ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10.04.2012 р. N 262

Про регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 року N 201 "Про утворення Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків" (Постанова N 201), відповідно до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", керуючись статтею 6, пунктами 1, 9 частини першої статті 39, статтею 41 Закону України "Про місцеві державні адміністрації":

1. Утворити регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у складі згідно з додатком.

2. Затвердити положення про регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що додається.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Хоменка А. С.

 

Голова обласної
державної адміністрації

М. М. Костяк


 

Додаток
до розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
10.04.2012 N 262


СКЛАД
регіональної ради з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Хоменко
Анатолій Семенович

- заступник голови обласної державної адміністрації, голова ради

Кузьмін
Віталій Вікторович

- начальник управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, заступник голови ради

Беседіна
Світлана Василівна

- начальник відділу розвитку, утримання житлового фонду та контролю за зверненнями громадян управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації, секретар ради

Члени ради:

Бойко
Олександр Миколайович

- начальник інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Херсонській області

Галковський
Григорій Олексійович

- начальник відділу реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Головного управління юстиції у Херсонській області

Задніпряна
Віра Степанівна

- голова Херсонського обласного товариства по захисту інтересів та прав споживачів

Князєва
Олена Володимирівна

- заступник начальника Головного управління праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації, начальник управління соціального захисту населення

Лазарєв
Валерій Іванович

- начальник Головного управління Держкомзему у Херсонській області

Реєбер
Юлія Гаррієвна

- начальник Головного управління економіки обласної державної адміністрації

Таібова
Тетяна Таібівна

- т.в.о. начальника юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації

Ходін
Григорій Миколайович

- в.о. начальника управління регіонального розвитку, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації

Шепелєв
Ігор Олександрович

- начальник Головного фінансового управління обласної державної адміністрації

Ярошевський
Володимир Іванович

- заступник Херсонського міського голови.


 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Херсонської обласної державної адміністрації
10.04.2012 N 262


ПОЛОЖЕННЯ
про регіональну раду з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

1. Регіональна рада з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом при обласній державній адміністрації.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

- сприяння координації дій органів місцевого самоврядування з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - об'єднання);

- підготовка пропозицій щодо створення та забезпечення функціонування об'єднань.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення та забезпечення функціонування об'єднань.

4.2. Вивчає результати діяльності органів місцевого самоврядування, організацій з питань створення та забезпечення функціонування об'єднань.

4.3. Проводить моніторинг стану виконання органами місцевого самоврядування покладених на них завдань, здійснення заходів з підтримки діяльності об'єднань.

5. Рада має право:

5.1. Отримувати в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5.2. Залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого самоврядування, громадських організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

5.3. Утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань консультаційні, експертні та робочі групи.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Персональний склад Ради затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

8. Голова Ради, його заступник та члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

9. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради, не рідше одного разу у півріччя.

Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності - заступник голови Ради.

10. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини її членів.

11. На своїх засіданнях Рада приймає рішення з питань, що належать до її компетенції.

Рішення вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Ради фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради.

 

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації -
керівник апарату

В. С. Білий

 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали