадян - 299 (доступне);

військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, осіб начальницького складу Державної фельд'єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадових осіб митної служби, прирівняних до них осіб, інших службових осіб та членів їх сімей - 1085 (доступне);

суддів апеляційних та місцевих судів - 9 (загального призначення);

інвалідів - 3 (загального призначення) та 29 (доступне);

державних службовців - 582 (доступне);

вчених 7 (службове);

працівників освіти, охорони здоров'я, культури та інших працівників бюджетної сфери, які заключили контракт на 20 років - 169 (доступне);

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, не мають або втратили право на соціальне житло у зв'язку з підвищенням рівня доходів - 1240 (доступне).

Розгортання будівництва доступного житла дозволить збільшити загальні обсяги введення в області житла та сприятиме вирішенню проблеми забезпечення житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства.

 

Додаток 1
до Програми


ПАСПОРТ
 Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки

1. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми. Розпорядження голови облдержадміністрації від 25.06.2010 N 443 "Про регіональну програму будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки".

2. Дата, номер і назва документа про затвердження Програми. Рішення обласної ради від 27.08.2010 N 1189 "Про Регіональну програму будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки".

3. Розробник Програми. Головне управління економіки облдержадміністрації.

4. Співрозробники Програми. Райдержадміністрації, міськвиконкоми.

5. Керівник Програми. Погорелов В. В. - начальник головного управління економіки облдержадміністрації.

6. Відповідальний виконавець Програми. Управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації.

7. Учасники (співвиконавці) Програми: головне управління економіки облдержадміністрації, управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування.

8. Строк та етапи реалізації Програми:

Строк виконання: 2010 - 2017 роки.

Три етапи реалізації:

перший етап - 2010 - 2011 роки;

другий етап - 2012 - 2014 роки;

третій етап - 2015 - 2017 роки.

9. Прогнозні обсяги фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування (млн. грн.)

У тому числі за роками:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Державний бюджет

273,74

25,82

13,55

23,19

26,97

35,23

46,02

53,18

63,19

Місцеві бюджети

53,80

0,20

2,01

4,90

5,60

7,95

9,78

10,56

12,80

Інші джерела (кошти населення)

712,66

0,30

34,54

66,21

77,63

99,52

129,40

149,76

155,32

Усього:

1040,20

26,32

50,10

93,30

108,20

140,70

183,20

211,00

227,40


 

Додаток 2
до Програми


ОБСЯГИ
потреби щодо забезпечення житлом окремих категорій громадян в області у розрізі районів, міст

Найменування району (в тому числі міста районного значення, селища міського типу), міста*

Кількість сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку, за станом на 1 січня 2010 року

усього

з них мають право на забезпечення доступним житлом**

м. Ужгород

5098

3059

м. Берегово

62

37

м. Мукачево

2345

1407

м. Хуст

529

317

м. Чоп

136

82

Берегівський район

21

13

у тому числі смт Батьово

21

13

Великоберезнянський район

49

29

у тому числі смт Великий Березний

49

29

Виноградівський район

373

224

у тому числі м. Виноградів

373

224

Воловецький район

56

34

у тому числі смт Воловець

52

34

Іршавський район

142

85

у тому числі м. Іршава

142

85

Міжгірський район

124

74

у тому числі смт Міжгір'я

124

74

Мукачівський район

24

14

Перечинський район

96

58

у тому числі м. Перечин

96

58

Рахівський район

250

150

у тому числі:

 

 

 м. Рахів

231

139

смт Великий Бичків

7

4

смт Ясіня

10

6

смт Кобилецька Поляна

2

1

Свалявський район

205

123

у тому числі м. Свалява

205

123

Тячівський район

190

114

у тому числі:

 

 

м. Тячів

145

87

смт Дубове

22

13

смт Солотвино

20

12

смт Тересва

1

1

смт Усть-Чорна

2

1

Ужгородський район

45

27

Хустський район

-

-

Усього:

9745

5847Примітка: 

* включаючи дані районів разом і у розрізі кожного міста та районного центру окремо;

** до запровадження Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, та до формування відповідно до рішень місцевих органів виконавчої влади відповідних списків, кількість громадян, які мають право на забезпечення доступним житлом для потреб цього додатку обчислюється розрахунково: як 60 відс. від загальної кількості сімей та одинаків, які перебувають на квартирному обліку, за станом на 1 січня 2010 року.

 

Додаток 3
до Програми


Завдання і заходи з виконання Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки

N
з/п

Найменування заходу

Строк виконання заходу

Виконавці

1.

Розробити та затвердити районні (міські) програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки

До 1 липня 2010 року

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

2.

Проведення широкого обговорення (прес-засідання конференції, засідання за круглим столом, тематичні дискусії) з питань будівництва доступного житла із запрошенням представників будівельних компаній, банківських установ, громадських організацій, експертів і вчених тощо

2010 - 2011 роки

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

3.

Забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки

2010 та наступні роки

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

4.

Здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, та формування списків таких осіб

2011 та наступні роки

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

5.

Участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку

Після запровадження Єдиного реєстру

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

6.

Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов'язковим зазначенням таких земель на генеральних планах населених пунктів

2010 - 2017 роки

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

7.

Виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла та забезпечення контролю за їх цільовим використанням

Постійно

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

8.

Прийняття рішень щодо унеможливлення використання замовниками будівництва (забудовниками) земельних ділянок, які надані під будівництво доступного житла, для інших цілей

Постійно

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

9.

Розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла. Забезпечення раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови

2010 - 2017 роки

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

10.

Створення при управлінні регіонального розвитку, архітектури та містобудування облдержадміністрації фонду економічних проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування

2010 - 2011 роки

Управління регіонального розвитку, архітектури та містобудування облдержадміністрації

11.

Розроблення проектів економічних енергоефективних житлових будинків з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам доступного житла, з використанням сучасних індустріальних інженерних виробів та місцевих матеріалів

2010 - 2011 роки

Управління регіонального розвитку, архітектури та містобудування облдержадміністрації

12.

Передбачення видатків для реалізації визначених Програмою заходів, виходячи з можливостей місцевих бюджетів

Щороку при формуванні місцевих бюджетів

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

13.

Забезпечення виконання норм законодавства щодо звільнення замовника (забудовника), який здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передавання місцевим органам влади частини збудованого житла

Постійно

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

14.

Здійснення робіт з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках

Постійно

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

15.

Формування реєстру об'єктів незавершеного житлового будівництва

2010 рік

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

16.

Сприяння розвитку виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій

Постійно

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

17.

Збільшення обсягу виробництва високоякісних індустріальних будівельних виробів, стінових, оздоблювальних, утеплювальних та покрівельних матеріалів, інженерного обладнання, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів

Постійно

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

18.

Реалізація пілотних проектів будівництва доступного житла

2010 - 2011 роки

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

19.

Забезпечення за період дії Програми будівництва (придбання) 213,9 тис. кв. м доступного житла у районах згідно з додатком 4 до Програми

2010 - 2017 роки

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

20.

Добудова об'єктів незавершеного житлового будівництва у рамках Програми будівництва (придбання) доступного житла

2010 - 2017 роки

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

21.

Проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій з надбудовою поверхів, переплануванням та тепловою модернізацією, а також пристосування будівель нежитлового призначення під доступне житло

2010 - 2017 роки

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

22.

Забезпечення у межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм при будівництві доступного житла та здійсненні відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки

Постійно

Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування, міст районного значення, міст та селищ, міськвиконкоми

23.

Передбачати під час планування територій відповідних населених пунктів земельні ділянки для будівництва доступного житла

Постійно

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

24.

Надавати забудовникам під будівництво доступного житла земельні ділянки, що забезпечені інженерною, транспортною та соціальною інфраструктурою, без проведення земельних торгів відповідно до статті 134 Земельного кодексу України

Постійно

Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування міст районного значення, міст та селищ, міськвиконкоми

25.

Звільнити забудовників доступного житла від відрахувань на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до статті 271 Закону України "Про планування і забудову територій"

Постійно

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

26.

Прийняти рішення щодо унеможливлення використання замовниками будівництва (забудовниками) земельних ділянок, які надані під будівництво доступного житла, для інших цілей

До 1 липня 2010 року

Районні державні адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування міст районного значення, міст та селищ, міськвиконкоми

27.

Забезпечити своєчасне підведення магістральних та інших інженерних мереж до межі земельної ділянки, на якій споруджується доступне житло, власниками цих мереж

Постійно

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми

28.

Спрямовувати у 2010 році державні капітальні вкладення на завершення об'єктів житла із ступенем будівельної готовності не менше 70,0 відсотків

Протягом 2010 року

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми, підрядні організації

29.

Завершити формування пріоритетних та таких, що мають ступінь готовності не менше 50,0 відс. об'єктів житлового будівництва для створення будівельного заділу на 2011 та наступні роки

III квартал 2010 року

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми, управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

30.

Проаналізувати стан забезпечення області потужностями будівельно-монтажних організацій, будівельними матеріалами та виробами, необхідними для розгортання будівництва доступного житла

III квартал 2010 року

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми, управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації

31.

Передбачити у місцевих бюджетах на 2010 рік та наступні роки окремим пунктом кошти для розроблення (коригування) містобудівної документації як інформаційної основи для інвестицій у будівництво, у тому числі житлове, використання територій, реалізації державних проектів

II квартал 2010 року та в наступні роки

Районні державні адміністрації, міськвиконкоми


 

Додаток 4
до Програми


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки в Закарпатській області

I. Загальна площа житла, що планується побудувати (придбати)

Кількість житла, що планується побудувати (придбати) всього:

У тому числі за роками:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

кількість квартир

загаль-
на площа (кв. метрів)

кіль-
кість квар-
тир

загаль-
на площа (кв. метрів)

кількість квартир

загаль-
на площа (кв. метрів)

кількість квартир

загаль-
на площа (кв. метрів)

кількість квартир

загаль-
на площа (кв. метрів)

кількість квартир

загаль-
на площа (кв. метрів)

кількість квартир

загальна площа (кв. метрів)

кількість квартир

загаль-
на площа (кв. метрів)

3423

213945

4

250

165

10316

307

19188

356

22250

463

28940

603

37688

696

43500

829

51813


При здійсненні розрахунків слід врахувати, що:

вартість 1 кв. метра загальної площі житла у гривнях за регіонами наведено у додатку 5 до Державної програми;

середня розрахункова площа однієї квартири становить 62,5 кв. метри.

Пропонується такий алгоритм здійснення розрахунків.

1. Обраховується загальна площа житла, що планується побудувати (придбати) шляхом ділення загального обсягу фінансування (позиція "Усього" додатку 1) на вартість 1 кв. метра загальної площі житла, наведену у додатку 5 до Державної програми.

2. Загальну кількість квартир всього і за роками отримуємо шляхом ділення загальної площі на розрахункову площу однієї квартири (62,5 кв. метри).

II. Забезпечення житлом окремих категорій громадян

N
з/п

Найменування категорії громадян

Вид житла (доступне,службове, Загального призначення)

Кількість житла, яке планується побудувати (придбати)

Примітка

кількість квартир

Загальна площа (кв. метрів)

 

1.

Забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом

Доступне

299

18687,5

 

2.

Забезпечення житлом військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та служби цивільного захисту, осіб начальницького складу Державної фельд'єгерської служби, Державної кримінально-виконавчої служби, посадових осіб митної служби, прирівняних до них осіб, інших службових осіб та членів їх сімей

Доступне

1085

67812,5

 

3.

Забезпечення суддів апеляційних та місцевих судів житлом

Загального призначення

9

562,5

 

4.

Забезпечення інвалідів житлом

Загального призначення

3

187,5

 

Доступне

29

1812,5

 

5.

Забезпечення державних службовців житлом

Доступне

582

37375,0

 

6.

Забезпечення житлом вчених

Службове

7

437,5

 

7.

Забезпечення житлом працівників освіти, охорони здоров'я, культури та інших працівників бюджетної сфери, які заключили контракт на 20 років

Доступне

169

10562,5

 

8.

Забезпечення громадян, які потребують поліпшення житлових умов, не мають або втратили право на соціальне житло у зв'язку з підвищенням рівня доходів

Доступне

1240

77507,5

 

 

Всього:

 

3423

213945,0

 


 

Додаток 5
до Програми


ПЕРЕЛІК*
земельних ділянок, виділених під будівництво доступного житла в Закарпатській області

N
з/п

Адреса земельної ділянки

Площа земельної ділянки (га)

Найменування та адреса організації, якій виділена земельна ділянка

Рішення органу місцевого самоврядування про землевідведення

Плановий початок і завершення будівництва (роки)

Примітка

1.

м. Ужгород, вул. Капушанська, 177-а, б

0,17 га
1746 кв. м

Приватне підприємство "Закарпатінвестбуд", Ужгород, вул. Минайська, 16/Д

Рішення міської ради від 05.02.2010 N 1367

2010 - 2012

Розроблено проект будівництва 11-ти поверхового 131 кв. житлового будинку. Кошторисна вартість проекту 53,8 млн. грн. Виконано будівельних робіт на 14,8 млн. грн.

2.

м. Ужгород, вул. Котляревського

0,2 га
2000 кв. м

ПП "Карпати-Укр", Ужгородський район, с. Великі Геєвці, вул. Головна 11/а

Рішення міської ради від 21.03.2008 N 661

 

Розроблено проект будівництва 5-ти поверхового 95-ти кв. житлового будинку. Кошторисна вартість проекту - 34,8 млн. грн. Виконано будів. робіт у сумі 2,6 млн. грн.

3.

м. Ужгород, вул. Тельмана, 3

1,33
(13304,22 кв. м)

Приватне підприємство "Закарпатінвестбуд", Ужгород, вул. Минайська, 16/Д

Рішення міської ради від 17.10.2008 року N 866

 

Кошторисна вартість об'єкта - 51,5 млн. грн. Виконано підготовчих робіт у сумі 240,0 тис. грн.

4.

м. Ужгород, вул. Ужанська

 

Ужгородська міська рада

Рішення Ужгородської міської ради від 15.10.2008 року N 879

 

Підготовлено проект-но-кошторисну документацію проекту

5.

м. Берегово, вул. Болудянського, б/н

0,4 га

Західне районне управління Державної прикордонної служби України

Рішення Берегівської міської ради від 17.10.2008 року N 866

 

 

6.

м. Берегово вул. Пляжна, 2

0,1295 га

ТзОВ "Будресурс-економія"

Рішення Берегівської міської ради N 1355

 

 

7.

м. Перечин, вул. Жовтнева, 39 - 41

Виготовляється проект

 

Рішення Перечинської міської ради від 1 липня 2008 р. N 169-р

2010 - 2017

Під будівництво доступного житла * усі земельні ділянки, виділені рішенням сесії під будівництво доступного житла, вносяться до цього додатку до програми. У разі відсутності на цей час таких земельних ділянок додаток не готується. Щороку після проведення оцінки результатів виконання Програми показники цього додатку уточнюються. При виділенні земельних ділянок під будівництво доступного житла має бути забезпечено контроль за їх цільовим використанням та прийнято необхідні рішення щодо унеможливлення використання таких земель для інших цілей.

 

Додаток 6
до Програми


ПРОГНОЗНІ ОБСЯГИ
фінансування Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла в Закарпатській області на 2010 - 2017 роки

Найменування району (у тому числі міста районного значення, селища міського типу), міста

Загальний обсяг* фінансування (млн. грн.)

У тому числі:

державний бюджет**

місцевий бюджет***

розподіл коштів місцевих бюджетів за роками

інші джерела фінансування, не заборонені законодавством ****

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

м. Ужгород

529,4

143,2

27,92

0,20

1,38

2,56

2,92

4,15

5,11

5,59

6,01

358,28

м. Берегово

6,89

1,74

0,33

 

 

0,03

0,03

0,05

0,06

0,06

0,09

4,82

м. Мукачево

253,91

65,87

13,38

 

0,63

1,18

1,35

1,90

2,35

2,54

3,42

174,66

м. Хуст

59,04

14,86

2,87

 

 

0,26

0,30

0,45

0,53

0,56

0,77

41,31

м. Чоп

15,25

3,82

0,76

 

 

0,07

0,08

0,12

0,14

0,14

0,21

10,67

Берегівський район

2,34

0,59

0,11

 

 

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

1,64

у тому числі смт Батьово

2,34

0,59

0,11

 

 

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,03

1,64

Великобе-
резнянський район

5,47

1,38

0,26

 

 

0,03

0,03

0,03

0,05

0,05

0,07

3,83

у тому числі смт Великий Березний

5,47

1,38

0,26

 

 

0,03

0,03

0,03

0,05

0,05

0,07

3,83

Виноградівський район

41,59

10,48

2,01

 

 

0,19

0,22

0,29

0,39

0,40

0,52

29,10

у тому числі м. Виноградів

41,59

10,48

2,01

 

 

0,19

0,22

0,29

0,39

0,40

0,52

29,10

смт Вилок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт Королево

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воловецький район

6,22

1,57

0,30

 

 

0,02

0,03

0,05

0,05

0,06

0,09

4,35

у тому числі. смт Воловець

6,22

1,57

0,30

 

 

0,02

0,03

0,05

0,05

0,06

0,09

4,35

смт Жденієво

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іршавський район

15,82

3,99

0,76

 

 

0,06

0,08

0,14

0,13

0,14

0,21

11,07

у тому числі м. Іршава

15,82

3,99

0,76

 

 

0,06

0,08

0,14

0,13

0,14

0,21

11,07

Міжгірський район

13,82

3,48

0,67

 

 

0,06

0,06

0,10

0,13

0,14

0,18

9,67

у тому числі смт Міжгір'я

13,82

3,48

0,67

 

 

0,06

0,06

0,10

0,13

0,14

0,18

9,67

Мукачівський район

2,71

0,67

0,14

 

 

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,03

1,90

Перечинський район

10,72

2,7

0,52

 

 

0,05

0,06

0,08

0,08

0,11

0,14

7,50

у тому числі м. Перечин

10,72

2,7

0,52

 

 

0,05

0,06

0,08

0,08

0,11

0,14

7,50

Рахівський район

27,91

7,02

1,36

 

 

0,14

0,14

0,20

0,25

0,28

0,36

19,53

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Рахів

21,89

5,50

1,07

 

 

0,10

0,11

0,15

0,20

0,22

0,28

15,31

смт Великий Бичків

2,22

0,56

0,11

 

 

0,01

0,01

0,02

0,02

0,02

0,03

1,55

смт Кобилецька Поляна

0,63

0,16

0,03

 

 

0,003

0,001

0,001

0,01

0,01

0,01

0,44

смт Ясіня

3,17

0,80

0,16

 

 

0,02

0,02

0,02

0,03

0,03

0,04

2,22

Свалявський район

22,82

5,706

1,09

 

 

0,09

0,11

0,15

0,21

0,23

0,29

15,97

у тому числі м. Свалява

22,82

5,76

1,09

 

 

0,09

0,11

0,15

0,21

0,23

0,29

15,97

Тячівський район

21,14

5,34

1,01

 

 

0,09

0,11

0,15

0,18

0,20

0,28

14,79

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Тячів

15,41

3,91

0,69

 

 

0,05

0,07

0,11

0,12

0,14

0,20

10,82

смт Тересва

0,36

0,08

0,06

 

 

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,22

смт Солотвино

2,20

0,56

0,10

 

 

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

1,55

смт Дубове

2,52

0,64

0,11

 

 

0,01

0,01

0,01

0,02

0,02

0,03

1,77

смт Усть-Чорна

0,65

0,16

0,05

 

 

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,44

Ужгородський район

5,13

1,26

0,28

 

 

0,03

0,03

0,03

0,06

0,05

0,07

3,59

смт Середнє

5,13

1,26

0,28

 

 

0,03

0,03

0,03

0,06

0,05

0,07

3,59

Хустський район

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Усього:

1040,2

273,74

53,8

0,2

2,0

4,9

5,6

7,9

9,8

10,6

12,8

712,7 * загальний обсяг фінансування за програмою (графа 2) вираховується як сума граф 3, 4 і 13 (коштів державного бюджету, місцевого бюджету та інших джерел фінансування (кошти населення)).

 ** планові обсяги фінансування з державного бюджету за регіонами відповідно до Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010 - 2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 N 1249, наведені у графі 2 додатку 7 Їх потрібно розподілити між районами і містами у графі 3 без розбивки за роками.

 *** графи 4 - 12 (кошти місцевих бюджетів) формуються за поданням місцевих органів виконавчої влади з розбивкою за роками.

 **** Обсяг видатків за графою 13 (інші джерела, якими є залучені кошти населення) по кожному району, місту і в цілому за програмою вираховується пропорційно до суми обсягів фінансування з державного і місцевого бюджету, враховуючи, що частка бюджетних коштів складає 30 відсотків, а коштів населення - 70 відсотків від загальних обсягів фінансування, а саме: в кожній стрічці показник у графі 13 дорівнює сумі показників граф 3 і 4, помноженій на коефіцієнт 2,33.
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали