ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення"

Верховна Рада України постановляє:

1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення" (додаються).

2. Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2012 року поінформувати Верховну Раду України про стан реалізації Рекомендацій парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення".

3. Апарату Верховної Ради України в установленому порядку забезпечити видання збірника матеріалів за результатами цих парламентських слухань.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

 

Голова Верховної Ради
України

В. ЛИТВИН

м. Київ
20 грудня 2011 року
N 4183-VI

 

 

СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від 20 грудня 2011 року N 4183-VI

РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення"

Учасники парламентських слухань на тему: "Інститут сім'ї в Україні: стан, проблеми та шляхи їх вирішення", що відбулися 21 вересня 2011 року, відзначають, що, незважаючи на суттєві соціально-економічні, культурні та політичні трансформації, в Україні зберігаються традиції сімейного способу життя населення.

Водночас заходи, що здійснюються органами державної влади, зокрема щодо стимулювання народжуваності в Україні, не забезпечують рівень відтворення населення, незважаючи на певне збільшення рівня народжуваності. Найпоширенішим типом сім'ї є однодітна. При цьому кількість сімей, які обмежуються народженням і вихованням лише однієї дитини, з року в рік збільшується, а кількість сімей з трьома і більше дітьми зменшується. Основною причиною такої ситуації є недостатність матеріального забезпечення, відсутність належних житлових та інших необхідних умов для забезпечення майбутнього дітей, належної пропаганди сімейних цінностей.

Ці проблеми породжують напруженість у сімейних стосунках і насамперед пов'язані з обмеженими можливостями щодо витрат на виховання і навчання дітей, що змушує батьків до пошуку додаткового заробітку, а це в свою чергу призводить до їх фізичного і головне - психологічного перевантаження та не дає змоги забезпечувати повноцінний процес виховання дітей.

Наслідками цього є соціальне сирітство, дитяча бездоглядність та безпритульність, інвалідність, підліткова злочинність тощо.

Учасники парламентських слухань мають усі підстави констатувати, що за останні 10 років соціально-економічне, моральне становище сім'ї в Україні значно погіршилося. Це призвело до посилення таких негативних явищ, як низька народжуваність, збільшення випадків насильства у сім'ї, недостатній рівень виконання батьківських обов'язків, що відповідно призводить до збільшення кількості розлучень, неповних сімей, позашлюбної народжуваності, масового поширення соціального сирітства. В рази зросла кількість одиноких матерів.

Ситуація, що склалася в державі на сьогодні, потребує пошуку шляхів створення цілісної, комплексної системи державної сімейної політики. Пріоритетом у діяльності всіх гілок державної влади, органів місцевого самоврядування повинна стати українська родина.

Враховуючи вищезазначене, учасники парламентських слухань рекомендують:

1. Верховній Раді України:

прискорити розгляд та прийняттяпроектів законів України про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо визначення статусу одиноких батьків (реєстр. N 8088); про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо підвищення рівня мінімального шлюбного віку (реєстр. N 8588); про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо врегулювання питання відповідальності за вчинення насильства в сім'ї (реєстр. N 9622).

2. Кабінету Міністрів України:

1) у сфері вдосконалення нормативно-правової бази:

розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів України:

про загальні засади державної сімейної політики;

про внесення змін до Закону України "Про соціальні послуги" щодо запровадження замовлення соціальних послуг;

про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо повноважень органів місцевого самоврядування з розвитку системи соціальних послуг у громаді з підтримки вразливих сімей з дітьми, формування засад відповідального батьківства;

при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати щорічне збільшення видатків для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та молодим громадянам на будівництво і придбання житла та реалізацію програми часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;

2) з метою посилення заходів щодо підтримки інституту сім'ї:

розробити та затвердити національний план дій з підтримки сім'ї;

створити Державний реєстр закладів та установ, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді;

розробити та затвердити положення про надання цільової, допомоги сім'ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, з урахуванням потреб сім'ї та дитини;

збільшити частку телепрограм соціальної спрямованості, що створюються за державним замовленням, зокрема щодо пропагування та поширення сімейних цінностей;

сприяти включенню відповідними міністерствами до переліку питань, що вносяться на розгляд колегій, питань посилення пропагування інституту сім'ї, батьківства, моральних та духовних цінностей тощо;

3) Міністерству соціальної політики України:

здійснити нормативно-правове забезпечення реалізації соціальних програм і заходів для сімей з дітьми, включаючи розробку державних соціальних нормативів;

здійснити заходи з оптимізації та впорядкування мережі соціальних закладів, які надають соціальні послуги різним категоріям населення;

вжити заходів щодо підвищення ролі сім'ї, зміцнення моральних та матеріальних засад сімейного життя;

сприяти підвищенню рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізації їх соціального захисту;

вжити заходів для пропагування та поширення позитивних сімейних цінностей;

запровадити систему правової, психолого-педагогічної та організаційно-методичної допомоги сім'ям для повноцінного виховання дітей;

забезпечити розробку програм щодо підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства;

відпрацювати механізми запровадження патронату над дітьми;

сприяти підвищенню дієвості податкової соціальної пільги для працюючих громадян, які мають на утриманні неповнолітніх дітей;

забезпечити соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

розробити програми і забезпечити систему підготовки спеціалістів соціальних служб та служб у справах дітей щодо надання відповідної допомоги сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

удосконалити систему звітності щодо реалізації соціального супроводу та надання індивідуальних соціальних послуг сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах;

вжити заходів щодо забезпечення рівних можливостей жінкам і чоловікам щодо поєднання професійних та сімейних обов'язків, підтримки сім'ї;

вжити заходів для інформування та просвіти громадськості щодо попередження насильства в сім'ї;

створити ефективну систему надання необхідної допомоги потерпілим від насильства в сім'ї;

4) Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України:

забезпечити розширення інфраструктури дошкільних навчальних закладів;

забезпечити в навчальних закладах впровадження програм підготовки молоді до подружнього життя та формування відповідального батьківства;

забезпечити роботу батьківського всеобучу в навчальних закладах;

розглянути можливість створення Інституту сім'ї на базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

розглянути можливість включення до навчальних програм вищих навчальних закладів, що готують фахівців з відповідних спеціальностей, курсів з питань попередження насильства в сім'ї, допомоги його жертвам та проведення корекційної роботи з кривдниками;

5) Міністерству охорони здоров'я України вжити заходів для: покращення системи охорони материнства і дитинства; прискорення створення інституту сімейної медицини;

формування та збереження репродуктивного здоров'я та подолання демографічної кризи;

забезпечення ефективного функціонування при закладах охорони здоров'я центрів здоров'я та центрів планування сім'ї;

внесення змін до нормативно-правових актів Міністерства охорони здоров'я України щодо штатних розкладів центрів медико-психологічної реабілітації з урахуванням їх реальних потреб;

6) Міністерству внутрішніх справ України:

вжити заходів для створення ефективної системи надання допомоги та захисту потерпілим від насильства в сім'ї;

забезпечити ефективність правоохоронних дій та судового переслідування порушників щодо насильства в сім'ї;

7) Державному комітету телебачення і радіомовлення України:

забезпечити поширення інформації для формування позитивного іміджу сім'ї та сімейних цінностей;

вжити заходів щодо недопущення поширення в засобах масової інформації продукції, що містить елементи жорстокості та насильства в сім'ї.

3. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, міським, районним, сільським та селищним радам:

вжити заходів для забезпечення раннього виявлення та своєчасного надання адресної комплексної соціальної допомоги сім'ям з дітьми, що її потребують;

забезпечити створення системи цілеспрямованої підготовки молоді до подружнього життя, формування відповідального материнства і батьківства;

вжити заходів щодо забезпечення соціальним житлом вразливих категорій сімей, що його потребують;

запровадити систему оцінки потреб місцевих громад у підтримці сімей з дітьми;

забезпечити ефективне функціонування закладів реабілітації та соціального обслуговування кризових сімей;

при формуванні місцевих бюджетів передбачати збільшення обсягів фінансування соціальних програм і заходів стосовно різних категорій сімей.

4. Генеральній прокуратурі України:

посилити прокурорський нагляд за додержанням законів у сфері соціального забезпечення сімей з дітьми.

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали