МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 24 грудня 2010 року N 1284

Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола

Із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21 листопада 2011 року N 1331 (Наказ N 1331)

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 р. N 2109 "Про реорганізацію Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола" наказую:

1. Реорганізувати Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола шляхом його приєднання до Національного університету "Львівська політехніка".

Установити, що Національний університет "Львівська політехніка" є правонаступником всього майна, прав та обов'язків Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола, із місцезнаходженням у м. Львові.

2. Створити на базі реорганізованого навчального закладу структурний підрозділ Національного університету "Львівська політехніка", який іменувати - Навчально-науковий інститут новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола Національного університету "Львівська політехніка".

Установити, що новостворений структурний підрозділ використовує у своїй діяльності ліцензії на надання освітніх послуг та сертифікати про акредитацію, видані Львівському державному інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола, до переоформлення їх у встановленому законодавством порядку.

3. Утворити комісію з реорганізації Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола у складі:

Бобало Юрій Ярославович, голова комісії - ректор Національного університету "Львівська політехніка", ідентифікаційний номер [...];

Костюк Іван Васильович - заступник директора навчально-наукового інституту екології, природоохоронної діяльності та туризму імені В. Чорновола, ідентифікаційний номер [...]; (Наказ N 1331)

Мороз Анатолій Степанович - проректор, головний бухгалтер Національного університету "Львівська політехніка", ідентифікаційний номер [...];

Лопушанська Ірина Миколаївна - головний бухгалтер Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола, ідентифікаційний номер [...];

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.11.2011 р. N 1331) (Наказ N 1331)

4. Комісії з реорганізації:

4.1. Повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, за місцезнаходженням реорганізованого вищого навчального закладу про прийняття рішення щодо його реорганізації шляхом приєднання. На виконання пункту 5.9 Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. N 1153, стосовно оригіналу наказу, який залишається в установі, яка є автором цього документа, державному реєстратору подати завірену копію цього наказу.

4.2. Письмово повідомити всіх кредиторів вищого навчального закладу, що реорганізується, про його припинення та встановити строк заявлення кредиторами вимог два місяці з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

4.3. У зв'язку із реорганізацією вищого навчального закладу, в установленому законодавством порядку попередити працівників про їх наступне вивільнення та запропонувати їм роботу в Національному університеті "Львівська політехніка", який є правонаступником реорганізованого вищого навчального закладу.

4.4. Провести інвентаризацію майна, основних засобів та матеріальних цінностей вищого навчального закладу, що реорганізується, станом на 17 січня 2011 року.

4.5. Забезпечити до 7 лютого 2011 року передачу на баланс Національного університету "Львівська політехніка" на правах оперативного управління майна, основних засобів та матеріальних цінностей вищого навчального закладу, що реорганізується.

4.6. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог і закінчення процедури припинення, яка передбачена законом, скласти передавальний акт із зазначенням в ньому положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

4.7. Засвідчити нотаріально справжність підписів голови та членів комісії з реорганізації на передавальному акті.

4.8. Подати передавальний акт на затвердження Міністерству.

4.9. Нотаріально посвідчену копію затвердженого Міністерством передавального акта подати в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації вищого навчального закладу, що реорганізується, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію за місцем державної реєстрації юридичної особи правонаступника.

5. Уповноважити кожного окремо з членів комісії з припинення на здійснення всіх передбачених законодавством дій, необхідних для проведення державної реєстрації припинення вищого навчального закладу, що реорганізується, в тому числі подати державному реєстратору документи, які є необхідними для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

6. Ректору Національного університету "Львівська політехніка" (Бобало Ю. Я.):

6.1. Після завершення процедури приєднання, здійснити передбачені законодавством дії, пов'язані із створенням на базі реорганізованого навчального закладу структурного підрозділу, та забезпечити включення відомостей про нього до єдиного державного реєстру.

6.2. Розробити та затвердити положення про новостворений структурний підрозділ.

6.3. У зв'язку із створенням структурного підрозділу внести у встановленому законодавством порядку зміни до установчих документів університету та подати їх на державну реєстрацію.

6.4. Забезпечити прийом на роботу у новостворений структурний підрозділ працівників, звільнених у зв'язку із реорганізацією вищого навчального закладу, а також перевести студентів Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола до Навчально-наукового інституту новітніх технологій та управління імені В'ячеслава Чорновола Національного університету "Львівська політехніка" для продовження навчання за обраними напрямами (спеціальностями) та освітньо-кваліфікаційними рівнями.

6.5. У встановленому законодавством порядку внести зміни до структури та штатного розпису університету та погодити з Міністерством.

6.6. Здійснити інші дії, передбачені законодавством, необхідні для забезпечення діяльності новоствореного структурного підрозділу.

7. Департаменту наукової діяльності та ліцензування вищих навчальних закладів (Гончаренко М. Ф.) переоформити відповідні ліцензії і сертифікати.

8. Апарату Державної акредитаційної комісії (Ковальчук Р. Л.) внести відповідні зміни до Державного реєстру вищих навчальних закладів.

9. Департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.), управлінню бухгалтерського обліку та звітності (Стиренко Л. М.) забезпечити фінансування Національного університету "Львівська політехніка" у встановленому законодавством порядку.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Суліму Є. М.

 

Міністр

Д. В. Табачник

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали