НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 20 жовтня 2011 року N 585

Про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку

На підставі пункту 101 статті 18 Закону України "Про телекомунікації" та відповідно до вимог Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затвердженогорішенням НКРЗ від 25.08.2011 N 444 (Порядок N 444), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.09.2011 за N 1078/19816, а також беручи до уваги результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку, Національна комісія з питань регулювання зв'язку України вирішила:

1. Затвердити Звіт про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку, додається.

2. Затвердити Звіт про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку, додається.

3. Визначити операторами з істотною ринковою перевагою на ринках послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку, операторів телекомунікацій за Переліками, наведеними у додатках до Звітів про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку.

4. Встановити, що на операторів з істотною ринковою перевагою вказаних у пункті 3, на ринках послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку, з 01.12.2011 накладаються регуляторні зобов'язання відповідно до Закону України "Про телекомунікації" та пункту 8.2 Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою (Порядок N 444).

5. Рішення набирає чинності з дати його прийняття.

6. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗ та опублікувати у журналі "Бюлетень Національної комісії з питань регулювання зв'язку України" (офіційне видання).

 

Голова

П. Яцук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення НКРЗ
20.10.2011 N 585

ЗВІТ
про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку

Аналіз ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку проведено на виконання рішення НКРЗ від 15.09.2011 N 486 "Про початок проведення аналізу ринків послуг пропуску трафіка" згідно з вимогами Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою (далі - Порядок), затвердженого рішенням НКРЗ від 25.08.2011 N 444 (Порядок N 444), зареєстрованим в Мін'юсті України 13.09.2011 за N 1078/19816.

Аналіз ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку проводився за такими етапами:

1) визначення ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку;

2) оцінка стану конкуренції на ринках послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку;

3) визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку;

4) встановлення регуляторних зобов'язань для операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку.

1. Визначення ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку

Визначення ринків послуг термінації трафіка здійснювалося шляхом встановлення товарних, географічних та часових меж ринку.

Товарні межі ринку визначені шляхом формування групи взаємозамінних телекомунікаційних послуг пропуску трафіка, у межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання однієї послуги до споживання іншої.

Ринок послуг включає всі послуги, які є достатньо взаємозамінними, не тільки стосовно їхніх об'єктивних характеристик, завдяки яким вони задовольняють постійні потреби споживачів, їхніх цін або їхнього призначення, але також стосовно умов конкуренції та/або структури пропозиції та попиту на ринку.

Ринок послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку є міжоператорським ринком, тобто постачальниками та споживачами цих послуг є оператори телекомунікацій.

Для забезпечення можливості абонента одного оператора телекомунікацій зв'язатися з абонентом фіксованої мережі іншого оператора телекомунікацій, оператор телекомунікацій на мережу якого ініціюється виклик, повинен надати послугу термінації трафіка на власній мережі фіксованого телефонного зв'язку, відповідно до договору, укладеного з оператором телекомунікацій, з мережі якого направляється такий трафік.

Оператори телекомунікацій, що генерують трафік від абонентів власної мережі до абонентів мереж фіксованого зв'язку інших операторів телекомунікацій, у випадку відсутності прямого взаємоз'єднання мереж користуються послугами транзиту трафіка, але в будь-якому випадку абонент отримає послугу, якщо оператор, на мережу якого здійснюється виклик, надасть послугу термінації трафіка на власній телекомунікаційній мережі, відповідно до договору, укладеного з оператором телекомунікацій, з/через мережу якого направляється такий трафік.

Попит на оптовому рівні на послуги термінації трафіка безпосередньо залежить під попиту на роздрібному рівні. Так, оператор телекомунікацій, що генерує трафік від абонентів власної мережі, не має свободи вибору суб'єкта телекомунікацій, на мережі якого відбудеться термінація трафіка. Термінація трафіка відбудеться обов'язково на мережі оператора телекомунікацій, до абонента якого спрямовується виклик.

Отже, оператор телекомунікацій, який надає послугу термінації трафіка на власній телекомунікаційній мережі є єдиним суб'єктом господарювання, що може надати таку послугу, тобто послуги термінації трафіка на власних телекомунікаційних мережах не можна вважати взаємозамінними.

Послуги термінації трафіка, що надаються різними операторами телекомунікацій, не формують групу взаємозамінних послуг, товарні межі ринку обмежуються обсягами послуг термінації трафіка, що надаються на власній мережі кожного окремого оператора телекомунікацій.

Географічні межі ринку визначалися на основі таких критеріїв:

- територіальний: територія охоплена мережею оператора телекомунікацій;

- правовий: існування географічних меж, установлених законодавством;

- регулятивний: умови ліцензування та умови взаємоз'єднання.

Термінація трафіка на мережі оператора фіксованого телефонного зв'язку можлива лише у випадку надання цим оператором послуг термінації та відповідно, при наявності пунктів взаємоз'єднання його мережі з мережею хоча б одного іншого оператора.

Географічними межами ринку послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку є територія України, яка охоплена власною мережею окремого оператора телекомунікацій, і на якій він надає послуги термінації трафіка.

Таким чином, мережа оператора телекомунікацій, який надає послугу термінації трафіка на власній мережі, являє собою окремий ринок послуг термінації трафіка на мережі фіксованого зв'язку.

Часові межі ринку.

Аналіз ринку послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку здійснювався на основі показників діяльності операторів фіксованого телефонного зв'язку за 2009 - 2010 рр.

Враховуючи технологічні особливості надання послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку, можна зробити висновок, що становище операторів, які надають послуги на ринку послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку суттєво не зміниться до здійснення НКРЗ наступного аналізу ринків термінації трафіка.

2. Оцінка стану конкуренції на ринках послуг термінації трафіка

Для визначення стану конкуренції на ринку послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку використовувалися критерії оцінки ринкової концентрації: коефіцієнт ринкової концентрації та індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ).

Основним показником, що використовується для розрахунку цих критеріїв є ринкова частка оператора на ринку послуг термінації трафіка.

Ринкова частка оператора на певному ринку послуг термінації трафіка розраховується за формулою

Vi =

 Qj 
QРТ

х 100 %

,

де Qj - обсяг валового доходу від надання послуг термінації трафіка, що надаються j-м оператором на певному ринку послуг термінації трафіка протягом року, що передує проведенню аналізу певного ринку;

QРТ - обсяг сумарного валового доходу операторів, що здійснюють діяльність на певному ринку послуг термінації трафіка протягом року, що передує проведенню аналізу певного ринку і визначається за формулою

 

,

де n - кількість операторів, що здійснюють діяльність у межах ринку.

Абонентський номер це унікальний числовий код, наданий оператором телекомунікацій абоненту при укладанні договору, і кожен виклик на цей номер закінчується на мережі оператора, до абонента якого спрямовано виклик.

Якщо оператор телекомунікацій не буде надавати послуги термінації трафіка на власній мережі, з його абонентами не будуть мати можливість зв'язатися абоненти інших операторів телекомунікацій. Послуга термінації трафіка на мережі фіксованого телефонного зв'язку оператора телекомунікацій, що здійснюють діяльність на ринку послуг термінації трафіка, крім цього суб'єкта господарювання, іншими суб'єктами господарювання надаватись не може.

Таким чином, оператор телекомунікацій, що надає послуги термінації трафіка на власній мережі є єдиним оператором на певному ринку послуг термінації трафіка і відповідно n = 1.

При цьому, обсяг валового доходу від надання послуг термінації, що надаються оператором на певному ринку послуг термінації трафіка на власних мережах фіксованого зв'язку, становить обсяг сумарного валового доходу на ринку.

QРТ = Qj

,

Відповідно, ринкова частка оператора на відповідному ринку послуг термінації трафіка становить 100 %:

Vi =

Qj
Qj

х 100 % = 100 %

Коефіцієнт ринкової концентрації розраховується за показниками фінансово-економічної діяльності суб'єктів ринку, що мають одну з п'яти, чотирьох, трьох або двох найбільших часток на певному ринку послуг термінації трафіка, і визначається за формулою

 

,

Враховуючи, що на ринку надання послуги термінації трафіка на власній мережі діє один оператор, k = 1, коефіцієнт ринкової концентрації дорівнює 100 %.

Коефіцієнт Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) розраховується за ринковими частками всіх операторів на певному ринку послуг термінації трафіка за формулою

 

,

Враховуючи, що Vi дорівнює 100 %, а k дорівнює 1

ННІ = 1002 = 10000

Значення коефіцієнтів ринкової концентрації та індексу Герфіндаля-Гіршмана дозволяють зробити висновок про високу ступінь концентрації кожного ринку послуг термінації трафіка і відсутність ефективної конкуренції на них.

Бар'єром вступу на ринки послуг термі нації трафіка на мережах фіксованого зв'язку є технологічні особливості надання послуги термінації трафіка, які полягають в тому, що цю послугу може надати тільки той суб'єкт господарювання, який надає послуги фіксованого телефонного зв'язку з використанням цієї мережі.

Структура ринку послуг термінації трафіка на мережах фіксованого телефонного зв'язку вказує на неможливість ефективної конкуренції у відповідній перспективі.

3. Визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку

Для оцінки істотної ринкової переваги на ринку послуг термінації трафіка використовувалася норма Закону України "Про телекомунікації", відповідно до якої оператором з істотною ринковою перевагою є оператор, ринкова частка валового доходу якого на певному ринку послуг пропуску трафіка перевищує 25 % протягом одного року, що передує проведенню аналізу.

Враховуючи, що оператор телекомунікацій, що надає послуги термінації трафіка на власній телекомунікаційній мережі, є єдиним суб'єктом господарювання, що може надати таку послугу і його ринкова частка на ринку послуг термінації трафіка складає 100 відсотків, кожний оператор телекомунікацій, який здійснює діяльність на ринку послуг термінації трафіка, визначається оператором з істотною ринковою перевагою на ринку термінації трафіка на фіксований мережі.

Перелік операторів з істотною ринковою перевагою на ринках послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку наведений у додатку 1 до звіту.

 

Начальник Економічного управління

Т. Ієвлєва

 

Додаток 1
до Звіту про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку

Перелік операторів з істотною ринковою перевагою на ринках послуг термінації трафіка на мережах фіксованого зв'язку

N з/п

Суб'єкт господарювання

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання

1

Акціонерне товариство "Дніпроважмаш"

00168076

2

Акціонерне товариство закритого типу "ПІВДЕНЬЗВ'ЯЗОКСЕРВІС"

22501369

3

Акціонерне товариство закритого типу "РОСІНКА"

21028346

4

Акціонерне товариство закритого типу "Центр експлуатації - зв'язок"

22826083

5

Боднар Ігор Євгенович

241510795

6

Будівельно-монтажне підприємство "Волсбуд" товариство з обмеженою відповідальністю

30495083

7

Відкрите акціонерне товариство "Авіаційна компанія "Дніпроавіа"

01130549

8

Відкрите акціонерне товариство "АТ-Зв'язок"

20234579

9

Відкрите акціонерне товариство "Готель "Металіст"

14091466

10

Відкрите акціонерне товариство "Дніпрококс"

05393091

11

Відкрите акціонерне товариство "Донецькшахтобуд" Дочірнього підприємства Державної холдингової компанії "Донбасшахтобуд"

05432307

12

Відкрите акціонерне товариство "Заваллівський графітовий комбінат"

00282056

13

Відкрите акціонерне товариство "Запоріжбуддеталь"

20486128

14

Відкрите акціонерне товариство "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь"

00191230

15

Відкрите акціонерне товариство "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

05393116

16

Відкрите акціонерне товариство "ІНТЕРПАЙП НОВОМОСКОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"

05393139

17

Відкрите акціонерне товариство "Краснолуцький машинобудівний завод"

00165646

18

Відкрите акціонерне товариство "Кримпобудрадіотехника"

03051995

19

Відкрите акціонерне товариство "Міжнародний аеропорт "Сімферополь"

01130621

20

Відкрите акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "ОРБІТА"

04833760

21

Відкрите акціонерне товариство "Одеський припортовий завод"

00206539

22

Відкрите акціонерне товариство "Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат"

00191282

23

Відкрите акціонерне товариство "Прикарпаттяобленерго"

00131564

24

Відкрите акціонерне товариство "Сілур"

00191046

25

Відкрите акціонерне товариство "Тепловозоремонтний завод"

13962568

26

Відкрите акціонерне товариство "Харцизький трубний завод"

00191135

27

Грабар Антон Олександрович

281451989

28

Державна судноплавна компанія "Керченська паромна переправа"

14333981

29

Державне відкрите акціонерне товариство "Вузол виробничо-технічного зв'язку"

05515499

30

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТРАЦИТ"

32226065

31

Державне підприємство "Артемвугілля"

32270533

32

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АРТЕМСІЛЬ"

00379790

33

Державне підприємство "Бердянський морський торговельний порт"

01125761

34

Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод"

14310112

35

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова"

14308368

36

Державне підприємство "Добропіллявугілля"

32186934

37

Державне підприємство "Донбасантрацит"

32446546

38

Державне підприємство "Донецька залізниця"

01074957

39

Державне підприємство "Завод ім. В. О. Малишева"

14315629

40

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ"

01125672

41

Державне підприємство "Красноармійськвугілля"

32087941

42

Державне підприємство "Криворізька теплоцентраль"

00130850

43

Державне підприємство "Кримські генеруючі системи"

30909683

44

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛУГАНСЬКВУГІЛЛЯ"

32473323

45

Державне підприємство "Львівський державний завод "ЛОРТА"

30162618

46

Державне підприємство "Макіїввугілля"

32442295

47

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

20572069

48

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Львів"

33073442

49

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт Запоріжжя"

01130561

50

Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"

31821381

51

Державне підприємство "Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут морського флоту України з дослідним виробництвом"

01126996

52

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

24584661

53

Державне підприємство "Новатор"

22987900

54

Державне підприємство "Орджонікідзевугілля"

32276912

55

Державне підприємство "Первомайськвугілля"

32320594

56

Державне підприємство "Придніпровська залізниця"

01073828

57

Державне підприємство "Ровенькиантрацит"

32320704

58

Державне підприємство "Смоли"

30168850

59

Державне підприємство "Стрийський вагоноремонтний завод"

20770332

60

Державне підприємство "Східний гірничо-збагачувальний комбінат"

14309787

61

Державне підприємство "Управління по експлуатації адмінбудинків податкових органів Львівської області"

22380635

62

Державне підприємство "Центральна станція зв'язку" Державної адміністрації залізничного транспорту України

21629133

63

Державне підприємство "Червонослобідський спиртовий завод"

00374962

64

Державне підприємство "Шахтарськантрацит"

32299510

65

Державне підприємство Національна енергетична компанія "Укренерго"

00100227

66

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України

19477064

67

Державне підприємство промислового спеціального зв'язку "Промспецзвязок"

00191951

68

Державне публічне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд"

33298371

69

Державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильський спецкомбінат"

37197165

70

Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"

01059900

71

Державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-західна залізниця"

04713033

72

Дочірнє підприємство "ГЕРКОН-ІНФО"

25271740

73

Дочірнє підприємство "ДНІПРО-сервіс" відкритого акціонерного товариства "КОМПАНІЯ "ДНІПРО"

24104282

74

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "НЕТГРУП-ТЕЛЕКОМ"

30984311

75

Дочірнє підприємство "ТЕЛЕГРУП-УКРАЇНА"

31242602

76

Експлуатаційно-технічний вузол зв'язку

01034449

77

Закрите акціонерне товариство "Белком"

31248114

78

Закрите акціонерне товариство "Бердянськбуд"

01239826

79

Закрите акціонерне товариство "Кримський ТИТАН"

32785994

80

Закрите акціонерне товариство "ЛУКОР"

31256759

81

Закрите акціонерне товариство "ТЕЛЕКОМІНВЕСТ-КИЇВ"

14369176

82

Закрите акціонерне товариство науково-виробнича фірма "ЕЛЕКОМС"

20110825

83

Зінченко Наталя Олександрівна

2590701424

84

Івашківський спиртзавод

00375250

85

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

02070944

86

Колективне підприємство "Дзвоник"

20592988

87

Колективне підприємство "ІМПА"

20038298

88

Комунальне підприємство "Виробничо-технологічне підприємство "ВОДА"

33206804

89

Комунальне підприємство "Київпастранс"

31725604

90

Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Донецьк"

32496293

91

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ ОДЕСА"

30441902

92

Комунальне підприємство "МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"

32135675

93

Комунальне підприємство "ХАРКІВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"

04805918

94

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення

01190043

95

Кооператив "Радіотехнік"

14187108

96

Котов Олександр Михайлович

2058213374

97

Луганське обласне комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Луганськ"

31259676

98

Львівське міське комунальне підприємство "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО"

05506460

99

Львівське міське комунальне підприємство "Міський центр інформаційних технологій"

23948670

100

Мале приватне підприємство "КОСМЕТ-П"

25413832

101

Мале приватне підприємство "Космос-Центр"

20740395

102

Мале приватне підприємство "Мережа"

23065309

103

Миколаївський морський торговельний порт

01125608

104

Морський торговельний порт "Южний"

04704790

105

Науково-виробниче акціонерне товариство закритого типу "Альфа"

22206274

106

Національний аграрний університет

00493706

107

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

02066769

108

Національний університет "Львівська політехніка"

02071010

109

Національний центр управління та випробувань космічних засобів

24507442

110

Одеська залізниця

01071315

111

Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова

01180116

112

Підприємство "ВІЗОР"

13350003

113

Приазовський державний технічний університет

02070812

114

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАЛАКЛАВСЬКЕ РУДОУПРАВЛІННЯ ІМ. О.М. ГОРЬКОГО"

00191906

115

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "СТАЛЬКАНАТ-СІЛУР"

26209430

116

Приватне акціонерне товариство "ДАТАГРУП"

31720260

117

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМІТНИЙ КОМБІНАТ"

00191856

118

Приватне акціонерне товариство "Донецьксталь" - металургійний завод

30939178

119

Приватне акціонерне товариство "ДОНТЕЛЕКОМ"

31650141

120

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОРІС"

22000319

121

Приватне акціонерне товариство "Зуївський енергомеханічний завод

34359707

122

Приватне акціонерне товариство "Інтер-Телеком"

22927111

123

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСТАР"

21673832

124

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕЛКОМ"

20667462

125

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКА НАФТОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ"

32292929

126

Приватне акціонерне товариство "МТС УКРАЇНА"

14333937

127

Приватне акціонерне товариство "Приазовкурорт"

02647763

128

Приватне акціонерне товариство "РОСАВА"

30253385

129

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ"

33270581

130

Приватне акціонерне товариство "Сі-Ес-Ті Інвест"

20280935

131

Приватне акціонерне товариство "СІТІ НЕТ"

20075595

132

Приватне акціонерне товариство "Східно-Кримська енергетична компанія"

31059536

133

Приватне акціонерне товариство "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"

22599262

134

Приватне акціонерне товариство "ТОП НЕТ"

30857113

135

Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКІ КОМУНІКАЦІЇ"

24378341

136

Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКІ РАДІОСИСТЕМИ"

23151188

137

Приватне акціонерне товариство "ФАРЛЕП-ІНВЕСТ"

19199961

138

Приватне мале науково-виробниче підприємство "Діалог"

14091704

139

Приватне Підприємство "Будівництво телефонних мереж"

20609789

140

Приватне підприємство "Дельта-Зв'язок"

30464427

141

Приватне підприємство "Дикий Сад"

22426550

142

Приватне підприємство "ЕКСС"

21267368

143

Приватне підприємство "Євпаторійські телекомунікації"

35457849

144

Приватне підприємство "ЄЛС ТЕЛЕКОМ"

30646532

145

Приватне підприємство "Зв'язківець"

31049114

146

Приватне підприємство "ЗВЯЗКОВИЙ"

19390713

147

Приватне підприємство "КОМ-ПАС"

33425270

148

Приватне підприємство "Матриця-Алчевськ"

33758500

149

Приватне підприємство "МГ ЛАЙН"

34806413

150

Приватне підприємство "МЕЛКОМ"

31621812

151

Приватне підприємство "Науково-виробнича фірма "ЛІНК"

32079218

152

Приватне Підприємство "НЕТ ЛАЙН"

37464093

153

Приватне підприємство "Нофелет"

31759633

154

Приватне підприємство "Плутон-СВ"

14117214

155

Приватне підприємство "Рось Телеком"

23584618

156

Приватне підприємство "Телефонна компанія "Череда"

32072102

157

Приватне підприємство "Укрвінком"

32472932

158

Приватне підприємство "Феодосійські телекомунікації"

35457854

159

Приватне підприємство фірма "ФЕНІКС ВТ"

33979194

160

Приватний підприємець Бабенко Наталя Олександрівна

2653519804

161

Приватний підприємець Білоус Олег Іванович

2331912012

162

Приватний підприємець Бур'янов Костянтин Володимирович

2938220639

163

Приватний підприємець Ваньков Микола Іванович

2610018836

164

Приватний підприємець Гріденко Сергій Якович

2358400431

165

Приватний підприємець Єлагін Валерій В'ячеславович

2376511518

166

Приватний підприємець Карпюк Василь Васильович

2572811316

167

Приватний підприємець Кузьмічов Володимир Андрійович

1719202411

168

Приватний підприємець Череда Григорій Васильович

1854809451

169

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРАНСНАЦІОНАЛЬНА ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА НАФТОВА КОМПАНІЯ "УКРТАТНАФТА"

00152307

170

Публічне Акціонерне Товариство "АЗОТ"

00203826

171

Публічне акціонерне товариство "Алчевський Коксохімічний завод"

00190816

172

Публічне акціонерне товариство "Алчевський Металургійний Комбінат"

05441447

173

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ "УКРВУГЛЕТЕЛЕКОМ"

00179559

174

Публічне акціонерне товариство "Геркон"

22116418

175

Публічне акціонерне товариство "Дніпровський крохмалепатоковий комбінат"

00383372

176

Публічне акціонерне товариство "Євраз - Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського"

05393056

177

Публічне акціонерне товариство "Красноармійський динасовий завод"

00191738

178

Публічне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"

05762565

179

Публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат"

00191307

180

Публічне акціонерне товариство "Крименерго"

00131400

181

Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод"

05763814

182

Публічне акціонерне товариство "Лисичанський склозавод "Пролетарій"

31380846

183

Публічне акціонерне товариство "Мотор Січ"

14307794

184

Публічне акціонерне товариство "Подільська Телефонна Компанія "Мітел"

21322854

185

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ ТУРБОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"

00110792

186

Публічне акціонерне товариство "Промтелеком"

00179714

187

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РУТЧЕНКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ГОРМАШ"

00176383

188

Публічне акціонерне товариство "СТАХАНОВСЬКИЙ ВУЗОЛ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗВ'ЯЗКУ"

05427938

189

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМИХІМПРОМ"

05766356

190

Публічне акціонерне товариство "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування"

00216757

191

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"

21560766

192

Публічне акціонерне товариство "Укртранснафта"

31570412

193

Публічне акціонерне товариство "Часівоярський вогнетривкий комбінат"

00191773

194

Публічне акціонерне товариство "Чернігівське Хімволокно"

00204048

195

Публічне акціонерне товариство товариство "СВІТ"

01473864

196

Публічне акціонерне товариство "Дніпропетровський машинобудівний завод"

14313332

197

Спільне українсько-американське підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Інтернешенел Телеком'юнікешен Компані"

20057835

198

Спільне українсько-англійське підприємство "ПАНКОМ-ЮН" у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю

22447150

199

Споживче товариство "Міські інформаційні системи"

30995124

200

Телерадіокомпанія "ТОДОР" (у формі приватного підприємства)

20095379

201

Товариство з додатковою відповідальністю "ПАЛЬМІРІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД"

00373497

202

Товариство з обмеженою відповідальністю "Радіо-Ком"

23682611

203

Товариство з обмеженою відповідальністю "Оптима-Сервіс зв'язок"

30026138

204

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українська Мультисервісна Мережа"

35523832

205

Товариство з обмеженою відповідальністю - науково-виробнича компанія "ХОРС-Телеком"

31325057

206

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ - ФІРМА "ІНФОКОМ"

30133189

207

Товариство з обмеженою відповідальністю - Фірма "РАДІО"

23102482

208

Товариство з обмеженою відповідальністю "WORLD SERVICE"

21480524

209

Товариство з обмеженою відповідальністю "Автоматична телефонна станція УБ ХАЕС"

31162053

210

Товариство з обмеженою відповідальністю "Агропромислове об'єднання "Цукровик Полтавщини"

30811110

211

Товариство з обмеженою відповідальністю "Адамант"

31413242

212

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛМАЗ ТЕЛЕКОМ"

31145682

213

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альнет"

34242340

214

Товариство з обмеженою відповідальністю "Альфа телеком"

32630812

215

Товариство з обмеженою відповідальністю "АМІК"

32582963

216

Товариство з обмеженою відповідальністю "Аркада-Х"

20810059

217

Товариство з обмеженою відповідальністю "Арткомм"

31018133

218

Товариство з обмеженою відповідальністю "Астарта-зв'язок"

25377579

219

Товариство з обмеженою відповідальністю "АСТЕЛІТ"

22859846

220

Товариство з обмеженою відповідальністю "Астрателком"

34379676

221

Товариство з обмеженою відповідальністю "Атлантіс телеком"

33968051

222

Товариство з обмеженою відповідальністю "АФІНА"

24960118

223

Товариство з обмеженою відповідальністю "Базіс"

19470530

224

Товариство з обмеженою відповідальністю "Байт"

25234749

225

Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕСТНЕТ"

31149797

226

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАК"

31801575

227

Товариство з обмеженою відповідальністю "Велтон. Телеком"

35074228

228

Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробничо-технічна фірма "РВіК"

19228415

229

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІП-ТЕЛЕКОМ"

35309070

230

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОСТОК ТЕЛЕКОМ СІСТЕМ"

37296488

231

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВОСТОК ТЕЛЕКОМ"

30184815

232

Товариство з обмеженою відповідальністю "Галінтел"

31042889

233

Товариство з обмеженою відповідальністю "Геккон - Інтернет"

32371324

234

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІПТЕЛ"

36724008

235

Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобальні телекомунікаційні системи"

34512788

236

Товариство з обмеженою відповідальністю "Голден Телеком"

19028202

237

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАРЛІКС-КР"

37065896

238

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дата Інтернет"

30645476

239

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дата. тел"

32948249

240

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДАТАЛАЙН"

33398404

241

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДІСІТЕЛ"

31624064

242

Товариство з обмеженою відповідальністю "ДНЕПРТЕЛ"

23356886

243

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дон Апекс"

23420213

244

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙБІ УКРАЇНА"

34306833

245

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКОНОТЕЛ"

36519220

246

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСТРАТЕЛ"

36503927

247

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕМ АЙ АЙ ТІ"

34189502

248

Товариство з обмеженою відповідальністю "Енергозв'язок"

20857932

249

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНЕРДЖІ ТЕЛЕКОМ"

33830754

250

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕНТРІ"

32050100

251

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕРІДАН"

22136823

252

Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейська Група Зв'язку"

35164295

253

Товариство з обмеженою відповідальністю "Євротранстелеком"

31731686

254

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖитлоКомфорт Телеком"

34613610

255

Товариство з обмеженою відповідальністю "Запоріжжя он-Лайн"

31522400

256

Товариство з обмеженою відповідальністю "Західно-Європейські Телекомунікації"

36600425

257

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗВ'ЯЗОКБУДСЕРВІС"

25337717

258

Товариство з обмеженою відповідальністю "Зорянські телекомунікаційні системи"

32200073

259

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМК"

32771630

260

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІМПУЛЬС"

25533111

261

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтелектуальні комунікації"

30488720

262

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛ-КОМ"

36254908

263

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛКОМ-ЗАХІД"

30084320

264

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛКОМ-ПІВДЕНЬ"

30080326

265

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛКОМ-ПІВНІЧ"

30168190

266

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональні телекомунікації"

30109015

267

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФОЗВ'ЯЗОК"

19047622

268

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФОМІР"

35406472

269

Товариство з обмеженою відповідальністю "І-ТЕЛ"

31409393

270

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІТЕР КОМ"

34539587

271

Товариство з обмеженою відповідальністю "КАСКАД"

31421740

272

Товариство з обмеженою відповідальністю "Квадро+Норд ЛТД"

19189164

273

Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАНТ"

30999768

274

Товариство з обмеженою відповідальністю "КВАРЦ"

30204715

275

Товариство з обмеженою відповідальністю "Керченський стрілочний завод"

31929136

276

Товариство з обмеженою відповідальністю "Керченські телекомунікації"

35457880

277

Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВЩИНА-ТЕЛЕКОМ"

34287580

278

Товариство з обмеженою відповідальністю "Колективна телефонна компанія "ВЕКО"

23107433

279

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Бест"

33482632

280

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Ваш вибір"

33429170

281

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "КОНФІДЕНЦІЙНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ УКРАЇНИ"

31305512

282

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "М-ТЕЛ"

33233183

283

Товариство з обмеженою відповідальністю "компанія "Скайлайн Телеком"

33140052

284

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМСТАР-УКРАЇНА"

22449427

285

Товариство з обмеженою відповідальністю "Комтел"

32708443

286

Товариство з обмеженою відповідальністю "Конард"

21835016

287

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОРСІ"

22104527

288

Товариство з обмеженою відповідальністю "Космонова"

32074513

289

Товариство з обмеженою відповідальністю "КримЗв'язок"

25126127

290

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИМЛАЙН"

24876895

291

Товариство з обмеженою відповідальністю "Кримські телекомунікації"

34454564

292

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИМТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"

32417960

293

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРІСНЕТ"

20745713

294

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРОСС-ОВДІЙ"

31126003

295

Товариство з обмеженою відповідальністю "Лаки Нет"

22917762

296

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛАНКОМ"

32428108

297

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛЕКОС-ТЕЛ"

34765388

298

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЄКОЛ"

32398592

299

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІНІЯТЕЛ"

34028909

300

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛІНКОМ-3000"

34832752

301

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНТЕК-ТЕЛЕКОМ"

35244333

302

Товариство з обмеженою відповідальністю "Луганська телефонна компанія"

13413790

303

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛюЗа"

19366502

304

Товариство з обмеженою відповідальністю "МАКСНЕТ"

34633951

305

Товариство з обмеженою відповідальністю "Марк ОК ЛТД"

14073089

306

Товариство з обмеженою відповідальністю "Матриця-Алчевськ"

37612096

307

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мегателеком"

31247126

308

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мерлін-Телеком"

31055823

309

Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕТРОКОМ"

34364696

310

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мікроком"

24255779

311

Товариство з обмеженою відповідальністю "МІК-телеком"

33633615

312

Товариство з обмеженою відповідальністю "МІРАТЕЛ"

35178313

313

Товариство з обмеженою відповідальністю "МОБІКОМ"

32776335

314

Товариство з обмеженою відповідальністю "Мультісервісні мережі"

33793718

315

Товариство з обмеженою відповідальністю "Наукова виробнича компанія "Феотел"

34637008

316

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма "ВОЛЗ"

24251847

317

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче об'єднання Сігма-Т"

13419545

318

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗОРЯ"

36999957

319

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Трайфл"

32448187

320

Товариство з обмеженою відповідальністю "НЕОКОМ"

32818500

321

Товариство з обмеженою відповідальністю "НетАссіст"

32980172

322

Товариство з обмеженою відповідальністю "НІКО ТЕЛ ЗВ'ЯЗОК"

35852942

323

Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВІ КОМУНІКАЦІЇ"

32073504

324

Товариство з обмеженою відповідальністю "НордТелеком"

30952948

325

Товариство з обмеженою відповідальністю "НТЦ ЭНЕРГИЯ"

25643377

326

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОМЄГА-ГРУП"

34790257

327

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІМА ТЕЛЕКОМ"

21653930

328

Товариство з обмеженою відповідальністю "Острів"

31864540

329

Товариство з обмеженою відповідальністю "Павлабор"

24001079

330

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАНДА"

22579609

331

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПО ТК-Донбас"

32173181

332

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛЛІКОММ, ЛТД"

21555794

333

Товариство з обмеженою відповідальністю "Прикарпатське виробниче підприємство зв'язку"

25072130

334

Товариство з обмеженою відповідальністю "Проксімус"

31355139

335

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промзв'язок"

31196124

336

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промтел"

32264755

337

Товариство з обмеженою відповідальністю "Промтоварний ринок"

20942626

338

Товариство з обмеженою відповідальністю "Радіан"

30768008

339

Товариство з обмеженою відповідальністю "Радіотехнік"

31423135

340

Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕЗБЕК"

22237033

341

Товариство з обмеженою відповідальністю "Рент Хаус"

30214498

342

Товариство з обмеженою відповідальністю "РІКА зв'язоксервіс"

30675390

343

Товариство з обмеженою відповідальністю "Розрахунково-комерційний центр"

19320635

344

Товариство з обмеженою відповідальністю "Русь Інтернешнл"

32380281

345

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сайфер"

23662258

346

Товариство з обмеженою відповідальністю "Самтел"

30863368

347

Товариство з обмеженою відповідальністю "СВЯЗИСТ"

20398424

348

Товариство з обмеженою відповідальністю "Севнет"

31727783

349

Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕТІЛАЙТ"

30613748

350

Товариство з обмеженою відповідальністю "Силур"

36431800

351

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільвер Телеком"

30782640

352

Товариство з обмеженою відповідальністю "Сітел"

31108855

353

Товариство з обмеженою відповідальністю "СОНІКА"

32281807

354

Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-російське підприємство "Промторгінвест-Компані"

19362881

355

Товариство з обмеженою відповідальністю "Стар Софт"

21133679

356

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТЕЛС ІСП"

35420845

357

Товариство з обмеженою відповідальністю "СТИРОЛОПТФАРМТОРГ"

31025465

358

Товариство з обмеженою відповідальністю "СУМСЬКІ ТЕЛЕКОМСИСТЕМИ"

31066353

359

Товариство з обмеженою відповідальністю "Східенерго"

31831942

360

Товариство з обмеженою відповідальністю "Східно-Європейські послуги зв'язку"

22929400

361

Товариство з обмеженою відповідальністю "Т. Р. Комьюнікейшн"

25291464

362

Товариство з обмеженою відповідальністю "Таско"

14228020

363

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕКОМ ТРЕЙД"

35990838

364

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕКОМ-2000"

30488921

365

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телекомунікаційна компанія"

25239647

366

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телекомунікаційна компанія "Інтерзв'язок"

32920024

367

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телекомунікаційна компанія "ЛІНК ТЕЛЕКОМ"

37282501

368

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телеміст"

34823863

369

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕРАДІОІНФОРМАЦІЙНА КОМПАНІЯ КАБС"

24144092

370

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телерадіокомпаня "Скіф-ТВ"

32745768

371

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телесистеми України"

34726705

372

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕФАНТ"

36103233

373

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телефонна компанія "Сітел"

25521964

374

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР - ДОНБАС"

31042009

375

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телефонна компанія "Южная сеть"

31727947

376

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ ЕЛС"

25049148

377

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ УТЛ"

25641556

378

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛЗА"

32292007

379

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛІАСОНЕРА ІНТЕРНЕШНЛ КЕРРІЕР ЮКРЕЙН"

34716440

380

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕЛІО"

36226006

381

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕЛНЕТ"

24766528

382

Товариство з обмеженою відповідальністю "Телст"

22414044

383

Товариство з обмеженою відповідальністю "Технічний центр Радіо системи"

21127420

384

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ЗВ'ЯЗОК ФАРЛЕП-ДОН"

30685367

385

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Магніт"

33844484

386

Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгово-промисловий дім "І. П. С."

04947142

387

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тревелінк Телеком"

30176526

388

Товариство з обмеженою відповідальністю "Трейдом"

24101390

389

Товариство з обмеженою відповідальністю "Трускавецькурорт Телеком"

31411313

390

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТТК"

20530616

391

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКОМЛАЙН"

23703980

392

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ НАЦІОНАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ"

23531065

393

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські новітні телекомунікації"

33641151

394

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські промислові телекомунікації"

20833558

395

Товариство з обмеженою відповідальністю "Українські телекомунікаційні технології"

35134467

396

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРКОМ"

24122771

397

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРКОМ"

22891175

398

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрлінк"

31360270

399

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрчерметавтоматика"

32447987

400

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРЛЕП-ТЕЛЕКОМ-ХОЛДІНГ"

25118760

401

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСИ ЗВ'ЯЗОК СЕРВІС"

32847383

402

Товариство з обмеженою відповідальністю "Фортіус Телеком"

31108310

403

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРЕГАТ СП"

36094444

404

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІНЕТ"

24592293

405

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФТІКОМ"

21949777

406

Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківські телекомунікації"

32031988

407

Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр Глобальних Повідомлень Україна"

34487322

408

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦСС"

25033689

409

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЧОРНОБАЇВКА ЗВ'ЯЗОК"

37049240

410

Товариство з обмеженою відповідальністю "ШТОРМ-ТЕЛ"

34977643

411

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮГ-телеком"

25138308

412

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮТІМ"

35022211

413

Товариство з обмеженою відповідальністю багатогалузева комерційна фірма "СУПУТНИК"

21996377

414

Товариство з обмеженою відповідальністю виробнича компанія "Кримтел"

20701466

415

Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма "Системи"

20726176

416

Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-технічне підприємство ХАРТРОН-ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗОК

25185130

417

Товариство з обмеженою відповідальністю компанія "УСТК"

32161045

418

Товариство з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство "ТЕНЕТ"

22485498

419

Товариство з обмеженою відповідальністю телекомунікаційна компанія "Вінтелепорт"

23106497

420

Товариство з обмеженою відповідальністю Телерадіокомпанія "Соніко-зв'язок"

23977677

421

Товариство з обмеженою відповідальністю Телефонна компанія "Дейта-Експрес"

25579900

422

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Сі-Ес-Ті Системс"

32241036

423

Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Стаф"

22500358

424

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "Теко-Лтд"

21271068

425

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма "ТехНова"

24100060

426

Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИМСЬКА ТЕЛЕФОННА КОМПАНІЯ"

30624330

427

Товариство з обмеженою відповідальністю "Весна АТС-1"

23649654

428

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-технічна лабораторія"

14082852

429

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЄВРОІНФОРМ"

30004486

430

Українсько-американсько-швейцарське товариство з обмеженою відповідальністю "Канком"

19367453

431

Українсько-кіпрське спільне підприємство з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ХВИЛЯ"

23972674

432

Фірма "НАЗІС"

22174887

433

Холдингова компанія "АвтоКрАЗ" у формі відкритого акціонерного товариства

05808735

 

Начальник Економічного управління

Т. Ієвлєва

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення НКРЗ
20.10.2011 N 585

ЗВІТ
про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку

Аналіз ринків послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку проведено на виконання рішення НКРЗ від 15.09.2011 N 486 "Про початок проведення аналізу ринків послуг пропуску трафіка" згідно з вимогами Порядку аналізу ринків послуг пропуску трафіка та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою (далі - Порядок), затвердженого рішенням НКРЗ від 25.08.2011 N 444 (Порядок N 444), зареєстрованим в Мін'юсті України 13.09.2011 за N 1078/19816.

Аналіз ринків послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку проводився за такими етапами:

1) визначення ринків послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку;

2) оцінка стану конкуренції на ринках послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку;

3) визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку;

4) встановлення регуляторних зобов'язань для операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку.

1. Визначення ринків послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку

Визначення ринків послуг термінації трафіка здійснювалося шляхом встановлення товарних, географічних та часових меж ринку.

Товарні межі ринку визначені шляхом формування групи взаємозамінних телекомунікаційних послуг пропуску трафіка, у межах якої споживач за звичайних умов може легко перейти від споживання однієї послуги до споживання іншої.

Ринок послуг включає всі послуги, які є достатньо взаємозамінними, не тільки стосовно їхніх об'єктивних характеристик, завдяки яким вони задовольняють постійні потреби споживачів, їхніх цін або їхнього призначення, але також стосовно умов конкуренції та/або структури пропозиції та попиту на ринку.

Ринок послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку є міжоператорським ринком, тобто постачальниками та споживачами цих послуг є оператори телекомунікацій.

Для забезпечення можливості абонента одного оператора телекомунікацій зв'язатися з абонентом рухомої (мобільної) мережі іншого оператора телекомунікацій, оператор телекомунікацій на мережу якого ініціюється виклик, повинен надати послугу термінації трафіка на власній мережі рухомого (мобільного) зв'язку, відповідно до договору, укладеного з оператором телекомунікацій, з мережі якого направляється такий трафік.

Оператори телекомунікацій, що генерують трафік від абонентів власної мережі до абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку інших операторів телекомунікацій, у випадку відсутності прямого взаємоз'єднання мереж користуються послугами транзиту трафіка, але в будь-якому випадку абонент отримає послугу, якщо оператор, на мережу якого здійснюється виклик, надасть послугу термінації трафіка на власній телекомунікаційній мережі, відповідно до договору, укладеного з оператором телекомунікацій, з/через мережу якого направляється такий трафік.

Попит на оптовому рівні на послуги термінації трафіка безпосередньо залежить під попиту на роздрібному рівні. Так, оператор телекомунікацій, що генерує трафік від абонентів власної мережі, не має свободи вибору суб'єкта телекомунікацій, на мережі якого відбудеться термінація трафіка. Термінація трафіка відбудеться обов'язково на мережі оператора телекомунікацій, до абонента якого спрямовується виклик.

Отже, оператор телекомунікацій, який надає послугу термінації трафіка на власній телекомунікаційній мережі, є єдиним суб'єктом господарювання, що може надати таку послугу, тобто послуги термінації трафіка на власних телекомунікаційних мережах не можна вважати взаємозамінними.

Послуги термінації трафіка, що надаються різними операторами телекомунікацій, не формують групу взаємозамінних послуг, товарні межі ринку обмежуються обсягами послуг термінації трафіка, що надаються на власній мережі кожного окремого оператора телекомунікацій.

Географічні межі ринку визначалися на основі таких критеріїв:

- територіальний: територія охоплена мережею оператора телекомунікацій;

- правовий: існування географічних меж, установлених законодавством;

- регулятивний: умови ліцензування та умови взаємоз'єднання.

Термінація трафіка на мережі оператора рухомого (мобільного) зв'язку можлива лише у випадку надання цим оператором послуг термінації та відповідно, при наявності пунктів взаємоз'єднання його мережі з мережею хоча б одного іншого оператора.

Географічними межами ринку послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку є територія України, яка охоплена власною мережею окремого оператора телекомунікацій, і на якій він надає послуги термінації трафіка.

Таким чином, мережа оператора телекомунікацій, який надає послугу термінації трафіка на власній мережі, являє собою окремий ринок послуг термінації трафіка на мережі рухомого (мобільного) зв'язку.

Часові межі ринку.

Аналіз ринку послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку здійснювався на основі показників діяльності операторів рухомого (мобільного) зв'язку за 2009 - 2010 рр.

Враховуючи технологічні особливості надання послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку, можна зробити висновок, що становище операторів, які надають послуги на ринку послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку суттєво не зміниться до здійснення НКРЗ наступного аналізу ринків термінації трафіка.

2. Оцінка стану конкуренції на ринках послуг термінації трафіка

Для визначення стану конкуренції на ринку послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку використовувалися критерії оцінки ринкової концентрації: коефіцієнт ринкової концентрації та індекс Герфіндаля-Гіршмана (ННІ).

Основним показником, що використовується для розрахунку цих критеріїв є ринкова частка оператора на ринку послуг термінації трафіка.

Ринкова частка оператора на певному ринку послуг термінації трафіка розраховується за формулою

Vi =

 Qj 
QРТ

х 100 %

,

де Qj - обсяг валового доходу від надання послуг термінації трафіка, що надаються j-м оператором на певному ринку послуг термінації трафіка протягом року, що передує проведенню аналізу певного ринку;

QРТ - обсяг сумарного валового доходу операторів, що здійснюють діяльність на певному ринку послуг термінації трафіка протягом року, що передує проведенню аналізу певного ринку і визначається за формулою

 

,

де n - кількість операторів, що здійснюють діяльність у межах ринку.

Абонентський номер це унікальний числовий код, наданий оператором телекомунікацій абоненту при укладанні договору, і кожен виклик на цей номер закінчується на мережі оператора, до абонента якого спрямовано виклик.

Якщо оператор телекомунікацій не буде надавати послуги термінації трафіка на властній мережі, з його абонентами не будуть мати можливість зв'язатися абоненти інших операторів телекомунікацій. Послуга термінації трафіка на мережі рухомого (мобільного) зв'язку оператора телекомунікацій, що здійснюють діяльність на ринку послуг термінації трафіка, крім цього суб'єкта господарювання, іншими суб'єктами господарювання надаватись не може.

Таким чином, оператор телекомунікацій, що надає послуги термінації трафіка на власній мережі є єдиним оператором на певному ринку послуг термінації трафіка і відповідно n = 1.

При цьому, обсяг валового доходу від надання послуг термінації, що надаються оператором на певному ринку послуг термінації трафіка на власних мережах рухомого (мобільного) зв'язку, становить обсяг сумарного валового доходу на ринку.

QРТ = Qj

,

Відповідно, ринкова частка оператора на відповідному ринку послуг термінації трафіка становить 100 %:

Vi =

Qj
Qj

х 100 % = 100 %

Коефіцієнт ринкової концентрації розраховується за показниками фінансово-економічної діяльності суб'єктів ринку, що мають одну з п'яти, чотирьох, трьох або двох найбільших часток на певному ринку послуг термінації трафіка, і визначається за формулою

 

,

Враховуючи, що на ринку надання послуги термінації трафіка на власній мережі діє один оператор, k = 1, коефіцієнт ринкової концентрації дорівнює 100 %.

Коефіцієнт Герфіндаля-Гіршмана (ННІ) розраховується за ринковими частками всіх операторів на певному ринку послуг термінації трафіка за формулою

 

,

Враховуючи, що Vi дорівнює 100 %, а k дорівнює 1

ННІ = 1002 = 10000

Значення коефіцієнтів ринкової концентрації та індексу Герфіндаля-Гіршмана дозволяють зробити висновок про високу ступінь концентрації кожного ринку послуг термінації трафіка на мережах мобільного зв'язку і відсутність ефективної конкуренції на них.

Бар'єром вступу на ринки послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) є технологічні особливості надання послуги термінації трафіку, які полягають в тому, що цю послугу може надати тільки той суб'єкт господарювання, який надає послуги рухомого (мобільного) зв'язку з використанням цієї мережі.

Структура ринку послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку вказує на неможливість ефективної конкуренції у відповідній перспективі.

3. Визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку

Для оцінки істотної ринкової переваги на ринку послуг термінації трафіка використовувалася норма Закону України "Про телекомунікації", відповідно до якої оператором з істотною ринковою перевагою є оператор, ринкова частка валового доходу якого на певному ринку послуг пропуску трафіка перевищує 25 % протягом одного року, що передує проведенню аналізу.

Враховуючи, що оператор телекомунікацій, що надає послуги термінації трафіка на власній телекомунікаційній мережі, є єдиним суб'єктом господарювання, що може надати таку послугу і його ринкова частка на ринку послуг термінації трафіка складає 100 відсотків, кожний оператор телекомунікацій, який здійснює діяльність на ринку послуг термінації трафіка, визначається оператором з істотною ринковою перевагою на ринку термінації трафіка на рухомій (мобільній) мережі.

Перелік операторів з істотною ринковою перевагою на ринках послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку наведений у додатку 1 до звіту.

 

Начальник Економічного управління

Т. Ієвлєва

 

Додаток 1
до Звіту про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку

Перелік
операторів з істотною ринковою перевагою на ринках послуг термінації трафіка на мережах рухомого (мобільного) зв'язку

N з/п

Суб'єкт господарювання

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання

1

Приватне акціонерне товариство "КИЇВСТАР"

21673832

2

Приватне акціонерне товариство "МТС Україна"

14333937

3

Приватне акціонерне товариство "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ"

22599262

4

Приватне акціонерне товариство "УКРАЇНСЬКІ РАДІОСИСТЕМИ"

23151188

5

Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"

21560766

6

Товариство з обмеженою відповідальністю "Астеліт"

22859846

7

Товариство з обмеженою відповідальністю "Голден Телеком"

19028202

8

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтернаціональні телекомунікації"

30109015

 

Начальник Економічного управління

Т. Ієвлєва

 
 
 
Copyright © 2003-2018 document.UA. All rights reserved. При використанні матеріалів сайту наявність активного посилання на document.UA обов'язково. Законодавство-mirror:epicentre.com.ua
RSS канали